โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สัมภาระล่าช้าหรือเสียหาย

ฉันจะเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับสัมภาระที่ล่าช้าหรือเสียหายได้อย่างไร

หากท่านมีหมายเลขอ้างอิงอยู่ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชยสัมภาระแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเข้าไปกรอกได้ที่หน้าข้อมูลสัมภาระ

หากท่านไม่มีหมายเลขอ้างอิง กรุณาติดต่อสำนักงานบริการสัมภาระของท้องถิ่น

เมื่อท่านกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลตอบรับซึ่งจะขอให้ท่านแนบเอกสารรับรอง