Ugrade uw webbrowser
U gebruikt een browser die we niet ondersteunen. Voor de beste gebruikerservaring op onze site, raden we u aan te upgraden naar een nieuwere browser. Zie onze lijst met ondersteunde browsers.
Onze toewijding aan diversiteit en inclusie

Wij geloven dat een gevarieerde, inclusieve Cathay-familie ons een beter bedrijf maakt, voor onze mensen en voor u.

Diversiteit maakt ons beter

Er zijn binnen Cathay meer dan 70 verschillende nationaliteiten te vinden, en verschillende generaties, religieuze overtuigingen, geslachten en seksuele identiteiten en personen met verschillende capaciteiten.

We willen dat onze Cathay-familie net zo divers en inclusief is als de gemeenschappen waarin we actief zijn, van culturele en sociale nuances vertalen, tot passagiers helpen om zich thuis te voelen, zelfs als ze zich hoog in de wolken bevinden. Of u nu bij ons vliegt, winkelt of werkt, wij willen een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

Het hebben van zo'n diverse Cathay-familie is een voorrecht. Als onderdeel van onze visie om een daadwerkelijk inclusieve cultuur te realiseren doen we er alles aan om een vooruitstrevende, toonaangevende werkgever te worden door de mensen die ons tot dit punt hebben gebracht te beschermen en te prijzen.

Onze doelen voor diversiteit en inclusie

Onze belangrijkste prioriteit is het creëren van een veilige omgeving waarin verschillende ervaringen, meningen en achtergronden bij elkaar komen. Als mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen, worden ze geïnspireerd om innovatiever en creatiever te zijn, de status quo uit te dagen en een positieve werkomgeving te creëren waarin iedereen in het succes deelt.

 

Daarom hebben we drie belangrijke doelen gesteld als onderdeel van onze missie om een van de beste servicemerken ter wereld te worden:

  • Het opbouwen en onderhouden van een cultuur waar onze diversiteit een belangrijk onderdeel van is.
  • Het stimuleren van gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen binnen Cathay.
  • Uitgroeien tot de voorkeursluchtvaartmaatschappij voor onze passagiers, zakenpartners en medewerkers, op basis van onze sterke toewijding aan diversiteit en inclusie.

Wat we beloven


Gendergelijkheid

Wij beloven meer vrouwelijke vertegenwoordiging onder leidinggevenden en in ondervertegenwoordigde gebieden, en zorgen ervoor dat genderbarrières en vooroordelen uit de weg worden geruimd.


Seksuele geaardheid en genderidentiteit

We beloven een inclusieve omgeving te creëren waarin mensen volledig zichzelf kunnen zijn op het werk, zodat ze het beste van zichzelf kunnen laten zien zonder angst voor discriminatie of negatieve gevolgen.


Verschillende capaciteiten

We beloven de toegankelijkheid van de werkplek te vergroten, zodat mensen met verschillende capaciteiten (zowel zichtbaar als onzichtbaar) gelijke kansen hebben om mee te doen en succesvol te zijn.


Leeftijd

We willen een leeftijdsneutrale werkomgeving voor meerdere generaties creëren.


Etniciteit

We willen een werkomgeving creëren waarin mensen van alle etnische en culturele achtergronden gerespecteerd en aangemoedigd worden om samen te werken en een bijdrage te leveren aan het bedrijf.

Onze initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie

Genderdiversiteit in de luchtvaart

Als lid van de International Air Transport Association (IATA) en ondertekenaar van het 25by2025Opent in een nieuw venster-programma streven we ernaar om de gendergelijkheid bij Cathay en in de luchtvaartindustrie aanzienlijk te verbeteren.

 

We maken onze belofte waar door:

  • jaarlijks te rapporteren over belangrijke diversiteitsstatistieken;
  • het als doel te stellen om in 2025 niet meer dan 65% van dezelfde gender in senior posities (algemeen manager en hoger) te hebben;
  • het aantal vrouwelijke nominaties van onze luchtvaartmaatschappijen voor IATA-bestuursrollen tot minimaal 25% te verhogen.

 

Gender Equity Network

We zijn er trots op dat er bij Cathay vrouwen werken op elk niveau. We begrijpen echter dat er altijd nóg meer kan worden gedaan om een bedrijf met echte gendergelijkheid te creëren. In 2022 hebben we ons Cathay Women’s Network en Male Allies Network geïntegreerd en een Gender Equity Network opgezet om te helpen barrières en vooroordelen in ons bedrijf weg te nemen, zodat onze collega’s van alle genders gelijke kansen hebben om hun volledige potentieel te bereiken.

Het netwerk biedt talentontwikkelingsprogramma's, workshops en netwerkevenementen, en streeft er naar het interne beleid te beïnvloeden en een voortdurende dialoog over genderdiversiteit en gelijkwaardigheid te creëren.

Fly With Pride

Fly With Pride, gelanceerd in 2018, is het netwerk voor onze LGBT+-medewerkers en -partners over de hele wereld. Het is zowel een sociaal netwerk als een ondersteuningssysteem en heeft als doel een cultuur van ondersteuning, bewustwording, acceptatie en viering van de LGBT+-gemeenschap bij Cathay te bevorderen.

Fly With Pride biedt ook trainingen over wat het betekent om een bondgenoot te zijn, gericht op het verbeteren van de organisatiecultuur, het beïnvloeden van het bedrijfsbeleid en het stimuleren van leiderschapstoewijding.

OneCathay: Intercultural

In 2023 lanceerden we OneCathay: Intercultural, een netwerk met als doel het opbouwen van een werkplek waar mensen van alle etnische en culturele achtergronden worden begrepen, gerespecteerd en aangemoedigd om samen te werken en in staat zijn om van elkaar te leren en samen te groeien.

Door middel van de drie pijlers richt het netwerk zich op het vergroten van intercultureel bewustzijn, het bevorderen van etnisch inclusievere processen en beleid, en het betrekken van etnisch diverse gemeenschappen om ondersteuning en kansen te bieden.

Ability2Fly

Ability2Fly biedt middelen en een gemeenschap voor iedereen bij Cathay met handicaps, waaronder ook onze collega's die verzorgers zijn van personen met handicaps en bondgenoten in dit kader.

Het in 2023 gelanceerde netwerk richt zich op het opbouwen van een positief bewustzijn van en begrip voor personen met handicaps, het bevorderen van inclusie van medewerkers met verschillende capaciteiten en het samenwerken aan de ontwikkeling van beleid en praktijken met betrekking tot personen met handicaps en er zo voor te zorgen dat we een favoriete werkplek worden.