โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ขอใบรับรองเที่ยวบิน (Flight Certificate)

ท่านสามารถขอใบรับรองเที่ยวบินสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดย Cathay Pacific เพื่อเป็นหลักฐานการเดินทางหรือหลักฐานที่แสดงว่าเที่ยวบินของท่านถูกยกเลิกหรือล่าช้า โปรดส่งคำขอใบรับรองเที่ยวบินโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเรา – โปรดทราบว่าแบบฟอร์มนี้มีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากท่านเดินทางโดยเที่ยวบินร่วม โปรดติดต่อสายการบินที่ทำการบินเที่ยวบินนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือ