Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Gebruiksvoorwaarden website en mobiele applicatie Cathay Pacific

Gebruiksvoorwaarden website en mobiele applicatie Cathay Pacific (‘Gebruiksvoorwaarden’)

Door de website van Cathay Pacific Airways Limited (‘Cathay Pacific’)  (gezamenlijk ‘ons’, ‘we’ of ‘wij’) te gebruiken, of door onze mobiele applicaties te downloaden of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruik onze websites niet en download of gebruik onze mobiele apps niet als u niet akkoord gaat.

U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van de persoonlijke informatie op uw computer, mobiele telefoon of andere apparatuur.

U mag onze websites en mobiele toepassingen uitsluitend in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden openen en gebruiken om de beschikbaarheid van onze producten en diensten te bekijken voor uw persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en om rechtmatige en geautoriseerde transacties met ons uit te voeren en niet voor enig ander doeleinde.

U mag onze websites of mobiele toepassingen niet op ongeautoriseerde wijze openen of gebruiken (of dit toestaan aan anderen). Dit behelst, maar is niet beperkt tot: een onechte, frauduleuze of ongeautoriseerde boeking; het verkrijgen, of het pogen te verkrijgen, van onbevoegde toegang tot een van onze netwerken of accounts, of tot gegevens van andere gebruikers; het gebruik van onze websites of mobiele toepassingen op een wijze die inbreuk maakt, of kan maken, op de rechten van anderen; elke plaatsing, overdracht of verspreiding van schadelijke, obscene, lasterlijke of anderszins onwettige informatie; interferentie met of verstoring van onze websites of mobiele toepassingen, evenals elke reproductie, extractie, wijziging of distributie van inhoud of materiaal van onze websites of mobiele toepassingen. U dient geen links naar onze website in te stellen en/of te beheren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Zonder afbreuk te doen aan onze overige rechten volgens de wet of anderszins, behouden wij ons het recht voor om uw boeking te annuleren zonder u in te lichten en/of u de toegang tot onze websites en mobiele toepassingen te weigeren als wij geloven dat u handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten ons privacybeleid waarin wordt uitgelegd hoe wij de persoonlijke gegevens die u bij het gebruik van onze websites of mobiele apps aan ons verstrekt verzamelen, opslaan en verwerken, waaronder het gebruik van cookies op onze websites en mobiele toepassingen. Bekijk ons privacybeleid.

Er gelden afzonderlijke voorwaarden voor luchtvervoer, prijsvragen, wedstrijden of andere promoties die wij van tijd tot tijd aanbieden. Met name het luchtvervoer van passagiers, bagage en vracht is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van de betreffende maatschappij. Bekijk onze Vervoersvoorwaarden.

Alle handelsmerkrechten, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en/of het materiaal op onze websites en in onze mobiele toepassingen, waaronder de namen, logo's, vluchtschema's en prijzen, de indeling en opmaak en de onderliggende softwarecode, berusten bij ons of onze licentiegevers. U mag dergelijke inhoud en/of materialen uitsluitend gebruiken zoals geleverd en zoals bedoeld door deze gebruiksvoorwaarden. Elke andere vorm van gebruik, reproductie, overdracht of behandeling van dergelijke inhoud zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden en zal een schending van deze gebruiksvoorwaarden vormen.

Onze websites en mobiele toepassingen kunnen informatie bevatten over, of de toegang tot, websites, toepassingen, inhoud, producten of diensten van derden (al dan niet door middel van hyperlinks naar websites van derden of anderszins) die onderworpen zijn aan de relevante voorwaarden van de eigenaren. We hebben geen controle over dergelijke materialen van derden en onderschrijven dergelijke materialen niet en hebben geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van uw contacten met derden. U behoudt de volledige verantwoordelijkheid voor uw contacten met derden en het gebruik van websites, toepassingen, inhoud, producten of diensten van derden.

Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de gegevens en materialen op onze websites en in onze mobiele toepassingen, worden dergelijke gegevens en materialen geleverd "zoals deze zijn", zonder garantie (expliciet of impliciet) of verklaring van welke aard dan ook. Er wordt, in het bijzonder, geen enkele garantie gegeven met betrekking tot het vermijden van inbreuk of omtrent veiligheid, nauwkeurigheid, geschiktheid voor een bepaald doeleinde of afwezigheid van computervirussen in verband met dergelijke informatie en materialen.

Behoudens vorderingen die beschikbaar zijn onder geldende wetten ter bescherming van de consument, zullen wij niet jegens u of iemand anders aansprakelijk zijn (in nalatigheid, onrechtmatige daad, contractbreuk of anderszins) voor enig verlies of schade (met inbegrip van directe of indirecte schade, of speciale schade of gevolgschade), ongeacht de oorzaak, voortkomend uit of in verband met:

  • de toegang tot of het gebruik (of de onmogelijkheid van toegang of gebruik) van onze websites of mobiele toepassingen;
  • de inbreuk op de veiligheid van uw computer, mobiel of ander apparaat door onbevoegde derden, of hun toegang tot of het gebruik van gegevens die op of via uw computer, mobiel of ander apparaat worden bewaard;
  • storingen, gebreken, technische fouten of andere schadelijke factoren met betrekking tot de websites of mobiele toepassingen, waaronder eventuele netwerk- of verbindingsproblemen; en/of
  • websites, applicaties, producten of diensten van derden.

U dient uw eigen voorzorgsmaatregelen te nemen om te verzekeren dat wat u vanuit onze websites of mobiele toepassingen kiest voor uw gebruik, vrij is van virussen of andere zaken die de werking van uw computersystemen of mobiele apparaten kunnen verstoren of beschadigen.

Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn volledig van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Niets in deze gebruiksvoorwaarden zal een uitsluiting of beperking vormen van onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid, fraude en bedrog, of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door de wetten van de Hong Kong Special Administrative Region ("HKSAR").

We kunnen van tijd tot tijd veranderingen aanbrengen in onze websites of mobiele toepassingen en behouden ons het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen door de gewijzigde gebruiksvoorwaarden op onze websites en mobiele toepassingen te plaatsen. Door verder te gaan met het openen en gebruiken van onze websites en mobiele toepassingen, bevestigt u dat u akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Hongkong. U gaat akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Hongkong in verband met eventuele juridische stappen die zich kunnen voordoen met betrekking tot het gebruik van onze websites, mobiele toepassingen en/of deze gebruiksvoorwaarden en we behouden ons het recht voor om een rechtsvordering tegen u in te stellen voor schending van deze gebruiksvoorwaarden in uw land van verblijf of elk ander relevant land.

Deze kennisgeving is geschreven in het Nederlands en is vertaald vanuit het Engels. In het geval van enige inconsistentie tussen de Engelse en de vertaalde versie van deze kennisgeving, is de Engels versie leidend.

Deze Algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 1 april 2015.

Meer over juridische zaken en privacy

Klantenprivacybeleid - Europese bijlage

Klantenprivacybeleid - Niet-Europese bijlage

Klantenprivacybeleid - China (vasteland)

Klantenprivacybeleid - Zuid-Korea

Vervoersvoorwaarden van Cathay Pacific (PDF), Deze link opent in een nieuw venster dat wordt beheerd door externe partijen. Hier geldt mogelijk een ander toegankelijkheidsbeleid dan voor Cathay Pacific .

Kennisgeving aan passagier handvest van rechten voor het reizen van/naar India (PDF), Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific.

Kennisgeving over recht op vergoedingen op grond van de wet inzake luchtvaartdiensten van Israël (PDF),Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .

ET Voorwaarden van contracten/kennisgevingen & EC 889 Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappij voor passagiers/hun bagage (PDF),Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .

Alle downloadbare bestanden op deze pagina zijn PDF’s (Portable Document Format) en kunnen worden bekeken met Adobe Acrobat Reader. U kunt de Reader gratis downloaden vanaf de website van Adobe, Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .