โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

เที่ยวบินของ Cathay Pacific

ค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่ท่านจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลสัมภาระที่เช็คอินเมื่อบินไปกับ Cathay Pacific

กระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบินที่อนุญาตต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

โปรดทราบว่าถ้าชั้นที่นั่งโดยสารของท่านได้รับการอัพเกรดโดยการประมูลการอัพเกรดที่นั่ง น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตจะยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดของบัตรโดยสารเดิมที่ท่านได้ซื้อ

มีข้อยกเว้นสำหรับเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไป/กลับจากทวีปอเมริกาและไป/กลับจากโอ๊กแลนด์/ไครสต์เชิร์ช กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเมนูดร็อปดาวน์ข้างต้น

แม้ว่าน้ำหนักรวมควรจะไม่เกินน้ำหนักมาตรฐานที่อนุญาต โปรดตรวจสอบข้อกำหนดเรื่องจำนวนของสัมภาระที่ท่านสามารถเช็คอินด้วย 

 
ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม ชั้นธุรกิจ ชั้นหนึ่ง
น้ำหนัก/จำนวนสัมภาระมาตรฐาน 30 กก./66 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
35 กก./77 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
40 กก./88 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
50 กก./110 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
ระดับสมาชิก Marco Polo Club
กรีน 30 กก./66 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
35 กก./77 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
40 กก./88 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
50 กก./110 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
ซิลเวอร์
40 กก./88 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
45 กก. /99 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
50 กก./110 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 2 ชิ้น)
60 กก. /132 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
โกลด์
45 กก. /99 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
50 กก./110 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
55 กก. /121 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
65 กก. /143 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 4 ชิ้น)
ไดมอนด์
50 กก./110 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
55 กก. /121 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
60 กก. /132 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
70 กก. /154 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 4 ชิ้น)
ระดับสมาชิก oneworld
แซฟไฟร์
45 กก. /99 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
50 กก./110 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
55 กก. /121 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
65 กก. /143 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 4 ชิ้น)
เอเมอรัลด์
50 กก./110 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
55 กก. /121 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
60 กก. /132 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 3 ชิ้น)
70 กก. /154 ปอนด์
รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
(ไม่เกิน 4 ชิ้น)
 • ชั้นประหยัด
 • 30 กก./66 ปอนด์
  รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  (ไม่เกิน 2 ชิ้น)
 • ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม
 • 35 กก./77 ปอนด์
  รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  (ไม่เกิน 2 ชิ้น)
 • ชั้นธุรกิจ
 • 40 กก./88 ปอนด์
  รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  (ไม่เกิน 2 ชิ้น)
 • ชั้นหนึ่ง
 • 50 กก./110 ปอนด์
  รวมทั้งสิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  (ไม่เกิน 3 ชิ้น)

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตสำหรับทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี

ทารกที่ไม่มีที่นั่ง น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตต่อทารกหนึ่งคน น้ำหนักสัมภาระพิเศษอื่น ๆ ต่อทารกหนึ่งคน
บนเที่ยวบินส่วนใหญ่ น้ำหนักพิเศษรวมทั้งสิ้น 10 กก./22 ปอนด์ และสัมภาระสูงสุด 2 ชิ้น ที่นั่งนิรภัย 1 ตัวและรถเข็นเด็ก 1 คัน
บินตรงไปยัง/กลับจากฮ่องกงกลับจาก/ไปยังโอ๊กแลนด์/ไครสต์เชิร์ช สัมภาระ 1 ชิ้น น้ำหนัก 23 กก. โดยมีขนาดสูงสุดไม่เกิน 158 ซม.
เที่ยวบินทั้งหมดของ Cathay Pacific ไปยัง/กลับจากทวีปอเมริกา สัมภาระ 1 ชิ้น พร้อมน้ำหนักสัมภาระเพิ่มพิเศษที่เทียบเท่ากับบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ในชั้นที่นั่งโดยสารเดียวกัน โดยมีขนาดสูงสุดไม่เกิน 115 ซม.

ทารกที่มีที่นั่งที่ได้รับการยืนยันแล้วแยกต่างหาก การเดินทางด้วยบัตรโดยสารเด็กจะได้รับสิทธิ์สำหรับกระเป๋าเดินทางมาตรฐานเดียวกันกับผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางร่วมกับเด็กทารก

สัมภาระของคุณมีน้ำหนักเกินจากที่ได้รับอนุญาต

สัมภาระของคุณที่มีขนาดและน้ำหนักเกินจากที่ได้รับอนุญาตสำหรับการเช็คอินมาตรฐาน หรือเกินระดับที่ Marco Polo Club หรือ oneworld อนุญาต ซึ่งจะต้องได้รับการจัดการเป็นพิเศษและมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าค่าใช้จ่ายสำหรับสัมภาระเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าเราจะไม่รับกระเป๋าใบเดียวที่มีน้ำหนักมากกว่า 32 กก. / 70 ปอนด์หรือมีความยาวรวมกันมากกว่า 203 ซม. / 80 นิ้ว ขนาดความยาวรวมทั้งสิ้นของสัมภาระของคุณ หมายถึง ผลรวมของความกว้าง ความสูง และความยาว (ยาว+กว้าง+สูง=203 ซม./80 นิ้ว)

เรามีแนวทางสำหรับสัมภาระที่ไม่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะ ซึ่งรวมถึงเครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬา

check-in-luggage-dimension

รายการตรวจสอบก่อนการเดินทาง

โปรดศึกษาข้อมูลต่อไปนี้:

ตรวจสอบสัมภาระของท่านไม่ให้มีวัตถุต้องห้ามและวัตถุที่ถูกจำกัด

ตรวจสอบสัมภาระของท่านไม่ให้มีวัตถุต้องห้ามและวัตถุที่ถูกจำกัด

มีข้อจำกัดและข้อห้ามต่างๆ ในการพกพาวัตถุต่างๆ ขึ้นเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าท่านเดินทางไปที่ใด ตัวอย่างเช่น อนุญาตให้ท่านนำของเหลว แก๊ส และสเปรย์ ติดตัวขึ้นเครื่องได้ในปริมาณที่จำกัด เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน โปรดศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายการสิ่งของที่จำกัดและวัตถุต้องห้ามที่ไม่อนญาตให้ผู้โดยสารนำขึ้นเครื่องบิน

จำกัดจำนวนแบตเตอรี่ลิเธียมที่ท่านจะพกพาไปด้วย

จำกัดจำนวนแบตเตอรี่ลิเธียมที่ท่านจะพกพาไปด้วย

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่ที่ท่านพกพาไปด้วย ได้รับการจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสมและมีจำนวนตามที่ได้รับอนุญาต อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่สำรอง

โปรดตรวจสอบน้ำหนักหรือจำนวนสัมภาระที่ได้รับอนุญาตของท่าน

โปรดตรวจสอบน้ำหนักหรือจำนวนสัมภาระที่ได้รับอนุญาตของท่าน

ท่านสามารถเดินทางโดยนำเครื่องดนตรีและอุปกรณ์กีฬาติดตัวไปด้วยได้ แต่โปรดทราบกฎระเบียบที่อาจแตกต่างกันไปตามเส้นทางการเดินทางของท่าน นอกจากนี้ ท่านสามารถทำการเช็คอินสัมภาระพิเศษโดยเสียค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย

 • หากท่านเดินทางพร้อมกับกระเป๋าอัจฉริยะ แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ภายในกระเป๋าจะต้องสามารถถอดได้ในกรณีที่ต้องเช็คอินกระเป๋าของท่าน ณ จุดตรวจใดก็ตามในระหว่างการเดินทาง
 • ท่านต้องเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมที่ถูกถอดออกมาไว้ในกระเป๋าสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่าน และจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อกำหนดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองในปัจจุบัน

 

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระ รวมทั้งวัตถุที่ควบคุมและวัตถุต้องห้าม นอกเหนือจากนโยบายเรื่องแบตเตอรี่ของสายการบิน โปรดดูที่การเดินทางโดยพกพาแบตเตอรี่สำรอง

กระเป๋าสัมภาระของท่านจะได้รับการเช็คอินไปยังเมืองปลายทาง หากท่านมีกำหนดการบินโดยเที่ยวบินเชื่อมต่อที่จองด้วยบัตรโดยสารฉบับเดียวกัน หรือหากท่านมีเที่ยวบินเชื่อมต่อที่ดำเนินการโดย Cathay Pacific Group

เพื่ออำนวยความสะดวก สายการบิน Cathay Pacific จะให้บริการเช็คอินสำหรับสัมภาระของท่านไปยังเมืองปลายทาง หากท่านเดินทางโดยบัตรโดยสารแยกฉบับที่มีการต่อเครื่องกับสายการบินพันธมิตรของเรา ในกรณีท่านเริ่มต้นการเดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบริการเช็คอินนี้อาจไม่มีให้บริการ หากท่านเริ่มต้นการเดินทางโดยสายการบินที่ไม่มีบริการนี้

เมื่อท่านบินไปหรือบินผ่านอเมริกา กระเป๋าสัมภาระของท่านจะถูกคิดด้วยระบบจำนวนชิ้น โดยมีการจำกัดน้ำหนักและขนาดของกระเป๋าสัมภาระ

รายการต่อไปนี้นับเป็น "ของหนึ่งชิ้น" (ขนาดรวมทั้งสิ้น 158 ซม./62 นิ้ว) ไม่ว่าจะมีขนาดจริงเท่าใดก็ตาม:

 • ถุงนอนหรือที่นอนพับได้หนึ่งชิ้น
 • กระเป๋าสะพายหลังหรือเป้สะพายหลังหนึ่งชิ้น
 • อุปกรณ์สกีหิมะหนึ่งคู่ พร้อมด้วยไม้ค้ำเล่นสกีหนึ่งคู่และรองเท้าบู๊ตหนึ่งคู่
 • สโนว์บอร์ดและรองเท้าบู๊ต รวมกันเป็นหนึ่งชุด
 • กระดานวินด์เซิร์ฟ (ความยาว 158 ซม./62 นิ้ว โดยไม่คำนึงถึงความกว้าง)
 • ถุงกอล์ฟที่ประกอบด้วยไม้กอล์ฟและรองเท้ากอล์ฟ รวมกันเป็นหนึ่งชุด
 • กระเป๋าแบบดัฟเฟิลหรือแบบ 22 (กระเป๋าแบบนิ่มที่มีซิปรูดพร้อมแผงด้านข้างที่สามารถเปิดได้โดยการรูดซิป)
 • จักรยานที่ใส่กล่องไว้อย่างเหมาะสมหนึ่งคัน โดยควรจะมีลักษณะดังนี้: เป็นรถจักรยานที่ไม่มีเครื่องยนต์หรือรถจักรยานเสือหมอบที่นั่งเดียว พับหรือบิดแฮนด์จักรยานไปด้านข้างโดยทำการยึดและมัดไว้อย่างแน่นหนาให้ขนานกับตัวถังหรือเฟรมของจักรยาน ห่อหุ้มด้วยโฟมพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกัน ควรถอดบันไดจักรยานออกหรือติดตั้งโดยหันเข้าด้านในหรือห่อหุ้มด้วยโฟมพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่คล้ายกัน ปล่อยลมยางออก จากนั้นให้บรรจุลงในกล่องแข็งที่แข็งแรงหรือกล่องสำหรับใส่จักรยานโดยเฉพาะ
 • อุปกรณ์สกีน้ำขนาดมาตรฐานหนึ่งคู่ หรืออุปกรณ์สกีน้ำสลาลมหนึ่งชุด
 • อุปกรณ์ตกปลาที่ใส่กล่องไว้อย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วยคันเบ็ดสองคัน รอกหนึ่งชิ้น ตาข่ายหนึ่งผืน รองเท้าบูทสำหรับตกปลาหนึ่งคู่ และกล่องอุปกรณ์หนึ่งกล่อง

การเดินทางพร้อมด้วยอาวุธปืนสำหรับการกีฬา
อาวุธปืนสำหรับการกีฬาประกอบด้วย:

 • กระเป๋าปืนไรเฟิลหนึ่งใบที่มีปืนไรเฟิลไม่เกินสองกระบอก, ลูกกระสุนน้ำหนักไม่เกิน 5 กก./10 ปอนด์ แผ่นรองนอนหนึ่งผืน อุปกรณ์เก็บเสียง และเครื่องมือปืนไรเฟิลขนาดเล็ก
 • ปืนสั้นสองกระบอกและกล่องปืนสั้นสองใบ
 • กล่องปืนพกหนึ่งกล่องที่มีปืนพกไม่เกินห้ากระบอก ลูกกระสุน 5 กก./10 ปอนด์ อุปกรณ์เก็บเสียง กล้องส่องทางไกลหนึ่งชุด และเครื่องมือปืนพกขนาดเล็ก

ผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางโดยนำอาวุธปืนไปด้วย ควรอ่านข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุต้องห้ามของเรา และติดต่อแผนกจองและสำรองที่นั่งของท่าน เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต และค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินของเที่ยวบินต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายการบินอื่น (หมายถึงสายการบินที่ไม่ใช่ Cathay Pacific) จะใช้วิธีการคำนวณแบบใหม่ นี่เป็นข้อตกลงตามนโยบายใหม่ว่าด้วยสัมภาระจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบของสายการบินหลักของเรา

หากท่านต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหว* หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือ** ที่อยู่ข้างกาย โปรดตรวจสอบว่าท่านสามารถนำอุปกรณ์ใดไปด้วยได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะของอุปกรณ์และเส้นทางที่ท่านบิน

อุปกรณ์ที่สามารถพกพาไปด้วยได้ ได้แก่ อุปกรณ์ทางการแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา ไม้เท้า อุปกรณ์ช่วยเดิน ไม้เท้าพยุง เก้าอี้รถเข็น (วีลแชร์) และอุปกรณ์เสริมของวีลแชร์ อุปกรณ์ดังกล่าวช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแก่ผู้โดยสารที่มีความทุพพลภาพ อุปกรณ์ที่ใช้โดยสัตว์ที่ฝึกไว้ช่วยเหลือ (เช่น อานหรือบังเหียน) ที่จะช่วยให้สัตว์ทำงานได้จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเช่นกัน อาหารสำหรับสัตว์ที่ฝึกไว้ช่วยเหลือจะไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ และจะต้องเช็คอินหรือถือติดตัวขึ้นเครื่องในฐานะสัมภาระถือขึ้นเครื่อง โดยเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของเรา โปรดทราบว่าหากเป็นเก้าอี้รถเข็นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการจัดเก็บ

โปรดตรวจสอบเส้นทางบินของท่านเพื่อดูว่าท่านสามารถนำสิ่งใดติดตัวไปด้วยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำหรับเที่ยวบินไปสหรัฐอเมริกา จะไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวและอุปกรณ์ช่วยเหลือที่ท่านสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

สำหรับเที่ยวบินไปยังเมืองปลายทางอื่นๆ ท่านอาจนำอุปกรณ์ช่วยเหลือหนึ่งชิ้นและอุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนไหวสองชิ้นติดตัวไปด้วยได้สำหรับผู้โดยสารหนึ่งท่าน ซึ่งถือว่านอกเหนือจากสัมภาระที่อนุญาตให้โหลดเข้าใต้เครื่องบินตามมาตรฐาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ตัวเลือกบริการช่วยเหลือของเราสำหรับผู้โดยสาร

*อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหว (Mobility Aid) หมายถึง อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่ ตัวอย่างของอุปกรณ์ดังกล่าว ได้แก่ ไม้เท้าและอุปกรณ์ช่วยเดิน และเก้าอี้รถเข็น (วีลแชร์)

**อุปกรณ์ช่วยเหลือ (Assistive Device) หมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุพพลภาพให้สามารถรับมือกับอุปสรรคจากทุพพลภาวะทางร่างกายได้ อุปกรณ์ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ทุพพลภาพในการได้ยิน มองเห็น สื่อสาร เคลื่อนที่ หรือทำหน้าที่ในชีวิตประจำวัน และอาจหมายรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และยารักษาโรคด้วย

บัตรโดยสารของท่านจะกำหนดโดยสิ่งที่เรียกว่า "สายการบินหลัก" ซึ่งจะระบุน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบิน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎระเบียบของสายการบินหลักของเรา