โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือขอคืนเงินสำหรับเที่ยวบินของท่าน

ตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ยืดหยุ่น

เราเข้าใจดีว่าแผนการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงขอมอบทางเลือกต่าง ๆ ที่ยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของท่าน ค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือขอคืนเงินสำหรับการจองของท่าน

เปลี่ยนแปลงการจอง

คุณสมบัติของการได้รับสิทธิ์

คุณสมบัติของการได้รับสิทธิ์

สําหรับบัตรโดยสารทั้งหมดที่สั่งซื้อผ่าน Cathay Pacific สามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงวันที่และเที่ยวบินได้หากเป็นกําหนดการบินที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเดียวกัน*

สําหรับบัตรโดยสารที่สั่งซื้อผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวโดยตรงเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงของท่าน

* การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดิทางอาจไม่สามารถทําได้ หรืออาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบค่าโดยสารของบัตรโดยสารของท่าน

วิธีการเปลี่ยนแปลงการจอง

วิธีการเปลี่ยนแปลงการจอง

หากท่านจองผ่าน Cathay Pacific (เช่น ในเว็บไซต์ แอปในมือถือ หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าของเรา) วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเปลี่ยนแปลงการจองของท่านก็คือ การเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้โดยการคลิกปุ่ม “จองใหม่และขอคืนเงิน”

เมื่อท่านทำการเปลี่ยนแปลงการจองทางออนไลน์ ผู้โดยสารทุกท่านในรายการจองเดียวกันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงวันที่และ/หรือเที่ยวบินไปพร้อมกัน

หากกําหนดการบินนั้นเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินเชื่อมต่อของสายการบินอื่น ท่านก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงการจองของท่านได้

หากท่านจองบัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางโดยมีค่าธรรมเนียม USD50 หรือ Asia Miles7500 โดยดำเนินการล่วงหน้าผ่านจัดการการจอง ก่อนถึงวันออกเดินทางเดิมและก่อนวันหมดอายุของบัตรโดยสาร จะมีค่าธรรมเนียมการจองและการออกบัตรโดยสาร หากทำการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางอื่น*

หากท่านจองผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการจองของท่านโดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และมีค่าธรรมเนียมจํานวน USD60/HKD470

* การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่างสำหรับบัตรโดยสารจากการแลกไมล์

การยกเลิกและการคืนเงิน

ฉันจะยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารของฉันได้อย่างไร

ฉันจะยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารของฉันได้อย่างไร

หากท่านจองผ่าน Cathay Pacific (เช่น ในเว็บไซต์ แอปในมือถือ หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าของเรา) วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการยกเลิกหรือขอคืนเงินก็คือ การเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้โดยการคลิกปุ่ม “จองใหม่และขอคืนเงิน”

หากท่านซื้อบัตรโดยสารของท่านผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวดังกล่าวโดยตรงเพื่อดำเนินการยกเลิกของท่าน เราไม่สามารถดําเนินการคืนเงินสําหรับการจองเหล่านี้ได้

บัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน จะได้รับการโอนยอดเงินคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตเดิมที่ใช้ในการชำระเงินหรือบัญชีธนาคารที่ถูกเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้ *

หากท่านจองบัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์สะสม ท่านสามารถยกเลิกบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เลย โดยชําระค่าธรรมเนียมจำนวน USD 120 หรือ Asia Miles17,000 โดยเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง ก่อนถึงวันหมดอายุของบัตรโดยสารของท่าน จำนวน Asia Miles ที่ใช้ในการแลกบัตรโดยสารจะได้รับการโอนคืนเข้าบัญชีของท่าน ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงจะได้รับการโอนคืนไปยังบัตรเครดิตเดิมที่ใช้ในการชำระเงิน

* ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบเรื่องราคาบัตรโดยสาร

เวลาในการคืนเงิน

เวลาในการคืนเงิน

ปกติแล้ว เราจะใช้เวลาไม่เกินเจ็ดวันทําการในการดำเนินการตามคําขอคืนเงินของท่าน

อย่างไรก็ตาม หากการจองของท่านมีเที่ยวบินระหว่างสายการบิน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการคืนเงิน (เช่น บัตรเครดิตที่ใช้ชําระเงินหมดอายุแล้ว และต้องแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน) ก็จะใช้เวลาดําเนินการนานขึ้น

โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้จริงในการคืนเงินจนกระทั่งยอดเงินนั้นได้รับการโอนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตร จะขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งและผู้ให้บริการชำระเงินแต่ละราย

ยกเลิกได้ฟรี 24 ชั่วโมง

ยกเลิกได้ฟรี 24 ชั่วโมง

สมาชิก Cathay ที่ซื้อบัตรโดยสารผ่าน Cathay Pacific โดยตรงทางเว็บไซต์หรือแอปในมือถือของเรา สามารถยกเลิกบัตรโดยสารได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม* ภายใน 24 ชั่วโมงที่จัดการการจอง โปรดไปที่ยกเลิกฟรี 24 ชั่วโมงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

สถานะการคืนเงิน

ฉันจะตรวจสอบสถานะการคืนเงินของฉันได้อย่างไร

ฉันจะตรวจสอบสถานะการคืนเงินของฉันได้อย่างไร

หากท่านซื้อบัตรโดยสารผ่าน Cathay Pacific โดยตรง และได้ส่งคําขอคืนเงินของท่านผ่าน จัดการการจอง, แบบฟอร์มการคืนเงินทางออนไลน์ หรือฝ่ายบริการลูกค้า ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง เพื่อตรวจสอบสถานะการคืนเงินของท่านในช่วง 90 วันที่ผ่านมา