Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Klantenprivacybeleid - Niet-Europese bijlage

Cathay Pacific Klantenprivacybeleid - Niet-Europese bijlage

Deze Bijlage is ​​van toepassing als u zich in de volgende landen/regio's bevindt tijdens uw interacties met ons

1.1          Buitenlandse ontvangers van Persoonsgegevens

(a)        Tijdens het aanbieden van onze producten en diensten aan u, kunnen we uw Persoonsgegevens bekendmaken aan de volgende buitenlandse ontvangers:

i. bedrijven binnen Cathay Pacific, onze gelieerde ondernemingen en hun dochterondernemingen en externe dienstverleners die in het buitenland zijn gevestigd en ons helpen bij het leveren van onze reizen (inclusief doorreis) en aanverwante diensten; en

ii. wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en overheden voor veiligheids-, douane- en immigratiedoeleinden.

(b)        Deze ontvangers kunnen zich bevinden in elk land waarnaar u reist of waar u door reist, hetzij bij ons of bij onze partnerluchtvaartmaatschappijen.

(c)        We kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan ontvangers in landen waar u naartoe reist of waarheen u vracht verzendt om reis-, vracht- en reserveringsdiensten te verlenen. De buitenlandse ontvangers omvatten ontvangers in landen waar u door reist, of wanneer u reist op vluchten die worden uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen of landen waar onze dienstverleners actief zijn of hun hoofdkantoor hebben.

(d)        We kunnen uw Persoonsgegevens ook bekendmaken aan gegevensverwerkers (inclusief exploitanten van wereldwijde reisdistributiesystemen), klantenserviceproviders en externe aanbieders van marketingdiensten. De regio's waarin deze derden zijn gevestigd, zijn de landen van de Europese Unie, Azië, Noord-Amerika, Australië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

1.2          Toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens

(a)        Als u een Marco Polo Club-lid of een geregistreerde accounthouder bent, kunt u proberen toegang te krijgen tot de persoonlijke informatie die we over u bewaren en proberen deze bij te werken of te corrigeren door u aan te melden bij uw elektronische account en uw profiel, voorkeuren of instellingen te bewerken.  U kunt ook proberen toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie of deze te corrigeren door contact op te nemen met onze klantvertegenwoordigers of door contact op te nemen met het gegevensbeschermingsbureau via de contactgegevens in het Privacybeleid.

1.3          Klachten

(a)        U kunt nadere informatie opvragen over de manier waarop wij uw Persoonsgegevens beheren of een klacht indienen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens in hoofdstuk 8.4 van het Privacybeleid.

(b)        We zullen elke klacht behandelen door deze te onderzoeken en een reactie aan u te geven binnen een redelijke termijn, op voorwaarde dat we alle nodige informatie hebben en het vereiste onderzoek hebben voltooid. In sommige gevallen moeten we u misschien vragen om uw klacht schriftelijk in te dienen, zodat we zeker weten dat we deze begrijpen en mogelijk ook om verdere informatie van u te verzoeken of om uw identiteit te verifiëren. In gevallen waar nadere informatie, beoordeling of onderzoek vereist is, zullen we proberen om met u een alternatief tijdschema overeen te komen.

(c)        Als u niet tevreden bent met het resultaat, neem dan contact met ons op. Als alternatief kunt u uw klacht indienen bij de Privacyfunctionaris van de Office of the Australian Information Commissioner (OAIC). De contactgegevens voor de OAIC zijn beschikbaar op de OAIC-website op www.oaic.gov.au.

2.1          Toestemming en intrekking van toestemming: 

Als u heeft ingestemd met ons gebruik van uw Persoonsgegevens, kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw Persoonsgegevens ook intrekken.  U kunt dit doen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in hoofdstuk 8.4 van het Privacybeleid. 

We kunnen uw Persoonsgegevens blijven gebruiken en openbaar maken wanneer het nodig is om u de diensten te leveren die u heeft aangevraagd of die we zijn overeengekomen om u te leveren, of in overeenstemming met de wet.

2.2          Marketing- en profielinformatie:

In verband met onze marketingactiviteiten analyseren we sommige gegevens die we over onze klanten verzamelen (samen met gegevens over onze klanten die we verzamelen via onze loyaliteits- en andere partners) om te bepalen welke aanbiedingen waarschijnlijk het interessantst zijn voor verschillende categorieën klanten onder verschillende omstandigheden en op verschillende momenten. We noemen dit het creëren van 'segmenten'. Daartoe combineren we Persoonsgegevens die we direct via klanten hebben verzameld met Persoonsgegevens die we hebben verzameld via aan ons gelieerde entiteiten en andere partners, waaronder Asia Miles, over de aankoopgeschiedenis en interactie van onze klanten met ons. Van tijd tot tijd beoordelen we de Persoonsgegevens die we van u hebben om u aan een bepaald segment toe te kennen. We gebruiken het segment waaraan u bent toegekend om onze marketingcommunicatie aan te passen met aanbiedingen en inhoud die voor u relevant zijn.

2.3          Toestemming voor elektronische marketingcommunicatie:

We sturen u alleen elektronische berichten met betrekking tot marketingactiviteiten als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.  Dit omvat geen transactionele communicatie die aankopen of diensten of antwoorden op vragen van u mogelijkerwijs vergemakkelijkt of bevestigt.

2.4          Afmelden voor direct marketing:

U heeft te allen tijde het recht u af te melden voor onze direct marketing en de onderliggende analyse van uw Persoonsgegevens die we gebruiken voor het aanpassen van de direct marketing die we u sturen. U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen in overeenstemming met hoofdstuk 8.4 van het Privacybeleid of door uw e-mailabonnementen op te zeggen of bij te werken in overeenstemming met hoofdstuk 8.2 van het Privacybeleid.

2.5          Uw Persoonsgegevens gebruiken om beslissingen te nemen: 

In verband met onze bedrijfsvoering gebruiken we uw Persoonsgegevens om bepaalde beslissingen over u te nemen en om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze diensten, en om misbruik van onze diensten te voorkomen, de veiligheid van onze systemen te garanderen of om fraude te detecteren. Sommige van deze beslissingen kunnen automatisch tot stand komen, bijvoorbeeld door uw Persoonsgegevens te vergelijken met bepaalde risicomodellen die we hebben opgesteld op basis van het gedrag van andere personen en door uw Persoonsgegevens te gebruiken om dergelijke modellen verder te verbeteren.

2.6          Opslag en toegang buiten Canada:   

Uw Persoonsgegevens kunnen buiten Canada geraadpleegd en opgeslagen worden door personeel of leveranciers, overgedragen en/of opgeslagen buiten Canada.  Uw Persoonsgegevens kunnen onderhevig zijn aan toegang en openbaarmaking aan overheids- en wetshandhavingsautoriteiten in die landen en in overeenstemming met de wetten van die landen.

2.7          Recht op toegang en correctie: 

U heeft recht op toegang tot en correctie van uw Persoonsgegevens, onder voorbehoud van uitzonderingen in overeenstemming met de Canadese wetgeving.  Wij kunnen u een redelijke vergoeding in rekening brengen voor bepaalde toegangsrechten en zullen u hierover adviseren tijdens elk verzoek.  U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via de contactgegevens in hoofdstuk 8.4 van het Privacybeleid.

2.8          Verantwoording:

Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken, kunt u contact met ons opnemen in overeenstemming met hoofdstuk 8.4 van het Privacybeleid.  Als u niet tevreden bent met hoe wij uw vragen of opmerkingen oplossen, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Privacy Commissioner of Canada.

3.1          De volgende zin wordt toegevoegd als laatste alinea in het inleidende gedeelte van het Privacybeleid vóór het begin van artikel 1:

"U stemt in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid."

3.2          Gevoelige Persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken gevoelige Persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer we verzoeken verwerken om speciale medische of toegangsassistentie of uw specifieke dieeteisen die kunnen duiden op uw religieuze overtuiging. We zullen u om uw toestemming vragen bij het verzamelen en verwerken van dit soort Persoonsgegevens.

3.3          Opslag en toegang buiten China:  

Uw Persoonsgegevens kunnen buiten China geraadpleegd en opgeslagen worden door personeel of leveranciers, overgedragen en/of opgeslagen buiten China.

3.4          Uw Persoonsgegevens gebruiken om beslissingen te nemen:

In verband met onze bedrijfsvoering gebruiken we uw Persoonsgegevens om bepaalde beslissingen over u te nemen en om te bepalen of u in aanmerking komt voor onze diensten, en om misbruik van onze diensten te voorkomen, de veiligheid van onze systemen te garanderen of om fraude te detecteren. Sommige van deze beslissingen kunnen automatisch tot stand komen, bijvoorbeeld door uw Persoonsgegevens te vergelijken met bepaalde risicomodellen die we hebben opgesteld op basis van het gedrag van andere personen en door uw Persoonsgegevens te gebruiken om dergelijke modellen verder te verbeteren. Onder bepaalde omstandigheden heeft u mogelijk het recht om te beperken hoe wij uw Persoonsgegevens verwerken voor dit besluitvormingsproces.

3.5          Aanvullende rechten:

In aanvulling op hoofdstuk 8 van het Privacybeleid, heeft u het recht om:

(a)   onder bepaalde voorwaarden te verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens;

(b)   uw toestemming in te trekken indien de verwerking gebeurt op basis van toestemming;

(c)   indien diensten via een account aan u worden verstrekt, om uw account te annuleren; en

(d)   een kopie van uw Persoonsgegevens op te vragen;

 

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 8.4 van het Privacybeleid.

 

3.6          Verantwoording:

Als u zich zorgen maakt of vragen heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of openbaar maken, of niet tevreden bent over hoe we uw vragen of opmerkingen oplossen, kunt u contact met ons opnemen in overeenstemming met hoofdstuk 8.4 van het Privacybeleid. 

4.1          De volgende zin wordt toegevoegd in het inleidende gedeelte van het Privacybeleid vóór het begin van artikel 1:

“Voor de toepassing van dit Privacybeleid betekent “Cathay Pacific” Cathay Pacific Airways Limited, Hong Kong Dragon Airlines Limited, Cathay Holidays Limited (en zijn dochterondernemingen). Van deze entiteiten is Cathay Pacific Airways Limited verantwoordelijk voor het verwerken van uw Persoonsgegevens en fungeert het als contactpunt voor eventuele vragen, klachten, gegevenscorrecties of updateverzoeken”.

4.2          De eerste zin van hoofdstuk 5 (Met wie we uw Persoonsgegevens delen) van het Privacybeleid wordt vervangen door de volgende bewoording:

In bepaalde gevallen, voor zover toegestaan door de Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van Japan (Wetnr. 57 van 2003) en op basis van uw toestemming, indien wettelijk vereist, zullen wij uw Persoonsgegevens bekendmaken aan derden, zoals hieronder beschreven:”

4.3          Verwerking van speciale categorieën Persoonsgegevens

(a)        We verzamelen en verwerken gevoelige Persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer we verzoeken verwerken om speciale medische of toegangsassistentie of uw specifieke dieeteisen die kunnen duiden op uw religieuze of andere overtuigingen.

(b)        We zullen u doorgaans om uw toestemming vragen wanneer we dit soort Persoonsgegevens verzamelen, verwerken of delen met een derde partij, tenzij we anderszins toestemming hebben om dergelijke Persoonsgegevens te verwerken onder de Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van Japan (Wetnr. 57 van 2003) (APPI).

4.4          Uw rechten

(a)        In aanvulling op hoofdstuk 8 (Uw rechten) van het Privacybeleid kunt u op basis van de APPI onder sommige omstandigheden het recht hebben om ons te vragen:

(i)         Persoonsgegevens te corrigeren, toe te voegen of te verwijderen, indien de Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben niet juist zijn;

(ii)        het gebruik of het delen met een derde of het verwijderen van Persoonsgegevens te stoppen, indien het gebruik of het delen ervan de regels van de APPI schendt;

(b)        Deze rechten zijn onderhevig aan bepaalde vrijstellingen om de levensduur, het lichaam of de activa van u of een derde partij (bijvoorbeeld de preventie of opsporing van criminaliteit) en onze belangen te vrijwaren, vanwege vereisten van andere wetten of de beschikbaarheid van minder dure opties.

5.1          De volgende zin wordt toegevoegd als laatste alinea in het inleidende gedeelte van het Privacybeleid vóór het begin van artikel 1:

 "Door ons uw Persoonsgegevens te verstrekken en onze diensten te blijven gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of bijgewerkt.”

5.2          De volgende paragraaf 2.3 wordt toegevoegd aan het Privacybeleid:

“2.3 We verzamelen en verwerken gevoelige Persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer we verzoeken verwerken om speciale medische of toegangsassistentie of uw specifieke dieeteisen die kunnen duiden op uw gezondheidstoestand. We zullen u om uw schriftelijke toestemming vragen bij het verwerken van dit soort Persoonsgegevens, tenzij we anderszins toestemming hebben om dergelijke gevoelige Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Maleisische Wet Bescherming Persoonsgegevens 2010. "

6.1          De volgende zin wordt toegevoegd als laatste alinea in het inleidende gedeelte van het Privacybeleid vóór het begin van artikel 1:

"U stemt in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid."

7.1          De volgende zin wordt toegevoegd als laatste alinea in het inleidende gedeelte van het Privacybeleid vóór het begin van artikel 1:

U stemt in met het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid

7.2          De volgende paragraaf wordt toegevoegd aan het Privacybeleid als paragraaf 5.7:

5.7 Namen van externe ontvangers van uw Persoonsgegevens en een beschrijving van hun verwerkingsactiviteiten

De namen van derden die uw Persoonsgegevens namens ons verwerken en beschrijvingen of hun werk zijn als volgt. Deze lijst kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt.

Serviceprovider (handelsnaam) Werkbeschrijving

Swissport Korea

Grondafhandelingsservice in Incheon Intl Airport inclusief inchecken, reservering en ticketing, wijzigingsmelding, kaartverkoop, begeleiding van het gebruik van de lounge door leden, assistentie bij lidmaatschapsabonnement en reactie op vragen over kilometerstand, etc.

Asiana Airlines

Grondafhandelingsservice in Busan en Jeju Intl Airport inclusief inchecken, reservering en ticketing, wijzigingsmelding, assistentie bij lidmaatschapsabonnement en reactie op vragen over kilometerstand, etc.

ISG

Om de productorder te verwerken en de bezorgservice te regelen, enz.

DHL

Bezorgservice voor gekochte producten, etc.

Aanbieders van sms-uitzendingen/messaging-diensten

(http://www.cathaypacific.com/cx/ko_KR/hidden-pages/pop-up/flight-messaging/mobile-phone-service-provider.html)

Sms-uitzending voor melding omtrent of herinnering aan vluchten, etc.

First Data Korea

Betalingstransactie voor in het land gekochte tickets, enz.

World Pay

Betaalgateway voor in het buitenland en op internet gekochte tickets, enz.

IBM

Voor het verwerken van e-mailuitzendingen en Coremetrics-tracking op cx.com

DXC

Ondersteuning bieden op IT-infrastructuurniveau voor alle servers in het CX-datacentrum in Hong Kong

IBM ASM

App-ondersteuning bieden voor een lijst met applicaties in het CX-datacentrum in Hongkong

MillionTech

CX - IPOSS - Geïntegreerd verkooppuntensysteem (CX-systeem voor sales back-end aan boord)

 

KA - IPOSS - Geïntegreerd verkooppuntensysteem (KA-systeem voor sales back-end aan boord)

 

IPOW - Internet-preflightorderwebsite (CX systeem voor sales back-end aan boord) 

AWS

Cloud-service

OpenJaw

Reiswinkelplatform voor Asia Miles

ICLP

Applicatie die niet-Air-aflossing verwerkt op Asia Miles.com

Amadeus

Amadeus is de internetapplicatie waarmee passagiers online vluchten kunnen boeken 

IER

Multifunctionele Kiosk (CUSS) - Self Service-machine voor het uitvoeren van de check-in of afdrukken van instapkaarten 

SITA

SITA AirCOM Server is een applicatie voor Berichtenafhandeling en -verspreiding aan de grond (ACARS-berichten)

Google Analytics

Een webanalyseservice (SaaS) om paginaweergaven en bezoeken bij te houden

Novatti

eVoucher beheersysteem 

Salesforce

Salesforce Automation Tool - een CRM (Customer Relationship Management) -tool ontwikkeld door Salesforce.com voor het opslaan en verwerken van klantcontacten.

Customer Feedback and Compensation System (CFCS) - een Salesforce Service Cloud-oplossing die een stabiele en effectieve oplossing biedt, rekening houdend met het behoud van de normale dagelijkse activiteiten van de Klantrelatie-afdeling; en om klantfeedback en serviceherstelkosten vast te leggen voor het analyseren van servicefouten om probleemgebieden te corrigeren en productverbetering te stimuleren.

CHAMP

Cargo Service-systeem voor transport en afhandeling

Atlassian

Confluence is een kennisbeheersysteem om informatie over IT-ondersteuning te bieden in de CX-omgeving

Tealium

Voor tag-beheer

Ayden

Betaalgateway

Alipay

Betaaldienst 

Microsoft

Meerdere diensten, waaronder

·      Cloud-opslag

·      Office 365 

Silverpop

(Overgenomen door IBM)

Marketingautomatisering en e-mailmarketingsoftware

Mainframe

Applicatie gebruikt om vluchtmanifestgegevens van alle CX- en KA-vluchten bij te houden en automatische tracking en claimverwerking uit te voeren voor oneworld- en Asia Miles-partners

 

7.3          De volgende paragraaf zal worden vervangen door paragraaf 7.3 (Bewaartermijn) van het Privacybeleid:

7.3 Bewaartermijn

 

Onze bewaartermijnen voor Persoonsgegevens zijn gebaseerd op onze bedrijfseisen en wettelijke vereisten. We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de verwerkingsdoeleinde(n) waarvoor ze werden verzameld en eventuele andere toegestane, hieraan gekoppelde doelen. Wij kunnen bijvoorbeeld opslaan: (i) bepaalde transactiegegevens (bijvoorbeeld vluchtgeschiedenis) en correspondentie tot de uiterlijke termijn voor claims voortvloeiend uit de transactie met ons is verlopen (dat is doorgaans 6 tot 10 jaar na het plaatsvinden van de betreffende transactie, en in sommige gevallen veel korter); of (ii) bepaalde gegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving betreffende het bewaren van dergelijke gegevens. Wanneer Persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen we de gegevens onherroepelijk anonimiseren (in dat geval kunnen we de geanonimiseerde gegevens blijven bewaren en gebruiken) of op veilige wijze vernietigen. [Van tijd tot tijd bijgewerkt.]

 

7.4          De volgende zin wordt toegevoegd aan paragraaf 8.1:

"Als u jonger bent dan 14 jaar, heeft uw wettelijke voogd de rechten volgens hoofdstuk 8."

8.1          De volgende paragraaf 2.3 wordt toegevoegd aan het Privacybeleid:

“2.3 We verzamelen en verwerken gevoelige Persoonsgegevens bijvoorbeeld wanneer we verzoeken verwerken om speciale medische of toegangsassistentie of uw specifieke dieeteisen die kunnen duiden op uw gezondheidstoestand. We zullen u om uw schriftelijke toestemming vragen bij het verzamelen en verwerken van dit soort Persoonsgegevens, tenzij we anderszins toestemming hebben om dergelijke Persoonsgegevens te verzamelen, verwerken of gebruiken onder de Taiwanese Wet Bescherming Persoonsgegevens. “

8.2          De volgende paragraaf 4.2 wordt toegevoegd aan het Privacybeleid:

“4.2 Uw Persoonsgegevens kunnen in elektronische vorm en/of op papier worden gebruikt of op iedere andere geschikte manier.”

8.3          De volgende zin wordt toegevoegd aan paragraaf 8.1:

“Naast het bovenstaande heeft u het recht (onder voorbehoud van uitzonderingen en in overeenstemming met de Taiwanese Wet bescherming persoonsgegevens) om een ​​kopie van uw Persoonsgegevens die in ons bezit zijn op te vragen of ons op te dragen om de verzameling, verwerking of het gebruik van uw Persoonsgegevens te stoppen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via de contactgegevens in paragraaf 8.4 van het Privacybeleid.’

9.1          Californië Privacyrechten

9.1.1       Privacyrechten

Onder California Civil Code TITLE 1.81.5. CCPA (California Consumer Privacy Act van 2018) secties 1798.100 - 1798.199, inwoners van Californië hebben recht op:

  • Toegang tot specifieke informatie: U heeft te allen tijde het recht om te verzoeken bepaalde informatie aan u openbaar te maken over ons verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens in de afgelopen 12 maanden.
  • Verwijdering van specifieke gegevens: U heeft het recht om te verzoeken uw persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld en bewaard te verwijderen, onder voorbehoud van bepaalde uitzonderingen.

U moet een schriftelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in hoofdstuk 8.4 van het Privacybeleid.

We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw CCPA-rechten.

9.1.2       Verkopen we uw Persoonsgegevens?

We verkopen geen gegevens die u rechtstreeks identificeren, zoals uw naam, adres of bankgegevens. De algemene definities van ‘verkoop’ en ‘persoonlijke gegevens’ van CCPA kunnen echter de algemene informatiestroom in het digitale ecosysteem voor analyse en advertenties als verkoop beschouwen. Net als de meeste bedrijven gebruiken we online analytics om de manier waarop gebruikers onze websites en apps gebruiken te meten. Deze analyses geven op hun beurt aan hoe we online advertenties uitvoeren. Om deze analyses te kunnen leveren en online advertenties te faciliteren, gebruiken we derden die identificatienummers van apparaten verzamelen en tags, cookies, beacons en soortgelijke trackingmechanismen op onze websites/apps en op websites/apps van derden plaatsen. U vindt meer informatie over hoe we dergelijke cookies gebruiken in ons Cookiebeleid.

9.2          Kinderen

Behalve de informatie die nodig is om een ​​boeking te voltooien, verzamelen wij bewust geen persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we vernemen dat we Persoonsgegevens hebben verzameld van een kind van jonger dan 13 jaar, zullen we redelijke stappen ondernemen om die informatie te verwijderen. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen we een ouder of voogd om toestemming vragen voordat we een product of dienst aan een minderjarige leveren.

9.3          Uw rechten en keuzes

Mogelijk heeft u extra rechten en keuzes met betrekking tot de manier waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken.  Die aanvullende rechten en keuzes staan ​​hieronder vermeld.

We behouden ons het recht voor om uw identiteit te verifiëren in verband met alle verzoeken met betrekking tot persoonlijke informatie om ervoor te zorgen dat we de informatie verstrekken aan de personen waarop deze betrekking heeft, en alleen die personen of hun gemachtigde vertegenwoordigers toestaan ​​rechten uit te oefenen met betrekking tot die informatie.  We zullen proberen aan uw verzoek te voldoen zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

Houd er rekening mee dat uw uitoefening van deze rechten is onderworpen aan beperkingen en dat we uw verzoek kunnen afwijzen.

Toegang en correctie: U kunt toegang krijgen tot de informatie die wij over u bewaren.  U kunt vragen om eventuele fouten in uw persoonlijke gegevens te corrigeren.

Verwijdering: U kunt verzoeken dat we uw persoonlijke informatie verwijderen.  Houd er rekening mee dat we om wettelijke of andere redenen mogelijk uw persoonlijke informatie moeten bewaren.

 Verkoop mijn Persoonlijke informatie niet: Voor zover we klantgegevens verkopen, heeft u mogelijk het recht ons te vragen het verkopen van uw persoonlijke informatie te staken, in het geval we daarmee bezig zijn.

Neem contact met ons op via de contactgegevens in hoofdstuk 8.4 van het Privacybeleid als u een van deze rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt.  Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij u op de hoogte brengen als wij uw verzoek afwijzen en u op de hoogte brengen van de redenen waarom wij uw verzoek niet kunnen honoreren.

9.4          De volgende zin wordt toegevoegd aan paragraaf 9:

Met betrekking tot webbrowser-gebaseerde do-not-track ("DNT") signalen, omdat er nog geen consensus is over hoe bedrijven moeten reageren op webbrowser-gebaseerde DNT-mechanismen in Europa, de VS en Californië, leggen we niet uit hoe we op dit moment reageren op webbrowser-gebaseerde DNT-signalen.”

Meer over juridische zaken en privacy

Klantenprivacybeleid - Europese bijlage

Klantenprivacybeleid - Niet-EU Bijlage

Vervoersvoorwaarden Cathay Pacific (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Kennisgeving aan de passagier handvest van rechten voor het reizen van/naar India (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Kennisgeving over recht op vergoedingen op grond van de wet inzake luchtvaartdiensten van Israël (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

ET Voorwaarden van contracten/kennisgevingen & EC 889 Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappij voor passagiers/hun bagage (PDF), Link opens in a new window operated by external parties and may not conform to the same accessibility policies as Cathay Pacific .

Alle downloadbare bestanden op deze pagina zijn PDF’s (Portable Document Format) en kunnen worden bekeken met Adobe Acrobat Reader. U kunt de Reader gratis downloaden vanaf de website van Adobe, Link opent in een nieuw venster van een derde partij en voldoet mogelijk niet aan het toegankelijkheidsbeleid van Cathay Pacific .