โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สัมภาระล่าช้าหรือเสียหาย

ฉันควรทำอย่างไรถ้ากระเป๋าสัมภาระของฉันล่าช้าหรือเสียหาย

ความรับผิดของเราสำหรับการสูญเสีย ความล่าช้าหรือความเสียหายต่อกระเป๋าสัมภาระนั้นมีขอบเขตจำกัด เว้นแต่เมื่อมีการแจ้งล่วงหน้าในเรื่องกระเป๋าสัมภาระที่มีมูลค่าสูงและมีการชำระค่าบริการพิเศษแล้ว ในกรณีของความล่าช้า/ความเสียหายของกระเป๋าสัมภาระ กรุณายื่นแบบฟอร์มการอ้างสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์บริการกระเป๋าสัมภาระของเราที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ก่อนถึงด่านศุลกากร โปรดตรวจดูข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระของเราเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระล่าช้า/เสียหาย