Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van een Upgrade-bod

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het indienen van biedingen voor het upgraden van vliegtickets afgegeven uit hoofde van Cathay Pacific Airways Limited (‘Cathay Pacific’ of ‘Cathay’), op biljetten met maatschappijcode CX, voor passagiersdiensten uitgevoerd door Cathay Pacific.

Door op de knop ‘Ik accepteer/Ik ga akkoord’ te klikken en/of deel te nemen aan Upgrade-bod gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden.

A. Werking

 1. In aanmerking komende passagiers kunnen op de volgende manieren worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze 'Upgrade-bod' promo ("Upgrade-bod') in overeenstemming met deze algemene voorwaarden:
  1. tijdens het boekingsproces, via een 'Upgrade-bod'-uitnodiging op de online boekingsbevestigingspagina van Cathay;
  2. via een uitnodiging per e-mail, niet minder dan vier dagen voor vertrek van de eerste sector van een boeking, indien in aanmerking komende passagiers zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief van Cathay; of
  3. op de website cathaypacific.com/UpgradeBid of de pagina Beheer mijn boeking, door daar de boekingsreferentie en achternaam van de in aanmerking komende passagiers in te voeren.

B. Wie in aanmerking komt

 1. Deelname aan een Upgrade-bod promo is uitsluitend op uitnodiging en Cathay heeft het recht om geheel naar eigen goeddunken te bepalen of iemand in aanmerking komt. Niet alle passagiers ontvangen een uitnodiging. Alleen passagiers met bevestigde ticketdocumentatie aangeschaft voor reizen met Cathay in bepaalde boekingsklassen kunnen in aanmerking komen voor het uitbrengen van een bod in het kader van Upgrade-bod voor de mogelijkheid om te upgraden van de oorspronkelijk gekochte reisklasse naar de eerstvolgende hogere reisklasse ('Bod'). Tickets moeten op CX-biljetten worden uitgegeven. Ingewisselde tickets komen niet in aanmerking voor een Upgrade-bod.
 2. Upgrade-bod is alleen beschikbaar op vluchten die worden uitgevoerd door CX met het CX-voorvoegsel, zoals van tijd tot tijd geselecteerd naar eigen goeddunken van Cathay.
 3. Bij elke boeking mag slechts één Bod per vluchtsector worden ingediend. Als er meerdere passagiers in een boeking zijn moet een Bod worden ingediend voor upgrade van alle passagiers. Het bodbedrag wordt berekend per passagier, d.w.z. het in een Bod vermelde bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal passagiers in de boeking.
 4. Om een Bod in te dienen, moeten de in aanmerking komende passagiers ten minste 18 jaar oud zijn en de nodige bevoegdheid hebben om op te treden namens andere passagiers die deel uitmaken van het Bod. Een passagier die een Bod doet, wordt geacht de bevoegdheid te hebben om namens alle passagiers in de boeking op te treden en deze passagiers te binden aan deze algemene voorwaarden.
 5. Alle biedingen zijn exclusief belastingen, heffingen en toeslagen.
 6. Een Bod kan alleen worden ingediend voor Premium Economy Class- of Economy Class-tickets, voor een upgrade naar de eerstvolgende hogere klasse.
 7. Zodra een Bod is ingediend, worden alle passagiers in de boeking in aanmerking genomen voor een upgrade onder het Bod, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Selectiecriteria omvatten, zonder beperking, onder meer het bedrag van het Bod, de oorspronkelijk gekochte tariefklasse of tariefsoort, de Cathay-lidmaatschapsstatus, de beschikbare stoelen en het aantal passagiers dat is inbegrepen in het Bod. Gehonoreerde biedingen worden naar eigen goeddunken door Cathay geselecteerd. Niettegenstaande enige anders luidende bepalingen, behoudt Cathay zich het recht voor om naar eigen goeddunken te beslissen of het een Bod al dan niet geheel of gedeeltelijk accepteert, en geeft geen garantie dat de upgrade voor enige passagier zal worden gehonoreerd, ongeacht of er in de reisklasse waarvoor een Bod wordt gedaan stoelen beschikbaar zijn.
 8. Wanneer het Upgrade-bod van een in aanmerking komende passagier door Cathay is geaccepteerd, zal Cathay deze passagier een Electronic Miscellaneous Document (EMD) toesturen, naar het e-mailadres dat de passagier ten tijde van het Bod heeft opgegeven. Passagiers met een gehonoreerd Bod ontvangen minimaal 24 uur voor de geplande vertrektijd van de vlucht per e-mail bericht over de resultaten. Online inchecken is mogelijk niet beschikbaar voorafgaand aan een dergelijke kennisgeving.
 9. Tariefvoorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot, annuleringsvoorwaarden, regels voor kosten bij wijziging enz.) van het oorspronkelijk gekochte ticket blijven van kracht ondanks eventuele upgrades.
 10. Cathay-leden die hun lidmaatschapsnummer hebben opgenomen in hun oorspronkelijke ticket verdienen statuspunten en Asia Miles op basis van de tariefklasse van de oorspronkelijk gekochte tickets.
 11. Upgrade-bod kan niet worden gebruikt in combinatie met enige andere aanbieding, korting of promo.
 12. De toegestane hoeveelheid bagage wordt gebaseerd op de oorspronkelijke tariefklasse of het oorspronkelijke tarieftype vermeld op de oorspronkelijke vliegtickets.

C. Annulering en andere wijzigingen van het bod

 1. Cathay kan een bod op elk moment binnen 50 uur voor de geplande vertrektijd van de betreffende vlucht accepteren. Een Bod kan tot 26 uur voor de geplande vertrektijd van de betrokken vlucht in overeenstemming met deze algemene voorwaarden worden gewijzigd of geannuleerd door een willekeurige passagier vermeld in het Bod, zolang het Bod nog niet is geaccepteerd door Cathay. Zodra het Bod is geaccepteerd is wijziging of annulering niet langer mogelijk.
 2. In geval van wijziging of annulering van het Bod, zal de passagier die het Bod heeft ingediend een kennisgeving van Cathay ontvangen. Voor alle duidelijkheid, deze kennisgeving zal op generlei wijze worden behandeld of beschouwd als een bevestiging of acceptatie van het Bod.
 3. Na acceptatie zijn alle aan het Bod deelnemende passagiers hieraan gebonden (inclusief eventuele latere wijzigingen of annuleringen van een dergelijk Bod).

D. Betaling en regels voor geüpgradede vluchten

 1. Als een Bod door Cathay wordt geaccepteerd, wordt het totaalbedrag dat voor de upgrade moet worden betaald, inclusief alle geldende belastingen, toeslagen en vergoedingen (indien van toepassing), in rekening gebracht op de creditcard die voor de betaling werd gebruikt. Een betaling wordt alleen verwerkt als het Bod gehonoreerd is. Het bedrag van een Bod voor upgrade staat los van, en komt boven op, de prijs die voor het oorspronkelijke ticket werd betaald.
 2. Geüpgradede sectoren zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden gewijzigd in route, zijn niet restitueerbaar en niet-overdraagbaar en alleen geldig voor de vermelde vlucht en vluchtdatum waarvoor het Bod is geaccepteerd. Als een of meer passagiers de vlucht wijzigen, vervalt daarmee de geüpgradede sector en wordt er geen restitutie verleend voor de upgrade of andere aanvullende producten of services die in de oorspronkelijke boeking werden aangeschaft. No-shows zullen ook resulteren in het verlies van de betreffende sector, zonder restitutie.
 3. Na acceptatie van een Bod in Upgrade-bod worden geen verdere upgrades gehonoreerd, in contant geld, loyaliteitsbeloning of anderszins. Als een passagier bijvoorbeeld met succes een vluchtsector upgradet via Upgrade-bod van Economy naar Premium Economy class, is een verdere upgrade naar Business class voor een dergelijke vluchtsector niet toegestaan, ongeacht of Upgrade-bod wordt gebruikt, of anderszins.
 4. Zodra een Bod en hierop betrekking hebbende betalingen door Cathay zijn geaccepteerd, worden er geen restituties, tegoeden of uitwisselingen toegekend, behalve in de volgende omstandigheden:
  1. de vlucht waarvoor een Bod werd geaccepteerd wordt geannuleerd en passagiers die recht hebben op een upgrade voor deze vlucht worden naar een andere vlucht overgezet, zonder upgrade, in de reisklasse van de oorspronkelijk gekochte tickets, mits geen alternatieve compensatie is geaccepteerd; of
  2. een of meer passagier(s) ontvangen een upgrade voor de vlucht waarvoor een Bod werd geaccepteerd, maar kan om redenen die te wijten zijn aan Cathay niet in de geüpgradede reisklasse zitten, met uitzondering van redenen die te maken hebben met handelingen of beslissingen van de passagier(s) (zoals het besluit van de passagier om van vlucht te veranderen, niet op te dagen, enz.), op voorwaarde dat er geen alternatieve compensatie of andere regeling is geaccepteerd
  in dat geval wordt het bedrag dat is betaald voor de upgrade, exclusief alle met de bank samenhangende kosten (zoals koersomrekening, transactiekosten, etc.), teruggestort op de creditcard die is gebruikt voor de betaling.
 5. Bij alle verzoeken om restitutie moet de originele instapkaart van de passagier voor de betreffende vlucht worden verstrekt. Cathay is niet verplicht om een verzoek om restitutie te verwerken als de originele instapkaart niet wordt verstrekt. Bij goedkeuring worden de restituties verwerkt in de valuta waarin de upgrade in rekening werd gebracht en heeft Cathay geen verdere aansprakelijk jegens de passagier(s).
 6. Er zal geen restitutie worden verleend in geval van een verandering van vliegtuig waarbij de geüpgradede reisklasse nog altijd beschikbaar is voor de passagier.
 7. Cathay zal zich redelijkerwijs inspannen, maar kan niet garanderen dat het in staat is, om geüpgradede passagiers de services te bieden die doorgaans beschikbaar zijn voor andere passagiers van de reisklasse waarvoor het Bod is geaccepteerd, zoals stoeltoewijzingen, inchecken met prioriteit, prioriteitsbagage, instappen met prioriteit, maaltijden aan boord, etc.
 8. Als u eerder een gewone stoel of een stoel met extra beenruimte heeft gekocht (Uw stoel reserveren) en uw Upgrade-bod wordt gehonoreerd, kunt u restitutie aanvragen voor de gekochte stoelreservering. Neem voor het verwerken van een restitutie van Uw stoel reserveren contact op met de klantenservice. Restitutie van Uw stoel reserveren kan ook online worden aangevraagd via ons formulier.

E. Overige algemene voorwaarden

  Wijzigingen in algemene voorwaarden
 1. Cathay behoudt zich het recht voor om het Upgrade-bod te annuleren en/of deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Bijgewerkte algemene voorwaarden en bepalingen worden op de website gepubliceerd.
 2. In geval van een geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden of met de uitvoering of resultaten van de Upgrade-bod promo of andere zaken die hierop betrekking hebben, is de beslissing van Cathay definitief en zullen geen klachten in behandeling worden genomen en zal er geen correspondentie of discussie worden gevoerd.
 3. Niets in deze algemene voorwaarden biedt enige rechten of voordelen aan derden.

 4. Garanties
 5. Elke deelnemende passagier garandeert en verklaart hierbij dat:
  1. Hij/zij voldoet aan alle eisen voor het indienen van, bieden op en deelnemen aan Upgrade-bod zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.
  2. Alle persoonsgegevens en verstrekte informatie ten behoeve van deelname aan Upgrade-bod juist zijn.
  3. Hij/zij bij deelname aan Upgrade-bod zal voldoen aan alle geldende wetten en regels.

 6. Disclaimer
 7. Elke passagier erkent en gaat er, zonder enige beperking, mee akkoord dat Cathay niet aansprakelijk zal zijn jegens hem/haar of derden voor verlies of schade, met inbegrip van, zonder beperking, directe, indirecte, speciale, gevolg-, incidentele, punitieve of als voorbeeldstelling bedoelde schade, of schade wegens gederfde winst of besparingen of verlies van contracten, in verband met of als gevolg van deelname door de passagier aan de Upgrade-bod promo of als gevolg van een schending van het contract of enige misleidende daad met inbegrip van nalatigheid.
 8. Bepaalde wettelijke bepalingen kunnen mogelijk garanties of voorwaarden impliceren of verplichtingen voorschrijven die niet, of slechts in beperkte mate, kunnen worden uitgesloten, gelimiteerd of gemodificeerd. Deze algemene voorwaarden moeten worden gelezen onder voorbehoud van dergelijke wettelijke bepalingen. In het bijzonder de bewoordingen in de disclaimer van deze algemene voorwaarden zullen op geen enkele wijze een uitsluiting of beperking vormen van aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid, opzettelijk wangedrag of fraude of ten aanzien van enige aangelegenheid die door de wet niet kan worden uitgesloten.
 9. Cathay biedt geen garantie van doorgaande, ononderbroken of veilige toegang tot zijn website en het beheer van deze website kan worden beïnvloed door factoren waarover Cathay geen controle heeft. De website wordt aangeboden 'zoals het is' en sluit elke aansprakelijkheid als gevolg van het onvermogen van een passagier om toegang te krijgen tot de website, een Bod in te dienen of te voltooien, uit.

 10. Bescherming van persoonsgegevens
 11. Cathay kan voor het Upgrade-bod mogelijk persoonsgegevens van de passagier en andere passagiers in de boeking verzamelen. Het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens zal erin resulteren dat Cathay een Bod niet kan verwerken of accepteren. In dit kader bevestigt elke passagier dat hij/zij het beleid inzake gegevensbescherming van de organisator (www.cathaypacific.com) gelezen en volledig begrepen heeft en hiermee instemt en, voor zover van toepassing, bevestigt dat hij/zij de goedkeuring heeft verkregen van alle andere passagiers in dezelfde boeking om in te stemmen met het gebruik door Cathay van dergelijke persoonsgegevens van passagiers ten behoeve van de promo en in overeenstemming met dit beleid inzake gegevensbescherming en de geldende Personal Data (Privacy) Ordinance in Hongkong.

 12. Vervoersovereenkomst
 13. Voor alle duidelijkheid, deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op biedingen voor Upgrades. Niets in deze algemene voorwaarden is of zal worden aangemerkt of op enigerlei wijze worden uitgelegd als een vervoersovereenkomst. Elk ticket uitgegeven op grond van de afspraken in deze algemene voorwaarden zal resulteren in een vervoersovereenkomst tussen de reizende passagiers en de betreffende luchtvaartmaatschappij. Deze tickets waarop dergelijke passagiers reizen zullen worden onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van Cathay en, tenzij hierin anders voorzien, alle regels die van toepassing zijn voor het algemene publiek voor de reisklasse of tariefcategorie, met inbegrip van eventuele kosten van wijzigingen in reisarrangementen die van toepassing kunnen zijn op de geselecteerde reisklasse of tariefcategorie.

 14. Toepasselijk recht en jurisdictie
 15. Upgrade-bod en deze algemene voorwaarden worden in alle opzichten beheerst door de wetten van Hongkong.
 16. Elk geschil dat niet kan worden opgelost tussen de partijen wordt voorgelegd aan de jurisdictie van de rechtbanken van Hongkong.

 17. Taal
 18. In geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaalde versie van deze algemene voorwaarden, is de Engelse versie leidend.