Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Không, số dặm hoặc điểm chỉ có thể được thưởng cho một chương trình khách hàng thường xuyên hoặc chương trình tích lũy điểm thưởng tại một thời điểm. Do đó, quý khách sẽ cần phải nêu mã số hội viên của chương trình quý khách muốn sử dụng khi đặt chỗ và xuất trình thẻ hội viên khi làm thủ tục chuyến bay, để các chuyến bay đủ điều kiện được cộng vào tài khoản của quý khách.