• ภาพรวมเที่ยวบิน

 • ลงชื่อเข้าใช้ / สมัครoneworld

    เปลี่ยนแปลงการจอง

  คุณสมบัติของการได้รับสิทธิ์

  สําหรับบัตรโดยสารทั้งหมดที่สั่งซื้อผ่าน Cathay Pacific สามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงวันที่และเที่ยวบินได้หากเป็นกําหนดการบินที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางเดียวกัน*

  สําหรับบัตรโดยสารที่สั่งซื้อผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวโดยตรงเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงของท่าน

  * การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดิทางอาจไม่สามารถทําได้ หรืออาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบค่าโดยสารของบัตรโดยสารของท่าน

  วิธีการเปลี่ยนแปลงการจอง

  หากท่านจองผ่าน Cathay Pacific (เช่น ในเว็บไซต์ แอปในมือถือ หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าของเรา) วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเปลี่ยนแปลงการจองของท่านก็คือ การเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้โดยการคลิกปุ่ม “เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินของท่าน”

  เมื่อท่านทำการเปลี่ยนแปลงการจองทางออนไลน์ ผู้โดยสารทุกท่านในรายการจองเดียวกันจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงวันที่และ/หรือเที่ยวบินไปพร้อมกัน

  หากกําหนดการบินนั้นเกี่ยวข้องกับเที่ยวบินเชื่อมต่อของสายการบินอื่น ท่านก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงการจองของท่านได้

  หากท่านจองบัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางโดยมีค่าธรรมเนียม USD 50 หรือ Asia Miles7,500 โดยดำเนินการล่วงหน้าผ่านจัดการการจอง ก่อนถึงวันออกเดินทางเดิมและก่อนวันหมดอายุของบัตรโดยสาร จะมีค่าธรรมเนียมการจองและการออกบัตรโดยสาร หากทำการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางอื่น ๆ*

  หากท่านจองผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการจองของท่านโดยการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และมีค่าธรรมเนียมจํานวน USD 60/HKD 470

  * การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่างสำหรับบัตรโดยสารจากการแลกไมล์

  ฉันจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางหรือไม่

  อาจมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทาง โดยขึ้นอยู่กับประเภทค่าโดยสารที่ท่านได้สั่งซื้อ

  ท่านอาจต้องชําระส่วนต่างของค่าโดยสาร* เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขค่าโดยสาร รวมถึง:

  • ระยะเวลาการเข้าพัก
  • ความพร้อมให้บริการของระดับอัตราค่าโดยสารในการจองเดิมของท่าน
  • ค่าธรรมเนียมพิเศษตามฤดูกาลและช่วงระยะเวลาที่มีการเดินทางสูงสุดในวันที่ท่านทําการจองใหม่

  * ผู้โดยสารจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินค่าบัตรโดยสารในกรณีที่อัตราค่าโดยสารลดลง ยกเว้นในบางประเทศ

    การยกเลิกและการคืนเงิน

  ฉันจะยกเลิกหรือขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารของฉันได้อย่างไร

  หากท่านจองผ่าน Cathay Pacific (เช่น ในเว็บไซต์ แอปในมือถือ หรือผ่านศูนย์บริการลูกค้าของเรา) วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการยกเลิกหรือขอคืนเงินก็คือ การเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทางได้โดยการคลิกปุ่ม “เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินของท่าน”

  หากท่านซื้อบัตรโดยสารของท่านผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวดังกล่าวโดยตรงเพื่อดำเนินการยกเลิกของท่าน เราไม่สามารถดําเนินการคืนเงินสําหรับการจองเหล่านี้ได้

  บัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วนซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงิน จะได้รับการโอนยอดเงินคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตเดิมที่ใช้ในการชำระเงินหรือบัญชีธนาคารที่ถูกเรียกเก็บเงินก่อนหน้านี้ *

  หากท่านจองบัตรโดยสารที่แลกด้วยไมล์ ท่านสามารถยกเลิกบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เลย โดยชําระค่าธรรมเนียมจำนวน USD 120 หรือ Asia Miles17,000 โดยเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง ก่อนถึงวันหมดอายุของบัตรโดยสารของท่าน จำนวน Asia Miles ที่ใช้ในการแลกบัตรโดยสารจะได้รับการโอนคืนเข้าบัญชีของท่าน ภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงจะได้รับการโอนคืนไปยังบัตรเครดิตเดิมที่ใช้ในการชำระเงิน

  * ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบเรื่องราคาบัตรโดยสาร

  ฉันจําเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือไม่

  หากท่านต้องการจะยกเลิกเที่ยวบินของท่าน อาจมีค่าธรรมเนียมการยกเลิกโดยขึ้นอยู่กับประเภทค่าโดยสารที่ท่านได้สั่งซื้อ

  สําหรับบัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วบางส่วน ท่านอาจได้รับการคืนเงินสําหรับช่วงการบินที่ยังไม่ได้เดินทางหลังจากหักค่าธรรมเนียมการยกเลิกและภาษี/ค่าธรรมเนียมพิเศษที่เกี่ยวข้องแล้ว

  เวลาในการคืนเงิน

  ปกติแล้ว เราจะใช้เวลาไม่เกิน 7 วันตามปฏิทินในการดำเนินการตามคําขอคืนเงินของท่าน

  อย่างไรก็ตาม หากการจองของท่านมีเที่ยวบินระหว่างสายการบิน หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดําเนินการคืนเงิน (เช่น บัตรเครดิตที่ใช้ชําระเงินหมดอายุแล้ว และต้องแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่าน) ก็จะใช้เวลาดําเนินการนานขึ้น

  โปรดทราบว่าเวลาที่ใช้จริงในการคืนเงินจนกระทั่งยอดเงินนั้นได้รับการโอนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตร จะขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละแห่งและผู้ให้บริการชำระเงินแต่ละราย

  ยกเลิกได้ฟรี 24 ชั่วโมง

  สมาชิก Cathay ที่ซื้อบัตรโดยสารผ่าน Cathay Pacific โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์, แอปในมือถือ หรือโปรแกรม WeChat Mini ของเรา สามารถยกเลิกบัตรโดยสารได้ฟรี* เมื่อดำเนินการล่วงหน้าใน 24 ชั่วโมงที่จัดการการจอง โปรดไปที่ยกเลิกฟรี 24 ชั่วโมงเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

  *เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

   สถานะการคืนเงิน

  ฉันจะตรวจสอบสถานะการคืนเงินของฉันได้อย่างไร

  หากท่านซื้อบัตรโดยสารผ่าน Cathay Pacific โดยตรง และได้ส่งคําขอคืนเงินของท่านผ่าน จัดการการจอง, แบบฟอร์มการคืนเงินทางออนไลน์ หรือฝ่ายบริการลูกค้า ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง เพื่อตรวจสอบสถานะการคืนเงินของท่านในช่วง 90 วันที่ผ่านมา

  ลิงก์ที่เป็นประโยชน์