Cathay Pacific Businessช่วยเหลือและสนับสนุนศูนย์การแจ้งเตือน
 • ภาพรวมเที่ยวบิน

 • ลงชื่อเข้าใช้ / สมัครoneworld
  การปกป้องสภาพภูมิอากาศ

  ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อมนุษยชาติ แม้ว่าการเดินทางโดยเครื่องบินในปัจจุบันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกน้อยกว่าร้อยละ 3 แต่เราตระหนักถึงหน้าที่ของเราในการลดผลกระทบและผลักดันอุตสาหกรรมไปสู่การเติบโตที่ปราศจากคาร์บอน

  เราเป็นหนึ่งในสายการบินแรก ๆ ในเอเชียที่มุ่งมั่นจะบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้โดยการนําเชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนมาใช้ การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเครื่องบินที่ประหยัดเชื้อเพลิง การชดเชยการปล่อยคาร์บอน และการลดการปล่อยคาร์บอนของภาคพื้น และเราเป็นหนึ่งในสายการบินที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยเฉลี่ยต่ำที่สุดเมื่อบรรทุกหน่วยน้ำหนัก (ผู้โดยสารหรือสินค้าที่คิดเป็นตัน) ในระยะทางการบินที่เท่ากัน
  0.0
  0.0 / 0.0

  เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืนคืออะไร

  เชื้อเพลิงอากาศยานที่ยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel - SAF) คือเชื้อเพลิงสะอาดที่เป็นทางเลือกแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลสำหรับเครื่องบิน โดยผลิตจากแหล่งที่ยั่งยืนและหมุนเวียนได้ เช่น เศษวัสดุทางการเกษตร น้ำมันเหลือทิ้ง ขยะมูลฝอยของเขตเทศบาล ไอเสียทางอุตสาหกรรม หรือแหล่งคาร์บอนที่ไม่ใช่ฟอสซิลอื่น ๆ - เชื้อเพลิงดังกล่าวสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนตามวัฏจักรลงได้ถึงร้อยละ 100 โดยพิจารณาจากปริมาณคาร์บอนรวมทั้งสิ้นที่เกิดจากทุกขั้นตอนการผลิต การแจกจ่าย และการใช้

   

  จากขยะสู่การบิน: การลงทุนด้าน SAF ของเราใน Fulcrum BioEnergy

  Cathay Pacific เป็นผู้บุกเบิกในการสนับสนุนการพัฒนา SAF มานานกว่าหนึ่งทศวรรษแล้ว ในปี 2014 เราเป็นสายการบินแรกที่ลงทุนใน Fulcrum BioEnergy ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพที่ยั่งยืนในสหรัฐฯ และบุกเบิกธุรกิจการเปลี่ยนขยะมูลฝอยของเขตเทศบาลให้เป็น SAF และเรายังมุ่งมั่นที่จะซื้อ SAF ปริมาณ 1.1 ล้านตันในช่วงระยะเวลา 10 ปีอีกด้วย ในปี 2021 เราได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราอีกครั้ง ด้วยการให้คํามั่นที่จะใช้ SAF ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงทั้งหมดของ Cathay Pacific ภายในปี 2030 และส่งเสริมการใช้ SAF เป็นครั้งแรกที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง

  SAF ทํางานอย่างไร

  การเก็บรวบรวม

  ขยะถูกเก็บรวบรวมในเขตเทศบาล

  การคัดแยก

  มีการรีไซเคิลวัสดุ รวบรวมขยะที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงอากาศยาน

  การแปลง

  ขยะจะถูกแปลงเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานผ่านกระบวนการทางเคมีความร้อน

  การจัดส่ง

  มีการผสม ทดสอบ และจัดส่งเชื้อเพลิงไปยังสนามบิน

  การลดวงจรชีวิตลง 100%

  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงทําให้ SAF กลายเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

  นอกจากนี้ เรายังได้เปิดตัว โครงการ SAF สำหรับองค์กร เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกเส้นทางที่ส่งเสริมความยั่งยืน

  เราเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Aviation Climate Taskforce องค์กรไม่แสวงหากําไรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเร่งการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในการเดินทางทางอากาศเพื่อลดคาร์บอน

  นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะแบบใหม่ยิ่งขึ้น

  ท่านสามารถทําอะไรได้บ้าง Fly Greener

  เราได้เปิดตัวโครงการชดเชยคาร์บอน Fly Greener ในปี 2007 หลักการของโครงการนี้เป็นเรื่องง่ายมาก นั่นคือ โครงการนี้จะสร้างความมั่นใจว่าก๊าซ CO2 ที่เกิดขึ้นจากการเดินทางทางอากาศ จะได้รับการชดเชยด้วยการลงทุนในโครงการที่ช่วยลดหรือป้องกันการเกิดก๊าซ CO2 ในที่อื่นในปริมาณที่เท่ากัน โครงการเหล่านี้บางส่วนรวมถึงการปรับปรุงวิธีการปรุงอาหารในบังกลาเทศ การสร้างพลังงานสะอาดในอินเดีย และการจัดหาเครื่องย่อยสลายชีวภาพและหม้อหุงต้มพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ชนบทของจีนแผ่นดินใหญ่

  เครื่องคํานวณคาร์บอนของเราจะทำการคํานวณการปล่อยคาร์บอนของเที่ยวบินของท่านและแสดงการสนับสนุนทางการเงินที่เทียบเท่า ซึ่งจะช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซ CO2 ของท่าน

  นอกจากนี้ เรายังมีบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าประเภทองค์กร เพื่อช่วยชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางเพื่อธุรกิจ โปรดติดต่อ sustainability@cathaypacific.com เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   

  ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันการชดเชยคาร์บอนในการขนส่งสินค้าของเรา

  เรากําลังพัฒนาโซลูชันการชดเชยคาร์บอนสําหรับลูกค้าธุรกิจจัดส่งสินค้าของเรา 

   ปิดปิด
   คำติชม
   หากท่านมีคําถามที่ต้องการคําตอบ กรุณาติดต่อเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar
   unselectedStar