Quý khách đã tắt cookie cho trang web này. Vui lòng bật cookie để có trải nghiệm duyệt tốt hơn.
Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Lịch bay

Lên kế hoạch cho chuyến đi của quý khách bằng cách tìm kiếm lịch bay của chúng tôi với danh sách đầy đủ của các chuyến bay trong năm tiếp theo. Để xem thông tin khởi hành hoặc thông tin hạ cánh gần đây, hãy sử dụng tính năng  tình trạng chuyến bay.

Xin lưu ý là trang web của chúng tôi luôn hiển thị trước các chuyến bay của Cathay Pacific và Cathay Dragon, tiếp theo là chuyến bay của các hãng vận chuyển thuộc oneworld và sau đó là các hãng vận chuyển không thuộc oneworld.

Tìm kiếm lịch bay

Please wait

Loading