โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกของประเทศนอกยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของ Cathay Pacific - ภาคผนวกของประเทศนอกยุโรป

ภาคผนวกนี้มีผลบังคับใช้หากท่านพำนักอาศัยในประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้ระหว่างที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรา

1.1          ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากต่างประเทศ 

(ก)        ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ท่าน เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับในต่างประเทศดังต่อไปนี้:

(1) บริษัทของ Cathay Pacific, บริษัทสาขา และบริษัทในเครือของเรา และผู้ให้บริการบุคคลภายนอกซึ่งตั้งอยู่ในต่างประเทศที่ช่วยเหลือเราในการจัดหาการเดินทางของเรา (รวมถึงการขนส่ง) และบริการที่เกี่ยวข้อง และ

(2) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล และรัฐบาลเพื่อจุดประสงค์ด้านความมั่นคง ศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมือง

(ข)        ผู้รับเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศที่ท่านเดินทางหรือที่ท่านเดินทางผ่าน ไม่ว่าจะเป็นกับเราหรือสายการบินพันธมิตรของเรา

(ค)        เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้รับในประเทศที่ท่านกำลังเดินทางไปหรือท่านกำลังส่งสินค้าไปยังหรือจากเพื่อให้บริการการเดินทาง ขนส่ง และสำรองที่นั่ง ผู้รับในต่างประเทศรวมถึงผู้รับในประเทศที่ท่านเดินทางผ่านเพื่อเปลี่ยนเครื่อง หรือเมื่อท่านเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น หรือประเทศที่ผู้ให้บริการของเราดำเนินการหรือมีสำนักงานใหญ่อยู่

(ง)        เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ประมวลผลข้อมูล (รวมถึงผู้ให้บริการระบบการกระจายการเดินทางทั่วโลก) ผู้ให้บริการลูกค้า และผู้ให้บริการด้านการตลาดที่เป็นบุคคลภายนอก ภูมิภาคที่มีบุคคลภายนอกตั้งอยู่ ซึ่งรวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง

1.2          การเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(ก)        หากท่านเป็นสมาชิก Marco Polo Club หรือเจ้าของบัญชีที่ลงทะเบียน ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับท่าน และพยายามที่จะอัปเดตหรือแก้ไขโดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีอิเล็กทรอนิกส์และแก้ไขโปรไฟล์ ปรับตามความชอบ หรือการตั้งค่าของท่าน  ท่านสามารถขอสิทธิการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อตัวแทนลูกค้าของเรา หรือติดต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในนโยบายความเป็นส่วนตัว

1.3          การร้องเรียน

(ก)        ท่านสามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือยื่นเรื่องร้องเรียนโดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในข้อ 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

(ข)        เราจะจัดการกับข้อร้องเรียนใด ๆ โดยการตรวจสอบ และให้ให้คำตอบต่อท่านภายในเวลาที่เหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่าเรามีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและได้ทำการสอบสวนที่จำเป็นเรียบร้อยแล้ว ในบางกรณีเราอาจต้องขอให้ท่านส่งคำร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เรามั่นใจว่าเราเข้าใจและอาจต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือยืนยันตัวตนของท่าน ในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม การประเมิน หรือการสอบสวน เราจะพยายามที่จะทำการตกลงกรอบเวลาอื่นกับท่าน

(ค)        หากท่านไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ โปรดติดต่อเรา หรือท่านสามารถร้องเรียนกับกรรมธิการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Commissioner) ที่สำนักกรรมาธิการข้อมูลออสเตรเลีย (Office of Australian Information Commissioner, OAIC) ได้เช่นกัน รายละเอียดการติดต่อ OAIC สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ OAIC ที่ www.oaic.gov.au

2.1          ความยินยอมและการเพิกถอนความยินยอม: 

ในกรณีที่ท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถยกเลิกคำยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้  ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อเราตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว 

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างต่อเนื่องในกรณีที่จำเป็นต้องให้บริการที่ท่านร้องขอหรือเราได้ตกลงที่จะให้บริการแก่ท่านหรือตามกฎหมาย

2.2          ข้อมูลการตลาดและโปรไฟล์:

เราจะวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของเรา (รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่เราเก็บรวบรวมมาจากพันธมิตรโครงการสะสมคะแนนและพันธมิตรอื่นๆ ของเรา) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาด เพื่อระบุว่าข้อเสนอใดมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์มากที่สุดต่อลูกค้ากลุ่มต่างๆ ในสภาวะและในเวลาที่แตกต่างกัน เราเรียกการจัดทำนี้ว่า “การแบ่งส่วนตลาด” ในการทำเช่นนี้ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมาจากลูกค้าโดยตรง ไปรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมมาจากบริษัทในเครือและพันธมิตรอื่นๆ ของเรา รวมทั้ง Asia Miles ในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติการซื้อของลูกค้าของเราและการติดต่อกับเรา ในบางครั้ง เราจะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับตัวท่านเพื่อจัดท่านเข้าในส่วนตลาดใดส่วนตลาดหนึ่ง เราจะใช้ส่วนตลาดนั้นๆ ที่ท่านถูกจัดให้อยู่ ในการปรับเปลี่ยนการติดต่อสื่อสารด้านการตลาดของเราให้เหมาะกับท่าน รวมทั้งข้อเสนอและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับท่าน

2.3          การยินยอมรับการสื่อสารเกี่ยวกับการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์:

เราจะส่งการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดให้ท่านเท่านั้น หากท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้  ซึ่งไม่รวมไปถึงการสื่อสารธุรกรรมที่อำนวยความสะดวกหรือยืนยันการสั่งซื้อหรือให้บริการหรือตอบข้อซักถามจากท่าน

2.4          การเลือกไม่รับการตลาดทางตรง:

ท่านมีสิทธิที่จะเลือกไม่รับข้อมูลการตลาดทางตรงของเรา และการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจะใช้เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมการตลาดทางตรงของเราที่จัดส่งถึงท่านได้ตลอดเวลา ท่านสามารถใช้สิทธินี้ได้โดยติดต่อเราตามมาตรา 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเลือกไม่ใช้หรืออัปเดตการรับข้อมูลทางอีเมลของท่านตามข้อ 8.2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.5          การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตัดสินใจ: 

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อทำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่านและการมีสิทธิของท่านในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อป้องกันการนำบริการของเราไปใช้ในทางมิชอบ เพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา หรือเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง การตัดสินใจบางส่วนเหล่านี้อาจดำเนินการโดยอัตโนมัติ รวมถึงโดยการจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับข้อมูลในแบบจำลองความเสี่ยงบางอย่างที่เราได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปรับปรุงแบบจำลองดังกล่าวเพิ่มเติม

2.6          การจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลนอกประเทศแคนาดา:   

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเข้าถึงและจัดเก็บนอกประเทศแคนาดาโดยเจ้าหน้าที่หรือซัพพลายเออร์ การโอน และ/หรือเก็บไว้นอกประเทศแคนาดา  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอยู่ภายใต้การเข้าถึงและการเปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศต่าง ๆ และเป็นไปตามกฎหมายของประเทศเหล่านั้น

2.7          สิทธิในการเข้าถึงและการแก้ไข: 

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีข้อยกเว้นตามกฎหมายของประเทศแคนาดา  เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิการเข้าถึงบางอย่างและจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการร้องขอใด ๆ  ท่านสามารถใช้สิทธิต่าง ๆ ได้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

2.8          ความรับผิดชอบ:

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามข้อ 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว  หากท่านไม่พอใจกับวิธีการที่เราตอบคำถามหรือแก้ปัญหาข้อกังวลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวของแคนาดา (Office of the Privacy Commissioner of Canada) ได้

3.1          ประโยคต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเป็นย่อหน้าสุดท้ายในส่วนเกริ่นนำของนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะเริ่มต้นข้อ 1:

“ท่านยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้”

3.2          สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

เราจะเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราดำเนินการตามคำขอพิเศษทางการแพทย์ หรือความช่วยเหลือในการเข้าถึงหรือเงื่อนไขพิเศษด้านอาหารซึ่งอาจสะท้อนถึงความเชื่อทางศาสนาของท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านเมื่อเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้

3.3          การจัดเก็บและการเข้าถึงนอกประเทศจีน:  

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเข้าถึงและจัดเก็บนอกประเทศจีนโดยพนักงานหรือซัพพลายเออร์ การโอน และ/หรือจัดเก็บนอกประเทศจีน

3.4          การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการตัดสินใจ:

เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อทำการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับตัวท่านและการมีสิทธิของท่านในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เพื่อป้องกันการนำบริการของเราไปใช้ในทางมิชอบ เพื่อให้มั่นใจถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา หรือเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง การตัดสินใจบางส่วนเหล่านี้อาจดำเนินการโดยอัตโนมัติ รวมถึงโดยการจับคู่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับข้อมูลในแบบจำลองความเสี่ยงบางอย่างที่เราได้สร้างขึ้นบนพื้นฐานของพฤติกรรมของบุคคลอื่นๆ และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการปรับปรุงแบบจำลองดังกล่าวเพิ่มเติม ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ท่านอาจมีสิทธิจำกัดวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับกระบวนการตัดสินใจเหล่านี้

3.5          สิทธิเพิ่มเติม:

นอกเหนือจากข้อ 8 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว ท่านมีสิทธิที่จะ:

(ก)   ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขบางประการ

(ข)   ยกเลิกการให้คำยินยอม หากมีการดำเนินการกับข้อมูลตามการให้คำยินยอม

(ค)   ยกเลิกบัญชีของท่านในกรณีที่ให้บริการแก่ท่านผ่านทางบัญชี และ

(ง)   ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

ท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

 

3.6          ความรับผิดชอบ:

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือไม่พอใจกับวิธีการที่เราตอบคำถามหรือแก้ไขข้อกังวลของท่าน โปรดติดต่อเราตามมาตรา 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว 

4.1          ประโยคต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในส่วนเกริ่นนำของนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะเริ่มต้นของข้อ 1:

“สำหรับจุดประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัว “Cathay Pacific” หมายถึง Cathay Pacific Airways Limited, Hong Kong Dragon Airlines Limited, Cathay Holidays Limited (และบริษัทสาขา) ในบรรดานิติบุคคลเหล่านี้ Cathay Pacific Airways Limited มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อเพื่อสอบถาม ร้องเรียน การแก้ไขข้อมูล หรือการขอปรับปรุง

4.2          ประโยคแรกของข้อ 5 (ผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วย) ของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถูกแทนที่ด้วยข้อความต่อไปนี้:

ในบางสถานการณ์ ตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตจาก กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น (Act on Protection of Personal Information of Japan) (กฎหมายฉบับที่ 57 ปี 2003) และขึ้นอยู่กับความยินยอมของท่าน หากเป็นข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกดังที่อธิบายต่อไปนี้”

4.3          การดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ

(ก)        เราจะเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราดำเนินการตามคำขอพิเศษทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขด้านอาหารพิเศษซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้ถึงความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ ของท่าน

(ข)        โดยทั่วไปเราจะขอความยินยอมจากท่านเมื่อเราเก็บรวบรวม จัดการ หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่ว่าเราได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น (กฎหมายฉบับที่ 57 ปี 2003) (Act on Protection of Personal Information of Japan, APPI)

4.4          สิทธิของท่าน

(ก)        โดยเพิ่มเติมจากข้อ 8 (สิทธิของเรา) ของนโยบายความเป็นส่วนตัว ในบางกรณี ท่านอาจมีสิทธิภายใต้ APPI เพื่อขอให้เราดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)         แก้ไข เพิ่ม หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล หากข้อมูลส่วนบุคคลของเราไม่ถูกต้อง

(2)        หยุดการใช้หรือแบ่งปันกับบุคคลภายนอก หรือลบ ข้อมูลส่วนบุคคล หากการใช้หรือการแบ่งปันนั้นขัดต่อกฎของ APPI

(ข)        สิทธิเหล่านี้มีข้อยกเว้นบางประการเพื่อปกป้องชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลภายนอก (เช่น การป้องกันหรือตรวจจับอาชญากรรม) และผลประโยชน์ของเรา เนื่องจากข้อกำหนดหรือการบังคับใช้ของกฎหมายอื่น ๆ

5.1          ประโยคต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเป็นย่อหน้าสุดท้ายในส่วนเกริ่นนำของนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะเริ่มต้นข้อ 1:

 “ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเราและใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง ท่านตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว”

5.2          ข้อ 2.3 ต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในนโยบายความเป็นส่วนตัว:

“2.3 เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราดำเนินการตามคำขอพิเศษทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขด้านอาหารพิเศษซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้ถึงปัญหาทางสุขภาพของท่าน เราจะขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าวภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมาเลเซีย (Malaysian Personal Data Protection Act) ปี 2010“

6.1          ประโยคต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเป็นย่อหน้าสุดท้ายในส่วนเกริ่นนำของนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะเริ่มต้นข้อ 1:

“ท่านยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้”

7.1          ประโยคต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเป็นย่อหน้าสุดท้ายในส่วนเกริ่นนำของนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อนที่จะเริ่มต้นข้อ 1:

ท่านยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

7.2          ข้อต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเข้าในนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นข้อ 5.7:

5.7 ชื่อของบุคคลภายนอกที่เป็นผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำอธิบายของงานประมวลผล

ชื่อของบุคคลภายนอกที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของเราและคำอธิบายหรืองานของพวกเขามีดังนี้ รายการนี้อาจได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว

ผู้ให้บริการ (ชื่อการค้า) รายละเอียดของงาน

Swissport Korea

บริการการจัดการภาคพื้นดินในสนามบินนานาชาติอินชอนรวมถึงการเช็คอิน การสำรองที่นั่งและการออกตั๋ว การแจ้งการเปลี่ยนแปลง ขายตั๋ว แนะนำการใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิก ความช่วยเหลือในการสมัครสมาชิก และการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบริการสะสมไมล์ เป็นต้น

Asiana Airlines

บริการการจัดการภาคพื้นดินในปูซานและสนามบินนานาชาติเชจูรวมไปถึงการเช็คอิน การสำรองที่นั่งและการออกตั๋ว การแจ้งการเปลี่ยนแปลง ขายตั๋ว แนะนำการใช้ห้องรับรองโดยสมาชิก ความช่วยเหลือในการสมัครสมาชิก และการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบริการสะสมไมล์ เป็นต้น

ISG

เพื่อดำเนินการคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และจัดการบริการจัดส่ง ฯลฯ

DHL

บริการจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ฯลฯ

ผู้ให้บริการโอน/ส่งข้อความ SMS

(http://www.cathaypacific.com/cx/ko_KR/hidden-pages/pop-up/flight-messaging/mobile-phone-service-provider.html)

การส่ง SMS สำหรับการแจ้งเตือนหรือการเตือนบนเที่ยวบิน ฯลฯ

First Data Korea

ธุรกรรมการชำระเงินสำหรับตั๋วที่ซื้อในประเทศ ฯลฯ

World Pay

ช่องทางการชำระเงินสำหรับตั๋วที่ซื้อในต่างประเทศและที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต ฯลฯ

IBM

ในการประมวลผลการออกอากาศและ Coremetrics ของอีเมลการตลาดใน cx.com

DXC

ให้การสนับสนุนในระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีห้แก่เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในศูนย์ข้อมูล CX ในฮ่องกง

IBM ASM

ให้การสนับสนุนด้านแอปพลิเคชันในรายการแอปพลิเคชันในศูนย์ข้อมูล CX ในฮ่องกง

MillionTech

CX - IPOSS - ระบบจุดขายแบบครบวงจร (ระบบแบ็กเอนด์การขายบนเที่ยวบิน CX)

 

KA -IPOSS - ระบบจุดขายแบบครบวงจรของ KA (ระบบแบ็กเอนด์การขายบนเที่ยวบิน KA)

 

IPOW - เว็บไซต์คำสั่งซื้อก่อนเที่ยวบินทางอินเทอร์เน็ต (ระบบแบ็กเอนด์เว็บไซต์ขายบนเที่ยวบิน CX) 

AWS

บริการคลาวด์

OpenJaw

แพลตฟอร์มการค้าปลีกสำหรับ Asia Miles

ICLP

แอปพลิเคชันที่จัดการการแลกรับรางวัลที่ไม่ใช่ทางอากาศใน Asia Miles.com

Amadeus

Amadeus เป็นแอปพลิเคชันในอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้โดยสารจองเที่ยวบินผ่านทางออนไลน์ 

IER

ตู้บริการอเนกประสงค์ (CUSS) - ตู้อัตโนมัติแบบบริการตนเองสำหรับการเช็คอินหรือรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง 

SITA

SITA AirCOM Server เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจัดการและกระจายข้อความซ้ำภาคอากาศ-พื้นดิน (ACARS Messages)

Google Analytics

บริการวิเคราะห์เว็บไซต์ (SaaS) เพื่อติดตามยอดวิวหน้าเว็บและการเข้าชม

Novatti

ระบบการจัดการ eVoucher 

Salesforce

เครื่องมือระบบอัตโนมัติของ Salesforce - เครื่องมือ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ที่พัฒนาโดย Salesforce.com เพื่อจัดเก็บและจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของลูกค้า

ข้อคิดเห็นของลูกค้าและระบบค่าตอบแทน (Customer Feedback and Compensation System, CFCS) - โซลูชั่น Salesforce Service Cloud ที่ให้บริการโซลูชั่นที่มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงการบำรุงรักษาการดำเนินงานประจำวันตามปกติของแผนกลูกค้าสัมพันธ์ และเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าและต้นทุนฟื้นฟูการบริการสำหรับการวิเคราะห์ความล้มเหลวของบริการเพื่อแก้ไขปัญหาและผลักดันการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

CHAMP

ระบบบริการขนส่งสำหรับผู้ให้บริการและจัดการ

Atlassian

การบรรจบกันเป็นระบบการจัดการความรู้เพื่อนำเสนอข้อมูลสนับสนุนไอทีในสภาพแวดล้อม CX

Tealium

สำหรับการจัดการแท็ก

Ayden

เกตเวย์การชำระเงิน

Alipay

บริการด้านการชำระเงิน 

Microsoft

บริการต่าง ๆ เช่น

·      Cloud Storage

·      Office 365 

Silverpop

(เข้าซื้อโดย IBM)

ซอฟต์แวร์การตลาดอัตโนมัติและการตลาดผ่านทางอีเมล

Mainframe

แอปพลิเคชันที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลรายการเที่ยวบินของทุกเที่ยวบิน CX และ KA และดำเนินการติดตามอัตโนมัติและประมวลผลการอ้างสิทธิย้อนหลังสำหรับพันธมิตร oneworld และ Asia Miles

 

7.3          ย่อหน้าต่อไปนี้จะถูกใช้แทนข้อ 7.3 (ระยะเวลาการเก็บรักษา) ของนโยบายความเป็นส่วนตัว:

7.3 ระยะเวลาการเก็บรักษา

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเราจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นทางธุรกิจและข้อกำหนดของกฎหมาย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการข้อมูลตามจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลและจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บรักษา: (1) รายละเอียดธุรกรรมบางอย่าง (เช่น ประวัติเที่ยวบิน) และจดหมายโต้ตอบจนกว่าจะถึงกำหนดเวลาในการอ้างสิทธิที่เกิดจากการทำธุรกรรมกับเรา (ซึ่งโดยทั่วไปจะประมาณ 6 ถึง 10 ปีหลังจากมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และในบางกรณีอาจมีระยะเวลาที่สั้นกว่านี้) หรือ (2) ข้อมูลบางอย่างที่เป็นไปตามกฎข้อบังคับในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว หากข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เราอาจจะทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุชื่อได้และไม่อาจแก้ไขกลับได้ (ในกรณีที่เราอาจต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อและใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อนั้น) หรือทำลายข้อมูลทิ้งอย่างปลอดภัย [ได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว]

 

7.4          ประโยคต่อไปนี้จะถูกเพิ่มในข้อ 8.1:

“หากท่านอายุต่ำกว่า 14 ปี ผู้ดูแลตามกฎหมายของท่านจะมีสิทธิตามมาตรา 8”

8.1          ข้อ 2.3 ต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในนโยบายความเป็นส่วนตัว:

“2.3 เราจะเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน ตัวอย่างเช่น เมื่อเราดำเนินการตามคำขอพิเศษทางการแพทย์ หรือความช่วยเหลือในการเข้าออก หรือเงื่อนไขด้านอาหารพิเศษซึ่งอาจเป็นการบ่งชี้ถึงปัญหาทางสุขภาพ เราจะขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านเมื่อเก็บรวบรวมและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้ เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไต้หวัน (Taiwan Personal Data Protection Law) “

8.2          ข้อ 4.2 ต่อไปนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในนโยบายความเป็นส่วนตัว:

“4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกนำไปใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือรูปแบบการคัดลอกเอกสารหรือในลักษณะใดๆ ที่เหมาะสม”

8.3          ประโยคต่อไปนี้จะถูกเพิ่มในข้อ 8.1:

“นอกเหนือจากข้างต้น ท่านมีสิทธิ (ต้องปฏิบัติตามข้อยกเว้นและตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไต้หวัน) เพื่อขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราถือครองหรือขอให้เราลบหรือหยุดการเก็บรวบรวม ประมวลผล หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้โดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว”

9.1          สิทธิในความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย

9.1.1       สิทธิความเป็นส่วนตัว

ภายใต้รหัสล่วงหน้าของแคลิฟอร์เนีย คำนำหน้าชื่อ 1.81.5 การแสดงความเป็นส่วนตัวของแคลิฟอร์เนียจาก 2018 (CCPA) ส่วนที่ 1798.100 - 1798.199 , ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิดังนี้:

  • การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะ: ท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราเปิดเผยข้อมูลบางอย่างแก่ท่านซึ่งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานกว่า 12 เดือนที่ผ่านมา
  • การลบข้อมูลเฉพาะ: ท่านมีสิทธิที่จะขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของท่านที่เราเก็บรวบรวมจากท่านและรักษาไว้ โดยอาจมีข้อยกเว้นบางประการ

โปรดส่งคำขอเป็นลายลักษณ์อักษรโดยติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อท่านในการดำเนินการตามสิทธิ์ CCPA ของท่าน

9.1.2       เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปขายหรือไม่

เราจะไม่ขายข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่านโดยตรง เช่น ชื่อ-นามสกุลของท่าน ที่อยู่ หรือข้อมูลการธนาคาร อย่างไรก็ตาม คำจำกัดความที่ครอบคลุมของ “การขาย” และ “ข้อมูลส่วนบุคคล ของ CCPA อาจหมายถึงกระแสข้อมูลกลางในการวิเคราะห์ทางดิจิทัลและระบบนิเวศของการโฆษณาที่จะนำไปขาย เราใช้ระบบวิเคราะห์ทางออนไลน์ดังกล่าวเช่นเดียวกับบริษัทส่วนใหญ่ เพื่อประเมินว่าผู้ใช้มีส่วนร่วมในเว็บไซต์และแอปของเรามากน้อยเพียงใด ในทางกลับกัน การวิเคราะห์เหล่านี้จะทำให้เราทราบว่าโฆษณาออนไลน์ของเรามีประสิทธิภาพเพียงใด ในการจัดหาระบบวิเคราะห์เหล่านี้และอำนวยความสะดวกให้กับการโฆษณาออนไลน์ เราต้องใช้บริการจากบุคคลภายนอกให้ทำการรวบรวมตัวระบุอุปกรณ์และวางแท็ก คุกกี้ บีคอน และกลไกการติดตามอื่นที่คล้ายกันในเว็บไซต์/แอปของเราและในเว็บไซต์/แอปของบุคคลภายนอก ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้คุกกี้ของเราได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ ของเรา

9.2          เด็ก

นอกเหนือจากข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจอง เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หากเราทราบ หากเรารู้ตัวว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อมูลนั้น ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดเอาไว้ เราอาจขอความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนที่เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ผู้เยาว์

9.3          สิทธิและทางเลือกของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิและทางเลือกเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  สิทธิและตัวเลือกเพิ่มเติมเหล่านั้นมีดังต่อไปนี้

เราขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนของท่านเกี่ยวกับคำขอใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้แน่ใจว่าเราได้ให้ข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องและอนุญาตให้เฉพาะบุคคลเหล่านั้นหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของพวกเขาเท่านั้นในการใช้สิทธิในข้อมูลนั้น  เราจะพยายามปฏิบัติตามคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด

โปรดทราบว่าการใช้สิทธิเหล่านี้มีข้อจำกัดและเราอาจปฏิเสธคำขอของท่าน

การเข้าถึงและการแก้ไข: ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่เราดูแลรักษาไว้  ท่านสามารถร้องขอการเข้าถึงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การลบ: ท่านสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้  โปรดทราบว่า เราอาจถูกกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลอื่น ๆ

 ห้ามขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน: ภายใต้ขอบเขตที่เราขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ท่านอาจมีสิทธิสั่งให้เราหยุดขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเรากำลังทำเช่นนั้น

โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในข้อ 8.4 ของนโยบายความเป็นส่วนตัว หากท่านต้องการใช้สิทธิเหล่านี้หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม  ในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากเราปฏิเสธคำขอของท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึงเหตุผลที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอของท่านได้

9.4          ประโยคต่อไปนี้จะถูกเพิ่มในข้อ 9:

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณการไม่ติดตาม (“do-not-track, DNT”) ในเว็บเบราว์เซอร์ เนื่องจากยังไม่มีฉันทามติว่าบริษัทต่าง ๆ ควรตอบสนองต่อกลไก DNT ในเว็บเบราว์เซอร์อย่างไรในยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคลิฟอร์เนีย เราไม่ได้อธิบายวิธีที่เราตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ในเว็บเบราว์เซอร์ไว้ ณ ขณะนี้”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกของยุโรป

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า - ภาคผนวกสำหรับนอกสหภาพยุโรป

เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay Pacific (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

การแจ้งเตือนผู้โดยสารเรื่องกฎบัตรสิทธิในการเดินทางไป/จากอินเดีย (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ประกาศเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายบริการการบินของอิสราเอล (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

เงื่อนไขของสัญญา/ประกาศ &ความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศ EC 889 สำหรับผู้โดยสาร/สัมภาระของผู้โดยสาร (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งหมดในหน้านี้เป็นไฟล์ PDF (Portable Document Format) และสามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ท่านสามารถดาวน์โหลด Reader โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจากเว็บไซต์ Adobe ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและอาจไม่เป็นไปตามนโยบายการเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับนโยบายของ Cathay Pacific