โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ศูนย์กลางการบินของเราในฮ่องกง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางขาเข้า การเดินทางขาออก และการเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง รวมทั้งการเดินทางต่อไปยังสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล 

เดินทางออกจากฮ่องกง

เราขอแนะนำให้ท่านมาถึงสนามบินล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาของเที่ยวบินของท่าน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการเช็คอิน การตรวจที่ด่านรักษาความปลอดภัย และการเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่องบินของท่าน นอกจากนี้ เรายังมีบริการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินในเมือง (In-town Check-in) ที่สะดวกมาก  - โปรดดูที่ด้านล่าง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-10) เราของดให้บริการเช็ค-อินในเมืองที่สถานี Hong Kong และ Kowloon ชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป กรุณาไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเพื่อทำการเช็ค-อิน

การเช็คอินในเมือง

หากท่านใช้บริการรถไฟ Airport Express (AEL) เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ท่านสามารถใช้บริการเช็คอินในเมืองได้ที่สถานีรถไฟ Airport Express/MTR ฮ่องกง หรือ สถานีรถไฟ Airport Express/MTR เกาลูน

ท่านสามารถเช็คอินและรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องหรือบอร์ดดิ้งพาสของท่านได้ล่วงหน้านานถึงหนึ่งวัน (เวลาใดก็ได้ที่เคาน์เตอร์เปิดให้บริการในวันก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน) จนถึง 120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน

เวลาที่เปิดให้บริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส:
ทุกวัน 5.30 - 00.30 น.

ขนาดของกระเป๋าสัมภาระใหญ่สุดที่สามารถเช็คอินได้ที่สถานีรถไฟ MTR ฮ่องกงหรือเกาลูนคือ 145 X 100 X 85 เซ็นติเมตร

โปรดทราบ - บริการเหล่านี้มีให้บริการที่เคาน์เตอร์เช็คอินในเมืองที่สถานีรถไฟ:

  • บริการเก้าอี้รถเข็น
  • ลงทะเบียน/เช็คอินสำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง (UM) โปรดทราบ - บริการดูแลผู้เยาว์มีให้บริการเฉพาะที่สนามบินเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของ MTR หรือโทรสอบถามฝ่ายบริการสำรองที่นั่งของเรา

เคาน์เตอร์เช็คอินในเมือง (In-town Check-in) ที่ฮ่องกง

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินฮ่องกง

Harbour View Street (ชั้น Lower ของอาคาร IFC)

Central, Hong Kong

เคาน์เตอร์ In-town Check-in ที่เกาลูน

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเกาลูน

ถนน Nga Cheung  (ชั้น Lower ของอาคาร ICC)

Jordan, Kowloon

  1. สำหรับการเช็คอินเที่ยวบินรหัสร่วมที่เคาน์เตอร์เช็คอินในเมือง (In-Town Check-In) ผู้โดยสารควรติดต่อที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่ทำการบินสำหรับความช่วยเหลือ
  2. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง (TSA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เราไม่สามารถออกบัตรขึ้นเครื่องบินให้กับผู้โดยสารที่จะออกเดินทางไปยังเมืองปลายทางในประเทศสหรัฐอเมริกาได้เกินกว่า 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกของเที่ยวบิน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำหนดขึ้นมาชั่วคราว สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคของดการให้บริการเช็ค-อินที่ด่านตรวจเข้าเมืองของฮ่องกง (Hong Kong Boundary Crossing Facilities) ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป ผู้โดยสารจะสามารถทำการเช็ค-อินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้เท่านั้น

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามประเทศฮ่องกง

มีเคาน์เตอร์เช็คอินสองแห่งที่เปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินของ Cathay Pacific ท่านสามารถเช็คอินล่วงหน้าได้ตั้งแต่หนึ่งวันก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ยกเว้นเที่ยวบินที่เดินทางไปยังเมืองปลายทางของสหรัฐอเมริกา ซึ่งไม่สามารถออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องก่อนได้นานเกินกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้

เวลาเปิดทำการ:
7.00 - 22.30 น.

ระยะเวลาการต่อเครื่องขั้นต่ำ:

  • การเช็คอิน (โดยไม่มีสัมภาระโหลดขึ้นเครื่อง): 90 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
  • การเช็คอิน (โดยมีสัมภาระโหลดขึ้นเครื่อง): 150 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
  • ขอแนะนำให้ผู้โดยสารมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 45 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา เพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและด่านตรวจเพื่อความปลอดภัย

ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่อง:
สัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องต้องมีขนาดไม่เกิน 175 x 80 x 155 ซม.

เช็คอินออนไลน์

ประหยัดเวลาการเช็คอินโดยเลือกใช้บริการใดก็ได้ดังนี้

ทางออนไลน์ 

บนมือถือ ของท่าน

ผ่านแอป Cathay Pacific

เนื่องจากเหตุผลในการปฏิบัติการ Departure Hall Aisles C ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงจะงดให้บริการเป็นการชั่วคราว

ผู้โดยสารชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้าย และผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กเล็ก กรุณาเช็คอิน และโหลดสัมภาระที่ Area B

ที่สนามบิน

เคาน์เตอร์เช็คอินคาเธ่ย์แปซิฟิคตั้งอยู่บนชั้น 7 ของอาคารผูผู้โดยสาร 1 ซึ่งให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่เดินทางมายังสนามบินโดยรถไฟหรือรถแท็กซี่ นอกจากนี้ เรายังมีตู้เช็คอินด้วยตนเองไว้ให้บริการอีกจำนวนหลายตู้ด้วย

เคาน์เตอร์เช็คอินตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ B และ C ของโถงเช็คอิน

(เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดทำการล่วงหน้า 40 นาทีตรง ก่อนถึงเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้)

การเช็คอินสำหรับชั้นหนึ่ง

ต่อไปนี้ผู้โดยสารชั้นหนึ่งของเราจะได้รับบริการใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่งของสายการบิน Cathay Pacific ที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง รวมทั้งเคาน์เตอร์ให้บริการเช็คอินที่เปิดใหม่อีกสิบเคาน์เตอร์

เคาน์เตอร์เช็คอินนี้ได้รับการออกแบบใหม่ โดยการติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผลแบบแบนที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด เพื่อรับรองว่าการเช็คอินทุกครั้งจะสะดวกราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หน้าจอส่วนตัวสำหรับการเช็คอินของท่านจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเวลาโดยประมาณของเที่ยวบินขาเข้าและขาออก หมายเลขประตูขึ้นเครื่องบิน สภาพภูมิอากาศของเมืองปลายทางลำดับต่อไปของท่าน และข้อมูลเที่ยวบินที่สำคัญอื่นๆ, สมคงเหลือของ Status Points และ Asia Miles ของท่าน

ชั้นหนึ่ง: ช่องทางเดิน B

การเช็คอินสำหรับชั้นธุรกิจ

ต่อไปนี้ผู้โดยสารชั้นธุรกิจจะมีส่วนของ พื้นที่เช็คอินที่จัดขึ้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งอยู่บริเวณช่องทางเดิน B 

การเช็คอินสำหรับชั้นประหยัดพรีเมี่ยม

ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม: ช่องทางเดิน C

การเช็คอินสำหรับชั้นประหยัด

เราใช้วีธีการ รอคิวแบบแถวเดียว  เพื่อให้ท่านได้รับบริการเช็คอินที่รวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ชั้นประหยัด: ช่องทางเดิน C

หมายเหตุ:
เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของการบินพลเรือนของฮ่องกง สายการบิน Cathay Pacific จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารของผู้โดยสารอย่างเต็มรูปแบบที่ประตูขึ้นเครื่องบินของสนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยการเปรียบเทียบชื่อบนบัตรขึ้นเครื่องบินของผู้โดยสารกับชื่อบนเอกสารการเดินทาง และการเปรียบเทียบภาพถ่ายในเอกสารกับตัวผู้โดยสาร

เคาน์เตอร์รับเช็คอินสัมภาระแบบบริการตนเอง

ประหยัดเวลาที่สนามบินฮ่องกงเมื่อคุณใช้เครื่องเช็คอินกระเป๋าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน A และ C สำหรับผู้โดยสาร คาเธ่ย์แปซิฟิค

เรียนรู้เพิ่มเติม

ที่สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น 

ท่านสามารถเช็คอินและรับบัตรขึ้นเครื่องบินของท่านได้ที่สนามบินนานาชาติเซินเจิ้น (SZIA) สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากฮ่องกง ก่อนที่จะเดินทางข้ามพรมแดนไปยังสนามบินนานาชาติฮ่องกง

เมื่อเดินทางถึงที่สนามบินในฮ่องกง ถ้าท่านมีสัมภาระสำหรับโหลดขึ้นเครื่อง ท่านก็สามารถไปที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินด้วยตนเอง หากไม่สัมภาระสำหรับโหลดขึ้นเครื่อง ท่านสามารถตรงไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองได้ทันที เพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้นในการขึ้นเครื่องบิน

ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากเซินเจิ้นจะต้องมาถึงที่  SZIA อย่างน้อย 180 นาที ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของตนที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง