โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การเปิดให้จองเกินจำนวนที่นั่ง

การจัดการเที่ยวบินที่มีการจองเกินจำนวนที่นั่ง

Cathay Pacific, และสายการบินอื่นๆโดยทั่วไป มีการเปิดให้จองเกินจำนวนที่นั่งของเที่ยวบินในบางครั้ง เพื่อทดแทนผู้โดยสารที่ได้ทำการจองเที่ยวบินไว้แต่ตัดสินใจที่จะไม่เดินทางและไม่ได้แจ้งยกเลิกการจองเที่ยวบินกับสายการบินฯ

เราพยายามอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับผู้โดยสาร แต่ในบางครั้งในบางเที่ยวบินมีจำนวนผู้โดยสารมากกว่าจำนวนที่นั่ง

ในสถานการณ์เช่นนี้ สิ่งที่เราปฏิบัติคือขออาสาสมัครจากผู้โดยสารที่มีความยินดีที่จะเปลี่ยนเที่ยวบิน สำหรับผู้โดยสารท่านอื่นๆที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ เราจะพยายามหาที่นั่งในเที่ยวบินที่ว่างถัดไปให้แก่ท่าน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อแผนการเดินทางของท่านน้อยที่สุด

Usage: All media worldwide (excluding TV)

Expiry date: Perpetual