โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้า

ขณะนี้เรามีบริการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารแล้ว โดยมีทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

เมื่อท่านเลือกที่นั่งล่วงหน้า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและเพลิดเพลินในการเดินทาง แม้จะเดินทางกับเราในชั้นประหยัด* ก็มั่นใจได้ว่าท่านจะได้นั่งกับเพื่อนหรือครอบครัว (หรือนั่งในตำแหน่งที่นั่งที่ต้องการ) โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาเช็คอิน

ผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนด สมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์ขึ้นไป และสมาชิก oneworld ระดับรูบี้ขึ้นไป จะสามารถเลือกที่นั่งปกติที่ต้องการล่วงหน้าได้โดยต้องไม่เสียค่าธรรมเนียมใด ๆ

นอกจากนี้ ผู้โดยสารท่านอื่นๆ ยังสามารถจองที่นั่งปกติได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย การสำรองที่นั่งนี้มีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ HKD 90/USD 12^ ไปจนถึง HKD 430/USD 55^ โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งและเมืองต้นทางและเมืองปลายทางของเที่ยวบินของท่าน

ภาพรวมโดยย่อ

ที่นั่งปกติคืออะไร

ที่นั่งส่วนใหญ่ในชั้นประหยัดเป็นที่นั่งปกติ ยกเว้นที่นั่งที่ติดกับประตูทางออกฉุกเฉิน หรือที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

ฉันจะชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่งปกติได้อย่างไร

สามารถเลือกที่นั่งได้โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง:

 • ในขณะที่จอง: ในระหว่างที่ท่านทำการจองเที่ยวบินผ่านเว็บไซต์ของเรา, โทรติดต่อแผนกดูแลลูกค้า, ติดต่อแผนกบัตรโดยสาร หรือผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว
 • หลังจากทำการจอง เมื่อมีการออกบัตรโดยสารแล้ว ท่านสามารถเลือกดำเนินการดังนี้ เข้าสู่ระบบและไปที่ จัดการการจอง, โทรติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า, ติดต่อผ่านแผนกบัตรโดยสาร หรือผ่านทางบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว#

# หากท่านไม่ได้ถือบัตรโดยสารของ Cathay Pacific (หมายเลขบัตรโดยสารไม่ได้ขึ้นต้นด้วย 160) และกําลังจะเดินทางโดยเที่ยวบินที่ดําเนินงานโดย Cathay Pacific กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อสั่งซื้อการสำรองที่นั่งปกติ

ใครสามารถใช้บริการเลือกที่นั่งของท่าน

 • หากท่านเป็นสมาชิก Marco Polo Club ระดับไดมอนด์, โกลด์ หรือซิลเวอร์ ท่านสามารถเลือกที่นั่งปกติบนเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในการจองของท่านโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ
 • หากท่านเป็นสมาชิก oneworld ระดับรูบี้ขึ้นไป ท่านสามารถเลือกที่นั่งปกติบนเครื่องบินสำหรับตัวท่านเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่านสามารถเลือกที่นั่งสำหรับผู้ร่วมเดินทางของท่านได้ด้วยโดยต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • หากท่านเดินทางในชั้นประหยัด ด้วยอัตราค่าโดยสารระดับ Y, B, H, K, M, L, V (ไม่รวมค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Light) หรือค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Essential หรือค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Flex# ท่านสามารถเลือกที่นั่งปกติได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ท่านสามารถดูประเภทค่าโดยสารของตนเองได้โดยดูที่รายละเอียดค่าโดยสารของบัตรโดยสารของท่าน ณ เวลาที่ชำระเงินค่าบัตรโดยสาร
 • หากท่านเดินทางในชั้นประหยัด ด้วยอัตราค่าโดยสารระดับ S, N, Q, O, X (ไม่รวมค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Essential และค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Flex#) หรือค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Light ท่านสามารถเลือกจองที่นั่งปกติได้โดยมีค่าธรรมเนียม ท่านสามารถดูประเภทค่าโดยสารของตนเองได้โดยดูที่รายละเอียดค่าโดยสารของบัตรโดยสารของท่าน ณ เวลาที่ชำระเงินค่าบัตรโดยสาร

โปรดทราบว่าท่านสามารถเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินนี้ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อมีการเปิดให้ทำการเช็คอินออนไลน์ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

*บริการเลือกที่นั่งของท่านมีให้บริการเฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific การใช้บริการที่นั่งนี้ขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง โดยเปิดให้บริการแบบจองก่อนได้ก่อน ผู้โดยสารต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแถวที่นั่งบริเวณทางออกซึ่งระบุไว้

^ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) สำหรับทุกช่วงเที่ยวบินที่ออกจากฮ่องกง สำหรับช่วงเที่ยวบินใด ๆ ที่ออกจากเมืองต้นทางอื่น ๆ จะชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การจองที่บางจุดจำหน่าย รวมถึงอินเดีย อาจต้องเสียภาษีการขาย

#มีผลกับบัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบ Flex ใหม่ในประเทศที่กำหนดเท่านั้น

 

ที่นั่งปกติบางส่วนจะอยู่ใกล้ประตูทางออกฉุกเฉิน* และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบินของกรมการบินพลเรือนฮ่องกง (Civil Aviation Department of Hong Kong)

ผู้โดยสารอาจได้รับการกำหนดให้นั่งที่ที่นั่งปกติที่อยู่บริเวณประตูทางออก หากผู้โดยสารมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการออกจากเครื่องบินในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากกีดขวางลูกเรือขณะปฏิบัติหน้าที่, กีดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นอุปสรรคต่อการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน

ผู้โดยสารที่นั่งในที่นั่งแถวทางออกจะต้อง:

 • มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปีในวันที่เริ่มการเดินทาง ไม่ว่าจะมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ตาม
 • ไม่ได้นั่งอยู่กับทารก
 • สามารถเข้าใจและทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยของลูกเรือ
 • ไม่ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด
 • ไม่ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยขนาดยาวพิเศษ
 • ไม่ใช่ผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารที่:
  • เดินทางร่วมกับสุนัขนำทาง / สุนัขช่วยเหลือ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ในระหว่างอยู่บนเครื่องบิน เช่น เก้าอี้รถเข็น ไม้เท้า หรืออุปกรณ์พยุงหลัง (PSE)
  • เป็นผู้ที่มีข้อบกพร่องด้านการมองเห็นหรือได้ยินจนถึงระดับที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาได้
  • ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ขวดออกซิเจนหรืออุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (MPED)

หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น Cathay Pacific อาจเปลี่ยนแปลงที่นั่งของท่านเป็นที่นั่งปกติในชั้นประหยัด ก่อนออกเดินทางหรือในระหว่างการเดินทาง โดยท่านไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งแบบปกติได้

*โปรดทราบ ที่นั่ง 40C ของเครื่องบินแบบ B77H, ที่นั่ง 40C และ 40H ของเครื่องบินแบบ B77G เป็นที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ประตูทางออกฉุกเฉิน

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกที่นั่งของท่านได้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินของท่าน หากท่านเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินทางออนไลน์ ท่านต้องติดต่อแผนกดูแลลูกค้าของเรา เพื่อโอนที่นั่งที่ท่านได้เลือกและชำระค่าธรรมเนียมไว้ไปยังเที่ยวบินใหม่ของท่าน โปรดทราบว่าการเลือกที่นั่งจะขึ้นอยู่กับว่าที่นั่งที่ท่านต้องการยังว่างอยู่หรือไม่

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • หากเที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ
 • หากเที่ยวบินยกเลิกโดย Cathay Pacific
 • ท่านพลาดเที่ยวบินเชื่อมต่อที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific เนื่องจากความล่าช้าของเที่ยวบินก่อนหน้าซึ่งดำเนินงานโดย Cathay Pacific
 • ที่นั่งปกติที่เลือกไว้นั้นไม่มีให้บริการเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปเป็นเที่ยวบินอื่น
 • หากที่นั่งของท่านถูกเปลี่ยน เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงาน ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย และเราไม่สามารถจัดหาที่นั่งอื่นที่เหมาะสมให้แก่ท่านได้
 • หากท่านเลือกที่จะอัพเกรดที่นั่งไปเป็นชั้นที่นั่งโดยสารที่สูงขึ้นโดยการประมูลการอัพเกรดที่นั่ง โดยแลกไมล์สะสม Asia Miles หรือโดยการชำระเงินส่วนต่างค่าโดยสารในเส้นทางเดิม
 • หากท่านเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการจองในชั้นประหยัดซึ่งมีสิทธิเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเส้นทางเดียวกัน
 • หากท่านซื้อที่นั่งปกติอื่น หรือที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษโดยมีค่าธรรมเนียมสูงกว่า สําหรับเที่ยวบินเดียวกัน

กรุณาดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา

ถ้ากรณีของท่านเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ท่านมีสิทธิ์ขอรับเงินค่าธรรมเนียมในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินคืนได้

การขอคืนเงินนี้ต้องแจ้งภายใน 14 วันหลังจากวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของเราหรือติดต่อแผนกดูแลลูกค้า การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินและโดยวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ

โปรดทราบว่าเมื่อท่านได้ส่งแบบฟอร์มคำขอคืนเงินค่าที่นั่งตามปกติผ่านทางออนไลน์ ก็จะเป็นการยกเลิกที่นั่งที่ท่านได้เลือกไว้สำหรับเที่ยวบินของท่าน

ในกรณีที่มีการขอคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อบริการเลือกที่นั่งของท่าน หลังจากวันที่ที่เราได้ปรับจำนวนเงินภายในค่าธรรมเนียมตามช่วงเที่ยวบินหรือรายละเอียดภายในประเภทของเที่ยวบิน เราจะอนุญาตให้มีการคืนเงินเฉพาะจำนวนที่ได้เรียกเก็บครั้งแรกในเวลาที่ทำการสั่งซื้อบริการเลือกที่นั่งของท่าน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนเงินตามปกติดังที่ระบุไว้ข้างต้น

 1. การเลือกที่นั่งของท่าน เป็นบริการที่ให้ผู้โดยสารชั้นประหยัดสามารถชำระเงินและเลือกที่นั่งปกติหรือที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ บนเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific ได้
 2. ที่นั่งปกติมีให้เลือกสําหรับผู้โดยสารที่สํารองที่นั่งในอัตราค่าโดยสารที่ต่ำกว่า ซึ่งรวมถึงอัตราค่าโดยสารระดับ S, N, Q, O และ X (ยกเว้นค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Essential# และค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Flex#) หรือ ii) ค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Light# สํารองที่นั่งล่วงหน้าโดยมีค่าธรรมเนียม ดำเนินการได้ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
 3. การเลือกซื้อที่นั่งปกติจะขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่างตามที่ต้องการหรือไม่ ข้อเสนอและค่าธรรมเนียมของที่นั่งจะขึ้นอยู่กับช่วงการบินแต่ละช่วงของผู้โดยสารแต่ละท่าน
 4. ที่นั่งปกติจะมีให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว และมีการจัดสรรที่นั่งให้ต่อเมื่อได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น มีข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสารต่อไปนี้:
  • เดินทางร่วมกับเด็กหรือทารกที่อยู่ในการจองเดียวกัน
  • เดินทางร่วมกับสมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์* ขึ้นไปในการจองเดียวกันและบัตรโดยสารที่ออกในประเภทค่าโดยสารเดียวกัน (ถ้ามี)
  • สมาชิกการสะสมไมล์ของสายการบิน oneworld (รูบี้, แซฟไฟร์ และเอเมอรัลด์)

  * ค่าธรรมเนียมบริการเลือกที่นั่งของท่าน ขึ้นอยู่กับระดับสมาชิก Marco Polo ณ เวลาที่ทำการเลือกที่นั่ง
 5. การใช้บริการการเลือกที่นั่งปกติ จะไม่สามารถทำได้สำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง, บัตรโดยสารจากการแลกไมล์ และการจองแบบหมู่คณะ
 6. ผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้บริการเลือกที่นั่งของท่านล่วงหน้า สามารถเลือกที่นั่งได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อทำการเช็คอิน อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารจะไม่ได้รับการรับประกันว่าจะได้ที่นั่งที่ต้องการและ/หรือที่นั่งซึ่งอยู่ติดกับผู้ร่วมเดินทางของผู้โดยสาร
 7. โปรดทราบว่าการสำรองที่นั่งของบริการเลือกที่นั่งของท่าน จะได้รับการเก็บรักษาไว้จนถึง 20 นาทีก่อนที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินของท่านจะปิดให้บริการ เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินจะแตกต่างกันไปตามเมืองปลายทาง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน การสำรองที่นั่งในเลือกที่นั่งของท่านที่ไม่ได้ใช้บริการจริงนั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. ผู้โดยสารจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย หากนั่งอยู่ในที่นั่งปกติบริเวณประตูทางออกของเครื่องบิน โปรดดูข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแถวที่นั่งบริเวณทางออกสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแถวที่นั่งบริเวณทางออก Cathay Pacific อาจเปลี่ยนแปลงที่นั่งของท่านเป็นที่นั่งปกติในชั้นประหยัด ก่อนออกเดินทางหรือในระหว่างการเดินทาง โดยท่านไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งปกติได้
 9. ไม่มีไมล์สะสม Asia Miles สำหรับค่าธรรมเนียมบริการเลือกที่นั่งของท่าน
 10. การเลือกที่นั่งของท่านนั้นไม่สามารถโอนให้กันได้และไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้ ถ้าผู้โดยสารตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน/วันเดินทาง ค่าธรรมเนียมในการเลือกที่นั่งปกติสามารถโอนไปยังเที่ยวบิน/วันเดินทางอื่นได้ภายในการจองรายการเดียวกัน โปรดทราบว่า การชำระเงินซื้อบริการเลือกที่นั่งของท่านนั้นไม่สามารถโอนไปยังเมืองต้นทาง, เมืองปลายทาง, การจองรายการอื่น และผู้โดยสารท่านอื่นได้
 11. บริการเลือกที่นั่งของท่านนั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ Cathay Pacific จะดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งปกติให้แก่ท่านถ้าที่นั่งนั้นไม่ได้ใช้งานเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้
  • การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือการยกเลิกของเที่ยวบิน
  • เที่ยวบินยกเลิกโดยสายการบิน Cathay Pacific
  • พลาดการต่อเที่ยวบิน เนื่องจากการกำหนดเวลาใหม่ของเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออกที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific
  • การเลือกที่นั่งปกติไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบิน/วันเดินทางใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง*
  • การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเที่ยวบินทำให้ผู้โดยสารต้องเปลี่ยนที่นั่งไปเป็นที่นั่งอื่น
  • ผู้โดยสารได้รับการอัพเกรดที่นั่งไปเป็นชั้นที่นั่งโดยสารที่สูงขึ้นโดยการประมูลการอัพเกรดที่นั่ง โดยแลกไมล์สะสม Asia Miles หรือโดยการชำระเงินส่วนต่างค่าโดยสารในเส้นทางเดิม
  • ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงการจองไปยังอัตราค่าโดยสารระดับ Y, B, H, K, M, L และ V (ยกเว้นค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Light#) ในเส้นทางเดียวกัน
  • ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงเป็นค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Essential# หรือค่าโดยสารชั้นประหยัดแบบ Flex# ในเส้นทางเดียวกัน
  • ผู้โดยสารซื้อที่นั่งปกติอื่น หรือที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษโดยมีค่าธรรมเนียมสูงกว่า สําหรับเที่ยวบินเดียวกัน

  ท่านสามารถขอคืนเงินโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือติดต่อผ่านแผนกดูแลลูกค้าของเราภายใน 14 วันนับจากวันออกเดินทาง หลังจากที่ท่านได้ส่งคำขอคืนเงิน การคืนเงินจะดำเนินการในรูปแบบเดิมที่ท่านได้ทำการชำระเงินไว้ โปรดทราบว่าเมื่อท่านได้ส่งแบบฟอร์มคำขอคืนเงินทางออนไลน์ ก็จะเป็นการยกเลิกที่นั่งที่ท่านได้เลือกไว้สำหรับเที่ยวบินของท่าน

  *ค่าธรรมเนียมของการเลือกที่นั่งปกติจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ถ้าเที่ยวบินนั้นมีบริการเช็คอินออนไลน์ในขณะที่ท่านทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสมัครใจ
 12. Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 13. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า

# บัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบ Light คือบัตรที่หมายเลขหลักที่สามและสี่ของ “ประเภทของค่าบัตรโดยสาร (fare basis)” ที่แสดงในหน้า 1 ของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวเลข 21
   บัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบ Essential คือบัตรที่หมายเลขหลักที่สามและสี่ของ “ประเภทของค่าบัตรโดยสาร (fare basis)” ที่แสดงในหน้า 1 ของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวเลข 31
   บัตรโดยสารชั้นประหยัดแบบ Flex คือบัตรที่หมายเลขหลักที่สามและสี่ของ “ประเภทของค่าบัตรโดยสาร (fare basis)” ที่แสดงในหน้า 1 ของบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงตัวเลข 41