โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร

เก็บการจองราคาค่าโดยสารของท่านไว้ได้นาน 72 ชั่วโมงก่อนที่ท่านจะชำระเงิน

ไม่ต้องกังวลว่าราคาค่าโดยสารจะสูงขึ้นหรือเที่ยวบินที่ท่านต้องการจองเต็มแล้ว เพราะท่านสามารถเก็บการจองราคาค่าโดยสารของเที่ยวบินของท่านได้นานถึง 72 ชั่วโมงก่อนการชำระเงิน เพื่อให้ท่านมีเวลาตัดสินใจเพิ่มขึ้น

ภาพรวมโดยย่อ

เก็บการจองราคาค่าโดยสารตามที่ท่านต้องการ

เก็บการจองราคาค่าโดยสารตามที่ท่านต้องการ

ถ้าท่านต้องการจองเที่ยวบินแต่ต้องการใช้เวลาตัดสินใจอีกสักหน่อย ท่านสามารถเก็บการจองราคาค่าโดยสารเอาไว้ก่อนและค่อยกลับมาชำระเงินอีกครั้ง

ชำระเงินมัดจำเพียงเล็กน้อย

ชำระเงินมัดจำเพียงเล็กน้อย

จะมีการเรียกเก็บเงินมัดจำต่อเมื่อการจองนั้นๆ ไม่ได้ดำเนินการชำระเงินภายใน 72 ชั่วโมง และเงินมัดจำดังกล่าวมียอดต่ำกว่าค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือยกเลิกเที่ยวบิน ถ้าท่านเป็นสมาชิก Marco Polo Club ท่านสามารถเก็บการจองราคาค่าโดยสารได้โดยไม่ต้องวางเงินมัดจำ

มีเวลา 72 ชั่วโมงให้ตัดสินใจ

มีเวลา 72 ชั่วโมงให้ตัดสินใจ

ราคาค่าโดยสารนี้จะได้รับการเก็บไว้เป็นเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง และถ้าท่านทำการชำระเงินภายในระยะเวลานี้ ท่านจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ 

วิธีดำเนินการ

เริ่มการจองใหม่ของท่านบนเว็บไซต์ของเราตามขั้นตอนปกติที่ท่านเคยทำ ถ้าท่านเป็นสมาชิก Marco Polo Club โปรดอย่าลืมลงชื่อเข้าใช้ก่อนที่ท่านจะเริ่มทำการจอง 

หลังจากที่ท่านเลือกเที่ยวบินของท่านและกรอกรายละเอียดแล้ว ท่านจะได้รับตัวเลือก "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร"

กรอกข้อมูลการชำระเงินของท่านเพื่อชำระเงินมัดจำ เงินมัดจำนี้จะถูกเรียกเก็บต่อเมื่อท่านไม่ได้ชำระเงินสำหรับการจองนี้ ภายในระยะเวลาการเก็บการจองราคา 72 ชั่วโมง ซึ่งการจองเที่ยวบินของท่านจะถูกยกเลิก อย่างไรก็ตาม สมาชิก Marco Polo Club ที่ได้ลงชื่อเข้าใช้จะไม่ถูกเรียกเก็บเงินมัดจำนี้

เมื่อมีการเก็บการจองราคาค่าโดยสารสำหรับการจองของท่าน ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งและมีเวลา 72 ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าท่านต้องการจะดำเนินการต่อในการชำระเงินสำหรับการจองนี้หรือไม่

ท่านสามารถชำระเงินสำหรับการจองของท่านได้ที่หัวข้อจัดการการจองบนเว็บไซต์ของเรา หรือโดยทำตามคำแนะนำในอีเมลยืนยันที่ท่านได้รับ

ข้อมูลสำคัญบางประการ

  • บริการนี้ไม่สามารถใช้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอินเดีย (ข้อจำกัดนี้ไม่รวมถึงการจองของสมาชิก Marco Polo Club)
  • ในการเก็บการจองราคาค่าโดยสาร เราจะรับชำระเงินมัดจำผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น
  • บริการนี้จะไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางภายในเจ็ดวัน (168 ชั่วโมง)
  • การจองที่ใช้บริการ "การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร" จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะขอเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงของการเก็บการจองราคาค่าโดยสารหรือไม่ก็ตาม
  • เพื่อเก็บการจองราคาค่าโดยสารโดยไม่ต้องชำระค่ามัดจำ หนึ่งในผู้เดินทางจะต้องเป็นสมาชิก Marco Polo Club โปรดลงทะเบียนเข้าสู่บัญชีของท่านก่อนทำการจองเที่ยวบิน
  • โปรดทราบ ‘การจองราคาค่าโดยสาร’ จะไม่มีให้บริการ หากกำหนดการเดินทางของท่านมีหมายเลขเที่ยวบินของสายการบินอื่นร่วมอยู่ด้วย เช่น ขึ้นต้นด้วยรหัสสายการอื่น นอกเหนือจาก CX หรือ KA
  • หากท่านไม่ต้องการการจองนี้อีกต่อไป การจองนี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 72 ชั่วโมงของการเก็บการจองราคาค่าโดยสาร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บการจองราคาค่าโดยสาร 

ทำการจอง

โปรดเลือกวันเดินทาง

การจองสำหรับผู้โดยสารที่มีจำนวนมากกว่า 9 ท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

การจองที่มีจำนวนผู้โดยสารมากกว่า 4 ท่าน ยังไม่สามารถใช้บริการทางออนไลน์ได้ในขณะนี้ กรุณาติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน

ชั้นโดยสาร
ผู้โดยสาร