โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การยกเลิกฟรีใน 24 ชั่วโมงสำหรับสมาชิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. “การยกเลิกฟรีใน 24 ชั่วโมง” เป็นบริการทางเลือกหนึ่งที่ Cathay Pacific มีให้เพื่อช่วยให้สมาชิก Cathay สามารถยกเลิกการจองเที่ยวบิน โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว โปรดดูเงื่อนไขของสัญญาที่เอกสารกำหนดการบินของท่านและเงื่อนไขการขนส่งทั่วไปสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระของ Cathay Pacific
 2. บริการนี้มีให้สำหรับการจองผ่านเว็บไซต์ทางการ (cathaypacific.com) หรือแอปพลิเคชันมือถือทางการ (Cathay Pacific App) ของ Cathay Pacific เท่านั้น
 3. ระยะเวลาที่ใช้สิทธิ์การยกเลิกได้คือภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการจอง วันที่และเวลาสำหรับการยกเลิกฟรีจะแสดงในหน้าการชำระเงินและในอีเมลยืนยัน
 4. โดยมีผลกับบัตรโดยสารที่ยังไม่มีการใช้เลยเท่านั้น บัตรโดยสารที่ออกใหม่ แบบแยก และตั๋วที่ทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน วันเดินทาง ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้
 5. ไม่สามารถใช้กับบัตรโดยสารที่ “เก็บการจองราคาค่าโดยสาร”
 6. เฉพาะสมาชิก Cathay ที่เพิ่มหมายเลขสมาชิกของตนหรือลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระหว่างขั้นตอนการจองเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์นี้ หากเพิ่มหมายเลขสมาชิกแล้วหลังจากขั้นตอนการจอง ผู้โดยสารจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการขอยกเลิกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมภายใน 24 ชั่วโมง
 7. ไม่มีให้บริการในเที่ยวบิน (ช่วงการบินแรก) ซึ่งออกเดินทางภายในแปดวัน (192 ชั่วโมง)
 8. เที่ยวบินร่วมและเที่ยวบินระหว่างสายการบินที่จองผ่านเว็บไซต์ทางการของ Cathay Pacific (cathaypacific.com) หรือแอปพลิเคชันบนมือถืออย่างเป็นทางการ (Cathay Pacific App) มีสิทธิ์เข้าร่วมภายใต้นโยบายนี้
 9. บริการพิเศษด้านการเดินทาง รวมถึงการประกันการเดินทางและค่าธรรมเนียมบริการของ “การเก็บการจองราคาค่าโดยสาร” จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
 10. ไม่สามารถใช้กับการจองโรงแรม การจองแพคเกจ การจองเป็นหมู่คณะ การจอง Asia Miles Flight Awards, MICE (การประชุม, รางวัลการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ, การสัมมนา, งานนิทรรศการ) การขนส่งสินค้าทางบกและทางทะเล (บริการของเที่ยวบินร่วม) Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาว่าจะให้มี “การยกเลิกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมภายใน 24 ชั่วโมง” สำหรับเที่ยวบิน, แพคเกจ หรือการจองใด ๆ หรือไม่
 11. จะได้รับการคืนเงินภาษีและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงภายใต้ “การยกเลิกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมภายใน 24 ชั่วโมง”
 12. คําขอคืนเงินต้องยื่นทางออนไลน์หรือผ่านแอปในมือถือผ่านทาง จัดการการจอง > ทําการจองใหม่และขอคืนเงิน คําขอคืนเงินที่ดําเนินการผ่านแบบฟอร์มการขอคืนเงินทางออนไลน์, ฝ่ายบริการลูกค้า หรือการแชทสดของเรา จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์
 13. การคืนเงินให้ธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต และ PayPal จะใช้เวลาดำเนินการ 7 วันทำการ หากเป็นกรณีอื่น ๆ อาจใช้เวลาสูงสุด 20 วันตามปฏิทิน
 14. หากท่านได้ชำระเงินด้วย Miles Plus Cash ส่วนของไมล์สะสมของท่านจะคืนไปยังบัญชีสมาชิกเดิมของท่าน
 15. หากท่านซื้อบัตรโดยสารผ่าน Cathay Pacific โดยตรง และได้ส่งคำขอคืนเงินของท่านผ่าน จัดการการจอง ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง เพื่อตรวจสอบสถานะการคืนเงินของท่านในช่วง 90 วันที่ผ่านมา
 16. นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ของสหรัฐฯ เนื่องจากการจองออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสหรัฐอเมริกามากกว่าเจ็ดวันก่อนถึงวันออกเดินทางจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการจอง
 17. Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 18. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า