Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.

Algemene voorwaarden voor het Cathay-lidmaatschap

Algemene voorwaarden Cathay-lidmaatschapsprogramma ("Algemene voorwaarden")

Het Cathay-lidmaatschapsprogramma wordt aangeboden door Asia Miles Limited ("AML", "wij", of "ons").

Deze algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen AML en leden van het Cathay-lidmaatschapsprogramma. De algemene voorwaarden dienen zorgvuldig te worden gelezen, vooral omdat ze beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid ten gunste van AML, Cathay Pacific Airways Limited ("CPA" of "Cathay Pacific") en partners bevatten.

Over het programma

 1. Het Cathay-lidmaatschapsprogramma wordt aangeboden door AML. AML is 100% eigendom van CPA, een wereldwijde luchtvaartmaatschappij met activiteiten, kantoren, filialen en partners over de hele wereld.
 2. Het Cathay-lidmaatschapsprogramma is toegankelijk voor personen van twee jaar en ouder. Minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) hebben de toestemming van een ouder of voogd nodig om deel te nemen aan het Cathay-lidmaatschapsprogramma. Lidmaatschap wordt geaccepteerd naar goeddunken van AML.
 3. Leden ontvangen een lidmaatschapsnummer en een digitale lidmaatschapskaart die kunnen worden bekeken in het account van het lid in de Cathay Pacific-app of de Asia Miles by Cathay-app. Leden kunnen een fysieke lidmaatschapskaart aanvragen en AML kan besluiten om fysieke lidmaatschapskaarten uit te geven. Het gebruik van dit nummer/deze kaart en de bijbehorende voordelen wordt beschouwd als acceptatie van deze algemene voorwaarden ten behoeve van AML, CPA en alle partners.
 4. Lidmaatschap van het Cathay-lidmaatschapsprogramma en lidmaatschapskaarten zijn niet overdraagbaar en zijn voorbehouden aan het lid zelf. Misbruik van het lidmaatschap, de lidmaatschapskaart of de programmavoordelen, inclusief, maar niet beperkt tot, fraude en wangedrag, kan leiden tot beëindiging of opschorting van het lidmaatschap of intrekking van de voordelen.
 5. AML behoudt zich het recht voor om de structuur, voordelen en andere functies van het Cathay-lidmaatschapsprogramma, waaronder deze algemene voorwaarden, op elk moment te kunnen wijzigen, of het Cathay-lidmaatschapsprogramma te beëindigen. Hoewel AML redelijke inspanningen zal ondernemen om de leden op de hoogte te brengen van materiële wijzigingen aan het Cathay-lidmaatschapsprogramma en/of aan deze algemene voorwaarden, is het de verantwoordelijkheid van de leden om op de hoogte te blijven van het Cathay-lidmaatschapsprogramma en van deze algemene voorwaarden. Het gebruik van Asia Miles door een lid geldt als aanvaarding van alle mogelijke wijzigingen. AML, CPA en/of partners zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een wijziging van het Cathay-lidmaatschapsprogramma of van deze algemene voorwaarden.
 6. Leden jonger dan 18 jaar ontvangen geen promotiemateriaal.
 7. Leden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun wachtwoorden en AML en CPA kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het wachtwoord van een lid, al dan niet opzettelijk, wordt onthuld waardoor een derde persoon toegang krijgt tot het account van het lid om transacties uit te voeren.
 8. AML behoudt zich het recht voor om het account van een lid te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen onderzoeken of te controleren om de naleving van deze algemene voorwaarden, de algemene voorwaarden van een partner en andere toepasselijke regels, voorschriften of algemene voorwaarden te garanderen. In de loop van een onderzoek of audit wordt het account van het lid tijdelijk opgeschort en heeft het lid geen toegang tot zijn/haar account en kan hij/zij geen transacties uitvoeren. 
 9. De verkoop of ruil van Asia Miles, awards of andere programmavoordelen is verboden en zal resulteren in het verlies van alle Asia Miles of awards en de annulering van het lidmaatschap. Overtreders zullen aansprakelijk zijn voor schade die wordt geleden of opgelopen door AML, CPA en/of partners.
 1. Personen kunnen zich online op de website of via de Cathay Pacific- of Cathay-app aanmelden, en kunnen hun lidmaatschapsnummer opgeven en onmiddellijk Asia Miles sparen. Opgebouwde Asia Miles worden echter alleen toegekend onder voorbehoud van acceptatie van de aanvraag om lid te worden van het Cathay-lidmaatschapsprogramma door AML. AML kan de persoon om meer informatie en/of documenten vragen nadat deze een aanvraag heeft ingediend, voordat AML de aanvraag voor deelname aan het Cathay-lidmaatschapsprogramma accepteert.
 2. Personen jonger dan 18 jaar dienen in de app de naam en het mobiele telefoonnummer van hun voogd te vermelden. Er zal een eenmalig wachtwoord naar het mobiele telefoonnummer van de voogd worden gestuurd en de betrokkene moet dit eenmalig wachtwoord verstrekken om de aanvraag te voltooien. 
 3. Aanvraagformulieren zijn ongeldig en worden niet in behandeling genomen als ze niet correct zijn ingevuld door de aanvrager.
 4. Lidmaatschap van het Cathay-lidmaatschapsprogramma is naar goeddunken van AML en AML kan een aanvrager het lidmaatschap weigeren.
 5. Meerdere lidmaatschappen zijn niet toegestaan. Elk lid mag slechts één lidmaatschapsaccount hebben.
 6. Bij een upgrade naar Silver-status of hoger ontvangen leden een set gepersonaliseerde naamkaartjes voor bagage. Leden kunnen op de website aanvullende sets met gepersonaliseerde naamlabels voor hun bagage aanvragen. Een vergoeding kan in rekening worden gebracht voor elke set aanvullende gepersonaliseerde naamlabels voor bagage, afhankelijk van de status die het lid heeft binnen het Cathay-lidmaatschapsprogramma. Er kunnen verzendkosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de van toepassing zijnde vergoedingen kunt u vinden op de website en kunnen van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Bekijk voor meer informatie het gedeelte ‘Statuspunten en lidmaatschapsstatus’ van deze algemene voorwaarden. 
 1. Een lidmaatschapsaccount van het Cathay-lidmaatschapsprogramma kan worden gesloten als er op dat account gedurende een aaneengesloten periode van 36 maanden geen activiteiten zijn geregistreerd. Eventuele resterende Asia Miles, statuspunten en ongebruikte rechten op voordelen in het account worden daarmee geannuleerd.
 2. Leden kunnen hun lidmaatschap op elk gewenst moment beëindigen door de stappen op onze website, in de Cathay Pacific-app, of in de Asia Miles by Cathay-app te volgen, of door contact op te nemen met ons Klantenserviceteam, waarna alle uitstaande Asia Miles, Statuspunten en ongebruikte of niet opgeëiste voordelen geannuleerd zullen worden. Onder normale omstandigheden zullen we de verificatie en verwerking van de beëindiging van uw account binnen 15 werkdagen na verificatie van uw identiteit voltooien.
 3. AML kan het lidmaatschap van een lid, het recht van een lid om zijn/haar lidmaatschapskaart te gebruiken (indien van toepassing) en de toegang tot of het gebruik van de diensten, faciliteiten en voordelen van het Cathay-lidmaatschapsprogramma, beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving als AML van mening is dat een lid wangedrag of fraude begaat, misbruik maakt van de voordelen van het Cathay-lidmaatschapsprogramma en eventuele awards en/of deze algemene voorwaarden niet naleeft. In dergelijke omstandigheden kan AML alle Asia Miles, Statuspunten en/of awards die zijn ingewisseld door het lid (indien van toepassing) annuleren.
 4. Voor alle duidelijkheid: AML behoudt zich het recht voor om de dubbele lidmaatschapsaccounts te beëindigen als een lid meer dan één lidmaatschapsaccount heeft geopend, en het saldo van Asia Miles in het account en/of het inwisselen van awards (indien van toepassing) te annuleren. 
 5. Ook kan AML naar eigen goeddunken het lidmaatschap van een lid beëindigen. In dergelijke omstandigheden zal het lid daarvan zo lang van tevoren als redelijkerwijs mogelijk is in kennis worden gesteld. Na het verstrijken van de opzegtermijn worden alle ongebruikte Asia Miles en Statuspunten geannuleerd. AML kan ook het recht van het lid om gebruik te maken van de faciliteiten van het Cathay-lidmaatschapsprogramma, en alle voordelen en diensten waarop het lid aanspraak kan maken, beëindigen of opschorten. 
 6. Beëindiging van het lidmaatschap, om welke reden dan ook, zal geen afbreuk doen aan de opgebouwde rechten en rechtsmiddelen van AML, CPA, partners en het lid op de datum van beëindiging.
 7. In het geval dat een lid is overleden zal zijn/haar lidmaatschapsaccount worden gesloten en worden alle uitstaande Asia Miles, Statuspunten en ongebruikte aanspraken op voordelen van dat account geannuleerd.
 8. Als een lid door middel van fraude vluchtawards of andere awards voor zichzelf of anderen heeft ingewisseld, is het lid zonder beperking aansprakelijk ten aanzien van AML, CPA of partners voor de volledige prijs van de vluchtaward of andere producten of diensten die zijn verkregen en alle kosten en schade die AML, CPA of partners hierdoor hebben opgelopen of geleden.
 1. Leden kunnen Statuspunten verdienen op vluchten van CPA en oneworld Alliance. In aanmerking komende vluchten die leden recht geven op het verdienen van Statuspunten zullen door CPA en AML worden bepaald en kunnen van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De CPA en AML kunnen van tijd tot tijd extra methodes bepalen waar leden Statuspunten mee kunnen verdienen.
 2. Het aantal Statuspunten van een lid bepaalt de status van dat lid in het kader van het Cathay-lidmaatschapsprogramma. 
 3. Er zijn vier statussen voor het Cathay-lidmaatschapsprogramma:
  i. Green
  ii. Silver
  iii. Gold
  iv. Diamond
  De toegangsstatus is Green. Leden kunnen een hogere status bereiken door Statuspunten te verdienen. 
 4. Meer informatie over het aantal Statuspunten dat vereist is om in aanmerking te komen voor elke status van het Cathay-lidmaatschapsprogramma, en de voordelen die aan elke status verbonden zijn (waaronder toegang tot de lounges), zijn beschikbaar op de website en zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. 
 5. De toegang tot de lounges is onderworpen aan de toepasselijke wetgeving van het land waar de lounge zich bevindt en aan het beleid van de exploitant van de lounge.
 6. AML kan het aantal Statuspunten dat vereist is om in aanmerking te komen voor elke status van het Cathay-lidmaatschapsprogramma van tijd tot tijd wijzigen.  
 7. Om Statuspunten te verdienen moeten leden op het moment dat ze de reservering maken hun lidmaatschapsnummer opgeven. Leden kunnen worden gevraagd om bij het inchecken hun lidmaatschapsnummer te verstrekken. 
 8. Statuspunten worden alleen toegekend aan leden die met succes zijn ingeschreven als lid van het Cathay-lidmaatschapsprogramma. 
 9. Statuspunten zijn niet overdraagbaar naar programma’s van andere luchtvaartmaatschappijen en kunnen niet worden overgedragen aan een ander lid.
 10. Om in aanmerking te komen voor Statuspunten moeten leden ervoor zorgen dat hun lidmaatschapsnummer en naam exact overeenkomen met de naam die ze hebben geregistreerd voor het Cathay-lidmaatschapsprogramma.
 11. De periode voor het opbouwen van Statuspunten is 12 maanden, vanaf de eerste dag van de lidmaatschapsperiode van elk lid, of indien het lid het vereiste aantal Statuspunten heeft opgebouwd om naar de volgende status te gaan, 12 maanden vanaf de dag dat het lid naar de volgende status is gegaan.  
 12. Statuspunten zullen aan het einde van de lidmaatschapsperiode van elk lid vervallen en op nul worden gezet als het lid niet het vereiste aantal Statuspunten heeft opgebouwd om naar de volgende status te gaan of zijn huidige status te behouden (met uitzondering van de Green Status) gedurende de lidmaatschapsperiode van het lid en de status van het lid zal worden teruggezet naar de Green-status.    
 13. Als een lid het vereiste aantal Statuspunten heeft opgebouwd om naar de volgende status te gaan, zal het lid automatisch naar de volgende status gaan waarbij zijn/haar Statuspunten op nul zullen worden gezet. Het lid moet het vereiste aantal Statuspunten verzamelen om de volgende status te behouden of om door te gaan naar de volgende status, gedurende de 12 maanden volgend op de dag dat het lid doorging naar de volgende status, anders vervalt de status van het lid en wordt de status teruggezet naar de Green-status. 
 14. Leden mogen geen Statuspunten opbouwen op vluchten waarmee ze tegelijkertijd frequent flyer-punten verdienen van andere luchtvaartmaatschappijen. 
 15. Leden kunnen naast Asia Miles ook Statuspunten sparen wanneer ze vliegen met een van de luchtvaartmaatschappijen van oneworld Alliance. 
 16. Leden zullen Statuspunten opbouwen voor de werkelijk gevlogen tariefklasse en niet voor de opgewaardeerde tariefklasse als het ticket niet geboekt en opgewaardeerd is via boekbare upgrades. Leden zullen Statuspunten opbouwen op de geüpgradede tariefklasse als het ticket geboekt en geüpgraded is via boekbare upgrades. 
 17. Leden kunnen geen Statuspunten verdienen op tickets die zijn ingewisseld met Asia Miles of andere frequent flyer-punten.
 18. Leden kunnen recht hebben op bepaalde mid-statusvoordelen als ze voldoende Statuspunten hebben verzameld. Bezoek de website voor meer informatie. 
 19. Als de vliegreis van een lid wordt onderbroken om redenen die buiten de controle van CPA of een luchtvaartmaatschappij van oneworld Alliance vallen, met inbegrip van maar niet beperkt tot extreme weersomstandigheden, oorlog, pandemie of overmacht, en het lid door CPA of de luchtvaartmaatschappij van oneworld Alliance naar een andere luchtvaartmaatschappij wordt overgeplaatst, zal het lid Statuspunten opbouwen over de onderbroken segmenten van de aangeschafte tickets op basis van het oorspronkelijke reisschema. 
 20. Leden die niet het vereiste aantal Statuspunten verzamelen om naar de volgende status over te gaan of om hun huidige status te behouden (met uitzondering van de Green-status), zullen Green-lid blijven.

 1. Statusvoordelen zijn alleen van toepassing op vluchten die worden verkocht en uitgevoerd door CPA, tenzij anders vermeld in deze algemene voorwaarden. 
 2. Reservering stoel met extra beenruimte/voorkeursstoel:
  i. Met deze reserveringsmogelijkheid kunnen Gold- en Diamond-statusleden gratis stoelen met extra beenruimte/voorkeursstoelen reserveren, onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden. Bezoek de website voor de laatste details.
  ii. Om aanspraak te kunnen maken op de stoel met extra beenruimte/voorkeursstoel moeten Gold- en Diamond-statusleden bij aankoop van het ticket een stoel met extra beenruimte of een voorkeursstoel reserveren of dit na aankoop van het ticket doen, als deze beschikbaar is, via de functie 'Beheer mijn boeking' op de website, of door contact op te nemen met het klantenserviceteam van CPA en een verzoek in te dienen voor een stoel met extra beenruimte of een voorkeursstoel, of door een dergelijk verzoek in te dienen bij de incheckbalie op de luchthaven.
  iii. U kunt vluchtawards inwisselen voor stoelen met extra beenruimte/voorkeursstoelen.
  iv. Een stoel met extra beenruimte/voorkeursstoel moet ten minste 24 uur vóór vertrek van de vlucht worden geclaimd.
  v. Minderjarigen die onder de serviceregeling voor alleenreizende minderjarigen reizen en boekingen met kinderen en/of baby's komen niet in aanmerking voor het reserveren van een stoel met extra beenruimte/voorkeursstoel.
 3. Voorboeken van stoelen:
  i. Het voordeel van een vooraf gereserveerde stoel biedt Silver-, Gold- en Diamond-statusleden de mogelijkheid hun zitplaats te reserveren op het moment van de aankoop van een hiervoor in aanmerking komend ticket, onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.
  ii. De reisgenoot van een lid kan ook in aanmerking komen voor een vooraf gereserveerde stoel als deze samen met het lid op dezelfde boeking reist.
  iii. Leden dienen ten minste 20 minuten voor het sluiten van de incheckbalies in te checken voor hun vlucht, anders wordt de gereserveerde stoel vrijgegeven.
  iv. Minderjarigen die met de service voor alleenreizende minderjarigen vliegen, mogen niet van tevoren een stoel boeken.
  v. Groepstarieven komen niet in aanmerking.
 4. Voorrang bij het inchecken en voorrang bij het instappen voor vluchten die worden uitgevoerd door Air New Zealand.
  i. Silver-, Gold- en Diamond-leden die reizen op vluchten die worden uitgevoerd door Air New Zealand en verkocht zijn door CPA tussen Auckland en Hongkong komen in aanmerking voor voorrang bij het inchecken en voorrang bij het instappen.
 5. Met voorrang online inchecken:
  i. Alle leden kunnen binnen 48 uur voor vertrek online op de website of op de Cathay Pacific-app inchecken voor vluchten die door de CPA worden aangeboden en uitgevoerd. 
 6. Voorrang bij het inchecken:
  i. Alle leden kunnen inchecken bij speciale balies voor het Cathay-lidmaatschapsprogramma (indien beschikbaar) voor door CPA verkochte en uitgevoerde vluchten.
  ii. Silver-, Gold- en Diamond-leden kunnen inchecken bij de Business Class-balies.
  iii. Diamond-leden kunnen inchecken bij de First Class-balies wanneer deze beschikbaar zijn.
  iv. De reisgenoot van het lid kan ook gebruikmaken van voorrang bij het inchecken wanneer hij/zij met het lid op dezelfde boeking reist.
  v. Er kunnen andere regels en beperkingen van toepassing zijn, ook voor houders van een co-branded creditcard van CPA en/of AML. Ga naar de website voor meer informatie of de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende co-branded creditcard van CPA- en/of AML. 
 7. Voorrang bij het instappen:
  i. Silver-, Gold- en Diamond-leden komen in aanmerking voor voorrang bij het instappen.
  ii. De reisgenoot van het lid kan ook gebruikmaken van voorrang bij het instappen wanneer hij/zij met het lid op dezelfde boeking reist.
  iii. Er kunnen andere regels en beperkingen van toepassing zijn, ook voor houders van een co-branded creditcard van CPA en/of AML. Ga naar de website voor meer informatie en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de betreffende co-branded creditcard van CPA en/of AML. 
 8. Priority stand-by op door Air New Zealand uitgevoerde vluchten:
  i. Silver-, Gold- en Diamond-leden die reizen op vluchten die worden uitgevoerd door Air New Zealand en verkocht zijn door CPA tussen Auckland en Hongkong komen in aanmerking voor priority stand-by.
  ii. Diamond-leden hebben een hogere prioriteit dan Gold- en Silver-leden, en Gold-leden hebben een hogere prioriteit dan Silver-leden voor priority stand-by-tickets.
 9. Gegarandeerde stoel in de Economy Class:
  i. Gold- en Diamond-leden komen in aanmerking voor gegarandeerde stoelen in de Economy Class op vluchten van CPA die zijn aangeschaft in tariefklasse Y.
  ii. Gold-leden moeten deze tickets tot 72 uur voor vertrek reserveren.
  iii. Diamond-leden moeten deze tickets tot 24 uur voor vertrek reserveren.
  iv. Een gegarandeerde stoel in de Economy Class is niet van toepassing op groepstarieven, ID/AD-kortingen, tickets voor ruil of handelsovereenkomsten, tickets die als prijs zijn ontvangen, gedoneerde tickets of ingewisselde tickets met vluchtawards.
  v. Alle gegarandeerde stoelen moeten zijn uitgegeven en zijn beperkt tot één stoel per lid per vlucht.
  vi. CPA behoudt zich het recht voor dit voordeel zonder voorafgaande berichtgeving te kunnen opschorten, maar zullen hun best doen om waar mogelijk een alternatieve oplossing aan te bieden.
  vii. Om een gegarandeerde stoel in de Economy Class te boeken, moeten leden contact opnemen met het klantenserviceteam van Cathay. 
 10. Gegarandeerde stoel in de Premium Economy Class:
  i. Diamond-leden komen in aanmerking voor een gegarandeerde stoel in de Premium Economy Class op vluchten van CPA die zijn aangeschaft in tariefklasse W.
  ii. Diamond-leden moeten deze tickets tot 24 uur voor vertrek reserveren.
  iii. Een gegarandeerde Premium Economy Class-stoel is niet van toepassing op groepstarieven, ID/AD-kortingen, ruil- of handelsovereenkomsttickets, tickets die als prijs zijn ontvangen, gedoneerde tickets of ingewisselde tickets met vluchtawards.
  iv. CPA behoudt zich het recht voor dit voordeel zonder voorafgaande berichtgeving te kunnen opschorten, maar zullen hun best doen om waar mogelijk een alternatieve oplossing aan te bieden.
 11. Gegarandeerde stoel in de business class:
  i. Diamond-leden komen in aanmerking voor een gegarandeerde stoel in de business class op vluchten van CPA die zijn aangeschaft in tariefklasse J.
  ii. Diamond-leden moeten deze tickets tot 24 uur voor vertrek reserveren.
  iii. Een gegarandeerde stoel in de business class is niet van toepassing op groepstarieven, ID/AD-kortingen, ruil- of op handelsovereenkomsten gebaseerde tickets, tickets die als prijs zijn ontvangen, gedoneerde tickets of tickets ingewisseld met vluchtawards.
  iv. CPA behoudt zich het recht voor dit voordeel zonder voorafgaande berichtgeving te kunnen opschorten, maar zullen hun best doen om waar mogelijk een alternatieve oplossing aan te bieden.
 12. Voorkeurszitplaatsen op vluchten uitgevoerd door Air New Zealand:
  i. Silver-, Gold- en Diamond-leden die reizen op vluchten tussen Auckland en Hongkong, uitgevoerd door Air New Zealand en verkocht door CPA, kunnen onder voorbehoud van beschikbaarheid gebruikmaken van voorkeurszitplaatsen in een speciaal gedeelte voorin de cabine.
 13. Bagageprivileges:
  i. Voor Gold- en Diamond-leden zijn bagageprivileges voor aanvullende toegestane hoeveelheid ingecheckte bagage beschikbaar.
  ii. Voor Silver-, Gold- en Diamond-leden zijn bagageprivileges voor speciaal toegestane hoeveelheid handbagage beschikbaar.
  iii. Dit extra privilege wat betreft bagage is alleen beschikbaar voor leden die vertrekken op vluchten die verkocht of uitgevoerd worden door CPA en zijn niet van toepassing op gezamenlijk uitgevoerde of codeshare-vluchten die worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen van derde partijen (met uitzondering van vluchten die door Air New Zealand worden uitgevoerd en verkocht zijn door CPA tussen Auckland en Hongkong).
 14. Toegestane hoeveelheid bagage voor Air New Zealand:
  i. Gold- en Diamond-leden die reizen op een vlucht die wordt uitgevoerd door Air New Zealand en verkocht is door CPA tussen Auckland en Hongkong, worden toegestaan een extra hoeveelheid ingecheckte bagage mee te nemen.
 15. Toegang tot de Business Class-lounges van CPA:
  i. Silver-leden die vertrekken op vluchten die verkocht en uitgevoerd worden door CPA hebben voorafgaand aan hun vlucht toegang tot de Business Class-lounges van CPA.
  ii. Gold-leden die vertrekken op vluchten die verkocht en uitgevoerd worden door CPA en/of vluchten die verkocht en uitgevoerd worden door luchtvaartmaatschappijen van oneworld kunnen voorafgaand aan hun vlucht toegang krijgen tot de Business Class-lounges van CPA en mogen één gast meenemen naar de Business Class-lounge van CPA.
  iii. Diamond-leden die vertrekken op vluchten die verkocht en uitgevoerd worden door CPA en/of vluchten van oneworld hebben voorafgaand aan hun vlucht toegang tot de Business Class-lounges van CPA en mogen twee gasten meenemen naar de Business Class-lounge van CPA.
  iv. Kinderen jonger dan twee jaar kunnen, zonder dat ze als gast worden gerekend, worden toegelaten tot de lounge, mits ze worden vergezeld door een in aanmerking komend lid dat ouder is dan 18 jaar.
  v. De gast moet onder dezelfde boeking reizen als het in aanmerking komende lid of op dezelfde datum op dezelfde route reizen. Gasten moeten de lounge betreden met het in aanmerking komende lid.
 16. Toegang tot de First Class-lounges van CPA:
  i. Diamond-leden die vertrekken op vluchten die verkocht en uitgevoerd worden door CPA en/of vluchten van oneworld mogen twee gasten meenemen naar de First Class-lounge van CPA.
  ii. Gasten moeten onder dezelfde boeking reizen als het in aanmerking komende lid of op dezelfde datum op dezelfde route reizen. Gasten moeten de lounge betreden met het in aanmerking komende lid.
  iii. Kinderen onder de twee jaar mogen onder begeleiding van een in aanmerking komend lid dat ouder is dan 18 jaar in de lounge verblijven, zonder dat ze als gast worden meegeteld.
 17. Aankomstlounges:
  i. Gold- en Diamond-leden die aankomen op vluchten die verkocht en uitgevoerd zijn door CPA en/of vluchten van oneworld kunnen bij aankomst toegang krijgen tot de aankomstlounge van CPA, indien deze beschikbaar is.
  ii. Leden mogen geen gasten meenemen naar de lounges.
  iii. Toegang tot de aankomstlounges is beperkt tot de dag van aankomst.
  iv. Gold- en Diamond-leden moeten op de plaats van vertrek een uitnodigingskaart aanvragen om toegang te kunnen krijgen tot de aankomstlounges. 
 18. Beperkingen voor toegang tot de lounge en alcoholconsumptie in de lounges:
  i. Leden die in aanmerking komen voor toegang tot de lounge kunnen worden verzocht een bewijs van hun leeftijd te tonen voordat ze toegang tot de lounges krijgen.
  ii. Als er in de lounge alcohol wordt geserveerd, mogen personen die de wettelijke leeftijd voor het drinken van alcohol, in het land waar de lounge zich bevindt, nog niet hebben bereikt, geen alcohol geserveerd krijgen of alcohol nuttigen. 
 19. Toegang tot de Business Class-lounge van Air New Zealand:
  i. Silver-, Gold- en Diamond-leden die, in welke reisklasse dan ook, tussen Auckland en Hongkong reizen op vluchten die door Air New Zealand worden uitgevoerd en door CPA worden verkocht, hebben toegang tot de Business Class-lounge op de luchthavens van Auckland en Hongkong.
  ii. Toegang tot de lounge van Air New Zealand voor binnenlandse vluchten is beschikbaar voor Diamond- en Gold-leden die van Christchurch of Wellington via Auckland naar Hongkong reizen en vice versa. Het binnenlandse traject moet verkocht en uitgevoerd worden door Air New Zealand. Silver-leden hebben toegang tot de lounge op de luchthavens van Auckland en Hongkong.
  iii. Gold-leden mogen een gast meenemen naar de Business Class-lounge van Air New Zealand.
  iv. Diamond-leden mogen twee gasten meenemen naar de Business Class-lounge van Air New Zealand.
  v. De gast moet onder dezelfde boeking reizen als het in aanmerking komende lid of op dezelfde datum op dezelfde route reizen. Gasten moeten de lounge betreden met het in aanmerking komende lid.
 20. Lidmaatschapsonderbreking:
  i. Silver-, Gold- en Diamond-leden komen in aanmerking voor lidmaatschapsonderbrekingen.
  ii. Om een lidmaatschapsonderbreking te starten, dienen in aanmerking komende leden contact op te nemen met het klantenserviceteam om hiervoor een verzoek in te dienen. Aanvragen moeten tussen 7 en 90 dagen vóór de ingangsdatum van de lidmaatschapsonderbreking worden ingediend.
  iii. De lidmaatschapsonderbreking mag niet ingaan in de maand dat de lopende lidmaatschapsperiode afloopt of buiten de lopende lidmaatschapsperiode.
  iv. Elk lidmaatschapsonderbreking moet minimaal 1 maand en maximaal 12 maanden duren.
  v. Elk lid mag maximaal 3 lidmaatschapsonderbrekingen hebben tijdens de levensduur van het lidmaatschap.
  vi. Tijdens een lidmaatschapsonderbreking zal de status van het lid behouden blijven zonder dat het lid verplicht is het vereiste aantal Statuspunten te verzamelen om de status te behouden.
  vii. Na afloop van de lidmaatschapsonderbreking zal de status van het lid niet langer behouden blijven en zal het lid opnieuw onderworpen worden aan de toepasselijke vereisten om de huidige status van het lid te behouden of door te stromen naar een hogere status.
  viii. Tijdens een lidmaatschapsonderbreking kunnen leden geen Statuspunten sparen, maar wel Asia Miles blijven sparen en Asia Miles inwisselen.
  ix. Leden kunnen een nieuwe fysieke lidmaatschapskaart aanvragen die de nieuwe vervaldatum na de lidmaatschapsonderbreking weergeeft.
  x. Leden die hun lidmaatschap hervatten na een lidmaatschapsonderbreking kunnen nog steeds aanspraak maken op en gebruikmaken van hun mid-statusvoordelen voordat hun lidmaatschapsperiode afloopt.
  xi. Er kunnen geen verzoeken tot wijziging, verlenging of annulering van een lidmaatschapsonderbreking worden ingediend nadat deze is ingegaan.
  xii. De periodes voor lidmaatschapsonderbrekingen mogen elkaar niet overlappen. 
 21. Loungepassen:
  i. Alle loungepassen die in dit gedeelte worden beschreven moeten worden geboekt bij het boeken van een ticket.
  ii. Er wordt 1 Business Class-loungepas aan Green-leden verstrekt zodra ze 200 Statuspunten hebben behaald.
  iii. Er worden 2 Business Class-loungepassen aan Silver-leden verstrekt zodra ze 450 Statuspunten hebben behaald.
  iv. Er worden 2 Business Class-loungepassen aan Gold-leden verstrekt zodra ze 800 Statuspunten hebben behaald.
  Er worden 2 First Class- of Business Class-loungepassen aan Diamond-leden verstrekt zodra ze 1400 Statuspunten hebben behaald.
  vi. Voor Green-leden is de loungepas alleen beschikbaar voor het lid of zijn/haar reisgenoot op vluchten die uitgevoerd en verkocht worden door CPA.
  vii. Voor Silver-leden is de loungepas alleen beschikbaar voor hun reisgenoten op vluchten die uitgevoerd en verkocht worden door CPA.
  viii. Voor Gold-leden is de loungepas alleen beschikbaar voor hun reisgenoten of leden van hun Redemption Group op vluchten die uitgevoerd en verkocht worden door CPA.
  ix. Voor Diamond-leden is de loungepas alleen beschikbaar voor hun reisgenoten of leden van hun Redemption Group op vluchten die uitgevoerd en verkocht worden door CPA.
  x. Reisgenoten voor loungepassen zijn gasten die met het lid reizen; op dezelfde boeking, of op dezelfde vluchtdatum en met dezelfde herkomst en bestemming als het lid van het Cathay-lidmaatschapsprogramma.
  xi. Genomineerden voor een Redemption Group kunnen ook gebruikmaken van de loungepas als ze zonder het lid reizen.
  xii. Loungepassen dienen online te worden geclaimd en zijn niet verkrijgbaar bij het inchecken op de luchthaven.
  xiii. Elke loungepas is geldig voor 12 maanden vanaf de datum van afgifte.
  xiv. Loungepassen voor Green-, Silver- en Gold-leden zijn alleen van toepassing op de in aanmerking komende Business Class-lounges.
  xv. Loungepassen voor Diamond-leden zijn alleen van toepassing op de in aanmerking komende First of Business Class-lounges.
  xvi. Er kan geen annulering of wijziging worden gedaan na het claimen van de loungepas. Bij het betreden van de lounge moet een fysieke loungepas worden getoond.
  xvii. In geval van onregelmatigheden met de vlucht, dient het lid contact op te nemen met het klantenserviceteam voor assistentie.
  xviii. Loungepassen zijn niet beschikbaar voor leden met een lidmaatschapsonderbreking.
 22. Boekbare upgrades:
  i. Leden die in aanmerking komen voor een boekbare upgrade kunnen hierop online aanspraak maken door een aanvraagformulier hiervoor in te dienen bij de klantenservice.
  ii. Boekbare upgrades zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
  iii. 4 boekbare upgrade-sectoren zullen toegekend worden aan Gold-leden met 1000 of meer Statuspunten.
  iv. 4 boekbare upgrade-sectoren zullen toegekend worden aan Diamond-leden met 1600 of meer Statuspunten.
  v. Boekbare upgrades voor Gold-leden zijn beschikbaar voor vluchten op zeer korte, korte en middellange afstand.
  vi. Boekbare upgrades voor Diamond-leden zijn beschikbaar voor alle vluchtafstanden.
  vii. Boekbare upgrades voor Gold-leden zijn van toepassing op leden of hun reisgenoten op vluchten die uitgevoerd en verkocht worden door CPA.
  viii. Boekbare upgrades voor Diamond-leden zijn van toepassing op leden, hun reisgenoten of genomineerden van hun Redemption Group op vluchten die uitgevoerd en verkocht worden door CPA.
  ix. Elke boekbare upgrade geeft één passagier de mogelijkheid om te upgraden naar één reisklasse boven de huidige boeking op één traject.
  x. Reisvoordelen, Statuspunten en Asia Miles worden gebaseerd op de volgende reisklasse zodra de boekbare upgrade met succes geclaimd is.
  xi. Reisgenoten voor boekbare upgrades zijn gasten die met het lid op dezelfde boeking reizen.
  xii. Elke boekbare upgrade is geldig voor 12 maanden vanaf de datum van afgifte.
  xiii. De aangevraagde vlucht moet een bevestigde boeking en ticket hebben voor de in aanmerking komende tariefklassen.
  xiv. Genomineerden voor een Redemption Group kunnen ook gebruikmaken van de boekbare upgrades als ze niet samen met het lid reizen.
  xv. Onder voorbehoud van beschikbare stoelen worden de Economy-tarieftypen Essential en Flex, of Economy-tariefklasse Y, B, H, K, M, L en V geüpgraded naar de Premium Economy-tariefklasse E. Tickets met Economy Light-tarief komen niet in aanmerking voor boekbare upgrades. Als op de vlucht de reisklasse Premium Economy niet beschikbaar is dan wordt het ticket geüpgraded naar Business Class-tariefklasse I.
  xvi. Onder voorbehoud van beschikbare stoelen krijgen de Premium Economy-tariefklassen W en R een upgrade naar Business Class-tariefklasse I.
  xvii. Onder voorbehoud van beschikbare stoelen krijgen de Business Class-tariefklassen J, C, D, P en I een upgrade naar First Class tariefklasse-A.
  xviii. Boekbare upgrades kunnen niet worden gebruikt in combinatie met Asia Miles-vluchtupgrades en awards voor reisgenoten.
  xix. Er is geen wachtlijst toegestaan voor boekbare upgrades.
  xx. Een boekbare upgrade is onderhevig aan de van toepassing zijnde belastingen en andere toeslagen.
  xxi. Het recht op boekbare upgrades is afhankelijk van de status en is niet beschikbaar voor leden met een lidmaatschapsonderbreking.
  xxii. Verzoeken, wijzigingen en annuleringen moeten 3 tot 360 dagen voor de datum van vertrek van de vlucht, online worden gedaan.
  xxiii. Het annuleren van een boekbare upgrade zal ook de boeking van het bevestigde ticket annuleren.
  xxiv. Meer dan één verzoek voor een boekbare upgrade voor hetzelfde vluchttraject is niet toegestaan.
  xxv. Op elke omboeking of datumwijziging zijn de algemene voorwaarden van de oorspronkelijke klasse van het ticket van toepassing.
  xxvi. Niet beschikbaar voor ingewisselde, gewonnen, groeps-, ID/AD-kortings- (industrie/reisbureau) of andere gratis tickets.
  xxvii. Niet beschikbaar voor vakantiepakketten van Cathay Pacific.
  xxviii. Leden kunnen de afstandszones op onze website bekijken.
 23. Gold Companion Card:
  i. Diamond-leden krijgen een Gold Companion Card voor de partner van het Diamond-lid zodra het Diamond-lid 1800 Statuspunten heeft gespaard.
  ii. Gold Companion Cards zijn niet beschikbaar voor leden met een lidmaatschapsonderbreking.
  iii. Diamond-leden die in aanmerking komen moeten de Gold Companion Card binnen 6 maanden na de uitgiftedatum op de website claimen.
  iv. Het in aanmerking komende lid moet het lid nomineren dat de Gold-kaart zal claimen. Nominaties moeten online worden ingediend voor genomineerden die zich inschrijven voor een nieuw lidmaatschap of upgraden van een bestaande status.
  v. Voor genomineerden die hun Gold-status verlengen, moet het lid dat de nominatie verricht het klantenserviceteam bellen om de nominatie te doen.
  vi. Het in aanmerking komende lid dat de nominatie doet moet:
  • Ten minste 18 jaar oud zijn;
  • Een geldig e-mailadres hebben;
  • Toestemming van de genomineerde hebben verkregen om zijn/haar persoonsgegevens te mogen gebruiken voor de registratie van de Gold Companion Card; en
  • Bevestigen dat hij/zij de algemene voorwaarden namens de genomineerde aanvaardt en ermee instemt dat hij/zij gemachtigd is de algemene voorwaarden namens de genomineerde te aanvaarden.
  vii. Genomineerden moeten:
  • Ten minste 12 jaar oud zijn;
  • Een geldig e-mail- en postadres hebben.
  viii. Leden met een Gold Companion Card hebben een lidmaatschapsperiode van 12 maanden die ingaat op de datum dat ze zich officieel inschrijven als houder van de Gold Companion Card.
 24. Ticketuitgifteregeling voor Diamond-leden
  i. Op vluchten die worden verkocht en uitgevoerd door CPA, kunnen Diamond-leden en hun reisgenoten die op dezelfde reservering reizen een verlengde deadline voor ticketuitgifte (“Verlenging deadline ticketuitgifte”) krijgen als ze hun tickets boeken via de klantenservice, onder voorbehoud van de onderstaande voorwaarden. De van toepassing zijnde verlengde deadline voor ticketuitgifte wordt bepaald door CPA en zal van tijd tot tijd aan Diamond-leden worden meegedeeld.
  ii. Als de ticketuitgifte niet voor de verlengde deadline wordt uitgevoerd, wordt de reservering automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving geannuleerd.
  iii. De verlengde deadline voor ticketuitgifte geldt niet voor reserveringen voor vluchten uitgevoerd door andere luchtvaartmaatschappijen dan CPA.
  iv. Zodra Diamond-leden een boeking hebben aangemaakt met de verlengde deadline voor ticketuitgifte, kunnen er geen wijzigingen aan de passagiers in de boeking worden aangebracht. Dit is inclusief maar niet beperkt tot passagiers uit de boeking verwijderen, de namen van passagiers in de boeking wijzigen, passagiers aan de boeking toevoegen, enz.
  v. Diamond-leden kunnen de verlengde deadline voor ticketuitgifte niet toepassen op boekingen die via een andere boekingsmethode dan de klantenservice zijn gedaan, zoals via de website of de Cathay Pacific-app.
  vi. Diamond-leden mogen geen enkel misbruik van de ticketuitgifte maken.
  vii. CPA kan weigeren om de verlengde deadline voor ticketuitgifte aan Diamond-leden te verlenen, de verlengde deadline voor ticketuitgifte voor Diamond-leden op te schorten of te beëindigen, of verdere actie te ondernemen die zij passend acht als zij van mening is dat een Diamond-lid een van deze algemene voorwaarden heeft geschonden of fraude heeft gepleegd met betrekking tot de verlengde deadline voor ticketuitgifte of het Cathay-lidmaatschapsprogramma. Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving kan CPA weigeren om de verlengde deadline voor ticketuitgifte aan Diamond-leden te verlenen, de verlengde deadline voor ticketuitgifte voor Diamond-leden op te schorten of te beëindigen, of verdere actie te ondernemen die zij passend acht als zij van mening is dat een Diamond-lid de verlengde deadline voor ticketuitgifte op onjuist wijze heeft gebruikt.
 1. Om Asia Miles te kunnen sparen moeten leden hun lidmaatschapsnummer bij het reserveren opgeven en hun lidmaatschapsnummer/kaart tonen bij het inchecken, bij het betalen van de rekening of bij levering van producten of diensten van partners (indien van toepassing). Sommige partners kunnen andere procedures voor verdienen/bijschrijven adviseren, die dan door de leden moeten worden gevolgd.
 2. Alleen bepaalde transacties met partners komen in aanmerking voor het sparen van Asia Miles. Deze worden beschreven op de website en in de Cathay-app, van tijd tot tijd bijgewerkt, en kunnen specifiek door AML en/of partners worden gepubliceerd.
 3. Voor promoties die alleen gelden voor een bepaalde markt, wordt de verblijfplaats bepaald door het mobiele telefoonnummer van het lid, zoals deze geregistreerd is bij het Cathay-lidmaatschapsprogramma.
 4. Asia Miles kunnen worden verdiend na aanvaarding van een aanvraag voor het Cathay-lidmaatschapsprogramma door het lid en nadat het lid een lidmaatschapsnummer heeft gekregen.
 5. Asia Miles zijn niet overdraagbaar naar andere programma’s van luchtvaartmaatschappijen, en AML accepteert geen omrekening van beloningspunten van andere luchtvaartmaatschappijen naar Asia Miles.
 6. Asia Miles zijn niet overdraagbaar naar partnerprogramma’s zonder vlucht, behalve in gevallen die door AML op de website en in de Cathay-app zijn gespecificeerd.
 7. De beloningspunten van partners kunnen worden omgezet in Asia Miles. Details van deze partners en de relevante conversiegegevens zijn te vinden op de website en in de Cathay App.
 8. Om in aanmerking te komen voor Asia Miles moeten leden ervoor zorgen dat de partner zijn/haar lidmaatschapsnummer en, indien van toepassing, zijn/haar naam verstrekt, die exact moet overeenkomen met de naam die hij/zij heeft geregistreerd voor het Cathay-lidmaatschapsprogramma.
 9. De verwerkingstijd van Asia Miles is afhankelijk van de partner en het soort transactie. Raadpleeg voor meer informatie het tijdschema dat in de algemene voorwaarden van de betreffende partner wordt vermeld, of neem rechtstreeks contact op met de partner.
 10. Asia Miles kunnen ingewisseld worden voor awards zodra ze op het account van een lid zijn bijgeschreven.
 11. Op tijd gebaseerd systeem – voor alle Miles die tot en met 31 december 2019 zijn bijgeschreven
  Mijlentegoeden zijn gedurende drie jaar geldig vanaf de volgende verjaardagsmaand van het lid, tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving.

  Op activiteiten gebaseerd systeem – vanaf 1 jan 2020
  Miles die op of na 1 januari 2020 op het account van een lid worden bijgeschreven, vervallen niet wanneer een lid om de 18 maanden ten minste één in aanmerking komende transactie uitvoert. De vervaldatum van het Miles-saldo op het account van het lid in het kader van het op activiteiten gebaseerde systeem zal automatisch met 18 maanden worden verlengd, telkens als het lid een in aanmerking komende transactie heeft uitgevoerd.

  In aanmerking komende transacties zijn onder meer:
  • Miles verdienen
  • Miles inwisselen
  • Miles opwaarderen
  • Conversie van andere programmapunten naar Miles
  • Lid dat Miles overbrengt naar of van zijn/haar account
  • Bonus-Miles verdienen
  • Ontvangen van Miles om cadeau te doen in het account van het lid
  Terugboekingen van Miles, zoals restitutie en annuleringen, zijn geen transacties die in aanmerking komen.

  Leden kunnen de Miles die volgens het tijdssysteem zijn gespaard, verlengen tegen betaling van een vergoeding ("Miles-verlengingskosten"); de verlengde Miles vallen dan vervolgens onder het op activiteiten gebaseerde systeem. Deze Miles-verlengingskosten kunt u op de website en in de Cathay-app betalen en kunnen van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. 

  Miles die verdiend zijn met het op activiteiten gebaseerde systeem kunnen niet worden verlengd tegen betaling van Miles-verlengingskosten.
 12. Als AML een fout maakt met het bijschrijven van de toepasselijke Asia Miles op het account van een lid, dan zijn AML en CPA uitsluitend aansprakelijk voor het verstrekken van het juiste aantal Asia Miles aan het lid.
 13. AML behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan het lid, Asia Miles die op het account van een lid zijn bijgeschreven aan te passen of te annuleren omdat ze onjuist zijn, niet in overeenstemming zijn met, of in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, of met de algemene voorwaarden van partners.
 1. Verzoeken voor het terugvorderen van ontbrekende Asia Miles worden alleen in behandeling genomen indien het lidmaatschapsnummer ten tijde van de reservering correct is opgegeven en indien het lidmaatschapsnummer/de lidmaatschapskaart wordt verstrekt bij het inchecken, bij het betalen van de rekening of bij levering van producten of diensten van de partner (voor zover van toepassing). Sommige partners kunnen andere procedures voor verdienen en/of bijschrijven aanbevelen, die dan door de leden moeten worden gevolgd.
 2. Leden kunnen ontbrekende Asia Miles voor alle transacties en partners claimen, behalve voor uitgaven met in aanmerking komende creditcards, aankopen in de Cathay Shop, transacties bij detailhandelaren van derde partijen, transacties met betrekking tot telecommunicatie en aankopen met betrekking tot verzekeringen, door het online aanvraagformulier voor ontbrekende Asia Miles in te vullen.
 3. Leden moeten de ontbrekende Asia Miles claimen voor uitgaven met in aanmerking komende creditcards, aankopen in de Cathay Shop, transacties met detailhandelaren van derde partijen, verzekeringsgerelateerde producten (met uitzondering van aankopen bij Cigna), telecomgerelateerde transacties en aankopen bij online winkelpartners, door rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende partner. 
 4. Leden kunnen ontbrekende Asia Miles voor aankopen in verband met Cigna claimen door een e-mail te sturen naar wellness-support@cathaypacific.com
 5. Leden kunnen verzocht worden om bepaalde documenten in te dienen als ze ontbrekende Asia Miles willen claimen. Alle documenten die door de leden worden ingediend zullen voor archiveringsdoeleinden worden bewaard. Leden dienen voor hun eigen referentie kopieën te bewaren. AML behoudt zich het recht voor om een claim af te wijzen indien vereiste bewijsstukken ontbreken of indien AML redelijkerwijs van mening is dat de bewijsstukken niet de bewijsstukken zijn die door de partner en/of AML, voor zover van toepassing, zijn verstrekt.
 6. Verzoeken om ontbrekende Asia Miles worden alleen geaccepteerd voor verwerking binnen zes maanden na de transactiedatum. Na ontvangst van het verzoek kan het tot 8 weken duren voordat de ontbrekende Asia Miles op het account van het lid zijn bijgeschreven. 
 1. Leden ontvangen maandelijks per e-mail een accountoverzicht met betrekking tot hun maandelijkse account-activiteiten, Statuspunten en Asia Miles-saldo. Leden kunnen verzoeken om hun accountoverzichten op papier te ontvangen en AML kan dergelijke papieren exemplaren verstrekken. Papieren kopieën van accountoverzichten zullen per post worden verzonden naar het adres van het lid dat op het account van het lid vermeld staat. Leden kunnen binnen 12 maanden na de afgiftedatum van het accountoverzicht verzoeken om een nieuwe afdruk van het accountoverzicht. Voor elk afgedrukt accountoverzicht worden servicekosten in rekening gebracht, die AML van tijd tot tijd kan wijzigen. Op de pagina Optionele diensten en vergoedingen kunt u zien welke vergoeding van toepassing is. 
 2. Leden kunnen ook te allen tijde hun accountactiviteiten, Statuspunten, Asia Miles en de maandelijkse accountoverzichten van de afgelopen 12 maanden bekijken door in te loggen op hun account op de website, in de Cathay-app of in de Cathay Pacific-app. 
 1. Op het gebruik van Miles Plus Cash in de Cathay Shop zijn de voorwaarden van toepassing die in het gedeelte ‘Lifestyle - algemene voorwaarden’ van deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
 2. Leden kunnen lifestyle-awards inwisselen met Miles Plus Cash. Indien leden contant geld gebruiken voor een deel van de inwisseling, kunnen ze op dat contante deel Asia Miles sparen voor in aanmerking komende lifestyle-awards zoals bepaald door AML, exclusief eventueel betaalde of te betalen bedragen voor belastingen, heffingen en/of andere toeslagen zoals hieronder vermeld in artikel 7 van dit gedeelte (indien van toepassing).
 3. AML bepaalt naar eigen goeddunken het aantal Asia Miles en het bedrag aan contant geld dat nodig is voor het inwisselen van elke lifestyle-award. AML kan het vereiste aantal Asia Miles en/of het bedrag aan contant geld op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.  AML bepaalt naar eigen goeddunken het aantal Asia Miles dat leden kunnen sparen op het contante bedrag bij inwisseling van lifestyle-awards. AML kan het aantal Asia Miles dat kan worden verdiend op het contante bedrag te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. 
 4. Al het contante geld dat moet worden betaald voor het inwisselen van lifestyle-awards met Miles Plus Cash dient te worden betaald in een door AML aanvaarde valuta, zoals bepaald door AML en aangegeven in de Cathay Shop. Dergelijke geaccepteerde valuta's kunnen van tijd tot tijd door AML zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  Alle betalingen moeten worden verricht met een creditcard of met andere voor AML aanvaardbare betaalmiddelen, zoals aangegeven in de Cathay Shop. AML behoudt zich het recht voor om de aanvaarde betalingswijzen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De volledige betaling dient door AML te zijn ontvangen voordat het account van het lid kan worden gecrediteerd voor het betreffende aantal Asia Miles.
 5. Contant geld en/of Miles die leden hebben gebruikt om lifestyle-awards in te wisselen, worden onder geen enkele voorwaarde gerestitueerd. Raadpleeg de website voor meer informatie over ontbrekende, onjuiste of defecte artikelen. 
 6. Alle betalingen in contant geld aan AML via Miles Plus Cash worden geïnd door AML of door CPA namens AML. Wanneer CPA betalingen int namens AML, treedt ze slechts op in een administratieve hoedanigheid en is ze niet op andere wijze betrokken bij de inwisseling of verstrekking van lifestyle-awards.
 7. Het lid (of de ontvanger van de lifestyle-award) is verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, heffingen en kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot douanekosten, invoerrechten, kosten voor verzending per post en eventuele leveringskosten) die kunnen worden opgelegd of in rekening gebracht in verband met de inwisseling, levering en ontvangst van de lifestyle-award.
 8. Miles worden binnen drie werkdagen nadat de bestelling is uitgevoerd, d.w.z. de levering van producten/vouchers is voltooid of de producten zijn opgehaald of ingewisseld door de leden, op de rekening van het lid bijgeschreven. 
 9. Alle voor inwisseling voor lifestyle-awards bestemde Asia Miles worden in mindering gebracht op het account van de deelnemer die de inwisseling verricht. 
 1. Op het gebruik van Miles Plus Cash voor diners bij in aanmerking komende dinerpartners zijn de voorwaarden van toepassing die zijn vermeld in het subgedeelte ‘Dineren’ van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Miles Plus Cash is beschikbaar via de Asia Miles by Cathay-app, om te betalen voor diners bij dinerpartners in Hongkong. Leden moeten een account bij OpenRice hebben, hun OpenRice-account koppelen aan hun Asia Miles by Cathay-app en een geldige, door AML geaccepteerde creditcard aan hun Asia Miles by Cathay-app koppelen om Miles Plus Cash te gebruiken voor het betalen van diners bij dinerpartners.
 3. Bij betaling met American Express kunnen geen Asia Miles worden verdiend.
 4. Alle Asia Miles die worden gebruikt voor betalingen voor diners bij dinerpartners worden in mindering gebracht op het account van het lid dat de betaling verricht.
 5. Leden kunnen Asia Miles verdienen voor het contante gedeelte dat wordt betaald voor dineren bij dinerpartners.
 6. In aanmerking komende dinerpartners worden aangewezen door AML. AML kan in aanmerking komende dinerpartners op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
 7. AML bepaalt naar eigen goeddunken het aantal Asia Miles en de hoeveelheid contant geld die vereist zijn om maaltijden bij dinerpartners te betalen. AML kan het vereiste aantal Asia Miles en/of het bedrag aan contant geld op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
 8. Leden kunnen HKD 4 = 1 Asia Miles verdienen met in aanmerking komende dinertransacties bij dinerpartners in Hongkong. AML bepaalt naar eigen goeddunken het aantal Asia Miles die leden kunnen sparen op het contante bedrag dat is betaald voor maaltijden bij dinerpartners. AML kan het aantal Asia Miles dat kan worden verdiend op het betaalde contante bedrag op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.
 9. Leden kunnen Miles Plus Cash alleen gebruiken voor diners in Hongkong.
 10. Alle contante betalingen aan AML met Miles Plus Cash voor diners moeten in Hongkong dollars (HKD) worden voldaan.
 11. Alle contante betalingen aan AML met Miles Plus Cash via de Asia Miles by Cathay-app, worden door OpenRice Limited geïnd.
 12. Asia Miles die verdiend zijn met het contante gedeelte van de betalingen voor diners worden, twee (2) weken nadat de betaling is verricht, bijgeschreven op het account van het lid dat gekoppeld is aan de Asia Miles by Cathay-app waarmee betaald werd.
 13. Leden kunnen in aanmerking komen voor speciale aanbiedingen wanneer ze Miles Plus Cash gebruiken om te betalen voor diners bij dinerpartners. Dergelijke speciale aanbiedingen mogen niet worden gecombineerd met andere kortingen of speciale aanbiedingen op een enkele transactie en zijn onderworpen aan eventuele aanvullende algemene voorwaarden van elke speciale aanbieding.
 14. Restituties, indien van toepassing, worden afgehandeld door de dinerpartner en zijn onderworpen aan de aanvullende algemene voorwaarden van de dinerpartner.
 1. CPA en/of AML en partners kunnen van tijd tot tijd promoties organiseren waarbij bonus-Asia Miles worden aangeboden. Dergelijke aanbiedingen van bonus-Asia Miles in verband met promoties met partners zijn onderworpen aan de toepasselijke algemene voorwaarden van elke promotie. Asia Miles
 2. CPA en/of AML en/of de betreffende partner kunnen van leden vereisen dat ze een registratieproces voltooien om in aanmerking te komen voor deelname aan de betreffende promotie van de partner. 
 3. Wanneer een promotie vereist dat Leden bepaalde registratie- of preregistratie-acties voltooien, worden bonus-Asia Miles alleen toegekend als leden dergelijke registratie-acties voltooien voorafgaand aan de deelname aan die promotie. 

Service

 1. Een lid kan maximaal vijf personen tegelijkertijd nomineren als ‘Genomineerde voor de Redemption Group’ voor wie u uw Asia Miles kunt inwisselen voor awards.
 2. Leden kunnen genomineerden registreren voor vluchtawards en reisawards door zich te registreren op hun lidmaatschapsaccount op de website of in de Cathay-app door de vereiste informatie te verstrekken op de website of in de Cathay-app.
 3. Leden moeten ervoor zorgen dat de naam van de genomineerde correct is geregistreerd. Als een lid correcties aanbrengt in de naam van een geregistreerde genomineerde, zal dit worden beschouwd als de vervanging van deze genomineerde. 
 4. Leden kunnen gedurende de levensduur van het lidmaatschap gratis tot vijf genomineerden registreren. Leden kunnen, onder voorbehoud van betaling van de vereiste vergoeding, een bestaande genomineerde vervangen of een nieuwe genomineerde toevoegen ter vervanging van een genomineerde die het lid heeft verwijderd tot drie keer per lidmaatschapsperiode. Een dergelijke vergoeding kan van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Op de pagina Optionele diensten en vergoedingen kunt u zien welke vergoeding van toepassing is.
 5. Afhankelijk van de status van het lid kan een servicetoeslag in rekening worden gebracht voor het vervangen van een genomineerde of het registreren van een genomineerde buiten het aantal aanvullende nominaties zoals hierboven is beschreven. Een dergelijke vergoeding kan van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Op de pagina Optionele diensten en vergoedingen kunt u zien welke vergoedingen van toepassing zijn. 
 6. Baby’s en kinderen jonger dan 12 jaar kunnen genomineerden zijn, en hebben wat betreft inwisseling dezelfde rechten als volwassen genomineerden en hebben dezelfde Asia Miles nodig voor vluchtawards. Bedrijven of andere juridische entiteiten kunnen geen genomineerden zijn.
  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op reizen voor kinderen en baby's, inclusief de algemene voorwaarden van de partnermaatschappij, indien van toepassing.
 7. Awards moeten door leden namens genomineerden worden ingewisseld. Genomineerden mogen zelf geen inwisselingen voor awards uitvoeren.
 1. Voor vluchten die aangeboden worden door Cathay Pacific zijn de daadwerkelijke Asia Miles die een lid kan verdienen gebaseerd op de afstand tussen de luchthaven van vertrek en de luchthaven van bestemming, en de tariefklasse of tariefsoort van het geboekte, betaalde en uitgegeven ticket. 
 2. Voor vluchten die door luchtvaartpartners  worden aangeboden, zijn de daadwerkelijke Asia Miles die een lid kan verdienen gebaseerd op het tarieftype en de tariefklasse van de vlucht van de ‘grote cirkelafstand’ in mijlen tussen de luchthaven van vertrek en de luchthaven van bestemming.
 3. De Asia Miles worden alleen toegekend aan het lid nadat het lid het ticket heeft gebruikt.
 4. Bepaalde tarieven en vluchten komen niet in aanmerking voor het verdienen van Asia Miles. Deze omvatten, zonder beperking, personeelsreizen, branche-/agentschapskortingen, awardreizen, prijzen, donaties, groeps- en andere speciale tickets met korting, gratis tickets, gecharterde vluchten en bepaalde codeshare-vluchten. Tarieven en vluchten die in aanmerking komen voor het verdienen van Asia Miles worden bepaald door AML, Cathay Pacific en luchtvaartpartners (indien van toepassing) en kunnen zonder kennisgeving voor leden worden gewijzigd.
 5. Voor tarieven en vluchten die in aanmerking komen voor het verdienen van Asia Miles, kunnen Asia Miles alleen worden verdiend met het daadwerkelijke tarief en de tariefklasse waarvoor het lid heeft betaald, inclusief betaalde upgrades of vrijwillige downgrades van de reisklasse. Asia Miles kunnen niet worden verdiend voor eventuele aanvullende upgrades, upgrades die zijn gedaan door het inwisselen van Asia Miles, onvrijwillige downgrades of gerestitueerde tarieven. 
 6. Als de vliegreis van een lid wordt verstoord om redenen die buiten de controle van CPA of een luchtvaartpartner liggen (inclusief maar niet beperkt tot slechte weersomstandigheden, overmacht, technische storingen of problemen met het vliegtuig, werkonderbreking of tekort aan werkkrachten, stakingen, oorlog, pandemie, wijziging in de geldende wet- of regelgeving) en het lid wordt op andere vluchten geplaatst voor het/de verstoorde segment(en), zullen Asia Miles en Statuspunten alleen aan het lid worden toegekend op basis van het oorspronkelijke reisschema dat het lid geboekt heeft. In dergelijke omstandigheden dient het lid ondersteunende documentatie te verstrekken om de Asia Miles te kunnen claimen.
 1. De toepasselijke spaarproposities, voorwaarden en vereisten voor het verdienen van Asia Miles bij elke  non-luchtvaartpartner voor Asia Miles worden vermeld op  de website en in de Cathay-app, en kunnen van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Non-luchtvaartpartners kunnen aanvullende algemene voorwaarden toepassen met betrekking tot de beschikbaarheid en het in aanmerking komen voor het verdienen van Asia Miles.
 2. Hotelverblijven: Leden kunnen Asia Miles verdienen voor elk in aanmerking komend hotelverblijf bij deelnemende hotelpartners. Een hotelverblijf wordt gedefinieerd als een willekeurig aantal opeenvolgende overnachtingen in een hotel. In aanmerking komende verblijven zijn verblijven tegen gepubliceerde, rack-, zakelijke of bedrijfstarieven, en niet verblijven tegen speciale, groeps- of kortingstarieven. Om in aanmerking te komen voor het verdienen van Asia Miles kunnen leden worden gevraagd om zich in te schrijven voor het toepasselijke loyaliteitsprogramma van bepaalde hotelpartners. Ga voor meer informatie naar de website of de Cathay-app.
 3. Autoverhuur: Leden kunnen Asia Miles verdienen voor elke in aanmerking komende autohuur bij deelnemende autoverhuurpartners. Autoverhuur tegen de tarieven van de reissector of voor werknemers komen niet in aanmerking. De huur van een auto moet mogelijk samengaan met een gekwalificeerde vliegreis om in aanmerking te komen. Ga voor meer informatie naar de website of de Cathay-app.
 1. Alle Asia Miles die nodig zijn voor het inwisselen van vluchtawards moeten op het moment van het inwisselen op het lidmaatschapsaccount van de deelnemer staan. Het samenvoegen van Asia Miles in de lidmaatschapsaccounts van verschillende leden is niet toegestaan.
 2. Het inwisselen van Asia Miles voor vluchtawards is afhankelijk van capaciteit, waardoor het aantal beschikbare plaatsen voor vluchtawards beperkt kan zijn. Leden erkennen dat CPA en haar partners zich het recht voorbehouden om naar eigen goeddunken het aantal beschikbare stoelen voor vluchtawards te beperken.
 3. Voor elk lidmaatschapsaccount kunnen op elk moment maximaal 10 wachtlijstboekingen voor upgrade-awards en awards voor reisgenoten worden gedaan.  Zodra het maximale aantal wachtlijstboekingen is bereikt, moet het lid een wachtlijstboeking annuleren voordat een nieuwe wachtlijstboeking kan worden gedaan.
 4. De uitgifte van tickets voor vluchtawards is onderhevig aan de verantwoordelijkheid van de passagier om de toepasselijke vertrekbelastingen, luchthaven- of overheidsafhandelingskosten, brandstoftoeslagen, beveiligings- en verzekeringskosten en eventuele andere vergoedingen die door een bevoegde entiteit in rekening kan worden gebracht, te betalen. Tevens is de passagier verantwoordelijk voor alle andere uitgaven en eventuele andere kosten, vorderingen of aansprakelijkheden die voortvloeien uit het gebruik van tickets met vluchtawards. De werkelijk vereiste Miles en overheids- en luchthavenbelastingen en -heffingen plus alle door de luchtvaartmaatschappij opgelegde toeslagen voor alle passagiers zullen bij de boeking worden meegedeeld. 
 5. Voor de enkele reis voor vluchtawards (behalve oneworld Multi-carrier Awards  en HK Express) is een maximum van 2 sectoren toegestaan, met slechts 1 transfer, op voorwaarde dat de transfer niet langer dan 24 uur duurt. Indien de luchthaven van herkomst van de eerste sector en de luchthaven van bestemming van de laatste sector zich in verschillende steden bevinden, maar alle sectoren binnen hetzelfde land/dezelfde regio vallen, wordt dit reisschema toch beschouwd als een vluchtaward voor een enkele reis. Anderzijds, als de luchthaven van vertrek van de eerste sector en de luchthaven van eindbestemming van de laatste sector zich in verschillende steden maar binnen hetzelfde land/dezelfde regio bevinden, maar de luchthaven van eindbestemming van de eerste sector zich in een ander land/een andere regio bevindt, dan wordt dit reisschema niet behandeld als een vluchtaward voor een enkele reis. JFK-DFW-LAX kan bijvoorbeeld worden behandeld als enkele reis, terwijl JFK-LHR-IAD niet kan worden behandeld als enkele reis.
 6. Voor een retourvlucht met een vluchtaward (behalve de oneworld Multi-carrier Awards en HK Express) zijn maximaal 4 sectoren toegestaan met 1 tussenstop. Er zijn maximaal 2 sectoren in elke richting toegestaan, aankomend en vertrekkend.

  Er is maximaal 1 open jaw toegestaan, óf op het vertrekpunt óf op het punt van terugkeer van een retourvlucht met een vluchtaward. 
  a. Een open jaw op het vertrekpunt (alleen voor een reisschema met internationale vluchten) kan alleen worden gemaakt tussen verschillende steden van een land/regio.
  b. Er kan een open jaw worden toegepast op het punt van terugkeer tussen verschillende steden, ongeacht of ze zich in hetzelfde land/dezelfde regio bevinden.
  c. Reizen van en naar verschillende luchthavens in dezelfde stad wordt niet als een open jaw beschouwd. 

  Voor de retourvlucht met een vluchtaward zonder open jaw kan deze maximaal 1 tussenstop plus maximaal 2 transfers bevatten
  Voor een retourvlucht met een vluchtaward, met open jaw bij het punt van terugkeer, kan deze 1 open jaw plus maximaal 2 transfers bevatten
  Voor een retourvlucht met een vluchtaward met open jaw op het vertrekpunt, kan deze 1 open jaw plus maximaal 1 tussenstop plus maximaal 2 transfers bevatten  
 7. Het punt van terugkeer van een retourvlucht met een vluchtaward (behalve de oneworld Multi-carrier Awards en HK Express) wordt bepaald door de volgende regels:
  a. Bij een reisschema met twee sectoren moet het punt van bestemming in de eerste sector de plaats van tussenstop en het punt van terugkeer zijn (een open jaw op het punt van terugkeer is toegestaan)*; of *bijvoorbeeld, in het reisschema HKG-TPE (punt van terugkeer met open jaw) KHH-HKG.
  b. Indien een open jaw in een reisschema met drie sectoren niet voor het punt van vertrek is, moet de open jaw het punt van terugkeer zijn; of bijvoorbeeld in het reisschema HKG-TPE-NRT (punt van terugkeer met open jaw) KIX-HKG.
  c. In een reisschema met drie sectoren moet, als er een transfer is maar geen open jaw, de enige tussenstop op het punt van terugkeer zijn; of
  d. In een reisschema met vier sectoren moet het tweede bestemmingspunt van het traject het punt van de tussenstop en het punt van terugkeer zijn (een open jaw bij het punt van terugkeer is toegestaan).
  e. Een transferpunt mag geen punt van terugkeer van het reisschema van een retourvlucht worden.
  f. Een punt van terugkeer moet ook het punt van de tussenstop zijn.
 8. Voor een retourvlucht met een vluchtaward moeten vertrekkende en aankomende vluchten tegelijkertijd worden geboekt.
 9. Er zijn twee vereisten voor het aantal mijlen (Kort – Type 1 en Kort – Type 2) voor alle awards voor korte-afstandsvluchten (met uitzondering van de oneworld Multicarrier Awards). Kort – Type 1 is van toepassing wanneer de afstand in mijlen van het reisschema voor aankomst of vertrek tussen 751 en 2750 ligt en geen van de punten van vertrek, bestemming of terugkeer een stad in Bangladesh, India, Indonesië, Japan, Nepal of Sri Lanka omvat. Als een stad in deze landen alleen fungeert als een transferpunt of tussenstop (geen punt van vertrek, bestemming of terugkeer), dan is Kort – Type 1 nog steeds van toepassing. Kort – Type 2 is van toepassing wanneer de afstand in mijlen van het reisschema voor aankomst of vertrek tussen 751 en 2750 ligt en het punt van vertrek, bestemming of terugkeer een stad in Bangladesh, India, Indonesië, Japan, Nepal of Sri Lanka omvat.
 10. Niet alle vluchtawards zijn via alle luchtvaartpartners beschikbaar. Leden dienen de tabelpagina van de vluchtawards te raadplegen voor meer informatie. Vluchtawards en deelnemende luchtvaartpartners kunnen gewijzigd of geannuleerd worden.
 11. Codesharevluchten komen niet in aanmerking voor vluchtawards.
 12. Alleen vliegreizen voor vakanties komen in aanmerking voor vluchtawards. Het inwisselen van vluchtawards voor zakelijke reizen is niet toegestaan. Leden moeten bij het inwisselen voor vluchtawards aangeven of de vliegreis voor vakantie of zaken is.
 13. Tickets voor vluchtawards worden uitgegeven nadat de reservering is bevestigd. Vluchtawards zijn niet toegestaan voor tickets met een open datum.
 14. Tickets voor vluchtawards worden automatisch en vóór de uiterste datum voor ticketuitgifte uitgegeven, zoals bepaald door de CPA en de luchtvaartpartners, zodra alle vereiste informatie is verstrekt. Er dient ook opgemerkt te worden dat:
  a. Alle vereiste informatie verstrekt moet worden op het moment van boeken.
  b. Vluchtawards worden niet uitgegeven voor vluchten met een wachtlijst.
 15. Alle vluchtawards zijn 12 maanden geldig, vanaf de datum van uitgifte, tenzij anders vermeld.
 16. De afstandszone voor aankomende/vertrekkende vluchten is gebaseerd op de afstand van een enkele reis tussen de luchthaven van vertrek en de luchthaven van bestemming. Indien er sprake is van aansluitende sectoren, moeten de afstanden van de sectoren bij elkaar worden opgeteld om de gehele afstand in één richting en de toepasselijke afstandszone te bepalen. Afstandszones zijn van toepassing op alle soorten vluchtawards, behalve de oneworld Multi-carrier Awards en HK Express.
 17. Tickets voor omboeken van vluchtawards (behalve voor HK Express):
  a. Kunnen worden gewijzigd voor bevestigde vluchtdatum of vluchtnummer, met hetzelfde reisschema, dezelfde luchtvaartmaatschappij, dezelfde reisklasse en dezelfde vervaldatum van het ticket.
  b. Er zullen kosten voor wijziging van de vlucht in rekening worden gebracht wanneer een bevestigd(e) vluchtdatum/-nummer wordt gewijzigd in een ander bevestigd(e) vluchtdatum/-nummer.
  c. Zijn online beschikbaar op de website en offline bij het klantenserviceteam voor bevestigde vluchten van Cathay Pacific.
  d. Er kunnen andere servicekosten van toepassing zijn. Dergelijke vergoedingen kunnen van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Bekijk de pagina voor Optionele diensten en vergoedingen voor meer informatie. 
 18. Tickets voor vluchtawards kunnen opnieuw worden uitgegeven (behalve voor HK Express):
  a. Alleen voor reizen door dezelfde persoon.
  b. Op voorwaarde dat het ticket volledig ongebruikt is.
  c. Onder voorbehoud dat extra Asia Miles vereist zijn indien de nieuwe reis tot een hogere afstandszone behoort.
  d. Onder voorbehoud dat het ticket dezelfde geldigheidsdatum heeft als het oorspronkelijke ticket en kan worden gebruikt bij dezelfde combinatie van luchtvaartmaatschappijen.
  e. Er zullen kosten voor wijziging van de vlucht in rekening worden gebracht voor het opnieuw uitgeven van tickets.
  f. Er kunnen andere servicekosten van toepassing zijn. Dergelijke vergoedingen kunnen van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Bekijk de  pagina voor Optionele diensten en vergoedingen voor meer informatie.
 19. Zodra tickets voor vluchtawards zijn uitgegeven, zijn ze niet overdraagbaar maar wel restitueerbaar (behalve voor HK Express):
  a. Op voorwaarde dat het ticket volledig ongebruikt is.
  b. Als de restitutie wordt aangevraagd vóór de vervaldatum van het ticket.
  c. Er zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht voor restitutie van het ticket.
  d. Er kunnen andere servicekosten van toepassing zijn. Dergelijke vergoedingen kunnen van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Bekijk de pagina voor Optionele diensten en vergoedingen voor meer informatie.
 20. Het gebruik van vluchtawards is onderworpen aan de vervoersvoorwaarden van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij en andere voorwaarden zoals gespecificeerd door de uitvoerende luchtvaartmaatschappij.
 21. Van tijd tot tijd kunnen we speciale promotionele tarieven aanbieden voor award-boekingen. Dergelijke boekingen zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden die bij elke aanbieding worden gepubliceerd en die prevaleren boven deze algemene voorwaarden.
 1. Leden kunnen online hun gewenste vluchtaward boeken op de website (behalve voor HK Express) of offline door contact op te nemen met het klantenserviceteam.
 2. De volgende vluchtawards kunnen online worden geboekt op de pagina voor vluchtawards:
  a. Standaard awards
  b. Upgrade-awards
  c. Awards voor tickets van medereizigers
  d. Bepaalde luchtvaartpartner-awards
  e. Vluchtawards met korting en gecharterde vluchten
 3. Leden of geautoriseerde partijen die een verzoek tot inwisseling doen via de klantenservice, moeten, voordat een verzoek tot inwisseling kan worden verwerkt, een aantal beveiligingsvragen beantwoorden om hun identiteit te bevestigen en toestemming te verkrijgen. Verzoeken om inwisseling worden alleen verwerkt wanneer leden of geautoriseerde partijen in staat zijn om deze vragen te beantwoorden. Elke transactie die wordt uitgevoerd door een geautoriseerde partij wordt geacht door het lid te zijn uitgevoerd. 
 4. Het juiste aantal Asia Miles wordt op het moment van uitgifte van het ticket in mindering gebracht op het account van een lid.
 5. Leden dienen elke verdenking van ongeautoriseerde claims voor awards onmiddellijk te melden. AML zal naar eigen goeddunken beslissen welke actie, indien van toepassing, zal worden ondernomen. AML kan weigeren om leden met Asia Miles te compenseren voor een niet geautoriseerde inwisseling, indien een lid op enigerlei wijze, door nalatigheid of anderszins, bijdraagt aan een niet geautoriseerde inwisseling, met inbegrip van het bekendmaken van het wachtwoord van een lid.
 6. Andere voorwaarden zijn van toepassing op de uitgifte van tickets van medereizigers en upgrade-awards.
 1. Standaard awards zijn beschikbaar op vluchten van CPA en luchtvaartmaatschappijen van partners.
 2. Standaard awards zijn beschikbaar op alle vluchten.
 3. Standaard awards staan het inwisselen van gemengde reisklassen toe. De berekening van het vereiste aantal af te leggen mijlen is gebaseerd op de afstand van elke aankomende en vertrekkende vlucht en de evenredig verdeelde verhouding die is afgeleid van de ‘grote cirkelafstand’ voor elke sector. De som van de mijlen wordt naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde honderdtal.
 4. Inwisselen van gemengde reisklassen voor de standaard award is alleen beschikbaar door contact op te nemen met het klantenserviceteam.
 5. Standaard awards kunnen worden ingewisseld door enkele of meerdere luchtvaartmaatschappijen. Standaard awards inwisselen voor een enkele luchtvaartmaatschappij is beschikbaar bij alle luchtvaartpartners (behalve voor HK Express). Voor het inwisselen van standaard awards door verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn maximaal twee luchtvaartmaatschappijen toegestaan, waaronder Cathay Pacific, onder voorbehoud van de overeenkomst met de partner.
 6. Voor het inwisselen van awards voor verschillende luchtvaartmaatschappijen op reisschema's met routes voor heen- en terugreis met verschillende luchtvaartpartners, wordt de Asia Miles-vereiste berekend op basis van de som van de vereiste Miles voor elke heen- en terugreis op basis van de awardtabel die van toepassing is op elke luchtvaartpartner.
 7. Inwisselingen voor reisschema’s met meerdere bestemmingen, waarbij een tussenliggende bestemming verder verwijderd is van de eindbestemming, zijn niet toegestaan.
 8. Vluchtawards worden geopend voor boekingen op basis van het type vluchtaward.
  a. De standaard award van Cathay Pacific kan tot 360 dagen voor vertrek worden toegekend.
  b. Voor standaard awards, voor luchtvaartmaatschappijen van partners anders dan Cathay Pacific, is de startdatum van de boeking onderworpen aan de regels van die individuele partnermaatschappij.
 9. Bekijk de awardtabellen op de pagina voor vluchtawards voor meer informatie over de miles-vereisten voor standaard awards voor Cathay Pacific. Voor standaard awards, voor andere luchtvaartmaatschappijen van partners waar u online kunt inwisselen, verwijzen we u naar de vereisten voor het aantal mijlen die vermeld staan op het online boekingsplatform voor inwisselen. Voor standaard awards bij luchtvaartmaatschappijen van partners zonder de online mogelijkheid om in te wisselen, kunt u de calculator voor het inwisselen van awards gebruiken op de pagina voor vluchtawards  voor  een overzicht van de benodigde Miles voor aanbiedingen.
 10. Bij de standaard award (alleen Cathay Pacific) is voorboeken van stoelen mogelijk voor de Premium Economy Class of hoger.
 11. Het gedeelte ‘Vluchtawards inwisselen – algemene voorwaarden’ en ‘Vluchtawards inwisselen’ van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 1. Awards voor tickets van medereizigers zijn alleen beschikbaar voor vluchten die worden verkocht en uitgevoerd door Cathay Pacific.
 2. Als leden een ticket in de First of Business Class kopen, kunnen ze ook een ticket voor een reisgenoot inwisselen. De reisgenoot moet op dezelfde vlucht, datum en reisklasse reizen. Tickets voor medereizigers zijn alleen beschikbaar voor retourvluchten.
 3. Awards voor tickets van medereizigers zijn geldig in in aanmerking komende tariefklassen:
  • F, A (First Class)
  • J, C, D, I, P (Business Class)
 4. Awards voor tickets van medereizigers zijn beschikbaar voor boekingen met verschillende luchtvaartmaatschappijen voor de sectoren die geboekt zijn op vluchten die verkocht en uitgevoerd worden door CPA.
 5. Vluchtawards in gemengde reisklassen zijn niet beschikbaar voor awards voor tickets van medereizigers.
 6. Boekingen voor awards voor tickets van medereizigers kunnen tot 360 dagen voor vertrek worden gedaan.
 7. De reisgenoot hoeft geen genomineerde te zijn van de Redemption Group van het lid.
 8. Een lid kan één ticket voor een medereiziger inwisselen voor elk gekocht ticket waarop de naam van het lid is afgedrukt.
 9. Bij het indienen van een claim voor een ticket voor een medereiziger moet het lid al zijn/haar reisgegevens en de ticketgegevens van het ticket dat het tarief betaalt, aan AML verstrekken.
 10. Ingewisselde tickets, prijzen, groeps-, branche-/agentschapskortingen of andere tickets met korting of die gratis zijn, kunnen niet worden gebruikt om in aanmerking te komen voor inwisseling voor een ticket voor een medereiziger.
 11. Eventuele beperkingen en regels die van toepassing zijn op het gekochte ticket zijn ook van toepassing op het ticket van een medereiziger.
 12. Tickets van medereizigers kunnen worden geannuleerd, en de Asia Miles die zijn gebruikt voor het inwisselen van het ticket van een medereiziger worden gerestitueerd aan het lid dat het ticket heeft ingewisseld. Er zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht voor annuleringen en restituties. Er kunnen andere servicekosten in rekening worden gebracht en dergelijke kosten kunnen van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Als het gekochte ticket wordt geannuleerd, dient het lid contact op te nemen met de klantenservice om het ticket van de medereiziger te annuleren. De voor het ticket ingewisselde Asia Miles worden terugbetaald aan het lid dat de inwisseling heeft gedaan.
 13. Het gedeelte ‘Vluchtawards inwisselen – algemene voorwaarden’ en ‘Vluchtawards inwisselen’ van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 1. Upgrade-awards en luchthaven-upgrade-awards zijn alleen beschikbaar voor vluchten die worden verkocht en uitgevoerd door Cathay Pacific.
 2. Upgrade-awards kunnen online worden ingewisseld op de pagina Vluchtawards inwisselen of door contact op te nemen met het klantenserviceteam.
 3. Upgrade-awards en luchthaven-upgrade-awards zijn beperkt tot één CPA-ticket en het ticketnummer moet met ‘160’ beginnen.
 4. Upgrade-awards en luchthaven-upgrade-awards zijn niet beschikbaar voor boekingen met meerdere klassen of meerdere luchtvaartmaatschappijen.
 5. Leden dienen het ticket te raadplegen om na te gaan of ze in aanmerking komen voor een upgrade-award:
  • Voor een upgrade van een Business Class-ticket naar First Class
   • Flex-, Essential-, Light-tarieftype of
   • Tariefklasse J, C, D, P, I
  • Voor een upgrade van een Premium Economy Class-ticket naar Business Class
   • Flex-tarieftype of
   • Tariefklasse W, R
  • Voor een upgrade van een Economy Class-ticket naar Premium Economy Class (of een upgrade naar Business Class voor vluchten zonder Premium Economy Class)
   • Flex-, Essential-tarieftype of
   • Tariefklasse Y, B, H, K, M, L, V (voor een ticket zonder vermelding van Flex-/Essential-/Light-tarieftype)
 6. De opgegeven miles-vereiste is gebaseerd op een enkele reis en op basis van de miles-prijs op het moment dat miles van het account van het lid worden afgeschreven met een stoelbevestiging van de upgrade.
 7. Upgrade-awards kunnen tot 360 dagen voor vertrek worden geboekt. Luchthaven-upgrade-awards kunnen alleen worden geboekt tijdens het inchecken op de luchthaven.
 8. Leden kunnen op de wachtlijst staan voor een Upgrade-award. De wachtlijst wordt geannuleerd als de upgrade niet binnen 96 uur voor vertrek kan worden bevestigd.
 9. Leden kunnen Asia Miles inwisselen voor een upgrade naar de volgende reisklasse van het oorspronkelijk gekochte ticket in een in aanmerking komend(e) tariefklasse/tarieftype. Upgrade-awards en luchthaven-upgrade-awards zijn afhankelijk van beschikbaarheid op het moment van het reserveren van de upgrade-award of op het moment van het indienen van het verzoek voor de luchthaven-upgrade-award (indien van toepassing).
 10. Om de boeking van de upgrade-award of de luchthaven-upgrade-award te bevestigen, moeten leden een bevestigde stoel en ticket hebben in een in aanmerking komend(e) tariefklasse/tarieftype in de lagere reisklasse op dezelfde vlucht.
 11. Ingewisselde tickets, prijzen, groeps-, branche-/reisbureaukortingen of andere gratis tickets of tickets met korting kunnen niet worden gebruikt voor het verkrijgen van upgrade-awards of luchthaven-upgrade-awards.
 12. Tarieven voor baby’s jonger dan twee jaar die geen stoel bezetten komen niet in aanmerking voor een upgrade. Leden moeten een kindertarief voor kinderen kopen als ze een upgrade- of een luchthaven-upgrade-award willen aanvragen.
 13. Voor vluchten van Cathay Pacific zonder Premium Economy Class is het upgraden van Economy naar Business Class toegestaan.
 14. Leden kunnen upgrade-awards of luchthaven-upgrade-awards inwisselen voor genomineerden voor hun Redemption Group.
 15. De genomineerde voor de Redemption Group hoeft niet met het lid te reizen als hij/zij vooraf een upgrade-award regelt. Voor luchthaven-upgrade-awards moet de genomineerde voor de Redemption Group echter met het lid op dezelfde vlucht reizen.
 16. Luchthaven-upgrade-awards voor genomineerden voor de Redemption Group worden niet geaccepteerd als hun namen niet van tevoren zijn geregistreerd. Het kan ten minste 24 uur duren voordat de namen zijn geüpdatet.
 17. Namen van genomineerden voor de Redemption Group die worden vermeld in reserveringen moeten exact overeenkomen met de namen die zijn geregistreerd bij het Cathay-lidmaatschapsprogramma.
 18. Upgrade-awards en luchthaven-upgrade-awards kunnen niet worden gebruikt in combinatie met boekingen waarvoor al een upgrade of andere promotieaanbiedingen gelden.
 19. Luchthaven-upgrade-awards kunnen niet worden gebruikt voor vervolgvluchten, alleen voor de eerste vlucht vanaf de luchthaven van vertrek.
 20. Maaltijden voor luchthaven-upgrade-awards zijn wellicht niet de maaltijden voor de geüpgradede klasse.
 21. De beperkingen en regels die van toepassing zijn op de gekochte tickets kunnen van toepassing zijn op het ticket met de upgrade-award of luchthaven-upgrade-award.
 22. Upgrade-awards en luchthaven-upgrade-awards kunnen worden geannuleerd en de Asia Miles die zijn gebruikt voor het inwisselen van de upgrade-award of luchthaven-upgrade-award zullen worden gerestitueerd. Er zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht voor annuleringen en restituties. Er kunnen andere servicekosten in rekening worden gebracht en dergelijke kosten kunnen van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Op de pagina Optionele diensten en vergoedingen kunt u zien welke vergoeding van toepassing is.
 23. Alle Asia Miles die nodig zijn voor de upgrade-awards of luchthaven-upgrade-awards moeten worden verdiend door hetzelfde lid met hetzelfde account. Het samenvoegen van miles van meer dan één lid is niet toegestaan.
 24. Het oorspronkelijke ticket wordt niet opnieuw uitgegeven na inwisseling van de luchthaven-upgrade-awards.
 25. Het kan zijn dat het lid het verschil in toepasselijke belastingen of toeslagen moet betalen als deze voor de geüpgradede reisklasse hoger zijn.
 26. Asia Miles worden bij een geüpgradede reis toegekend op basis van de oorspronkelijk gekochte serviceklasse en in overeenstemming met de algemene voorwaarden die gelden voor deze serviceklasse.
 27. Het gedeelte ‘Vluchtawards inwisselen – algemene voorwaarden’ en ‘Vluchtawards inwisselen’ van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 1. Een oneworld Multi-carrier Award geldt voor:
  a. twee luchtvaartmaatschappijen van oneworld Alliance, wanneer Cathay Pacific niet een van de door u geselecteerde luchtvaartmaatschappijen is; of
  b. drie of meer luchtvaartmaatschappijen van oneworld Alliance, wanneer Cathay Pacific een van de door u geselecteerde luchtvaartmaatschappijen is.
 2. De maximale afstand is tot 50.000 mijlen.
 3. Om een oneworld Multi-carrier Award in te wisselen, is het volledige aantal Asia Miles dat nodig is om de awardzone te bepalen, de som van de afstand van de sector (tussen de luchthavens van het vertrekpunt en de luchthavens van bestemming) van alle sectoren in het reisschema. Het lid of de genomineerde kan maximaal vijf tussenstops maken. Daarnaast zijn twee transfers en twee open jaws toegestaan.
 4. Er is één keer een tussenstop/open jaw toegestaan, voor één stad op het reisschema. Dit kan niet dezelfde stad zijn als het vertrekpunt of de bestemming.
 5. Voor vluchtawards met meerdere sectoren zijn de Asia Miles die nodig zijn om een dergelijke vluchtaward in te wisselen, die van de hoogste klasse die in een enkel reisschema is geboekt.
 6. Met een oneworld Multi-carrier Award kunt u niet in Premium Economy Class reizen.
 1. Leden en primaire houders van een Cathay Pacific co-branded creditcard, of de co-branded creditcard van het Cathay-lidmaatschapsprogramma, kunnen van tijd tot tijd genieten van exclusieve online vluchtawards met korting die twee of drie dagen met voorrang kunnen worden ingewisseld:
  • Een voorrang van drie dagen geldt voor Silver-leden en hoger die een co-branded creditcard van Cathay Pacific bezitten (niet van toepassing op de Cathay Pacific Visa Platinum-kaart van RBC).
  • Een voorrang van twee dagen geldt voor alle andere leden en voor houders van een co-branded creditcard van Cathay Pacific (niet van toepassing op de Cathay Pacific Visa Platinum-kaart van RBC) of de co-branded creditcard van het Cathay-lidmaatschapsprogramma.
 2. Het gedeelte ‘Vluchtawards inwisselen – algemene voorwaarden’ en ‘Vluchtawards inwisselen’ van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 1. Awardzones zijn gebaseerd op afstand van een enkele reis per vluchtsector.
 2. Het inwisselen voor extra bagage is beschikbaar op ‘per vluchtsector’-basis, op alle vluchten aangeboden en uitgevoerd door Cathay Pacific, tenzij anders vermeld, en is afhankelijk van beschikbaarheid en laadsituatie.
 3. Het inwisselen voor extra bagage is niet beschikbaar op joint venture- en codeshare-vluchten.
 4. Dezelfde inwisseltarieven gelden voor alle reisklassen en voor alle leden, tenzij anders vermeld.
 5. Het inwisselen voor extra bagage is alleen beschikbaar op trajecten waar de eerste sector bestaat uit een vlucht van Cathay Pacific.
 6. Inwisselen voor extra bagage is geldig voor één maand vanaf de datum van het verzoek, maar alleen voor reizen die volgens het oorspronkelijke reisschema verlopen.
 7. Inwisselen voor extra bagage is niet beschikbaar voor passagiers met de volgende soorten tickets:
  • Ticket voor baby (die geen eigen stoel inneemt)
  • Ticket voor een extra stoel
  • Vastgehouden boeking
 8. Asia Miles die zijn gebruikt voor het inwisselen voor extra bagage worden niet gerestitueerd.
 9. Inwisseling voor extra bagage kan niet worden overgedragen.
 10. Leden met tickets uitgegeven door Cathay Pacific (ticketnummer beginnend met 160) kunnen ten minste 24 uur voor vertrek van de vlucht contact opnemen met onze klantenservice om een extra toegestane hoeveelheid bagage in te wisselen. Leden moeten hun boekingsreferentienummer(s) vermelden bij het claimen van hun ingewisselde extra bagage, maximaal 50 kg bagage (voor reizen die onder het gewichtssysteem vallen) of drie stuks bagage (voor reizen die onder het bagagestuksysteem vallen) per vluchtsector.
 11. Als de lading van het vliegtuig het toelaat, kunnen leden bij vertrek ook hun lidmaatschapskaart tonen, wereldwijd bij alle incheckbalies van Cathay Pacific, om direct een extra toegestane hoeveelheid bagage in te wisselen.
 12. Het gedeelte ‘Vluchtawards inwisselen – algemene voorwaarden’ en ‘Vluchtawards inwisselen’ van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 1. Om in te wisselen voor een loungepas moeten in aanmerking komende leden ten minste 3 weken voor vertrek van de vlucht een verzoek indienen op de website en op het moment van het verzoek het vereiste aantal Asia Miles in hun lidmaatschapsaccount hebben om te kunnen inwisselen. Als het verzoek tot inwisselen wordt ingewilligd, zal AML u een brief sturen over het inwisselen voor de loungepas. U dient deze brief voor het inwisselen voor de loungepas te tonen aan de loungebalie om toegang te krijgen tot de lounge. 
 2. Leden die in aanmerking komen voor het inwisselen voor loungepassen zijn Silver-, Gold- en Diamond-statusleden en in aanmerking komende kaarthouders van co-branded creditcards die lid zijn. 
 3. Silver-, Gold- en Diamond-leden kunnen ook een verzoek om inwisseling voor een loungepas indienen bij de loungebalie. Acceptatie van het verzoek voor inwisseling is afhankelijk van beschikbaarheid en AML is niet verplicht om een dergelijk verzoek te accepteren.  Kaarthouders die in aanmerking komen voor een co-branded kaart mogen geen verzoeken voor inwisseling voor een loungepas indienen bij de loungebalie. 
 4. De Asia Miles die nodig zijn om de inwisseling te doen, worden van het account van het lid afgeschreven op het moment dat het lid het verzoek tot inwisseling indient. 
 5. Ga naar de website om te zien hoeveel Asia Miles u moet inwisselen voor de Business Class Lounge pass en de First Class Lounge pass van CPA, die beide van tijd tot tijd aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn.  
 6. Leden met Silver-, Gold- of Diamond-status kunnen loungepassen inwisselen voor alle CPA Business Class-lounges wereldwijd. Diamond-statusleden kunnen First Class Lounge passen van CPA verzilveren. 
 7. In aanmerking komende leden kunnen Asia Miles gebruiken om loungepassen in te wisselen voor hun reisgenoten, vrienden of familieleden die geen deel hoeven uit te maken van de genomineerden van de Redemption Group van het in aanmerking komende lid. 
 8. Inwisseling voor loungepassen kan niet worden geannuleerd. AML restitueert geen Asia Miles die in mindering zijn gebracht voor het inwisselen voor loungepassen. 
 9. Ga naar de website voor meer informatie over de Business Class Lounge en de First Class Lounge van CPA. 
 10. Het gedeelte ‘Vluchtawards inwisselen – algemene voorwaarden’ en ‘Vluchtawards inwisselen’ van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 1. Hotels, huurauto’s en ervaring-awards worden geregeld door Asia Miles Travel Services Limited (Licentienr. 353953).
 2. Om de volledige algemene voorwaarden van Asia Miles Travel Services Limited te bekijken, klikt u hier.
 1. In de Cathay Shop kunnen leden Asia Miles inwisselen en sparen voor in aanmerking komende lifestyle-awards. Door gebruik te maken van de Cathay Shop geeft het lid te kennen akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
 2. Alle Asia Miles die vereist zijn voor het inwisselen voor een lifestyle-award moeten op het moment van inwisselen op het account van het lid staan.
 3. Verzoeken tot inwisseling moeten door een lid online worden gedaan via de Cathay Shop. Verzoeken tot inwisseling van andere partijen dan het lid, met inbegrip van genomineerden, zullen niet in behandeling worden genomen.
 1. AML zal alle redelijke inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de informatie over prijzen en over lifestyle-awards in de Cathay Shop correct is. Echter, voor zover is toegestaan door de wet, aanvaarden AML en CPA geen enkele aansprakelijkheid indien dergelijke informatie en enige andere inhoud op het Lifestyle Platform niet volledig, correct, accuraat of foutloos is.
 2. Alle lifestyle-awards zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en AML kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de beschikbaarheid van dergelijke awards intrekken, beperken, wijzigen, annuleren of verhogen, of de Asia Miles die nodig zijn voor inwisseling aanpassen.
 3. Lifestyle-awards zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van de betreffende partner en AML, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. In geval van een geschil is de beslissing van AML en de partner definitief.
 4. AML kan externe links (zoals productvideo’s) aanbieden op het platform voor inwisseling. Deze links vallen buiten de controle van AML en CPA, en AML en CPA geven geen garanties noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot materialen en inhoud die zich op externe sites bevinden.
 5. Alcoholische dranken kunnen alleen worden ingewisseld door leden van 18 jaar of ouder en door in te wisselen voor alcoholische dranken, moet u aantonen dat u 18 jaar of ouder bent.  Een persoon van ten minste 18 jaar oud moet aanwezig zijn om de alcoholhoudende drank(en) in ontvangst te nemen en bij afgifte moet de identiteit en leeftijd worden gecontroleerd, anders wordt de afgifte geannuleerd en op een ander, tussen AML en het lid overeen te komen tijdstip, opnieuw uitgevoerd. Houd er rekening mee dat voor elke nieuwe levering extra porto- of administratiekosten kunnen worden berekend die het lid moet betalen. 
 6. Het lid verklaart en garandeert dat het/de inwisselbare item(s) uitsluitend bestemd is (zijn) voor eigen persoonlijk gebruik en niet voor wederverkoop.
 7. De betalingsoptie Miles Plus Cash is beschikbaar voor bepaalde lifestyle-awards en is onderworpen aan het gedeelte ‘Miles Plus Cash’ in deze algemene voorwaarden.
 8. Tactische promoties en promotiecodes kunnen beschikbaar zijn voor gebruik met bepaalde lifestyle-awards tijdens de promotieperiode en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden zoals uiteengezet in de specifieke promotie.
 9. De aanbieding voor het inwisselen van kortingen voor diner-awards met de co-branded creditcard van het Cathay-lidmaatschapsprogramma is alleen van toepassing op primaire houders van bepaalde  door AML bepaalde creditcards met het Cathay-lidmaatschapsprogramma, en is onderworpen aan het gedeelte ‘Privileges voor inwisselen voor houders van de co-branded creditcard van het Cathay-lidmaatschapsprogramma’ in deze algemene voorwaarden. Raadpleeg de creditcardpagina voor de lijst van co-branded creditcards van het Cathay-lidmaatschapsprogramma waarop de korting op de diner-awards van toepassing is. 
 10. Indien bepaalde gegevens over de inwisseling moeten worden bevestigd met AML of de respectievelijke partners, dient dit te gebeuren binnen de aangegeven termijn, anders wordt de Award ongeldig.
 11. Het kan voorkomen dat leden eerst contact moeten opnemen met de betreffende partner om een Lifestyle Award te reserveren, alvorens een Lifestyle Award aan te vragen, inclusief maar niet beperkt tot gevallen waarin de Lifestyle Award een ervaring is waarvoor het lid moet controleren of de door hem/haar gewenste tijd of datum beschikbaar is. " Niet komen opdagen" Er kunnen regels gelden voor het niet komen opdagen en voor annuleringen.
 12. Lifestyle-awards kunnen niet worden ingewisseld voor andere awards of contant geld.
 13. Lifestyle-awards die worden ingewisseld met Asia Miles komen niet in aanmerking voor het sparen van Asia Miles.
 14. Lifestyle-awards kunnen verschillende geldigheidsperiodes hebben, afhankelijk van aanbiedingen van individuele partners. De geldigheidsperiodes zijn gebaseerd op de tijd in Hongkong, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Sommige partners kunnen uitzonderingsperiodes opleggen voor het moment waarop lifestyle-awards kunnen worden gebruikt.  Lifestyle-awards worden ongeldig als ze niet binnen de geldigheidsperiode worden gebruikt.
 15. Leden zijn verantwoordelijk voor douanekosten, inklaringskosten, invoerrechten en belastingen en dienen die te betalen (met inbegrip van alle bijbehorende afhandelings- en administratieve kosten die door lokale douane- of bezorgingsbedrijven in rekening worden gebracht) indien van toepassing op de plaats van bestemming. Alle vergoedingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. AML wordt geacht aan haar leveringsverplichtingen te hebben voldaan zodra de ingewisselde Lifestyle Award voor verzending naar de bezorger is verzonden.
 16. Leden hebben geen recht op een belastingfactuur, kwitantie of belastingaftrek voor het inwisselen van mijlentegoed voor een liefdadigheidsaward.
 1. Leden zijn er verantwoordelijk voor dat het juiste afleveradres in het Engels wordt verstrekt (en, indien van toepassing, in de lokale taal voor bepaalde locaties) tijdens het uitcheckproces. Als een adres wordt verstrekt in zowel Engels als de lokale taal, zijn leden ervoor verantwoordelijk dat het adres in beide talen hetzelfde is. Als een verkeerd adres wordt verstrekt is elke nieuwe levering van de bestelling op het juiste adres voor rekening van het lid, en AML, CPA en/of de partner zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen in verband met het verstrekken van het verkeerde adres door het lid of het verstrekken van andere adressen in het Engels en de lokale taal.
 2. Als een lid meerdere lifestyle-awards tegelijkertijd bestelt, kan elke lifestyle-award afzonderlijk en op verschillende datums worden geleverd.
 3. In alle omstandigheden is het de verantwoordelijkheid van het lid om contact op te nemen met AML als een Lifestyle Award niet op de verwachte leverdatum aankomt. Leden dienen binnen zestig (60) dagen na de datum van inwisseling schriftelijk contact op te nemen met AML en AML zal de bestelling onderzoeken en assistentie verlenen. Nadat de zestig (60) dagen zijn verstreken kan het lid geen claim meer indienen voor een verloren Lifestyle Award.
 4. AML en CPA zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade in verband met te late of non-levering van een Lifestyle Award.

Details over de bezorgservice voor lifestyle-awards:

 1. Voor inwisselingen waarbij een fysieke bezorgdienst nodig is:
  a. Er zal een bevestigingsmail verstuurd worden naar uw geregistreerde e-mailadres.
  b. De desbetreffende partner treft de regelingen voor de levering rechtstreeks met het lid of de ontvanger, al naar gelang het geval.
  c. Het lid dient ervoor te zorgen dat de ontvanger aanwezig is op de overeengekomen leveringsdatum en -tijd met de leveringspartner. Houd er rekening mee dat voor elke nieuwe levering extra porto- of administratiekosten kunnen worden berekend die het lid moet betalen.
  d. De levertijd is afhankelijk van elk product. De "verwachte levertijd" wordt vermeld in de "productbeschrijving" op de productpagina. De feitelijke levertijd is afhankelijk van de postdienst en de afleverlocatie.
 2. Voor inwisselingen waarbij een Cathay-shop (fysieke winkel) betrokken is:
  a. Er zal een bevestigingsmail worden verstuurd naar het geregistreerde e-mailadres van het lid.
  b. Het lid ontvangt een e-voucher met een QR-code voor het in ontvangst nemen van de award.
  c. Het lid of de ontvanger moet bij het in ontvangst nemen van de award de QR-code tonen aan de verkoopmedewerker in Cathay – Cityplaza. De informatie op de e-voucher zal voor verificatiedoeleinden worden verwerkt door de verkoopmedewerker. De lidmaatschapskaart van het lid (fysiek, indien van toepassing, of digitaal) of het lidmaatschapsnummer moet bij het in ontvangst nemen worden getoond aan de verkoopmedewerker. Indien de ontvanger niet het lid is, moet de ontvanger bij het in ontvangst nemen een fotokopie van de lidmaatschapskaart van het lid tonen, samen met de e-voucher.
  d. Het lid wordt geadviseerd om het product binnen zeven (7) dagen na de besteldatum op te halen bij de fysieke winkel.
 3. Voor inwisselingen via e-mail (de e-voucher van het Cathay-lidmaatschapsprogramma):
  a. Er zal een bevestigingsmail verstuurd worden naar uw geregistreerde e-mailadres.
  b. Leden ontvangen een e-voucher met een QR-code, streepjescode, URL-hyperlink, toegangscode of een andere code en een referentienummer voor de award.
  c. Voor bepaalde awards is het lid of de ontvanger bij het ophalen van de Award verplicht de e-voucher aan de partner te tonen. De informatie op de e-voucher zal door de partner worden verwerkt voor verificatiedoeleinden. De lidmaatschapskaart van het lid (fysiek, indien van toepassing, of digitaal) of het lidmaatschapsnummer moet op het moment van ophalen aan de partner worden getoond. Indien de ontvanger niet het lid is, moet de ontvanger bij het afhalen een fotokopie van de lidmaatschapskaart van het lid tonen, samen met de e-voucher.
  d. Voor andere vormen van awards dient het lid of de ontvanger een speciale URL-hyperlink of de website van de partner te bezoeken en de instructies op de e-voucher te volgen om het inwisselingsproces te voltooien. Voor liefdadigheidsawards dient de e-voucher als bevestiging van uw inwisseling.
  e. De normale levering van de e-voucher en/of de termijn voor de activering van de Award kan tot vijf (5) werkdagen in beslag nemen.
 4. Voor inwisselingen via e-mail (e-mail van de partner, e-giftcard, etc.):
  a. Er zal een bevestigingsmail verstuurd worden naar uw geregistreerde e-mailadres.
  b. Het lid ontvangt een e-mail van de partner met daarin een QR-code, streepjescode, URL-hyperlink, toegangscode of andere code.
  c. Voor bepaalde awards is het lid of de ontvanger bij het ophalen van de Award verplicht de e-voucher aan de partner te tonen. De informatie op de e-voucher zal door de partner worden verwerkt voor verificatiedoeleinden. De lidmaatschapskaart van het lid (fysiek, indien van toepassing, of digitaal) of het lidmaatschapsnummer moet op het moment van ophalen aan de partner worden getoond. Indien de ontvanger niet het lid is, moet de ontvanger bij het afhalen een fotokopie van de lidmaatschapskaart van het lid tonen, samen met de e-voucher.
  d. Voor andere vormen van awards dient het lid of de ontvanger een speciale URL-hyperlink of de website van de partner te bezoeken en de instructies op de e-voucher te volgen om het inwisselingsproces te voltooien.
  e. De normale bezorging van de e-mail en/of de tijd voor het activeren van de award kan tot vijf (5) werkdagen duren.
 5. Voor inwisselingen waarbij een fysieke brief voor inwisseling nodig is:
  a. Er zal een bevestigingsmail verstuurd worden naar uw geregistreerde e-mailadres.
  b. De fysieke brief voor inwisseling zal per post worden verstuurd naar het door het lid opgegeven adres binnen de hieronder in (5) vermelde leveringstermijn.
  c. Bij verlies of beschadiging van de brief voor inwisseling kunnen de leden verzoeken om de brief voor inwisseling opnieuw te laten drukken tegen een vergoeding van USD 50 of 5000 Asia Miles. Een dergelijke vergoeding kan van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd.
  d. Het originele exemplaar van de brief voor inwisseling en de lidmaatschapskaart van het Cathay-lidmaatschapsprogramma (fysiek, indien van toepassing, of digitaal) of het lidmaatschapsnummer moeten op het moment van het verzamelen of gebruiken van een Lifestyle Award aan de partner worden verstrekt. Als de ontvanger niet het Lid is, dient de ontvanger de oorspronkelijke inwisselbrief en een fotokopie van de Lidmaatschapskaart van het Lid aan de Partner te verstrekken op het moment van inwisseling, tenzij anders vermeld in de inwisselbrief.
  e. De normale verzendtermijn voor brieven voor inwisseling met postadressen in Hongkong is ongeveer tien (10) werkdagen, en tot drie (3) weken voor postadressen buiten Hongkong. De feitelijke levertijd is echter afhankelijk van de postdienst en de afleverlocatie.
 1. Zodra de inwisseling voor de lifestyle-award is geplaatst, wordt de inwisseling als definitief beschouwd en kan deze niet worden gewijzigd of geannuleerd door het lid en, onder voorbehoud van clausule 4 hieronder, zal de aftrek van Asia Miles van het account van het lid niet omkeerbaar en niet restitueerbaar zijn.
 2. Tenzij het lid AML/de partner binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Lifestyle Award schriftelijk op de hoogte stelt, wordt de Lifestyle Award geacht door het lid te zijn aanvaard als zijnde in goede staat.
 3. Na ontvangst van de Lifestyle Award dient het lid, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Lifestyle Award, schriftelijk contact op te nemen met de partner of onze klantenservice, en indien de Lifestyle Award defect is of qua specificaties afwijkt van de oorspronkelijke bestelling van het lid, zal AML of de partner, naar eigen goeddunken, zorgen voor reparatie, vervanging of restitutie.
 4. Als AML een bestelling annuleert, wordt het lid hiervan op de hoogte gebracht en wordt een restitutie voor die bestelling aangeboden. AML kan het lid een vervangende Lifestyle Award van gelijke waarde aanbieden in plaats van een restitutie van het mijlentegoed. Leden kunnen de vervangende Lifestyle Award weigeren en alle verdiende Asia Miles (indien van toepassing) zullen dan geannuleerd worden.
 1. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten AML en CPA alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot (i) de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor het doel van enige productgerelateerde Lifestyle Award; (ii) de kwaliteit van enige dienstgerelateerde Lifestyle Award. In het bijzonder garanderen AML en CPA niet dat enige dienstgerelateerde award met redelijke zorg en vaardigheid zal worden verstrekt.
 2. AML en CPA zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige garantie die wordt verstrekt bij een ingewisselde Lifestyle Award. Leden wordt geadviseerd rechtstreeks contact op te nemen met de partners of leveranciers indien er vragen of geschillen zijn met betrekking tot de garantie en het onderhoud van het product. Voorafgaand aan de inwisseling dient het lid kennis te nemen van de productgarantie (indien beschikbaar), de garantieperiode en de regio/het land waar de garantie geldt. Leden zijn verantwoordelijk voor de verzendkosten van de Award voor service naar de locatie van de partner/fabrikant.
 3. In geval van een geschil met betrekking tot lifestyle-awards en op voorwaarde dat het lid AML binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de award op de hoogte heeft gesteld van een dergelijk geschil, zonder afbreuk te doen aan  het gedeelte 'Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid', is de enige aansprakelijkheid van AML en/of CPA met betrekking tot een defect of tekortkoming van een product- of dienstgerelateerde lifestyle-award, of voor enig verlies, direct of indirect toerekenbaar verlies, letsel of schade beperkt tot het herstellen van het defect of de storing door het product te vervangen (naar goeddunken van AML), de dienst te laten uitvoeren of het lid te crediteren met ingewisselde Asia Miles.
 1. Toepasselijke voorwaarden
  • Leden die gereguleerde elektrische apparaten kopen, met inbegrip van airconditioners, wasmachines en koelkasten, zoals gespecificeerd in de ‘verordening inzake milieuaansprakelijkheid voor producten’, kunnen een gratis verwijderingsservice aanvragen voor hetzelfde type en dezelfde hoeveelheid gebruikte elektrische apparaten (alleen van toepassing op hetzelfde type gereguleerde elektrische apparaten als vermeld in Opmerking 1 hieronder).
 2. Locatie
  • Alle gebouwen in Hongkong.
 3. Wanneer u een verzoek moet indienen
  • Op het moment van de inwisseling kan het lid de gratis wettelijke verwijderingsservice accepteren of weigeren.
  • Als het lid van gedachten verandert, kan het lid de gratis wettelijke verwijderingsservice weigeren of aanvragen door binnen 3 dagen na inwisseling contact op te nemen met de product-/leveringspartner (contactgegevens zijn te vinden op de pagina Details Lifestyle Award-bestelling van het lid).
 4. Tijdstip van de verwijderingsservice
  • Onder normale omstandigheden zijn er 3 werkdagen nodig om de verwijderingsservice te regelen. De oude artikelen op de aangewezen locaties van het lid worden verwijderd op de door het lid opgegeven datum. Op zondag en feestdagen is er geen verwijderingsservice beschikbaar.
 5. Opmerkingen
  • De verwijderingsservice kan afwijken van de service voor levering en installatie. De oude items die nog verwijderd moeten worden kunnen op voorhand worden verwijderd of, indien nodig, tijdelijk op de locatie worden bewaard om later te worden opgehaald. Leden kunnen gegevens bevestigen met de product-/leveringspartner.
  • De oude artikelen worden niet geretourneerd wanneer ze zijn opgehaald.
  • De oude artikelen moeten op zichzelf staan en vrij zijn van andere verbindingen of obstakels.
  • Als de oude artikelen ernstige hygiëneproblemen vertonen (bijv. ranzige voedingsmiddelen, aanwezigheid van kakkerlakken en mieren, etc.), hebben onze medewerkers het recht om dergelijke artikelen niet te verwijderen en is er geen extra gratis verwijderingsservice beschikbaar voor het lid.
  • Het lid dient ten minste twee werkdagen van tevoren een verzoek om wijziging van de levertijd, datum en/of plaats door te geven.
  • In het geval van een waarschuwing voor zware regenval/tropische cycloon van 8 of hoger, wordt de verwijderingsservice onderbroken en opnieuw gepland.
  • AML/CPA/de partner/de leveringspartner is niet aansprakelijk voor vertraging, opschorting of opnieuw plannen vanwege verkeer, slechte weersomstandigheden of andere factoren.
  • In geval van geschillen is de beslissing van AML definitief.

Opmerking 1:

Airconditioners Met inbegrip van airconditioners met enkelvoudige verpakking en split-airconditioners, luchtgekoeld of luchtverwarmd (of beide), met een nominaal koelvermogen van niet meer dan 7,5 kilowatt (3PK)
Wasmachines Met een nominale wascapaciteit van niet meer dan 10 kg
Koelkasten Met een totaal opslagvolume van niet meer dan 500 liter
Televisies De grootte van het beeldscherm is niet groter dan 100 inch (diagonaal gemeten)
Computers Over het algemeen inclusief pc’s, desktopcomputers, tablets, laptops en notebooks
Printers Niet zwaarder dan 30 kg; een printer die als fotokopieerapparaat, faxapparaat of scanner kan worden gebruikt, wordt niettemin als een printer beschouwd
Scanners Niet meer dan 30 kilo
Beeldschermen De afmetingen van het beeldscherm, dat geen elektronische gegevens of computergegevens opslaat, is niet kleiner dan 5,5 inch (diagonaal gemeten) maar niet groter dan 100 inch (diagonaal gemeten).

Opmerking 2:  
De in Opmerking 1 genoemde producten vallen onder de verordening inzake milieuaansprakelijkheid voor producten (Cap. 603). De verordening heeft op de volgende producten een heffing voor recycling opgelegd:

Airconditioners $ 125 per artikel
Wasmachines $ 125 per artikel
Koelkasten $ 165 per artikel
Televisies $ 165 per artikel
Computers $ 15 per artikel
Printers $ 15 per artikel
Scanners $ 15 per artikel
Beeldschermen $ 45 per artikel
 1. Op de aankoop van goederen en diensten bij online winkelpartners zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing en op de aankoop van goederen en diensten bij iShop kunnen aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn van de handelaar die de goederen en diensten levert. 
 2. Online winkelpartners wordt beheerd door de externe serviceprovider ValueDynamx Limited ("ValueDynamx"). Deze algemene voorwaarden zijn ten voordele van en zijn afzonderlijk afdwingbaar door AML en  ValueDynamx. ValueDynamx mag te allen tijde aanvullende voorwaarden die ze nodig achten in verband met de werking van online winkelpartners publiceren en opleggen.
 3. AML  is niet verantwoordelijk voor de content van online winkelpartners, de producten en diensten die bij online winkelpartners worden aangeboden, of de inhoud of beschikbaarheid van websites van derde partijen die vanaf online winkelpartners gelinkt zijn, met inbegrip van de websites van verkopers.
 4. Om Asia Miles te verdienen, dient u lid te zijn van het Cathay-lidmaatschapsprogramma en met uw lidmaatschapsaccount ingelogd te zijn bij online winkelpartners om via links bij online winkelpartners toegang te krijgen tot de websites van de verkopers. U kunt geen Asia Miles verdienen voor aankopen die u doet voordat u inlogt bij online winkelpartners.
 5. Asia Miles kunnen alleen worden verdiend door goederen en diensten te kopen bij verkopers van online winkelpartners vanaf de datum waarop de handelaar bij online winkelpartners beschikbaar wordt.
 6. Asia Miles kunnen niet worden ingewisseld voor de aankoop van goederen en diensten via online winkelpartners.
 7. Asia Miles kunnen niet worden verdiend met aankopen die rechtstreeks bij een verkoper zijn gedaan. U dient in te loggen bij online winkelpartners via uw account van het Cathay-lidmaatschapsprogramma en de website van een verkoper te bezoeken via online winkelpartners voordat u een aankoop doet.
 8. In behandeling zijnde en goedgekeurde transacties vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de handelaar bij wie een aankoop wordt gedaan. AML geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot een tijdsbestek voor de goedkeuring van een aankoop via online winkelpartners. Het bijschrijven van Asia Miles varieert, afhankelijk van elke verkoper. AML geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot de termijn voor het bijschrijven van Asia Miles. 
 9. Na een aankoop worden verdiende Asia Miles geboekt als "In afwachting van", "Goedgekeurd" of "Geannuleerd" door de verkoper in uw transactiegeschiedenis van online winkelpartners.
 10. Uw aankopen worden door de handelaar gevolgd en gemeld aan AML en ValueDynamx. AML en/of CPA zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vertragingen in het melden van transacties.
 11. AML kan de berekening van Asia Miles per uitgegeven dollar bepalen in relatie tot activiteiten bij online winkelpartners.
 12. AML kan op elk moment de methode of procedure voor het verdienen en/of berekenen van Asia Miles wijzigen.
 13. Als een aankoop wordt geannuleerd of goederen worden geretourneerd aan een verkoper voordat u Asia Miles heeft ontvangen, worden de in behandeling zijnde Asia Miles die voor de aankoop zouden zijn verdiend, geannuleerd. De Asia Miles, indien bijgeschreven, worden dan van uw lidmaatschapsaccount verwijderd. 
 14. Asia Miles die via online winkelpartners zijn verdiend kunnen om een aantal redenen worden geannuleerd. Verkopers kunnen de exacte reden voor annulering niet opgeven aan AML en ValueDynamx. Deze niet volledige lijst bevat de meest voorkomende redenen waarom een transactie met een online winkelpartner kan worden geannuleerd.
  a. Het lid heeft het product teruggestuurd naar de verkoper of zijn/haar service geannuleerd.
  b. De laatste klik van het lid naar de website van de handelaar kwam niet van online winkelpartners.
  c. Het lid gebruikte een kortingsvoucher om zijn aankoop te doen en die voucher werd niet gevonden bij online winkelpartners.
  d. Het lid gebruikte ‘Verwijs een vriend’ of soortgelijke aansporing van de verkoper.
  e. Het lid had al artikelen in het winkelmandje van de verkoper en begon geen nieuwe sessie toen de aankoop werd gedaan.
  f. Het lid heeft zijn/haar cookie-/webgeschiedenis gewist voordat hij/zij zijn/haar aankoop deed of heeft software die pop-ups/advertenties blokkeert en tracking kan beïnvloeden.
  g. De nieuwe registratie van het lid bij de verkoper werd door de verkoper niet als echt beschouwd.
  h. De betaling van het lid is mislukt of voldeed niet aan de eisen van de kredietcontrole van de verkoper.
  i. Het lid heeft de aankoop voltooid of gewijzigd door de verkoper te bellen.
  j. De aankoop van het lid voldeed niet aan de algemene voorwaarden van de verkoper.
 15. Als AML of ValueDynamx frauduleuze of verdachte activiteiten met betrekking tot uw lidmaatschapsaccount vermoedt, kan AML uw account tijdelijk blokkeren of transacties opschorten.
 16. Leden die ervoor kiezen online winkelpartners te bezoeken, doen dit op eigen risico. AML is niet verantwoordelijk voor enige communicatie van ValueDynamx en/of verkopers.
 17. Alle informatie en gegevens die door AML, ValueDynamx of verkopers bij online winkelpartners wordt weergegeven, wordt louter ter informatie aangeboden en is slechts bindend voor zover de inhoud van dergelijke informatie of gegevens uitdrukkelijk en schriftelijk in deze algemene voorwaarden is opgenomen.
 18. Alle aankopen van goederen en diensten bij online winkelpartners zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de handelaar bij wie ze worden gekocht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het leverings- en retourneringsbeleid. Als u vragen of klachten heeft over uw aankoop, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de verkoper.
 19. Verklaringen en garanties, indien van toepassing, worden verstrekt door verkopers en niet door AML. AML aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken in de kwaliteit of staat van goederen en maakt geen claims, doet geen uitspraken en geeft geen garanties met betrekking tot de levering van goederen of diensten, voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 20. Asia Miles kunnen niet worden verdiend bij aankoop van cadeaubonnen of bij belasting en/of leveringskosten.
 1. 1. Een deelnemer aan een standaard wellnessreis moet:
  (a) lid zijn;
  (b) 18 jaar of ouder zijn;
  (c) een geldige Hongkong ID-kaart bezitten;
  (d) in Hongkong gevestigd zijn; en
  (e) de Cathay-app op zijn/haar apparaat hebben geïnstalleerd dat gekoppeld is aan zijn/haar lidmaatschapsaccount.
 2. Een deelnemer aan een opgewaardeerde wellnessreis moet:
  (a) lid zijn;
  (b) 18 jaar of ouder zijn;
  (c) een geldige Hongkong ID-kaart bezitten;
  (d) in Hongkong gevestigd zijn;
  (e) de Cathay-app op zijn/haar apparaat hebben geïnstalleerd dat gekoppeld is aan zijn/haar lidmaatschapsaccount;
  (f) Cigna heeft AML laten weten dat het lid verzekerd is met een in aanmerking komend verzekeringsproduct en dat het lid te allen tijde verzekerd is voor een in aanmerking komend verzekeringsproduct.
 3. Door zich te registreren als deelnemer aan een wellnessreis en door toegang te krijgen tot de wellnessreis via de Cathay-app, erkent de deelnemer aan de wellnessreis dat hij/zij deze algemene voorwaarden voor de wellnessreis heeft gelezen en geaccepteerd (en de algemene voorwaarden).
 4. Indien AML ervan op de hoogte wordt gebracht dat een deelnemer aan een standaard wellnessreis verzekerd is (of opnieuw verzekerd wordt) onder een in aanmerking komend verzekeringsproduct, zal de deelnemer aan de standaard wellnessreis binnen 14 werkdagen na de ingangsdatum van het in aanmerking komende verzekeringsproduct of de datum van heractivering van het in aanmerking komende verzekeringsproduct (al naar gelang het geval) opgewaardeerd worden tot een deelnemer aan een opgewaardeerde wellnessreis.
 5. Indien u verzekerd bent met een in aanmerking komend verzekeringsproduct maar niet geregistreerd bent als lid en/of als deelnemer aan de wellnessreis en u wenst deel te nemen aan de wellnessreis, dient u:
  (a) als u nog geen lid bent, zich in te schrijven om lid te worden;
  (b) indien/zodra u lid bent, Cigna en/of de Cathay-hotline op de hoogte te brengen dat u lid bent en het nummer van het in aanmerking komende verzekeringsproduct waaronder u verzekerd bent op te geven. Na kennisgeving of bevestiging door Cigna aan AML dat u verzekerd bent onder het toepasselijke verzekeringsproduct, zal AML ofwel:
  (c) indien u nog geen deelnemer bent van een standaard wellnessreis, u uitnodigen om deel te nemen aan de wellnessreis als een deelnemer van een opgewaardeerde wellnessreis; of indien u een deelnemer bent van een standaard wellnessreis, zult u binnen 14 werkdagen na de kennisgeving of bevestiging van Cigna aan AML, opgewaardeerd worden tot een deelnemer van een opgewaardeerde wellnessreis.
 6. Een deelnemer voor een opgewaardeerde wellnessreis zal binnen 14 werkdagen nadat Cigna AML op de hoogte heeft gebracht dat het lid om welke reden dan ook niet langer verzekerd is met een in aanmerking komend verzekeringsproduct, inclusief wanneer het in aanmerking komende verzekeringsproduct geannuleerd, beëindigd, vervallen of verlopen is, gedowngraded worden tot een deelnemer voor een standaard wellnessreis.
 7. Deelnemers aan de wellnessreis erkennen en stemmen ermee in dat Cigna het laatste woord heeft met betrekking tot:
  (a) of de aankoop van bepaalde verzekeringspolissen van Cigna een in aanmerking komend verzekeringsproduct is;
  (b) de status van een lid als verzekerd onder een in aanmerking komend verzekeringsproduct; en/of
  (c) het lid niet langer verzekerd is onder een in aanmerking komend verzekeringsproduct en de beslissing van Cigna met betrekking tot de bovenstaande zaken gevolgen kan hebben voor de rechten van een lid onder deze algemene voorwaarden voor welzijnsreizen (inclusief elke upgrade of downgrade van een deelnemer aan een welzijnsreis waarover AML het laatste woord heeft).
 8. Deelnemers aan een wellnessreis mogen niet:
  (a) het toegestane tracking-apparaat van een ander persoon koppelen of op een andere manier de activiteitsgegevens van een ander persoon synchroniseren met hun account van het Cathay-lidmaatschapsprogramma op de Cathay-app of op een andere manier valse of misleidende informatie verstrekken in verband met hun deelname aan de wellnessreis (inclusief in verband met de voltooiing van activiteiten); en/of
  (b) wangedrag vertonen of fraude begaan of anderszins betrokken zijn bij illegale, oneerlijke, misleidende, bedrieglijke of frauduleuze activiteiten in verband met hun deelname aan de wellnessreis (inclusief in verband met het voltooien van activiteiten).
 9. Deelnemers aan wellnessreizen dienen regelmatig hun account van het Cathay-lidmaatschapsprogramma in de Cathay-app te controleren en dienen AML onmiddellijk op de hoogte te stellen van:
  (a) eventuele weglatingen, onjuiste vermeldingen of andere discrepanties in verband met hun account of in verband met hun deelname aan de wellnessreis; en/of
  (b) alle onbevoegde transacties met betrekking tot de wellnessreis die zijn verwerkt met behulp van hun  account van het Cathay-lidmaatschapsprogramma in de Cathay-app.
  (c) Een deelnemer aan een wellnessreis kan zijn/haar deelname aan de wellnessreis op elk gewenst moment annuleren door contact op te nemen met de Cathay-hotline.  AML zal de deelname van het lid aan de wellnessreis binnen 14 werkdagen na een dergelijk verzoek annuleren.
 10. AML kan de deelname van een deelnemer aan een wellnessreis zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen indien AML van mening is dat een deelnemer aan een wellnessreis een van de verplichtingen zoals uiteengezet in bovenstaande clausule 8 niet is nagekomen en/of deze algemene voorwaarden van de wellnessreis (met inbegrip van de algemene voorwaarden) niet heeft nageleefd.  Zonder het voorgaande te beperken kan AML ook de deelname van een deelnemer aan de wellnessreis naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen.  
 11. Onder voorbehoud van clausule 8 van het gedeelte ‘Asia Miles verdienen’ hieronder, zal elke beëindiging of deactivering van de deelname van een deelnemer aan een wellnessreis geen invloed hebben op Asia Miles die voorafgaand aan een dergelijke beëindiging of deactivering zijn verdiend.  Echter, bij beëindiging of deactivering van de deelname aan de wellnessreis van een deelnemer:
  (a) kunnen alle persoonlijke instellingen en alle informatie en gegevens die zijn verzameld met betrekking tot de wellnessreis via de Cathay-app en het lidmaatschapsaccount van het lid worden verwijderd, inclusief alle voortgang die geboekt is met betrekking tot activiteiten;
  (b) kunnen alle links van toegestane tracking-apparatuur naar het lidmaatschapsaccount van een lid in de Cathay-app worden beëindigd en leden dienen alle links van hun toegestane tracking-apparatuur naar hun lidmaatschapsaccount in de Cathay-app uit te schakelen; en
  (c) kunnen alle Asia Miles die verdiend zijn in verband met activiteiten komen te vervallen en opgeheven worden (tenzij dergelijke activiteiten werden voltooid voorafgaand aan de datum van beëindiging of deactivering).
 1. Het voltooien van bepaalde activiteiten kan deelnemers aan de wellnessreis het recht geven om Asia Miles ("Verdienactiviteiten voor Asia Miles") te verdienen, mits de deelnemer aan de wellnessreis:
  (a) voldoet aan de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de Verdienactiviteiten voor Asia Miles; en voor activiteiten die door apparaten worden gevolgd, en inlogt op en de wellnessreis op de Cathay-app opent binnen 7 dagen na de datum van voltooiing van de verdienactiviteit voor Asia Miles (inclusief); 
  (b) en mits de Asia Miles die verdiend zijn met het voltooien van de verdienactiviteit voor Asia Miles in overeenstemming zijn met clausule 1 van bovenstaande algemene voorwaarden van deze wellnessreis en binnen 14 werkdagen na de voltooiingsdatum worden bijgeschreven op het lidmaatschapsaccount van de deelnemer aan de wellnessreis.
 2. Het aantal Asia Miles dat beschikbaar is voor het voltooien van verdienactiviteiten voor Asia Miles, is het aantal dat door AML wordt meegedeeld in de Cathay-app op het moment van toetreding tot de verdienactiviteit voor Asia Miles. Het aantal beschikbare Asia Miles kan verschillen voor deelnemers aan de standaard wellnessreis en voor deelnemers aan de opgewaardeerde wellnessreis.
 3. Deelnemers aan de wellnessreis kunnen alleen Asia Miles verdienen door de verdienactiviteiten voor Asia Miles te voltooien:
  (a) op de datum van succesvolle registratie als deelnemer aan een wellnessreis; en
  (b) in het geval van deelnemers aan de standaard wellnessreis die zijn geüpgraded naar deelnemers naar de opgewaardeerde wellnessreis, binnen 14 werkdagen na kennisgeving of bevestiging van Cigna aan AML, in overeenstemming met clausule 4 en/of 5 van het gedeelte ‘Deelname aan een wellnessreis’.
 4. Leden die niet met succes geregistreerd zijn als deelnemer aan een wellnessreis (of op enig moment niet langer geregistreerd zijn als deelnemers aan een wellnessreis, om welke reden dan ook, inclusief in geval van beëindiging, deactivering of opschorting) hebben geen recht op het verdienen van Asia Miles voor het voltooien van verdienactiviteiten voor Asia Miles.
 5. Er kunnen aanvullende algemene voorwaarden van toepassing zijn op verdienactiviteiten voor Asia Miles tijdens de wellnessreis, waaronder het verdienen van Asia Miles door het voltooien van dergelijke verdienactiviteiten voor Asia Miles.
 6. AML kan het aantal beschikbare Asia Miles voor verdienactiviteiten voor Asia Miles op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.  Wijzigingen zijn niet van invloed op de Asia Miles die verdiend zijn met voltooide verdienactiviteiten voor Asia Miles die vooraf zijn gegaan aan de wijziging, tenzij dit naar eigen goeddunken vereist is om te voldoen aan de geldende wetten, voorschriften en/of geldende gedragscodes.
 7. Deelnemers aan een wellnessreis kunnen Asia Miles die ze tijdens de afgelopen 30 dagen hebben verdiend in hun Cathay-account in de Cathay-app volgen.
 8. AML kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving beperkingen opleggen aan het aantal Asia Miles dat kan worden verdiend door het voltooien van activiteiten om Asia Miles te sparen op de wellnessreis.  
 9. AML kan te allen tijde de Asia Miles die op het Cathay-account van een deelnemer aan een wellnessreis zijn bijgeschreven annuleren, in mindering brengen of anderszins ongedaan maken, of geen Asia Miles op het lidmaatschapsaccount van een deelnemer aan een wellnessreis bijschrijven indien:
  (a) de Asia Miles zijn bijgeschreven vanwege een fout; en/of
  (b) AML van mening is dat een deelnemer aan een wellnessreis een van zijn/haar verplichtingen zoals uiteengezet in clausule 8 van het gedeelte ‘Deelname aan een wellnessreis’ hierboven heeft geschonden en/of niet voldoet aan deze algemene voorwaarden voor een wellnessreis (inclusief de algemene voorwaarden).
 10. AML kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de volgende wijzigingen aanbrengen in de wellnessreis:
  (a) verzekeringsproducten toevoegen als een in aanmerking komend verzekeringsproduct; en/of
  (b) verzekeringsproducten opschorten of verwijderen als een in aanmerking komend verzekeringsproduct. Dergelijke wijzigingen hebben geen invloed op de Asia Miles die verdiend zijn vóór een dergelijke wijziging.
 1. Activiteiten die door apparaten worden gevolgd moeten dat doen met behulp van een toegestaan tracking-apparaat. Verschillende toegestane tracking-apparaten kunnen verschillende activiteiten die door apparaten worden gevolgd volgen.  Deelnemers aan wellnessreizen moeten een toegestaan tracking-apparaat aan hun Cathay-account in de Cathay-app koppelen om hun fysieke activiteit te registreren om een door het apparaat gevolgde activiteit te kunnen uitvoeren. Alleen de door het apparaat gevolgde activiteiten die worden gevolgd op het/de toegestane tracking-apparaat/apparaten komen in aanmerking voor het verdienen van Asia Miles op de wellnessreis.
 2. AML is niet verantwoordelijk voor de toegestane tracking-apparatuur (inclusief het koppelen van de toegestane tracking-apparatuur aan de Cathay-app) en/of andere goederen, diensten, inhoud of andere hulpmiddelen die worden verstrekt in verband met de toegestane tracking-apparatuur ("producten of diensten van derde partijen"), inclusief de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, toegankelijkheid, effectiviteit of correct gebruik van de producten of diensten van derde partijen door deelnemers aan de wellnessreis, of kosten of uitgaven met betrekking tot producten of diensten van derde partijen die uitsluitend de verantwoordelijkheid van de deelnemer aan de wellnessreis zijn.
 3. Deelnemers aan de wellnessreis zijn verantwoordelijk voor het lezen van en instemmen met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de producten of diensten van derde partijen.
 4. Deelnemers aan de wellnessreis moeten ervoor zorgen dat ze de huidige versie van de Cathay-app en toegestane tracking-apparatuur gebruiken om Asia Miles te verdienen door het voltooien van activiteiten om Asia Miles te verdienen.
 5. Als een deelnemer aan een wellnessreis op een bepaald moment meer dan één toegestaan tracking-apparaat aan zijn/haar lidmaatschapsaccount in de Cathay-app heeft gekoppeld, zijn de gegevens die gebruikt worden om de voortgang te beoordelen van een door het apparaat gevolgde activiteit, gegevens van het toegestane tracking-apparaat dat de hoogste metingen voor die activiteit heeft verricht.
 6. AML is niet verantwoordelijk voor het koppelen van de toegestane tracking-apparatuur aan het Cathay-account van een lid in de Cathay-app, met inbegrip van eventuele netwerk- of verbindingsproblemen. Elke storing of vertraging bij het koppelen van de toegestane tracking-apparatuur aan de Cathay-account van een lid in de Cathay-app kan ertoe leiden dat deelnemers aan een wellnessreis er niet in slagen om Asia Miles te verdienen en/of anderszins er niet in slagen om Asia Miles te verdienen door het voltooien van activiteiten om Asia Miles te verdienen.
 1. De wellnessreis (met inbegrip van alle artikelen die betrekking hebben op gezondheid, geneeskunde, fitness of wellness, of andere inhoud die in de Cathay-app of op de website van Cathay beschikbaar is) is niet bedoeld als medisch of gezondheidsadvies en zal in geen geval als zodanig worden beschouwd.  Leden dienen hun arts of gezondheidsdeskundige te raadplegen alvorens deel te nemen aan de wellnessreis, te beginnen met een nieuwe fysieke activiteit (inclusief activiteiten als onderdeel van de wellnessreis) of wijzigingen aan te brengen in hun dieet, vooral indien ze zwanger zijn, ouder zijn dan 65 jaar, of een reeds bestaande medische conditie of gezondheidsprobleem hebben.
 2. Indien u medische of gezondheidsproblemen of een noodgeval ervaart, stop dan met deelname aan de wellnessreis (inclusief alle activiteiten) en raadpleeg een arts of gezondheidsdeskundige.  AML en de CPA Group zijn niet verantwoordelijk voor medische of gezondheidsproblemen, verwondingen en/of overlijden die het gevolg kunnen zijn van uw deelname aan een wellnessreis (inclusief eventuele activiteiten) of van programma's, consulten, producten, informatie of evenementen die u via de wellnessreis in de Cathay-app heeft leren kennen.  Indien u deelneemt aan activiteiten of enig ander bewegings-, fitness- of wellnessprogramma dat u ontvangt of waarvan u kennis neemt via de wellnessreis, stemt u ermee in dat u dit op eigen risico doet en dat u vrijwillig aan deze activiteiten deelneemt.
 3. Alle gezondheids-, medische, fitness- of wellnessgerelateerde artikelen en alle andere inhoud in de Cathay-app of op de website worden geleverd door externe aanbieders van content, en alle meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere informatie die wordt uitgedrukt of beschikbaar wordt gesteld, wordt gedaan door de respectievelijke externe aanbieders van content en niet door AML.  Noch AML, noch haar externe aanbieders van content, garanderen of geven enige verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of bruikbaarheid van enige content, noch met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.  
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op deze algemene voorwaarden van de wellnessreis.  In het geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze voorwaarden van de wellnessreis.
 1. Om Asia Miles te verdienen bij dinertransacties, dienen leden op het moment van betaling het volgende te tonen:
  a. de Asia Miles by Cathay-app bij gebruik van de betaaloptie Miles Plus Cash; of
  b. hun lidmaatschapskaart (fysiek of digitaal) of QR-code gegenereerd door de OpenRice-app (wanneer het Cathay-lidmaatschapsprogramma-account geregistreerd is onder het OpenRice-account).
 2. Leden ontvangen 200 Asia Miles als welkomstbonus bij hun eerste transactie bij een dinerpartner. De welkomstbonus wordt 4 tot 6 weken na voltooiing van de eerste in aanmerking komende dinertransactie bijgeschreven op het betreffende Cathay-account.
 3. De verdiende Asia Miles zijn gebaseerd op het totaal uitgegeven bedrag, inclusief servicekosten, belastingen en fooien.
 4. Leden kunnen HKD 4 = 1 Asia Miles verdienen met in aanmerking komende dinertransacties tot een maximale besteding van HKD10.000 bij dinerpartners in Hongkong. Ga voor meer informatie naar de Diner-pagina.
 5. Kaarthouders van Standard Chartered Cathay Mastercard® kunnen HKD 4 = 1 Asia Miles verdienen voor in aanmerking komende uitgaven bij dinerpartners, plus HKD 4 = 1 Asia Miles-dinerbeloning wanneer ze met hun kaart betalen, waardoor het totaal op HKD 4 = 2 Asia Miles komt. Ga voor meer informatie naar de betaalpagina.
 6. Als de betaling wordt verricht met een creditcard, moet de door het lid opgegeven naam overeenstemmen met de naam op de creditcard. Betaling met de creditcard van een andere persoon wordt niet geaccepteerd.
 7. Leden moeten dineren en betalen op de door de dinerpartner aangewezen locatie om Asia Miles te verdienen. Leden die in een hotel verblijven en dineren bij een dinerpartner in dat hotel, moeten de betaling apart aan de dinerpartner voldoen om Asia Miles te kunnen verdienen.
 8. Leden zijn verantwoordelijk voor het op de juistheid controleren van de gegevens op hun betalingsbewijs in de OpenRice-app of op de elektronisch geprinte bon van het restaurant voordat zij de dinerpartner verlaten en voor het bewaren van de originele kopie voor de klant, om er zeker van te zijn dat het bedrag en de naam van het lid correct zijn afgedrukt. Voor degenen die ervoor kiezen om Asia Miles te verdienen via de Asia Miles by Cathay-app of de OpenRice-app, is het de verantwoordelijkheid van het lid om de gegevens in de bevestigingsmail op juistheid te controleren. AML en CPA zijn niet aansprakelijk voor claims van Asia Miles in geval van verlies van het originele dinerbonnetje, elektronisch geprinte betaalbewijs van het restaurant of de bevestigingsmail en/of het niet presenteren van de lidmaatschapskaart op het moment van betaling.
 9. Er wordt slechts één dinerbonnetje van het Cathay-lidmaatschapsprogramma of een elektronisch geprint betaalbewijs van een restaurant met voorgedrukt lidmaatschapsnummer en naam van het lid afgegeven per restaurantrekening of dinertransactie. Degenen die ervoor kiezen om Asia Miles te verdienen via de Asia Miles by Cathay-app of de OpenRice-app ontvangen slechts één bevestigingsmail op het moment van indienen.
 10. Asia Miles kunnen niet worden verdiend in combinatie met bepaalde aanbiedingen of kortingen van een dinerpartner. Leden worden geadviseerd om voorafgaand aan het diner contact op te nemen met de betreffende dinerpartner(s).
 11. Dinerpartners kunnen aanvullende algemene voorwaarden hanteren met betrekking tot de beschikbaarheid van en het in aanmerking komen voor het sparen van Asia Miles.
 12. Als leden om een van de volgende redenen geen Asia Miles kunnen verdienen via de Asia Miles by Cathay-app en de OpenRice-app, zal de dinerpartner alternatieve methoden voor het bijschrijven van Asia Miles verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot het verstrekken van dinerbonnen aan leden:
  a. Opschorting van het systeem dat vooraf door het Cathay-lidmaatschapsprogramma is aangekondigd;
  b. Fouten of storingen in systeembewerkingen als gevolg van een storing;
  c. Het niet beschikbaar zijn van de Asia Miles by Cathay-app en/of OpenRice-app; of
  d. Fouten of falen van de Asia Miles by Cathay-app en/of OpenRice-app als gevolg van een storing;
  e. Fouten of falen van de systemen van AML, CPA en/of OpenRice.
 13. Om ontbrekende Asia Miles te claimen, moeten leden het online aanvraagformulier voor ontbrekende Asia Miles invullen, samen met het dinerbonnetje, het originele elektronisch geprinte betaalbewijs van het restaurant met voorgedrukt lidmaatschapsnummer en de naam van het lid en/of de bevestigingsmail. Alleen leesbare originele of elektronische kopieën worden in behandeling genomen. Verzoeken om ontbrekende Asia Miles moeten binnen 6 maanden na de transactiedatum van het diner worden ingediend.
 14. De door de OpenRice-app gegenereerde QR-code is alleen beschikbaar voor leden om Asia Miles te sparen bij in aanmerking komende dinerpartners in Hongkong.
 15. Leden moeten hun Asia Miles by Cathay-app-account koppelen aan hun OpenRice-account om a. een tafelreservering te maken in de OpenRice-app en het relevante aantal Asia Miles voor dineren bij een dergelijke dinerpartner te verdienen; en/of b. de Miles Plus Cash-betalingsfunctie in de Asia Miles by Cathay-app gebruiken.
 16. Leden die hun Asia Miles by Cathay-app-account koppelen aan hun OpenRice-account erkennen dat hun persoonlijke gegevens vrijwillig en met toestemming worden verzameld voor opslag, overdracht en gebruik door AML, CPA en OpenRice.
 17. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de OpenRice-app om tafelreserveringen te doen bij dinerpartners, of betalingen te verrichten voor diners met Miles Plus Cash in de Asia Miles by Cathay-app, erkennen leden de servicevoorwaarden van OpenRice, de algemene voorwaarden voor tafelreserveringen voor algemene gebruikers en de verklaring inzake het beleid met betrekking tot persoonsgegevens (privacy) en gaan hiermee akkoord.
 18. Leden kunnen hun Asia Miles by Cathay-app-account loskoppelen van hun OpenRice-account door hier te klikken en het verzoek in te dienen. Het verzoek zal binnen zeven werkdagen worden verwerkt.
 19. Leden kunnen onderworpen zijn aan andere algemene voorwaarden van AML, CPA, en/of dinerpartners.
 1. De privileges van de co-branded creditcard van Cathay/Cathay Pacific/Asia Miles zijn alleen van toepassing op de primaire houders ("kaarthouders") van een creditcard van Cathay Pacific/het Cathay-lidmaatschapsprogramma.
 2. Om informatie met betrekking tot hun co-branded creditcard(s) van Cathay/Cathay Pacific/Asia Miles te bekijken, moeten leden contact opnemen met het klantenserviceteam.
 3. De volgende privileges van de co-branded creditcard van Cathay/Cathay Pacific/Asia Miles zijn beschikbaar op de creditcardpagina:
  a. 10% korting op in aanmerking komende diners wordt weergegeven op de in aanmerking komende artikelen wanneer het lid is ingelogd op zijn/haar account;
  b. 10% korting op artikelen in de Cathay Shop wordt bij het afrekenen op de afrekenpagina van de Cathay Shop vermeld; en
  c. Leden die in aanmerking komen voor het inwisselen voor loungepassen kunnen dit bekijken op de inwisselpagina.
 4. AML behoudt zich het recht voor in het geval van geschillen de uiteindelijke beslissing te nemen.
 1. Kaarthouders kunnen van tijd tot tijd gedurende 2 of 3 dagen profiteren van voorrang bij het inwisselen (afhankelijk van de desbetreffende Cathay/Cathay Pacific/Asia Miles co-branded creditcard) voor geselecteerde online boekingen voor vluchtawards met korting.  
 2. De volledige voorwaarden van het Cathay-lidmaatschapsprogramma met betrekking tot dergelijke inwisselingen van vluchtawards zijn van toepassing op de inwisseling met voorrang voor vluchtawards met korting.
 3. Om de promotionele korting te kunnen toepassen, moeten alle latere wijzigingen (zoals het omboeken, opnieuw uitgeven of terugbetalen van tickets) ook worden doorgevoerd binnen de periode voor de promotionele inwisselboeking. Wijzigingen worden afgehandeld door het klantenserviceteam en er wordt een servicetoeslag in rekening gebracht. Een dergelijke vergoeding kan van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. 
 4. Vergoedingen en belastingen opgelegd door overheden, andere autoriteiten of de beheerder van een luchthaven, en extra door de luchtvaartmaatschappij opgelegde kosten en toeslagen, zijn van toepassing. De daadwerkelijk vereiste Asia Miles, overheids- en luchthavenbelastingen/-vergoedingen en alle door de luchtvaartmaatschappij opgelegde toeslagen voor alle passagiers worden op het moment van de boeking meegedeeld.
 5. Voorrang bij inwisseling voor korting op vluchtawards is afhankelijk van beschikbaarheid. 
 6. U kunt niet op een wachtlijst worden geplaatst.
 7. Reisschema’s met open-jaw zijn niet toegestaan.
 8. Omboeking, restitutie of nieuwe uitgifte van gedeeltelijk gebruikte tickets is niet toegestaan.
 9. Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen.
 1. De geselecteerde co-branded creditcard(s) van Cathay/Cathay Pacific/Asia Miles die in aanmerking komen voor het inwisselen van kortingen voor reisawards zijn beschikbaar op de creditcardpagina.
 2. Kaarthouders kunnen genieten van 10% korting op alle hotels, autoverhuur en ervaring-awards die worden toegekend op travel.asiamiles.com Hotels, huurauto’s en ervaring-awards worden geregeld door Asia Miles Travel Services Limited (licentienr. 353953).
 3. Alle clausules in het gedeelte ‘Inwisselen voor hotels, autohuur en ervaring-awards’ zijn van toepassing op de ‘Korting inwisselen voor reisawards’.
 1. De geselecteerde co-branded creditcards voor Asia Miles/Cathay Pacific/Cathay die in aanmerking komen voor het inwisselen van korting voor diner-awards zijn te vinden op de creditcardpagina.
 2. Alle clausules in het gedeelte ‘Inwisselen voor lifestyle-awards – algemene voorwaarden’ zijn van toepassing op de "inwisseling van korting voor diner-awards".
 3. In aanmerking komende kaarthouders met een co-branded creditcard kunnen hun Asia Miles inwisselen door   diner-awards te selecteren in de Cathay Shop.  Het kortingstarief wordt automatisch toegepast op het moment van inwisseling van de diner-awards bij het inloggen op de website voor lifestyle-awards.
 4. Korting op inwisseling voor diner-awards is alleen van toepassing op bepaalde diner-awards zoals naar eigen goeddunken bepaald door AML. AML bepaalt ook naar eigen goeddunken het aantal Asia Miles en de kortingstarieven die nodig zijn om bepaalde diner-awards in te wisselen.
 5. Alleen van toepassing op inwisselingen voor het Cathay-lidmaatschapsprogramma die zijn voltooid in de Cathay Shop.
 6. Alle transacties zijn niet restitueerbaar, niet omkeerbaar en niet overdraagbaar.
 7. Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere promotionele aanbiedingen, tenzij anders vermeld.
 1. Alle clausules onder het gedeelte ‘Het lidmaatschapsprogramma Diner en banketten van Cathay’ zijn van toepassing op de ‘Dinerprivileges (van toepassing op houders van een Standard Chartered Cathay Mastercard creditcard)’.
 2. In aanvulling op het spaarvoorstel voor het mijlentegoed voor dineren, zoals beschreven in clausule 7 van het gedeelte ‘Dineren’ hierboven, kunnen kaarthouders van de Standard Chartered Cathay Mastercard HKD4 = 1 Asia Miles sparen voor dineren bij onze dinerpartners in Hongkong, met een extra HKD4 = 1 Asia Miles bij dineren op vrijdag, zaterdag of zondag.  Ondanks het voorgaande verdienen leden die een Standard Chartered Cathay Mastercard creditcard koppelen aan de Cathay-app en de betalingsfunctie Miles Plus Cash in de Cathay-app gebruiken, de extra Asia Miles zoals uiteengezet in deze clausule.  
 3. Kaarthouders kunnen genieten van 10% korting op alle inwisselingen voor diners bij gebruik van de betalingsfunctie Miles Plus Cash in de Cathay-app.  Deze aanbieding is echter ook niet beschikbaar voor inwisselingen voor diners in de Cathay Shop.  
 4. Alle transacties zijn niet restitueerbaar, niet omkeerbaar en niet overdraagbaar.
 5. Deze aanbieding kan niet worden gebruikt in combinatie met andere promotionele aanbiedingen, tenzij anders vermeld.
 1. Kaarthouders van geselecteerde co-branded creditcards  van Cathay Pacific kunnen genieten van 10% korting op de kosten voor ‘Miles vernieuwen’,  ‘Miles overschrijven’ en  ‘Miles cadeau doen’ bij het betalen met dergelijke co-branded creditcards door de kaarthouder. Ga voor meer informatie naar de creditcardpagina. 
 2. Co-branded creditcardhouders voor Asia Miles kunnen genieten van 20% korting op kosten voor ‘Miles vernieuwen’,   ‘Miles overschrijven’ en ‘Gift Miles’ bij het betalen met dergelijke co-branded creditcards door de kaarthouder. Ga voor meer informatie naar de creditcardpagina.
 3. Om van de bovenstaande korting te kunnen genieten moeten houders van een co-branded creditcard degenen zijn die Miles overdragen, aanvrager zijn om Miles te vernieuwen of koper of schenker van Gift Miles zijn.
 4. De gedeeltes ‘Miles overschrijven’, ‘Miles vernieuwen’ en ‘Miles cadeau doen’ van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
 1. Leden kunnen van tijd tot tijd Asia Miles doneren aan bepaalde liefdadigheidsorganisaties die door AML zijn uitgekozen, waarbij de minimale donatie aan elk goed doel 10.000 Asia Miles is, waarbij verdere verhogingen van 5000 Asia Miles zijn toegestaan. Voor het programma FLY greener wordt de bijdrage van het Cathay-lidmaatschapsprogramma berekend op basis van de duur van de reis en uw reisklasse of eenmalig met een inwisselbereik van 100 tot 999.999 Asia Miles. 
 2. Het totaal aantal Asia Miles van een donatie kan niet hoger zijn dan het totaal aan opgebouwde en beschikbare Asia Miles op het account van een lid op het moment van de aanvraag.
 3. Alleen leden kunnen Asia Miles doneren voor een goed doel; genomineerden kunnen hier geen gebruik van maken.
 4. Een lid mag geen Asia Miles doneren aan andere individuele leden.
 5. Asia Miles hebben geen contante waarde en zijn niet fiscaal aftrekbaar.
 6. AML brengt geen administratiekosten in rekening voor donaties van Asia Miles aan goede doelen of bijdragen aan het programma FLY greener. Het kan zeven dagen duren voordat de Asia Miles van de rekening van het lid worden afgeschreven. Daarna zal de donatie of bijdrage op het rekeningoverzicht van het lid worden vermeld als een inwisselingsactiviteit.
 7. Alle donaties worden als definitief en niet omkeerbaar beschouwd zodra de Asia Miles van een account zijn afgeschreven.
 1. Miles om cadeau te doen zijn alleen beschikbaar voor leden (zowel gevers als ontvangers) die in de afgelopen 12 maanden ten minste één geldige transactie voor het verdienen van Asia Miles hebben geregistreerd in elk van hun accounts.
 2. Miles om cadeau te doen worden tegen een vergoeding verkocht in blokken van 500 Asia Miles bij een minimale aankoop van 1000 Asia Miles. Er wordt een servicevergoeding in rekening gebracht voor elke aankoop. Dergelijke vergoedingen kunnen van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Op de pagina Optionele diensten en vergoedingen kunt u zien welke vergoedingen van toepassing zijn.
 3. In een kalenderjaar kan een lid niet meer dan 15.000 Asia Miles kopen voor zijn/haar eigen account en niet meer dan 30.000 Asia Miles ontvangen van een derde partij.
 4. Gift Miles verschijnen binnen 24 uur na de transactie op het account van de ontvanger.
 5. Alle transacties zijn niet restitueerbaar, niet omkeerbaar en niet overdraagbaar.
 1. Leden die 70% van de benodigde Asia Miles hebben voor het inwisselen voor een vlucht- of reisaward, kunnen de resterende 30% in blokken van 2000 Asia Miles bijkopen tegen betaling van een vergoeding ("opwaarderen"). Dergelijke vergoedingen kunnen van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Op de pagina Optionele diensten en vergoedingen kunt u zien welke vergoeding van toepassing is.
 2. Een lid kan alleen Asia Miles voor opwaardering kopen op het moment dat hij/zij een award aanvraagt.
 3. Er is geen restitutie mogelijk van gekochte Asia Miles voor transacties voor het opwaarderen van Miles.
 4. De bestaande Asia Miles in het account van het lid worden eerst gebruikt voordat de Asia Miles voor het opwaarderen van het lid worden gebruikt om in te wisselen voor de award. 
 5. Alle gekochte Asia Miles die niet worden gebruikt voor het inwisselen van de award, blijven op het account van het lid staan. Het resterende saldo van de in het kader van de transactie om Miles op te waarderen aangeschafte Asia Miles mag niet meer dan 2000 Asia Miles bedragen.
 6. De aankoop van Asia Miles zal op het rekeningoverzicht van het lid worden vermeld als een verkoop van handelswaar.
 7. De optie om op te waarderen is beschikbaar voor zowel vluchtawards als reisawards, maar is niet van toepassing op andere soorten inwisselingen.
 1. Asia Miles kunnen worden overgedragen naar het account van elke gekozen genomineerde voor de Redemption Group en onder voorbehoud van de betaling van een servicevergoeding. Een dergelijke vergoeding kan van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Voor meer informatie over servicevergoedingen gaat u naar de pagina Optionele servicevergoedingen. Overgedragen Asia Miles zijn 18 maanden geldig vanaf de datum van overdracht, en voor alle duidelijkheid zijn de bovenstaande algemene voorwaarden met betrekking tot de verlenging van Asia Miles van toepassing. 
 2. Mijlentegoeden die verdiend zijn in het tijdgebaseerde systeem kan worden verlengd naar het nieuwe, op activiteiten gebaseerde systeem voor de mate van verlenging van mijlentegoeden onder voorbehoud van de betaling van een servicevergoeding. Een dergelijke vergoeding kan van tijd tot tijd door AML worden gewijzigd. Voor meer informatie over servicevergoedingen gaat u naar de pagina Optionele diensten en vergoedingen. Miles die zijn verdiend onder het nieuwe op activiteiten gebaseerde systeem kunnen niet worden vervangen.
 3. Alle transacties om Asia Miles over te dragen zijn niet restitueerbaar en niet omkeerbaar.

Algemeen

Gedefinieerde voorwaarden

Definities

"Activiteit"

Betekent elke activiteit, uitdaging, evenement, beoordeling of promotie als onderdeel van de wellnessreis die beschikbaar is in de Cathay-app voor leden die deelnemen aan de wellnessreis om te voltooien, met inbegrip van de gevolgde activiteiten.

"Luchtvaartpartners"

Betekent luchtvaartmaatschappijen met wie AML en/of CPA regelingen heeft getroffen voor leden om Asia Miles te verdienen door te vliegen of gebruik te maken van de diensten van dergelijke luchtvaartmaatschappijen, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd door AML en/of CPA en voor leden om vluchten in te wisselen die verkocht en uitgevoerd worden door de luchtvaartpartner met behulp van Asia Miles.

"Luchthaven-upgrade-awards"

Betekent een upgrade-award die wordt aangevraagd en afgegeven op de luchthaven.

"Toepasselijk recht"

Alle toepasselijke wetten van elk rechtsgebied (met inbegrip van alle wijzigingen die van tijd tot tijd worden aangebracht), met inbegrip van verordeningen, voorschriften, vonnissen, decreten, rechterlijke bevelen, dagvaardingen en bevelen, of soortgelijke acties van een regelgevende instantie, en de regels, voorschriften, bevelen, interpretaties, vergunningen en licenties van een regelgevende instantie, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, opgeheven of vervangen; en (b) elke vergunning, toestemming, machtiging, accreditatie, praktijkcode, gedragscode of andere vereiste die tegen een partij afdwingbaar is.

 

"Aankomstlounge"

Betekent de aankomstlounge(s) van CPA die zich op een luchthaven kan/kunnen bevinden.

"Asia Miles" of "Miles" of "Mijlen"

Betekent de meeteenheid van het Cathay-lidmaatschapsprogramma, zoals Asia Miles of Miles die aan leden worden toegekend in verband met vliegreizen, gekochte diensten en producten of het gebruik van deelnemende diensten en producten, zoals naar eigen goeddunken bepaald door AML.

"Verdienactiviteiten Asia Miles"

Heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in het gedeelte ‘Asia Miles verdienen’ van de algemene voorwaarden van de wellnessreis.

"Award"

Betekent elk product of dienst die wordt aangeboden door AML, CPA, een luchtvaartmaatschappij van de oneworld Alliantie of een partner die door AML is aangewezen als in aanmerking komend om door een lid te worden verkregen door het inwisselen van Asia Miles, met inbegrip van lifestyle-awards, diner-awards en vluchtawards overeenkomstig deze algemene voorwaarden.

"Banketpartners"

Betekent bedrijven die banketdiensten aanbieden en met wie AML en/of CPA regelingen heeft getroffen voor leden om Asia Miles te verdienen door gebruik te maken van de producten of diensten van dergelijke bedrijven, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd door AML en/of CPA.

"Boekbare upgrade"

Betekent het voordeel waarmee in aanmerking komende leden hun ticket kunnen upgraden naar de volgende reisklasse onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden.

"Contant geld"

Betekent contant geld in een valuta die wordt geaccepteerd door AML.

"Cathay-app"

Betekent de mobiele lifestyle-app van Cathay.

"Cathay-lidmaatschapsprogramma"

Betekent de reis- en lifestyle-awards en het relatieprogramma van CPA, uitgevoerd en beheerd door AML en CPA.

"Cathay Pacific-app"

Betekent de mobiele reis-app van Cathay Pacific Airways.

"Cathay Shop"

Betekent lifestyle.asiamiles.com

"Cigna"

Betekent Cigna Worldwide Life Insurance Company Limited en/of Cigna Worldwide General Insurance Company Limited.

"Award medereiziger" of "Award ticket medereiziger" of "Ticket medereiziger"

Betekent elk in aanmerking komend vliegticket voor een reisgenoot uitgegeven door CPA of een luchtvaartpartner bij het inwisselen van het vereiste aantal Asia Miles door een lid of bij het inwisselen van een ticket voor een reisgenoot uitgegeven door CPA of een luchtvaartpartner wanneer een lid een First of Business Class ticket koopt van CPA of een luchtvaartpartner. 

"Voltooiing van een activiteit", "Voltooiing" of "Voltooid"

Betekent dat een deelnemer aan een wellnessreis een activiteit heeft voltooid in overeenstemming met alle vereisten, voorwaarden en bepalingen zoals door AML medegedeeld op het moment van toetreding tot die activiteit.

"CPA Group"

Betekent CPA, AML en elke entiteit die door AML wordt gecontroleerd of onder gezamenlijke controle staat met AML.

"Creditcardpagina"

Betekent pay.cathaypacific.com

"Klantenservice" of "klantenserviceteam"

Betekent het klantenservicecentrum van het Cathay-lidmaatschapsprogramma. Ga naar de website voor de contactgegevens van het klantenserviceteam. 

"Apparaat"

Betekent een smartphone, tablet of een ander apparaat zoals van tijd tot tijd door AML wordt meegedeeld.

"Door een apparaat gevolgde activiteiten"

Betekent de activiteiten die kunnen worden gevolgd met een toegestaan tracking-apparaat dat van tijd tot tijd kan worden bepaald en aan de leden kan worden meegedeeld door AML in verband met de wellnessreisactiviteiten, indien van toepassing.

"Diner-pagina"

Betekent dining.cathaypacific.com

"Dinerpartners"

Betekent eet- en drinkgelegenheden, met uitzondering van banketpartners, waarmee AML en/of CPA afspraken heeft gemaakt om leden Asia Miles te laten sparen door gebruik te maken van de producten of diensten van deze eet- en drinkgelegenheden, die van tijd tot tijd door AML en/of CPA kunnen worden gewijzigd.

"Deelnemer aan een opgewaardeerde wellnessreis"

Dit betekent dat een lid dat voldoet aan de vereisten uiteengezet in het gedeelte Deelname aan een wellnessreis van deze algemene voorwaarden en geregistreerd is om deel te nemen aan de wellnessreis in de Cathay-app en door AML, door Cigna op de hoogte is gebracht dat dit lid verzekerd is onder één of meer in aanmerking komende verzekeringsproducten en verzekerd blijft onder één of meer in aanmerking komende verzekeringsproducten gedurende de hele duur van deze deelname.

"In aanmerking komende verzekeringsproducten"

Betekent de verzekeringsproducten die onderschreven zijn door Cigna en vermeld staan in de Cathay-app en/of op de website en/of meegedeeld aan de leden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd en die niet zijn opgeschort of verwijderd door AML.

"Vluchtaward"

Betekent een vliegticket, upgrade-award of award medereiziger  uitgegeven door CPA of een luchtvaartpartner bij het inwisselen van het vereiste aantal Asia Miles door een lid.

"Pagina voor vluchtawards"

Betekent flights.cathaypacific.com

"Fraude"

Betekent fraude, oneerlijkheid en bedrog, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Het bewust verstrekken van onjuiste informatie om Asia Miles te verdienen;
 • Het verstrekken van valse documenten;
 • Pogingen om Asia Miles te verdienen voor vluchten die worden uitgevoerd door een andere persoon dan het lid;
 • Het verkopen, ruilen en/of kopen van Asia Miles of awards, met inbegrip van pogingen tot het verkopen of overdragen van Asia Miles of awards door middel van verkoop of veilingen via internet; of
 • Het bewust profiteren van de fraude of het wangedrag van een ander lid of individu.

"Miles cadeau doen"

 Betekent de aankoop van Asia Miles door leden voor zichzelf, hun genomineerden voor de Redemption Group of andere Asia Miles-leden.

"Grote cirkelafstand"

Betekent de kortste afstand tussen twee punten langs het aardoppervlak.

"HK Express"

Betekent Hong Kong Express. 

"HKD" of "HK$"

Betekent Hongkong dollar, de officiële valuta van de Hong Kong Special Administrative Region van de Volksrepubliek China.

"Lifestyle-awards"

Betekent producten, diensten of vouchers die door een lid kunnen worden verkregen via de Cathay Shop in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

"Koppel" of "koppelen"

Dit betekent het koppelen van een toegestaan tracking-apparaat aan de Cathay-app en het synchroniseren van activiteitsgegevens met de Cathay-app.

"Verkocht en uitgevoerd" of "Verkochte en uitgevoerde vlucht"

Betekent vluchten die worden verkocht door de luchtvaartmaatschappij die het vliegtuig exploiteert en die de naam van de luchtvaartmaatschappij op het vliegtuig dragen. Bijvoorbeeld: een door CPA verkochte en uitgevoerde vlucht is een vlucht die door CPA wordt verkocht met een vluchtnummer van CPA en die door CPA wordt uitgevoerd.

"Lid", "u", "uw"

Betekent elke persoon die lid is van het Cathay-lidmaatschapsprogramma.

"Lidmaatschap"

Betekent het lidmaatschap van elk lid van het Cathay-lidmaatschapsprogramma.

"Lidmaatschapskaart"

Betekent de fysieke en/of digitale lidmaatschapskaart van een lid.

"Lidmaatschapsonderbreking"

Betekent dat het lidmaatschap van een lid tijdelijk wordt onderbroken onder voorbehoud van deze algemene voorwaarden. 

"Lidmaatschapsperiode"

Betekent de periode van 12 maanden die ingaat op de datum waarop het lidmaatschapsaccount van het lid voor het eerst werd geopend of elke eerstvolgende verjaringstermijn van die datum, al naar gelang van het geval.

"Mid-statusvoordelen" 

Betekent de aanvullende voordelen die beschikbaar zijn voor een lid wanneer het lid het vereiste aantal Statuspunten binnen elke status bereikt. 

"Miles Plus Cash"

Betekent de mogelijkheid voor leden om bepaalde producten en diensten in te wisselen met: (i) een combinatie van een bepaald aantal Miles en een bepaald bedrag aan contant geld; (ii) alleen Miles; of (iii) alleen contant geld.

"Wangedrag"

Betekent wangedrag en ongepast gedrag, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Inschrijven voor een dubbel lidmaatschap;
 • Het niet naleven van deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van partners;
 • Het niet naleven van de algemene vervoersvoorwaarden voor passagiers en bagage van CPA en/of partners (die van tijd tot tijd gewijzigd worden); of
 • Pogingen om Asia Miles of awards via fraude te verkrijgen.

"Aanvraagformulier voor ontbrekende Asia Miles"

Betekent het online beschikbare formulier dat leden kunnen indienen indien ze aanspraak willen maken op Asia Miles waarop ze recht hebben, maar die niet hier zijn bijgeschreven op hun lidmaatschapsaccount.

"Activiteiten die niet door een apparaat worden gevolgd"

Betekent alle activiteiten die handmatig door het lid moeten worden geregistreerd in verband met de deelname van het lid aan de wellnessreis in de Cathay-app, zoals van tijd tot tijd bepaald en bekendgemaakt door AML.

"oneworld Alliance" of "oneworld"

Betekent de luchtvaartalliantie van oneworld.

"oneworld Multi-carrier Awards"

Betekent een vluchtaward voor een traject met ten minste twee sectoren met twee oneworld-luchtvaartmaatschappijen en CPA is een van de luchtvaartmaatschappijen van een van de sectoren of met drie of meer oneworld-luchtvaartmaatschappijen en de CPA is ten minste een van de luchtvaartmaatschappijen van een van de sectoren.

"Online winkelpartners"

Betekent cathay.com/shop-online-partners.

"OpenRice"

Betekent OpenRice Limited.

"OpenRice-account"

Betekent dat de gebruikers van het account zich moeten registreren bij OpenRice om de OpenRice-app te kunnen gebruiken.

"OpenRice-app"

Betekent de app die eigendom is van en wordt beheerd door OpenRice.

"Pagina voor Optionele diensten en vergoedingen"

Betekent www.cathaypacific.com/cx/en_HK/optional-services-and-fees.html.

"OTP"

Betekent een automatisch gegenereerde numerieke of alfanumerieke tekenreeks die een gebruiker authentiseert voor een enkele transactie of inlogsessie.

"Partners"

Betekent bedrijven waarmee AML en/of CPA regelingen heeft getroffen voor leden om Asia Miles te verdienen door gebruik te maken van de producten of diensten van die bedrijven. Een volledige lijst van partners is beschikbaar op de website

"Toegestane tracking-apparatuur"

Betekent elk apparaat dat door AML wordt toegestaan om tracking-activiteiten uit te voeren en/of het gebruik van trackingtoepassingen mogelijk te maken in verband met de wellnessreis, zoals vermeld in de Cathay-app en/of op de website en/of aan de leden meegedeeld en dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

‘"Redemption Group"

Betekent de groep van genomineerden voor de Redemption Group van elk lid.

"Genomineerde voor Redemption Group" of "Genomineerde"

Betekent personen die zijn genomineerd door een lid in overeenstemming met het gedeelte ‘Redemption Groups’ onder deze algemene voorwaarden en die daardoor in aanmerking komen voor het inwisselen van Asia Miles van dat lid.

"Regelgevende autoriteit"

Betekent elke overheidsinstantie die regelgevend of toezichthoudend gezag heeft over een deel van de zaken of activiteiten van een entiteit van de CPA Group.

 

"Standaard award"

Dit betekent een vluchtaward die voldoet aan de standaard vereisten van de awardtabel voor miles op de pagina voor vluchtawards.

"Deelnemer aan een standaard wellnessreis"

Betekent een lid dat voldoet aan de vereisten zoals uiteengezet in het gedeelte ‘Deelname aan een wellnessreis’ in deze algemene voorwaarden en zich registreert voor deelname aan de wellnessreis via de Cathay-app, maar geen deelnemer is aan een opgewaardeerde wellnessreis.

"Status"

Betekent de status van een lid op basis van de vier statussen van het Cathay-lidmaatschapsprogramma in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

"Statuspunten"

Betekent de punten die worden toegekend aan leden die leden het recht geven om een lidmaatschapsstatus te verkrijgen of te behouden.

“Misbruik ticketuitgifte”

Met betrekking tot de verlengde deadline voor ticketuitgifte voor Diamond-leden en elke andere verlenging van de deadline voor de uitgifte van tickets onder reserveringen gemaakt door Leden zoals deze van tijd tot tijd door AML kan worden toegekend (en gewijzigd) (elk een “Van toepassing zijnde deadline voor ticketuitgifte”), betekent:

 1. herhaaldelijk nalaten om een ticket uit te geven voor het einde van de van toepassing zijnde deadline voor ticketuitgifte (resulterend in het automatisch annuleren van dergelijke reserveringen door CPA in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en/of andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden van CPA);
 2. meer dan één boeking voor dezelfde vlucht onder dezelfde naam aanmaken; en/of
 3. herhaaldelijk dezelfde vlucht omboeken, of het nu gaat om:
  i. het annuleren van een deel van de oorspronkelijke reservering voor het einde van de van toepassing zijnde deadline voor ticketuitgifte en vervolgens omboeken naar dezelfde vlucht; of
  ii. het niet annuleren van een reservering voor het einde van de van toepassing zijnde deadline voor ticketuitgifte (resulterend in het automatisch annuleren van een dergelijke reservering door CPA in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en/of andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden van CPA) en vervolgens omboeken naar dezelfde vlucht.

"Upgrade-award"

Betekent elke in aanmerking komende upgrade van een vliegticket van een lagere klasse naar een ticket met een hogere klasse, uitgegeven door CPA bij het inwisselen van het vereiste aantal Asia Miles door een lid.

"Website"

Betekent www.cathaypacific.com

"Wellnessreis"

Betekent de wellnessreis die beschikbaar is in de Cathay-app en waarmee leden kunnen deelnemen aan activiteiten en deze kunnen voltooien.

"Deelnemer aan een wellnessreis"

Betekent een lid dat deelneemt aan de wellnessreis, inclusief een deelnemer aan een standaard wellnessreis en/of een deelnemer aan een opgewaardeerde wellnessreis, indien van toepassing.

Een lid garandeert hierbij als volgt:

 1. Het lid zal zich houden aan alle toepasselijke wetten, statuten, verordeningen en voorschriften met betrekking tot het gebruik van de website, materialen en diensten.
 2. Het lid zal de website, de materialen en de diensten uitsluitend voor legale doeleinden gebruiken en zal bij het gebruik van de website, de materialen en de diensten geen inbreuk maken op de rechten van derde partijen.
 1. AML, CPA en/of partners kunnen door een lid, een genomineerde of een reisgenoot niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade, schade of kosten, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit of verband houden met het Cathay-lidmaatschapsprogramma, de levering van diensten, de verstrekking of weigering van voordelen, en awards, ongeacht of deze schade, dit verlies of deze kosten worden veroorzaakt door nalatigheid of anderszins, en ongeacht of AML, CPA en/of partners wel of niet enige controle hebben over de omstandigheden die aanleiding geven tot de claim.
 2. Onder voorbehoud van bepaling 1, van ‘Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid’ hierboven, en eventuele toepasselijke beperkingen onder het Verdrag van Warschau of onder de reisvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, is de aansprakelijkheid van AML, CPA en/of partners op contractuele basis, door benadeling of anderszins met betrekking tot enige claim die voortvloeit uit handelingen of nalatigheden in het kader van het Cathay-lidmaatschapsprogramma, met inbegrip van de verstrekking en het gebruik van awards, beperkt tot het restitueren van de waarde van de door het lid ingewisselde Asia Miles waarvoor de kwestie is ontstaan. 
 3. AML zal zich inspannen om de beschikbaarheid van door partners geleverde producten en diensten te waarborgen, maar is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het niet leveren van dergelijke producten en diensten door de partners. Wanneer een lid gebruikmaakt van de diensten van partners, zijn de algemene voorwaarden van de partner van toepassing en is AML niet aansprakelijk voor enig verlies.
 4. Voor alle duidelijkheid: niets in deze voorwaarden zal aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid. Alle uitdrukkelijke of impliciete wettelijke of andere voorwaarden van AML, CPA en/of partners worden hierbij uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan.
 1. Voor meer informatie over hoe uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, bekijkt u het privacybeleid voor klanten van CPA  (‘Privacybeleid’).
 1. AML behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden, met inbegrip van eventuele subgedeeltes van deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een verleende dienst, te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te kunnen wijzigen. Wanneer u lid blijft van AML en/of gebruik blijft maken van de door AML aangeboden diensten, geeft u daarmee te kennen dat u de wijzigingen in de algemene voorwaarden aanvaardt. 
 2. Leden kunnen door het gebruik van Asia Miles belastingplichtig worden of een meldingsplicht hebben. AML behoudt zich het recht voor om op verzoek van een belastingdienst alle details te verstrekken over het opbouwen en inwisselen van Asia Miles door leden. AML en CPA sluiten alle aansprakelijkheid uit voor het op deze manier samenwerken met belastingautoriteiten.
 3. Asia Miles en alle eigendomsrechten op deze Asia Miles blijven te allen tijde bij AML en zullen nooit worden overgedragen aan het lid.
 4. Het risico van diefstal of ongeoorloofd of frauduleus inwisselen van Asia Miles gaat over op het lid zodra er Asia Miles op het account van een lid staan.
 5. Behoudens het bepaalde in deze algemene voorwaarden zijn de Asia Miles op geen enkele wijze overdraagbaar, en kunnen zij niet van rechtswege kunnen worden nagelaten, toegekend of anderszins worden overgedragen.
 6. Het falen van AML en/of CPA om de rechten die hierin zijn opgenomen uit te oefenen of af te dwingen kan niet worden beschouwd als een verklaring van afstand, noch het recht van AML en/of CPA om verdere maatregelen te nemen ten aanzien van dat recht of enig ander recht aantasten.
 7. In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of bestuursorgaan van de bevoegde rechter ongeldig of onuitvoerbaar wordt bevonden, zal de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een dergelijke bepaling niet van invloed zijn op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. Alle bepalingen die niet beïnvloed worden door deze ongeldigheid of onuitvoerbaarheid zullen onverminderd van kracht blijven.
 8. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst en de zienswijze van AML, CPA en een lid met betrekking tot het Cathay-lidmaatschapsprogramma en vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge verklaringen, overeenkomsten of afspraken tussen hen met betrekking tot het onderwerp van deze algemene voorwaarden (inclusief elke verkeerde voorstelling van zaken door AML en/of CPA), anders dan elke frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door een partij om de andere partij ertoe aan te zetten deze algemene voorwaarden aan te gaan.
 9. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de Engelse versie van deze algemene voorwaarden en een versie van deze algemene voorwaarden in een andere taal, heeft de Engelse versie voorrang.
 1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Hongkong. Door deel te nemen aan het Cathay-lidmaatschapsprogramma en gebruik te maken van de diensten die worden geleverd onder deze algemene voorwaarden, onderwerpt elk lid zich aan de non-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Hongkong in verband met juridische stappen of geschillen die kunnen ontstaan in verband met een dergelijke deelname aan het Cathay-lidmaatschapsprogramma.