โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การยืนหยัดต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย

ช้าง

โลกของเราเริ่มเชื่อมต่อกันมากขึ้น การไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนและครอบครัว การสํารวจประเทศและวัฒนธรรมใหม่ ๆ และรับสินค้าจากที่ไหนก็ได้ในโลกไม่เคยง่ายไปกว่านี้อีกแล้ว แต่การเชื่อมต่อนี้ก็มีด้านมืด เครือข่ายอาชญากรรมกําลังใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางอากาศที่มีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน

การค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายเป็นตลาดมืดที่ทํากําไรสูงสุดเป็นอันดับสี่ของโลกรองจากการค้ายาเสพติด การค้าอาวุธ และการค้ามนุษย์ โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากถึง $150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับการค้างาช้าง แต่คุณทราบหรือไม่ว่าในแต่ละปีช้างแอฟริกาจํานวนกว่า 20,000 ตัวถูกฆ่าเพราะงาช้างเหล่านี้ นั่นคือช้าง 1 ตัวทุก ๆ 25 นาที

การศึกษาในปี 2018 พบว่าจีนเป็นจุดหมายปลายทางอันดับ 1 สําหรับผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมาย เช่น งาช้าง นอแรด ตัวนิ่ม เสือและสัตว์อื่น ๆ ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการค้าที่สําคัญของจีน ดังนั้นจึงเป็นแนวหน้าในจัดการกับปัญหานี้

ด้วยเหตุนี้ Cathay Pacific จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกับสายการบินอื่น ๆ องค์กร NGO และหน่วยงานของรัฐ และกลุ่มผู้มีบทบาทสําคัญเพื่อหยุดการค้าสัตว์ป่า ในปี 2016 เราได้ลงนามในปฏิญญา United for Wildlife Transport Taskforce ของพระราชวังบักกิงแฮม ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงนามมากกว่า 100 ราย เราให้คํามั่นว่าเราจะไม่อํานวยความสะดวกหรือยอมรับการขนส่งผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยเจตนา ซึ่งหมายถึงผู้ที่ฝ่าฝืนอนุสัญญาการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) นอกจากนี้ เรายังได้ห้ามการขนส่งผลิตภัณฑ์งาช้างและหูฉลาม (ตั้งแต่ปี 2016) และของที่ระลึกจากการล่าสัตว์ (ตั้งแต่ปี 2015) บนเที่ยวบินของเรา

ความมุ่งมั่นของเรายังรวมถึงการสร้างความมั่นใจว่า เราได้ฝึกอบรมพนักงานของเรา อัพเกรดเทคโนโลยีของเรา แบ่งปันข้อมูลและทรัพยากรกับบริษัทและองค์กรอื่น ๆ ทั่วโลก ในปี 2017 เราได้เปิดตัวนโยบายการขนส่งสินค้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกําลังอยู่ในขั้นตอนการจัดทําข้อมูลความเสี่ยงของตัวแทนที่รับสินค้าจากเราเพื่อนําไปแจกจ่ายต่อยังสถานที่ตั้งต่าง ๆ และการปรับปรุงกระบวนการคัดกรองและการติดฉลากในอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าในฮ่องกง