Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Tin nhắn thông báo chuyến bay

Chúng tôi cung cấp các loại phương pháp thông báo nào cho tin nhắn thông báo chuyến bay?

Chúng tôi cung cấp tin nhắn thông báo chuyến bay dưới dạng email, SMS và/hoặc thông báo đẩy qua di động. Các loại phương pháp cụ thể có sự khác nhau giữa các loại thông báo. Quý khách có thể tham khảo ở phần dưới để biết thêm chi tiết.

a) Tin nhắn nhắc chuyến đi: Email

b) Tin nhắn nhắc làm thủ tục chuyến bay: Email

c) Tin nhắn nhắc chuyến bay: Email và/hoặc thông báo đẩy di động

d) Thông báo tình trạng chuyến bay: Email, SMS và/hoặc thông báo đẩy di động