โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การขยายเวลาสถานะสมาชิกและสิทธิประโยชน์ของท่าน

ในขณะที่ฮ่องกงและทั่วโลกเปิดให้บริการ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับท่านสู่การเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวโปรแกรมสมาชิก Cathay ที่ยกระดับในเดือนสิงหาคม เราขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และเราพร้อมที่จะช่วยให้ท่านได้เริ่มต้นการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากสถานะสมาชิก Cathay โดยเราได้ขยายเวลาสถานะสมาชิกระดับซิลเวอร์ โกลด์ และไดมอนด์ทั้งหมดออกไปโดยอัตโนมัติ (รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เมื่อสะสมคะแนนได้ถึงระดับที่กำหนดไว้ภายในปีนี้) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023

ขณะเดียวกัน สมาชิกระดับกรีนของ Marco Polo Club จะได้รับสิทธิประโยชน์ในปัจจุบันไปจนถึงสิ้นปีสมาชิกปัจจุบันของตน หลังจากนั้น สมาชิกระดับกรีนของ Marco Polo จะกลายเป็นสมาชิก Cathay ระดับกรีนซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ไม่มีวันหมดอายุ คลิก ที่นี่ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิก Cathay

สารจากผู้อํานวยการฝ่ายลูกค้า - ไลฟ์สไตล์ ของเรา

Paul Smitton ผู้อํานวยการฝ่ายลูกค้า - ไลฟ์สไตล์ ของเรา ได้ส่งสารแสดงความขอบคุณโดยส่วนตัวสำหรับการสนับสนุนและการให้ความร่วมมือของท่านที่มีมาอย่างยาวนาน

การขยายเวลาสถานะสมาชิกโดยอัตโนมัติ

สถานะสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ทั้งหมดที่หมดอายุในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ถึงพฤศจิกายน 2023 จะได้รับการขยายออกไปโดยอัตโนมัติจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023 โดยไม่คํานึงว่าสมาชิกทำได้ตามข้อกำหนดของการต่ออายุสมาชิกหรือไม่ สถานะสมาชิกที่ขยายเวลาออกไปจะปรากฏในบัญชีของท่านภายในสิ้นปี 2022

การจัดการ Status Points

สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่สถานะการเป็นสมาชิกจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 หรือก่อนหน้านั้น Status Points คงเหลือจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์หลังจากการต่ออายุสถานะสมาชิกอัตโนมัติ

สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่สถานะการเป็นสมาชิกจะหมดอายุลงในวันที่ 1 มกราคม 2023 หรือหลังจากนั้น Status Points คงเหลือจะได้รับการยกยอดไปจนถึงสิ้นปี 2023

การขยายเวลาอัตโนมัติสำหรับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสะสมคะแนนถึงระดับที่กำหนด

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อสะสมคะแนนถึงระดับที่กำหนดของสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ ซึ่งยังไม่ได้ใช้และจะหมดอายุในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 ถึงพฤศจิกายน 2023 พฤศจิกายน จะได้รับการขยายไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023 ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 10 วันทำการนับจากวันหมดอายุ

รางวัลพิเศษสําหรับสมาชิกที่ทำได้ตามเงื่อนไขในการขยายเวลาสถานะสมาชิกในวันที่ 31 ตุลาคม 2022 หรือก่อนหน้านั้น

เพื่อแสดงความขอบคุณสําหรับความภักดีและการสนับสนุนของสมาชิกของเรา เรายินดีมอบ Status Points เป็นรางวัลให้แก่สมาชิกที่สามารถทำได้ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 ถึง 31 ตุลาคม 2022 และสมาชิกจะมีสิทธิได้รับการขยายเวลาสถานะสมาชิกตามเงื่อนไข Status Points จะถูกโอนเข้าสู่บัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติ ในเดือนมกราคม 2023 ซึ่งจะทำให้คุณเข้าใกล้ระดับคะแนนขั้นต่อไปตามที่กำหนด และการอัปเกรดสถานะสมาชิก

สมาชิกระดับซิลเวอร์: รับโบนัส Status Points 100 คะแนน 
สมาชิกระดับโกลด์: รับโบนัส Status Points 200 คะแนน 
สมาชิกระดับไดมอนด์ รับโบนัส Status Points 400 คะแนน

สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์จะรับรางวัลพิเศษสําหรับการต่ออายุสถานะตามเงื่อนไข โดยทำได้ตามข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

ข้อกําหนด1, 2, 3, 4, 5 ทำได้โดย
บิน 2 ช่วงเที่ยวบิน6, 7, 8โดย
 • เที่ยวบินที่ทําการตลาดและดําเนินงานโดย Cathay Pacific ในอัตราค่าโดยสารตามระดับที่กำหนด9 หรือ
 • ระดับอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิของสายการบินพันธมิตร oneworld ของเรา10 หรือ
 • เที่ยวบินที่แลกด้วยไมล์สะสม Asia Miles โดยอิงตามวันที่ออกเดินทาง11
บัตรโดยสารที่ออกในวันที่ 31 ตุลาคม 2022 หรือก่อนหน้านั้น
และออกเดินทางในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 หรือก่อนหน้านั้น
รับไมล์สะสมจากบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Cathay Pacific หรือ Asia Miles12, 13, 14
31 ตุลาคม 2022
รับไมล์สะสมจากพันธมิตรทางการเงินเปิดหน้าต่างใหม่หรือผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคาร13, 14, 16
 • รับไมล์สะสม 50,000 ไมล์จากพันธมิตรทางการเงินของฮ่องกง โดยการแปลงคะแนนบัตรเครดิตเป็นไมล์สะสม หรือผ่านผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคาร หรือ
 • รับไมล์สะสม 30,000 ไมล์จากพันธมิตรทางการเงินที่ไม่ใช่ฮ่องกง โดยการแปลงคะแนนบัตรเครดิตเป็นไมล์สะสม
ช้อปปิ้งกับ Cathay Pacific17, 18

คำถามที่พบบ่อย

ในขณะที่ฮ่องกงและทั่วโลกเปิดให้บริการ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ต้อนรับท่านสู่การเดินทางไปต่างประเทศอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวโปรแกรมสมาชิก Cathay ที่ยกระดับในเดือนสิงหาคม เราขอขอบคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด และเราพร้อมที่จะช่วยให้ท่านได้เริ่มต้นการผจญภัยได้มากขึ้น พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดจากสถานภาพการเป็นสมาชิก Cathay โดยอัตโนมัติ โดยเราได้ขยายเวลาสถานะสมาชิกระดับซิลเวอร์ โกลด์ และไดมอนด์ทั้งหมดออกไป (รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เมื่อสะสมคะแนนได้ถึงระดับที่กำหนดไว้ภายในปีนี้) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023

สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่จะหมดอายุการเป็นสมาชิกในเดือนธันวาคม 2022 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2023 มีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกออกไป 

เมื่อถึงสิ้นปี 2022 สถานะสมาชิกของท่านจะได้รับการขยายออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2023 โดยอัตโนมัติ 

เราให้ความสําคัญกับความสะดวกง่ายดายและต้องการทําให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อความสะดวกในการจดจำระยะเวลาการต่ออายุสมาชิก

ท่านไม่ต้องทำเช่นนั้น เพราะเราจะต่ออายุสถานะของท่านออกไปโดยอัตโนมัติเมื่อถึงสิ้นปี 2022 ท่านจึงไม่จําเป็นต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่สถานะสมาชิกจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 หรือก่อนหน้านั้น Status Points คงเหลือจะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์หลังจากการต่ออายุสถานะสมาชิกอัตโนมัติ

สำหรับสมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์ที่สถานะสมาชิกจะหมดอายุลงในปี 2023 Status Points คงเหลือจะได้รับการยกยอดไปเมื่อเราทำการต่ออายุสถานะสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติ

ไม่เลย Asia Miles คงเหลือของท่านจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

หากท่านยังไม่ได้เริ่มช่วงพักสถานภาพสมาชิก ท่านสามารถยกเลิกได้ และสิทธิของท่านจะได้รับการต่ออายุ หากท่านได้เริ่มพักสถานภาพสมาชิกแล้ว ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ ยกเว้นกรณีที่มีการยกเลิกสิทธิของท่าน เมื่อท่านกลับมาจากการพักสถานภาพสมาชิกในปี 2023 การเป็นสมาชิกของท่านจะได้รับการขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023

สําหรับสมาชิกที่มีสิทธิได้รับการต่ออายุตามเงื่อนไขและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในการขยายเวลาการเป็นสมาชิกออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 ถึง 31 ตุลาคม 2022 เราจะจัดเตรียมรางวัลพิเศษเพื่อแสดงความขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของท่านด้วยโบนัส Status Points

สมาชิกระดับซิลเวอร์: รับโบนัส Status Points 100 คะแนน
สมาชิกระดับโกลด์: รับโบนัส Status Points 200 คะแนน
สมาชิกระดับไดมอนด์ รับโบนัส Status Points 400 คะแนน

สําหรับสมาชิกที่มีสิทธิได้รับการต่ออายุตามเงื่อนไขและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในการขยายเวลาการเป็นสมาชิกออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 ถึง 31 ตุลาคม 2022 เราจะจัดเตรียมรางวัลพิเศษเพื่อแสดงความขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของท่านด้วยโบนัส Status Points

สมาชิกระดับซิลเวอร์: รับโบนัส Status Points 100 คะแนน 
สมาชิกระดับโกลด์: รับโบนัส Status Points 200 คะแนน 
สมาชิกระดับไดมอนด์: รับโบนัส Status Points 400 คะแนน

สมาชิกที่ได้ซื้อบัตรโดยสารที่มีสิทธิในวันที่ 31 ตุลาคม 2022 หรือก่อนหน้านั้น โดยระบุวันออกเดินทางในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 ถึง 31 ธันวาคม 2022 จะมีสิทธิรับรางวัลพิเศษ

เราจะแจ้งให้สมาชิกที่ทำได้ตามข้อกําหนดข้อใดข้อหนึ่งของการต่ออายุสถานะปี 2022 ทราบและสมาชิกมีสิทธิได้รับรางวัลพิเศษภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน

ไม่สามารถทำได้ เงื่อนไขทั้งสี่ข้อเป็นเงื่อนไขพิเศษร่วมกัน เพื่อให้ท่านได้รับรางวัลพิเศษเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ทั้งนี้ จะไม่พิจารณาการรวมเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทำได้เพียงบางส่วน รวมทั้งสมาชิกทำได้ตามเงื่อนไขหลายข้อก็จะไม่ได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติม

  ช่วงเที่ยวบินที่ 1 ช่วงเที่ยวบินที่ 2
เที่ยวบินตรง
(เช่น เที่ยวบินไป-กลับฮ่องกง-โตเกียว)
ฮ่องกง - โตเกียว โตเกียว - ฮ่องกง
เที่ยวบินเชื่อมต่อ
(เช่น ฮ่องกงไปมอนทรีออล)
ฮ่องกง - โทรอนโต โทรอนโต - มอนทรีออล
การรวมบัตรโดยสารประเภทต่าง ๆ
(เช่น เที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific ที่ชำระเงินตามปกติ และเที่ยวบินของสายการบินอื่นที่แลกด้วย Asia Miles)
บัตรโดยสารที่ชําระเงินตามปกติ
ฮ่องกง - กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Cathay Pacific
บัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์
กรุงเทพฯ - ฮ่องกงโดย Bangkok Airways

ไม่มีสิทธิเข้าร่วม ค่าโดยสารและเที่ยวบินบางประเภทจะถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ซึ่งรวมถึงการเดินทางของพนักงาน รางวัล บัตรโดยสารฟรีอื่น ๆ และเที่ยวบินร่วมบางเที่ยวบิน

ช่วงเที่ยวบินที่สองจะต้องออกเดินทางภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2022 จึงจะมีสิทธิได้รับรางวัลพิเศษ

เราเข้าใจดีว่าแผนการเดินทางของท่านอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ท่านควบคุมไม่ได้ ขออภัยด้วย ท่านไม่มีสิทธิรับรางวัลพิเศษจาก Status Points ท่านยังคงมีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาการเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2023 

ไมล์สะสมที่ได้รับจากบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Cathay Pacific หรือ Asia Miles (ยกเว้น Standard Chartered Cathay Mastercard®) สามารถนำมารวมกันได้เพื่อให้มีไมล์สะสมครบ 15,000 ไมล์ตามเงื่อนไข

สำหรับผู้ถือบัตร Standard Chartered Cathay Mastercard® สามารถนำไมล์สะสมที่ได้รับจากบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Cathay Pacific หรือ Asia Miles มารวมกันได้เพื่อให้มีไมล์สะสมครบ 25,000 ไมล์ตามเงื่อนไข

โปรโมชั่นและโบนัสไมล์สะสมที่ได้รับจากบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมนั้น มีสิทธิเข้าร่วมได้

สามารถทำได้ ท่านสามารถรวมไมล์สะสมที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์การธนาคารและไมล์สะสมที่แปลงมาจากพันธมิตรบัตรเครดิตต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสะสมไมล์ตามจำนวนที่ต้องการได้

โปรโมชั่นและโบนัสไมล์สะสมที่ได้รับจากบัตรที่แปลงหรือผลิตภัณฑ์ธนาคาร ก็มีสิทธิเข้าร่วมได้

สามารถทำได้ ท่านสามารถสะสมคะแนนและทำได้ตามข้อกำหนดเมื่อใช้จ่ายเป็นจํานวน HKD $5,000 หรือ USD 640 ในร้านค้าของ Cathay Pacific โดยผ่านธุรกรรมหลายรายการในวันที่ต่าง ๆ กัน

 1. เงื่อนไขทั้งสี่ข้อเป็นเงื่อนไขพิเศษร่วมกัน เพื่อให้ท่านได้รับรางวัลพิเศษเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ทั้งนี้ จะไม่พิจารณาการรวมเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ทำได้เพียงบางส่วน
 2. สมาชิกที่ทำได้ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งจะมีสิทธิได้รับรางวัลพิเศษ
 3. หากสมาชิกทำได้ตามเงื่อนไขหลายข้อก็จะมีสิทธิได้รับรางวัลพิเศษเพียงครั้งเดียว
 4. สมาชิกระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์จะได้รับการขยายเวลาสถานะสมาชิกโดยอัตโนมัติในปี 2023 ปีสมาชิกใหม่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 ถึง 31 ธันวาคม 2023 ระยะเวลาการเป็นสมาชิกที่ปรับปรุงแล้วจะปรากฏในบัญชีของสมาชิกภายในเดือนมกราคม 2023
 5. Cathay Pacific Airways Limited ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการขยายเวลาสถานะสมาชิก Cathay
 6. บัตรโดยสารต้องเชื่อมโยงกับหมายเลขสมาชิกของท่านที่แจ้งไว้ในระหว่างการจองหรือในขั้นตอนการเช็คอิน
 7. เที่ยวบินต้องซื้อระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2022 ถึง 31 ตุลาคม 2022 และออกเดินทางระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2022 ถึง 31 ธันวาคม 2022
 8. เป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสาร
 9. ค่าโดยสารและเที่ยวบินบางประเภทจะถือว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ ซึ่งได้แก่ ส่วนลดของอุตสาหกรรม/เอเจนซี่, การเดินทางที่มอบให้แก่พนักงาน/มอบเป็นรางวัล, รางวัล, การบริจาค, บัตรโดยสารแบบหมู่คณะและบัตรโดยสารราคาพิเศษอื่น ๆ, เที่ยวบินเช่าเหมาลํา และเที่ยวบินร่วมบางเที่ยวบิน
 10. สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิโดยสายการบินพันธมิตร oneworld ของเรา โปรดดูที่นี่
 11. บัตรโดยสารต้องแลกและเดินทางโดยสมาชิกเท่านั้น
 12. บัตรเครดิตแบรนด์ร่วมของ Asia Miles หรือ Cathay Pacific ต้องเชื่อมโยงกับหมายเลขสมาชิกของท่านเพื่อรับไมล์สะสม
 13. ไมล์สะสมจากโปรโมชั่นที่ได้รับจากบัตรเครดิตแบรนด์ร่วม บัตรเครดิตของพันธมิตรทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารมีสิทธิเข้าร่วมในโปรแกรมนี้
 14. ไมล์สะสมที่ได้รับจากบัตรเครดิตแบรนด์ร่วม บัตรเครดิตของพันธมิตรทางการเงิน หรือผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารจะอิงตามจำนวนไมล์สะสมที่โอนเข้าบัญชีสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 ถึง 31 ตุลาคม 2022
 15. ท่านสามารถรับไมล์สะสมโดยใช้บัตรเครดิตแบรนด์ร่วม (ยกเว้น Standard Chartered Cathay Mastercard®)
 16. ไมล์สะสมที่ได้รับจากการแปลงคะแนนบัตรเครดิตเป็นไมล์ หรือผ่านผลิตภัณฑ์ด้านการธนาคารสามารถสะสมรวมกันจากพันธมิตรทางการเงินหลายแห่ง
 17. ท่านสามารถสะสมไมล์สำหรับการใช้จ่ายเป็นเงินสดตามเงื่อนไขที่ร้านค้าของ Cathay Pacific ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022 ถึง 31 ตุลาคม 2022
 18. สินค้าบางรายการที่ร้านค้าของ Cathay Pacific ต้องมีไมล์สะสมขั้นต่ำ ส่วนของไมล์สะสมที่ได้รับจากร้านค้าของ Cathay Pacific จะไม่นับรวมกับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ