โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

Cathay ได้ดำเนินการอื่นใดอีกหรือไม่ในการจัดการเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Cathay ใช้วิธีการต่าง ๆ มากมายในการลดคาร์บอนในการดําเนินงานเที่ยวบินของเรา รวมถึงการชดเชยคาร์บอนผ่านโครงการที่มีมาตรฐานชั้นเลิศ (Gold Standard-aligned Project) การปรับปรุงประสิทธิภาพของฝูงบิน/การดำเนินงาน และการนําเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน (SAF) มาใช้

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมที่สุด เราได้ติดตั้งระบบติดตามผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และจัดการล้างแกนเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เรายังได้ซื้อเครื่องบินที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น อย่างเช่น แอร์บัส A350-1000 และ A321neo ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงสะสมของเราอยู่ที่ระดับ 28% มาตั้งแต่ปี 1998 ด้วยการใช้เครื่องบินที่ใหม่ขึ้นและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Cathay เป็นหนึ่งในสายการบินแรก ๆ ที่ลงทุนในเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังเชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืน โดยมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย SAF 10% จากการใช้เชื้อเพลิงเครื่องบินทั้งหมดในปี 2030 การนํา SAF ไปใช้ในปริมาณที่มากขึ้นจะมีบทบาทสําคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของ Cathay ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 โดยการดําเนินการนี้ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างกว้างขวาง กับบรรดาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วโลกและในระดับภูมิภาคในห่วงโซ่มูลค่า SAF โปรดอ่านเพิ่มเติมในหน้า SAFของเรา

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับมือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ดูที่รายงานการพัฒนาการอย่างยั่งยืนของเรา

Fly Greener