Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Các tính năng đặt chỗ trực tuyến

Tôi có thể sử dụng cách trực tuyến để xin vào danh sách chờ cho một chuyến bay không?

Hiện nay chúng tôi không thể xử lý chỗ ngồi trong danh sách chờ trực tuyến. Vui lòng liên hệ với Trung tâm Liên hệ Toàn cầu của chúng tôi để được hỗ trợ.