โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานการประมูลเพื่ออัปเกรดที่นั่ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับการส่งข้อเสนอการอัปเกรดบัตรโดยสารที่ออกโดยสต็อกบัตรของ Cathay Pacific Airways Limited (“Cathay Pacific”) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “Cathay”) ที่มีรหัสสายการบิน CX สำหรับการให้บริการแก่ผู้โดยสารที่ดำเนินการโดย Cathay Pacific

เมื่อกดปุ่ม “ข้าพเจ้ายอมรับ/ข้าพเจ้าตกลง” และ/หรือโดยการเข้าร่วมในการประมูลเพื่ออัปเกรด แสดงว่าท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

A. วิธีดำเนินการ

 1. ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์อาจได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโปรโมชั่น ‘การประมูลเพื่ออัปเกรด’ ("การประมูลเพื่ออัพเกรด”) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ตามวิธีการต่อไปนี้:
  1. ในระหว่างขั้นตอนการจอง ผ่านทางแบนเนอร์เชิญ 'การประมูลเพื่ออัปเกรด' ในหน้าการยืนยันการจองทางอินเทอร์เน็ตของ Cathay
  2. โดยการเชิญทางอีเมลไม่ต่ำกว่าสี่วันก่อนการออกเดินทางของส่วนแรกของการจอง หากผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ได้สมัครรับจดหมายข่าวของ Cathay หรือ
  3. ที่เว็บไซต์ cathaypacific.com/UpgradeBid หรือที่หน้าจัดการการจองของฉัน (Manage My Booking) โดยป้อนหมายเลขอ้างอิงการจองและนามสกุลของผู้โดยสารที่มีสิทธิ์

B. การมีคุณสมบัติเข้าร่วม

 1. การเข้าร่วมในโปรโมชั่นการประมูลเพื่ออัปเกรดเป็นการเชิญเท่านั้นและ Cathay มีสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคำเชิญทุกคน
  เฉพาะผู้โดยสารที่มีเอกสารยืนยันบัตรที่ซื้อเพื่อเดินทางกับ Cathay ภายใต้การจองชั้นโดยสารที่เลือกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนอในการประมูลเพื่ออัปเกรด เพื่อให้มีโอกาสในการอัพเกรดจากชั้นโดยที่สารซื้อเป็นชั้นโดยสารที่สูงขึ้นถัดไป ("ข้อเสนอ") บัตรโดยสารจะต้องออกโดยสต็อกบัตรโดยสาร CX บัตรที่ใช้ไมล์แลกไม่มีสิทธิ์ในการประมูลเพื่ออัปเกรด
 2. การประมูลเพื่ออัปเกรดมีให้บริการเฉพาะกับเที่ยวบินที่จำหน่ายหรือดำเนินการโดย CX ที่ขึ้นต้นด้วย CX ตามที่เลือกโดย Cathay เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว
 3. สามารถส่งข้อเสนอได้เพียงหนึ่งครั้งต่อส่วนการบินในการจองใด ๆ ถ้าในรายการจองหนึ่ง ๆ มีผู้โดยสารหลายคน จะต้องส่งข้อเสนออัปเกรดสำหรับผู้โดยสารทุกคนในการจอง การคิดคำนวณจำนวนข้อเสนอจะคิดตามจำนวนผู้โดยสาร เช่น จำนวนข้อเสนอที่ระบุไว้จะถูกคูณด้วยจำนวนของผู้โดยสารในการจอง
 4. ในการส่งข้อเสนอ ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์จะต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและจำเป็นต้องเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการในนามของผู้โดยสารแต่ละรายที่รวมอยู่ในข้อเสนอ ผู้โดยสารที่ส่งข้อเสนอจะถือว่ามีอำนาจในการดำเนินการแทน และกระทำการที่มีผลผูกมัดกับผู้โดยสารทุกคนในการจองเดียวกันต่อข้อเสนอและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
 5. ข้อเสนอทั้งหมดไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าระวางพิเศษ
 6. สามารถส่งข้อเสนอสำหรับการอัปเกรดเป็นชั้นถัดไปที่สูงกว่าได้เฉพาะในส่วนของชั้นประหยัดพรีเมี่ยมหรือชั้นประหยัดเท่านั้น
 7. หลังจากที่ส่งข้อเสนอ ผู้โดยสารทุกคนในการจองจะได้รับการพิจารณาเพื่ออัปเกรดภายใต้ข้อเสนอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เกณฑ์การคัดเลือกอาจรวมไปถึง แต่ไม่ได้จำกัดเฉพาะ จำนวนข้อเสนอ ชั้นโดยสารหรือประเภทค่าโดยสารของบัตรเดิมที่ชำระ สถานะสมาชิก Cathay ที่นั่งว่าง และจำนวนผู้โดยสารที่รวมอยู่ในข้อเสนอ ข้อเสนอที่ประสบความสำเร็จจะได้รับการคัดเลือกโดย Cathay ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของตนในการตัดสินว่า จะตอบรับข้อเสนอหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่รับรองว่าผู้โดยสารคนใดจะได้รับการอัปเกรดหรือไม่ โดยไม่คำนึงว่าที่นั่งบนเครื่องบินในชั้นที่นั่งโดยสารที่ขออัปเกรดตามข้อเสนอนั้นว่างหรือไม่ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้
 8. ในกรณีที่ข้อเสนอเพื่ออัพเกรดของผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับการตอบรับโดย Cathay ทาง Cathay จะส่งเอกสารเบ็ดเตล็ดอิเล็กทรอนิกส์ (EMD) ไปให้แก่ผู้โดยสารนั้นทางที่อยู่อีเมลที่ผู้โดยสารได้แจ้งไว้เมื่อส่งข้อเสนอ ผู้โดยสารที่ประสบความสำเร็จจะได้รับการแจ้งผลทางอีเมลไม่ต่ำกว่า 1 วันก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ของเที่ยวบิน การเช็คอินออนไลน์อาจไม่สามารถดำเนินการได้ก่อนการแจ้งให้ทราบดังกล่าว
 9. เงื่อนไขค่าโดยสาร (รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่เพียง นโยบายการยกเลิก กฎการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม ฯลฯ) ของบัตรที่ซื้อมาเดิมจะยังคงใช้ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีการอัปเกรดในที่นี้ก็ตาม
 10. สมาชิก Cathay ที่ใส่หมายเลขสมาชิกไว้ในบัตรเดิมจะได้รับ Status Points และ Asia Miles ตามชั้นโดยสารหรือประเภทค่าโดยสารของบัตรเดิมที่ชำระ
 11. การประมูลเพื่ออัปเกรดไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอ ส่วนลด หรือโปรโมชั่นอื่นได้
 12. น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตจะพิจารณาจากชั้นโดยสารหรือประเภทค่าโดยสารเดิมที่จองไว้ซึ่งระบุไว้บนบัตรโดยสารเดิม

C. การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ต่อข้อเสนอการประมูล

 1. Cathay Pacific อาจยอมรับข้อเสนอได้ตลอดเวลานับตั้งแต่การส่งจนถึง 50 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนดไว้ของเที่ยวบินที่เกี่ยวข้อง ("ช่วงระยะเวลาของข้อเสนอ") ข้อเสนออาจได้รับการแก้ไขหรือยกเลิกโดยผู้โดยสารที่รวมอยู่ในข้อเสนอในช่วงระยะเวลาของข้อเสนอ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากข้อเสนอนี้ยังไม่ได้รับการยอมรับจาก Cathay จะไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอนั้นหลังช่วงระยะเวลาของข้อเสนอสิ้นสุดลงแล้ว
 2. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อเสนอ ผู้โดยสารที่ส่งข้อเสนอจะได้รับการแจ้งข้อมูลจาก Cathay เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การรับทราบดังกล่าวจะไม่พิจารณาหรือถือว่าเป็นการยืนยันหรือตอบรับข้อเสนอ
 3. เมื่อได้รับการยอมรับ ผู้โดยสารทุกคนที่รวมอยู่ในข้อเสนอจะมีภาระผูกพันตามข้อเสนอ (รวมถึงการแก้ไขหรือการยกเลิกข้อเสนอดังกล่าวในภายหลัง)

D. การชำระเงินและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเที่ยวบินที่อัปเกรด

 1. หาก Cathay ยอมรับข้อเสนอ จำนวนเงินทั้งหมดที่ต้องชำระสำหรับการอัปเกรด รวมถึงภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าระวางพิเศษ (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกหักจากบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงิน จะมีการหักเงินเพื่อชำระเงินหากข้อเสนอนั้นได้รับการตอบรับ จำนวนเงินที่ต้องชำระตามข้อเสนอสำหรับการอัพเกรดจะแยกต่างหากและเป็นส่วนเพิ่มในจำนวนเงินค่าบัตรโดยสารเดิมที่สั่งซื้อ
 2. ส่วนที่อัปเกรดจะไม่สามารถย้ายไปเดินทางในสายการบินอื่น, เปลี่ยนเส้นทาง, ขอคืนเงิน, หรือโอนให้กันได้ และจะมีผลใช้ได้สำหรับเที่ยวบินและวันที่ตามที่ระบุไว้เท่านั้น หากผู้โดยสารเปลี่ยนเที่ยวบิน ส่วนที่อัปเกรดจะถูกยึดและจะไม่มีการคืนเงินสำหรับการอัปเกรดหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการเสริมอื่น ๆ ที่ซื้อในการจองเดิม การไม่มาแสดงตัวจะส่งผลให้ถูกยึดส่วนที่เกี่ยวข้องและจะไม่คืนเงินให้
 3. การอัพเกรดเพิ่มเติม การชำระเงินเพิ่มเติม, การแลกโดยใช้ไมล์ หรืออื่น ๆ ไม่สามารถทำได้หลังจากข้อเสนอได้รับการยอมรับในการประมูลเพื่ออัปเกรด ตัวอย่างเช่น หากผู้โดยสารได้อัปเกรดส่วนเที่ยวบินจากชั้นประหยัดเป็นชั้นประหยัดพรีเมี่ยมได้สำเร็จโดยใช้การประมูลเพื่ออัปเกรด จะไม่อนุญาตให้อัปเกรดที่นั่งเป็นชั้นธุรกิจสำหรับเที่ยวบินดังกล่าวไม่ว่าจะใช้การประมูลเพื่ออัพเกรดหรืออื่น ๆ
 4. จะไม่มีการคืนเงิน เครดิต หรือการแลกเปลี่ยน หลังจากที่ข้อเสนอและการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอนั้นได้รับการยอมรับจาก Cathay แล้ว ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้:
  1. เที่ยวบินที่ข้อเสนอได้รับการตอบรับถูกยกเลิก และผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ในการอัปเกรดจะได้รับสิทธิ์อีกครั้งในเที่ยวบินอื่นโดยไม่ต้องมีการอัปเกรดในชั้นโดยสารของบัตรที่ซื้อเดิม โดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่ได้รับการชดเชยอื่น ๆ หรือ
  2. ผู้โดยสารได้รับการอัปเกรดในเที่ยวบินที่ข้อเสนอได้รับการยอมรับ แต่ไม่สามารถนั่งในชั้นโดยสารที่อัปเกรดได้ด้วยเหตุผลที่เกิดจาก Cathay ยกเว้นเหตุผลที่เป็นผลมาจากการกระทำหรือการตัดสินใจของผู้โดยสาร (เช่น การตัดสินใจของผู้โดยสารที่จะเปลี่ยนเที่ยวบิน ไม่มาแสดงตัว ฯลฯ) โดยมีข้อแม้ว่าต้องไม่ได้รับการชดเชยอื่น ๆ หรือยอมรับการให้สิทธิ์อีกครั้ง
  ในกรณีข้างต้น จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการอัปเกรด ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการคิดเงินเพิ่มของธนาคาร (เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ฯลฯ) จะได้รับการคืนเงินไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเงิน
 5. คำขอคืนเงินทั้งหมดจะต้องส่งมาพร้อมกับบัตรผ่านขึ้นเครื่องเดิมของผู้โดยสารสำหรับเที่ยวบินที่มีปัญหา Cathay ไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการคืนเงินหากไม่ได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องเดิม หากได้รับการอนุมัติ การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินที่เรียกเก็บในการอัปเกรดและ Cathay จะไม่มีภาระผูกพันต่อผู้โดยสารอีกต่อไป
 6. จะไม่มีการคืนเงินใด ๆ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนเครื่องบินที่ยังคงมีชั้นโดยสารที่อัปเกรดให้บริการสำหรับผู้โดยสาร
 7. Cathay จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุผล แต่ไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะให้บริการที่นั่งอัปเกรดแก่ผู้โดยสารในแบบเดียวกับที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารคนอื่น ๆ ของชั้นโดยสารที่ได้รับการยอมรับข้อเสนอ เช่น การกำหนดที่นั่ง สิทธิพิเศษในการเช็คอินก่อน สิทธิพิเศษในการโหลดสัมภาระก่อน สิทธิพิเศษในการขึ้นเครื่องก่อน อาหารบนเครื่อง เป็นต้น
 8. หากท่านได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการสำรองที่นั่งแบบปกติ หรือที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ (การเลือกที่นั่งของท่าน) และการยื่นข้อเสนอประมูลเพื่ออัปเกรดที่นั่งของท่านได้รับการตอบรับ ท่านจะมีสิทธิ์เรียกร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งของท่าน หากต้องการดำเนินการคืนเงินค่าสำรองที่นั่ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า ท่านสามารถขอคืนเงินค่าสำรองที่นั่งของท่านทางออนไลน์โดยใช้แบบฟอร์มของเรา

E. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

  การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
 1. Cathay ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประมูลเพื่ออัปเกรดและ/หรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นครั้งคราว ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นปัจจุบันจะถูกโพสต์ในเว็บไซต์
 2. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข การดำเนินการ ผลลัพธ์ และเรื่องอื่นใดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอการประมูลเพื่ออัปเกรด การตัดสินใจของ Cathay Pacific จะถือเป็นอันสิ้นสุดและจะไม่มีการตอบข้อร้องเรียนใด ๆ หรือการพูดคุยหารือกันในเรื่องดังกล่าว
 3. ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่แสดงถึงสิทธิหรือสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่สาม

 4. การรับประกัน
 5. ผู้โดยสารทุกคนที่เข้าร่วมต้องรับประกันและแสดงให้เห็นว่า:
  1. เขา/เธอได้ดำเนินการตามข้อกำหนดทั้งหมดในการส่ง เปลี่ยนแปลงและ/หรือข้อเข้าร่วมในข้อเสนอแนะและการประมูลเพื่ออัปเกรดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้เพื่อจุดประสงค์ในการเข้าร่วมในการประมูลเพื่ออัปเกรดนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง
  3. เขา/เธอจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการเข้าร่วมในการประมูลเพื่ออัปเกรดที่นั่ง

 6. ข้อความสงวนสิทธิ์
 7. ผู้เข้าร่วมแต่ละรายได้รับทราบและยอมรับว่า Cathay Pacific ไม่มีภาระผูกพันต่อเขา/เธอหรือบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ความเสียหายในกรณีพิเศษ หรือที่เป็นผลตามมา หรือเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือความเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไรหรือเงินออม หรือการสูญเสียสัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผลมาจากการเข้าร่วมของผู้โดยสารในโปรโมชั่นการประมูลเพื่ออัปเกรดที่นั่ง หรือเนื่องจากการละเมิดสัญญาหรือการกระทำที่เป็นการหลอกลวง รวมถึงความประมาทเลินเล่อ โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ
 8. กฎหมายบางอย่างอาจมีนัยถึงการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือการกำหนดข้อผูกพันที่ไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้ หรือสามารถดำเนินการดังกล่าวภายในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความสงวนสิทธิ์ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต้องไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการถึงแก่ชีวิตที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อ การกระทำผิดโดยเจตนาหรือการฉ้อโกงหรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดๆ ซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมาย
 9. Cathay ไม่รับรองหรือรับประกันการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง ปราศจากการสะดุดหยุดลง หรือการเข้าถึงอย่างปลอดภัย และไม่รับรองหรือรับประกันว่าการดำเนินงานของเว็บไซต์ดังกล่าวจะไม่ถูกรบกวนโดยปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Cathay เว็บไซต์นี้จัดหาให้ "ตามสภาพ" และไม่รวมความรับผิดใด ๆ เนื่องจากการที่ผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ ส่งข้อเสนอหรือดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้

 10. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
 11. เพื่อจุดประสงค์ในการประมูลเพื่ออัปเกรด Cathay อาจจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้โดยสารและผู้โดยสารรายอื่นที่อยู่ในรายการจองนี้ การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่คำขอ จะส่งผลให้ Cathay ไม่สามารถดำเนินการหรือยอมรับข้อเสนอที่ส่งมาได้ สำหรับเรื่องนี้ ผู้โดยสารทุกคนยืนยันว่า เขา/เธอได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้จัดการประมูลแล้ว (www.cathaypacific.com) และให้คำยินยอมและยืนยันว่าเขา/เธอได้รับคำยินยอมจากผู้โดยสารคนอื่น ๆ ที่จองรายการเดียวกันนี้ ในการยินยอมให้ Cathay ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เพื่อจุดประสงค์ของโปรโมชั่นและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความปลอดภัย รวมถึงกฤษฎีกาความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของ (ความเป็นส่วนตัว) ในฮ่องกง

 12. สัญญาการขนส่ง
 13. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลกับข้อเสนอสำหรับการอัปเกรด ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นหรือสามารถตีความว่าเป็นสัญญาการขนส่ง ไม่ว่าในลักษณะใด บัตรโดยสารใดๆ ที่ออกโดยเป็นไปตามข้อตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารที่เดินทางและสายการบินที่เกี่ยวข้อง บัตรโดยสารเหล่านี้ที่ผู้โดยสารใช้ในการเดินทางจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขการขนส่งของ Cathay และเว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ กฎระเบียบทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับสาธารณชนสำหรับชั้นโดยสารหรือประเภทของอัตราค่าโดยสารที่เลือก รวมถึงค่าธรรมเนียมใด ๆ ในการเปลี่ยนแปลงการจัดการการเดินทางที่อาจมีผลบังคับใช้กับชั้นโดยสารหรือประเภทของอัตราค่าโดยสารที่เลือก

 14. กฎหมายที่ใช้บังคับ
 15. การประมูลเพื่ออัปเกรดและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของฮ่องกง

 16. ภาษา
 17. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า