ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ CX และแอปพลิเคชันบนมือถือ

ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ Cathay Pacific และ Cathay Dragon และแอปพลิเคชันบนมือถือ ("ข้อกำหนดการใช้งาน")

โดยการใช้งานเว็บไซต์ของ Cathay Pacific Airways Limited (“Cathay Pacific”) และ Hong Kong Dragon Airlines Limited (“Cathay Dragon”) (เรียกรวมกันว่า "ของเรา" หรือ "เรา") หรือโดยการดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันบนมือถือ ย่อมแสดงว่าท่านตกลงยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ หากท่านไม่ตกลง กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์ของเราและอย่าดาวน์โหลดหรือใช้แอปพลิเคชันบนมือถือของเรา

ท่านต้องรับผิดชอบในการดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของท่านได้รับการรักษาไว้อย่างปลอดภัย

ท่านสามารถเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือได้โดยเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้เท่านั้น เพื่อเข้าดูสินค้าและบริการที่พร้อมใช้งานเพื่อจุดประสงค์ส่วนตัวของท่านและจุดประสงค์ที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ และเพื่อดำเนินธุรกรรมที่ได้รับอนุญาตและชอบด้วยกฎหมายกับเราและไม่ใช่เพื่อจุดประสงค์อื่นใด

ท่านต้องไม่เข้าถึงหรือใช้งาน (หรืออนุญาตให้มีการเข้าถึงหรือใช้งาน) เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเราในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้: การจองที่เป็นเท็จ ฉ้อโกง หรือไม่ได้รับอนุญาต, การได้มาหรือใช้ความพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งช่องทางเข้าถึงเครือข่ายหรือบัญชีหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต, การใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเราในลักษณะที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของผู้อื่น, การโพสต์ข้อมูล การส่งหรือการกระจายข้อมูลใดๆ ที่เป็นอันตราย ลามกอนาจาร สร้างความเสื่อมเสีย หรือผิดกฎหมายในลักษณะอื่น, การรบกวนหรือขัดจังหวะการทำงานของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และการผลิตซ้ำ ตัดทอน ดัดแปลงหรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา ท่านต้องไม่จัดทำและ/หรือดำเนินการเกี่ยวกับลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเราเว้นแต่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิอื่นๆ ของเราตามกฎหมายหรือในลักษณะอื่นใด เราขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองของท่านโดยไม่มีการอ้างอิงถึงท่านและ/หรือปฏิเสธมิให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเราหากเราเชื่อว่าท่านละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้รวมนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งอธิบายวิธีการรวบรวม จัดเก็บ และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ท่านจัดหาให้แก่เราเมื่อท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา รวมถึงการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา ดู นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา

อาจมีเงื่อนไขที่แยกต่างหากซึ่งเรานำมาใช้บังคับเป็นครั้งคราวกับการขนส่ง การจับฉลากรางวัล การแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายอื่นใดของสายการบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขนส่งผู้โดยสาร กระเป๋าสัมภาระ และสินค้าทางอากาศจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งของสายการบินที่เกี่ยวข้อง ดู เงื่อนไขการขนส่ง ของเรา

สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูลและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดทั้งหมดสำหรับเนื้อหาและ/หรือข้อมูลบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา รวมถึงอาทิเช่น ชื่อ โลโก้ กำหนดการของเที่ยวบินและราคาตั๋วเครื่องบิน การจัดระบบและการวางผัง และรหัสซอฟต์แวร์ที่เป็นพื้นฐาน ถือเป็นสิทธิของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา ท่านสามารถใช้เนื้อหาและ/หรือข้อมูลดังกล่าวได้แต่เฉพาะตามที่จัดหาให้โดยเคร่งครัดและเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ การใช้งาน การผลิตซ้ำ การส่ง หรือการดำเนินการกับเนื้อหาดังกล่าวในลักษณะอื่นใด โดยไม่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ถือเป็นข้อห้ามและจะเป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเราอาจประกอบด้วยข้อมูลบน หรือช่องทางเข้าถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก (ไม่ว่าจะผ่านไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะอื่นใดหรือไม่ก็ตาม) ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของเจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอก เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับรองเนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าว และไม่ขอรับผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับของท่านกับบุคคลภายนอก ท่านต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการติดต่อของท่านกับบุคคลภายนอกและการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก

แม้ว่าจะได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดเตรียมข้อมูลและเนื้อหาที่มีในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของเราแล้ว แต่ข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวจะจัดหาให้ "ตามที่เป็น" โดยไม่รับประกัน (ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) หรือรับรองไม่ว่าในลักษณะใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่มีการรับประกันหรือการรับรองที่เกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ความปลอดภัย ความถูกต้องแม่นยำ ความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใดๆ หรือการปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าว

ภายใต้การอ้างสิทธิที่มีให้โดยกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง เราจะไม่ขอรับผิดต่อท่านหรือต่อบุคคลใดๆ (ไม่ว่าด้วยความประมาทเลินเล่อ การละเมิดสิทธิ การละเมิดสัญญา หรืออื่นใด) สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ (รวมถึงการสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือการสูญเสียเป็นกรณีพิเศษหรือที่เป็นผลตามมา) ที่มีสาเหตุจากหรือที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดกับสิ่งต่อไปนี้:

  • การเข้าถึงหรือการใช้งาน (หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งาน) เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา
  • การเจาะระบบการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์อื่นใด หรือการเข้าถึงหรือใช้งานข้อมูลใดๆ ที่อยู่บนหรือผ่านทางคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พกพาหรืออุปกรณ์อื่นใดของท่านโดยบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ รวมถึงปัญหาเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อใดๆ และ/หรือ
  • เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก

ท่านต้องใช้ความระมัดระวังด้วยตนเองในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านเลือกใช้งานจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรานั้นปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่อาจแทรกแซงหรือสร้างความเสียหายต่อการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นมีผลใช้บังคับภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดการใช้งานนี้ที่จะยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลอันเกิดจากการประมาทเลินเล่อ การฉ้อโกงและการแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อฉ้อโกง หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถยกเว้นหรือจำกัดได้ตามกฎหมายของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (“HKSAR”)

เราอาจเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเราเป็นครั้งคราวและขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้โดยการโพสต์ข้อกำหนดการใช้งานที่แก้ไขแล้วบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา โดยการยังคงเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเราอย่างต่อเนื่อง ย่อมแสดงว่าท่านยืนยันว่าท่านยอมรับข้อกำหนดการใช้งานที่ปรับปรุงแก้ไขนั้น

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและได้รับการตีความโดยเป็นไปตามกฎหมายแห่ง HKSAR ท่านให้คำยินยอมต่อเขตอำนาจศาลแต่เพียงแห่งเดียวของ HKSAR ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และ/หรือข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และเราขอสงวนสิทธิที่จะทำการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อท่านหากกมีการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยหรือในประเทศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การประกาศแจ้งให้ทราบนี้เขียนขึ้นในภาษาอังกฤษและอาจมีการแปลเป็นภาษาอื่น ในกรณีที่มีความขัดแย้งใดๆ ระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล ให้ถือว่าการแจ้งประกาศในฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกของยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกสำหรับนอกสหภาพยุโรป

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Pacific (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Dragon (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

การแจ้งเตือนผู้โดยสารเรื่องกฎบัตรสิทธิในการเดินทางไป/จากอินเดีย (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายบริการการบินของอิสราเอล (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

เงื่อนไขของสัญญา/ประกาศ &ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศ EC 889 สำหรับผู้โดยสาร/สัมภาระของผู้โดยสาร (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลด Reader โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ Adobe ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific