โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

สนามบินนานาชาติฮ่องกง (HKIA)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางขาเข้า การเดินทางขาออก และการเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง รวมทั้งการต่อเครื่องไปยัง เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area) 

การเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง

เมื่อท่านเดินทางถึงสนามบินฮ่องกงโดยเที่ยวบิน Cathay Pacific ท่านจะอยู่ในบริเวณ โถงผู้โดยสารขาเข้าบนชั้น 5 ของสนามบินฮ่องกง

การเดินทางต่อที่สะดวกสบาย

หากท่านมีบัตรผ่านขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินต่อไปของท่านแล้ว ท่านสามารถเดินไปตามป้ายเพื่อไปยังจุดเปลี่ยนเครื่องที่ใกล้ที่สุด และไปยังชั้น 6 (พื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออก) หากท่านต้องเช็คอินสำหรับเที่ยวบินต่อไปของท่าน โปรดไปที่เคาน์เตอร์ให้บริการสำหรับผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องของเราในพื้นที่ W1

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถไปที่เคาน์เตอร์บริการของสายการบิน ซึ่งอยู่ใกล้ประตูขึ้นเครื่องที่ 11 สำหรับผู้โดยสารขาออก หากท่านมีคําถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

โปรดมาถึงสนามบินก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ของเที่ยวบินของท่านอย่างน้อย 20 นาที

หมายเหตุ: เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของการบินพลเรือนของฮ่องกง สายการบิน Cathay Pacific จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารอย่างเต็มรูปแบบที่ประตูขึ้นเครื่องบินของสนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยการเปรียบเทียบชื่อบนบัตรขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารกับชื่อบนเอกสารการเดินทาง และการเปรียบเทียบภาพถ่ายในเอกสารกับตัวผู้โดยสารหากผู้โดยสารไม่สามารถดำเนินการต่อโดยใช้ระบบ Self-boarding ที่ใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้า