ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การต่ออายุสถานะบัตรโดยอัตโนมัติ

สถานการณ์ COVID-19 ได้พัฒนาไปสู่การระบาดใหญ่ทั่วโลกและหลายประเทศได้กำหนดห้ามการเดินทางและข้อจำกัดในการควบคุมการแพร่กระจาย ซึ่งทำให้ความต้องการเดินทางลดลง และเราได้ลดจำนวนเที่ยวบินลงอย่างมากในส่วนเครือข่ายการเดินทางของผู้โดยสาร

การต่ออายุสมาชิก club ในระดับต่างๆ

เเราทราบว่าปัจจัยข้างต้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคุณเป็นอย่างมาก และอาจกระทบไปถึงแผนการเดินทางของคุณในเดือนข้างหน้า เราจึงได้ต่ออายุปีสมาชิกใหม่ในสถานะเดิมให้สมาชิกปัจจุบันที่ดำรงสถานะ Green, Silver, Gold และ Diamond และจะสิ้นสุดอายุสมาชิกในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 ไปอีก 12 เดือน โดยสมาชิกไม่จำเป็นต้องมีคลับพอยท์ถึงเกณฑ์ปกติที่กำหนดในการดำรงสถานะสมาชิก 

การออกสิทธิประโยชน์เมื่อถึงระดับคะแนนที่กำหนด

เราได้ขยายเวลาการใช้สิทธิ์ mid-tier benefits ที่จะหมดอายุในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 ไปอีก 12 เดือน เพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านั้นได้เมื่อการเดินทางกลับมาเป็นปกติ   การขยายเวลาทำโดยการออกสิทธิ์ mid-tier benefits ให้คุณใหม่ภายใน 7 วันทำการหลังวันหมดอายุ

สำหรับการเตรียมการจองบัตรโดยสารและมาตรการป้องกันที่เราดำเนินการอยู่, โปรดศึกษารายละเอียดที่ศูนย์ข้อมูล COVID-19

คำถามที่พบบ่อย

ด้วยการต่ออายุระดับสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องสมัครหรือตรวจสอบ – เราเชื่อมั่นว่าท่านสมาชิกจะสามารถเดินทางในรูปแบบเดิมที่คุ้นเคยเมื่อกลับมาเดินทางอีกครั้ง

สมาชิกปัจจุบันที่ดำรงสถานะ Green, Silver, Gold และ Diamond และจะสิ้นสุดอายุสมาชิกในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564 จะได้รับการต่ออายุปีสมาชิกโดยอัตโนมัติ โดยจะมีสถานะเทียบเท่ากับสถานะปัจจุบันถึงแม้จะยังไม่มีคลับพอยท์ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดในการดำรงสถานะสมาชิก

หากอายุสมาชิกของคุณจะสิ้นสุดในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 – เมษายน 2564  คุณจะได้รับการต่ออายุปีสมาชิกโดยอัตโนมัติหลังวันสิ้นสุดอายุสมาชิก คุณจะมีสถานะสมาชิกเทียบเท่ากับสถานะปัจจุบันต่อไปอีก 12 เดือน

ไม่, เราจะต่ออายุสถานะของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดปีสมาชิกของคุณ ไม่จำเป็นต้องติดต่อไปที่ศูนย์บริการ

ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณและไปที่หน้า Account Balance

ใช่ ,ใช้ตามกฎปกติ – เมื่อต่ออายุ, อัพเกรดหรือดาวน์เกรด, คะแนน club ของคุณจะถูกปรับเป็นศูนย์โดยอัตโนมัติและปีสมาชิกใหม่จะเริ่มต้น

ไม่, ยอดคงเหลือใน Asia Miles ของคุณยังคงเหมือนเดิม

หากคุณยังไม่ได้เริ่มการหยุดสถานะชั่วคราวของคุณ, คุณสามารถยกเลิกได้และสิทธิ์ของคุณจะกลับคืนสู่สถานะเดิม เมื่อการหยุดสถานะชั่วคราวเริ่มต้นขึ้น, จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์พิเศษนี้เราสามารถคืนสิทธิ์ของคุณได้ การต่ออายุสถานะบัตรโดยอัตโนมัติจะมีผลเฉพาะกับสมาชิกที่หมดอายุระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2563 และไม่สามารถยกยอดไปเป็นปีถัดไปได้

ใช่ สิทธิ์ mid-tier benefits ทั้งหมดที่ยังไม่ถูกใช้งานและหมดอายุในระหว่างเดือนพฤษภาคม2563 – เมษายน 2564 จะได้รับการออกใหม่เพื่อขยายเวลาให้สามารถใช้ต่อได้อีก 12 เดือน