ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้า

ขณะนี้เรามีบริการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารแล้ว โดยมีทั้งแบบชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมและไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

เมื่อท่าน "เลือกที่นั่ง" ล่วงหน้า ท่านจะได้รับความสะดวกสบายและเพลิดเพลินในการเดินทาง แม้ว่าท่านจะเดินทางกับเราโดยชั้นประหยัด* ก็มั่นใจได้ว่าท่านจะได้นั่งกับเพื่อนหรือครอบครัว (หรือนั่งในตำแหน่งที่นั่งที่ต้องการ) โดยไม่ต้องรอจนกว่าจะถึงเวลาเช็คอิน

ผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัดตามอัตราค่าโดยสารที่กำหนด, สมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์ขึ้นไป และสมาชิก oneworld ระดับรูบี้ขึ้นไป จะสามารถเลือกที่นั่งปกติที่ต้องการล่วงหน้าได้โดยต้องไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ

ขณะนี้เรากำลังขยายบริการสำรองที่นั่งโดยทั่วไปให้ครอบคลุมถึงผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภท Economy Super Saver, Economy Save, Economy Redemption หรือ Fanfares โดยมีค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย การสำรองที่นั่งนี้มีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ HKD 90/USD 12^ ไปจนถึง HKD 430/USD 55^ โดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่นั่งและเมืองต้นทางและเมืองปลายทางของเที่ยวบินของท่าน

ภาพรวมโดยย่อ

ที่นั่งปกติคืออะไร

ที่นั่งส่วนใหญ่ในชั้นประหยัดเป็นที่นั่งปกติ ยกเว้นที่นั่งที่ติดกับประตูทางออกฉุกเฉิน (โปรดดู ข้อกำหนด เรื่องความปลอดภัยของที่นั่งบริเวณทางออก) หรือที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

ฉันจะชำระเงินเพื่อเลือกที่นั่งปกติได้อย่างไร

การเลือกที่นั่งสำหรับการจองในชั้นประหยัดที่มีอัตราค่าโดยสารต่ำกว่าก็สามารถทำได้โดยชำระค่าธรรมเนียมเพิ่ม (ดังระบุไว้ด้านล่าง) โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางซึ่งทำได้หลายวิธีด้วยกัน ดังนี้

 • ในขณะที่จอง: ในระหว่างที่ท่านทำการจองเที่ยวบินผ่านเว็บไซต์ของเรา, โทรติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลกของเรา, ติดต่อแผนกบัตรโดยสารของเรา หรือผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว
 • หลังจากทำการจอง เมื่อมีการออกบัตรโดยสารของท่านแล้ว: ให้ เข้าสู่ระบบและไปที่จัดการการจอง, โทรติดต่อ ศูนย์บริการติดต่อทั่วโลกของเรา, ติดต่อผ่านแผนกบัตรโดยสาร หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว

ใครสามารถใช้บริการ "เลือกที่นั่งของท่าน"

 • หากท่านเป็นสมาชิก Marco Polo Club ระดับไดมอนด์, โกลด์ หรือซิลเวอร์ ท่านสามารถเลือกที่นั่งปกติบนเครื่องบินสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในการจองของท่านโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ
 • หากท่านเป็นสมาชิก oneworld ระดับรูบี้ขึ้นไป ท่านสามารถเลือกที่นั่งปกติบนเครื่องบินสำหรับตัวท่านเองได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ  ท่านสามารถเลือกที่นั่งสำหรับผู้ร่วมเดินทางของท่านได้ด้วยโดยต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • หากท่านกำลังจะเดินทางในชั้นประหยัดที่มีรหัสชั้นโดยสาร Y, B, H, K, L, M, V - ท่านสามารถเลือกที่นั่งปกติบนเครื่องบินได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ท่านสามารถดูประเภทค่าโดยสารของท่านได้ โดยดูที่รายละเอียดค่าโดยสารของบัตรโดยสารของท่านเมื่อชำระเงินค่าบัตรโดยสาร
 • หากท่านกำลังจะเดินทางในชั้นประหยัดที่มีรหัสชั้นโดยสาร S, N, Q, O, X - ท่านสามารถที่จะเลือกที่นั่งปกติบนเครื่องบินได้โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ ท่านสามารถดูประเภทค่าโดยสารของตนเองได้โดยดูที่รายละเอียดค่าโดยสารของบัตรโดยสารของท่าน ณ เวลาที่ชำระเงินค่าบัตรโดยสาร

โปรดทราบว่าท่านสามารถเลือกที่นั่งบนเที่ยวบินนี้ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม หลังจากการเปิดให้ทำการเช็คอินออนไลน์ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

*บริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" จะมีให้แต่เฉพาะเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific เท่านั้น การใช้บริการที่นั่งนี้ขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง โดยเปิดให้บริการแบบจองก่อนได้ก่อน ผู้โดยสารจะต้องมีคุณสมบัติตาม  ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแถวประตูทางออก ที่ได้ระบุไว้

^ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) สำหรับทุกช่วงเที่ยวบินที่ออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำหรับช่วงเที่ยวบินใด ๆ ที่ออกจากเมืองต้นทางอื่น ๆ จะชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งปกติเป็นการล่วงหน้าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทบัตรโดยสารและเมืองต้นทางและเมืองปลายทางของเที่ยวบิน การจองจากจุดขายในบางประเทศ เช่น อินเดีย อาจมีค่าภาษีขาย

 

ที่นั่งปกติบางส่วนจะอยู่ใกล้ประตูทางออกฉุกเฉิน* และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบินของกรมการบินพลเรือนฮ่องกง (Civil Aviation Department of Hong Kong)

ผู้โดยสารอาจได้รับการกำหนดให้นั่งที่ที่นั่งปกติที่อยู่บริเวณประตูทางออก หากผู้โดยสารมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการออกจากเครื่องบินในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากกีดขวางลูกเรือขณะปฏิบัติหน้าที่, กีดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นอุปสรรคต่อการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน

ผู้โดยสารที่นั่งในที่นั่งแถวทางออกจะต้อง:

 • มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปีในวันที่เริ่มการเดินทาง ไม่ว่าจะมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ตาม
 • ไม่ได้นั่งอยู่กับทารก
 • สามารถเข้าใจและทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยของลูกเรือ
 • ไม่ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด
 • ไม่ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยขนาดยาวพิเศษ
 • ไม่ใช่ผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารที่:
  • เดินทางร่วมกับสุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ในระหว่างอยู่บนเครื่องบิน เช่น เก้าอี้รถเข็น ไม้เท้า หรืออุปกรณ์พยุงหลัง (PSE)
  • เป็นผู้ที่มีข้อบกพร่องด้านการมองเห็นหรือได้ยินจนถึงระดับที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาได้
  • ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ขวดออกซิเจนหรืออุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (MPED)

หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น สายการบิน Cathay Pacific อาจเปลี่ยนแปลงที่นั่งของท่านเป็นที่นั่งปกติในชั้นประหยัด ก่อนออกเดินทางหรือในระหว่างการเดินทาง โดยท่านไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งแบบปกติได้

*โปรดทราบ ที่นั่ง 40C ของเครื่องบินแบบ B77H, ที่นั่ง 40C และ 40H ของเครื่องบินแบบ B77G เป็นที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ประตูทางออกฉุกเฉิน

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกที่นั่งของท่านได้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินของท่าน หากท่านเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินทางออนไลน์ ท่านต้องติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลกของเรา เพื่อโอนที่นั่งที่ท่านได้เลือกและชำระค่าธรรมเนียมไว้ไปยังเที่ยวบินใหม่ของท่าน โปรดทราบ: การเลือกที่นั่งจะขึ้นอยู่กับว่าที่นั่งที่ท่านต้องการยังว่างอยู่หรือไม่

การเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้

 • หากท่านเลือกที่จะอัพเกรดที่นั่งไปเป็นชั้นที่นั่งโดยสารที่สูงขึ้นโดยผ่านการประมูลการอัพเกรดที่นั่ง, โดยการใช้ไมล์สะสม Asia Miles มาแลก หรือโดยการชำระเงินส่วนต่างค่าโดยสาร
 • หากเที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ
 • เที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสายการบิน Cathay Pacific
 • ท่านพลาดเที่ยวบินเชื่อมต่อที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific เนื่องจากความล่าช้าของเที่ยวบินก่อนหน้าซึ่งดำเนินงานโดย Cathay Pacific
 • ที่นั่งปกติที่เลือกไว้นั้นไม่มีให้บริการเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงการเดินทางไปเป็นเที่ยวบินอื่น
 • หากที่นั่งของท่านถูกเปลี่ยน เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงาน ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย และเราไม่สามารถจัดหาที่นั่งอื่นที่เหมาะสมให้แก่ท่านได้

ถ้ากรณีของท่านเข้าข่ายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ท่านมีสิทธิ์ขอรับเงินค่าธรรมเนียมในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินคืนได้

ท่านสามารถขอคืนเงินภายใน 14 วันหลังจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา หรือติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน หรือสำนักงานบริการลูกค้าทั่วโลก การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินและโดยวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ

โปรดทราบว่าเมื่อท่านได้ส่งแบบฟอร์มคำขอคืนเงินค่าที่นั่งตามปกติผ่านทางออนไลน์ ก็จะเป็นการยกเลิกที่นั่งที่ท่านได้เลือกไว้สำหรับเที่ยวบินของท่าน

ในกรณีที่มีการขอคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อบริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" หลังจากวันที่ที่เราได้ปรับจำนวนเงินภายใน "ค่าธรรมเนียมตามช่วงเที่ยวบิน" หรือรายละเอียดภายใน "ประเภทของเที่ยวบิน" เราจะอนุญาตให้มีการคืนเงินเฉพาะจำนวนที่ได้เรียกเก็บครั้งแรกในเวลาที่ทำการสั่งซื้อบริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนเงินตามปกติดังที่ระบุไว้ข้างต้น

 1. "การเลือกที่นั่ง" เป็นบริการที่จะอนุญาตให้ผู้โดยสารสามารถชำระเงินและเลือก "ที่นั่งปกติ" หรือ "ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ" บนเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific
 2. "ที่นั่งปกติ" เป็นทางเลือกสำหรับการจองบัตรโดยสารที่มีราคาต่ำกว่าราคาปกติทั่วไป รวมถึงบัตรโดยสารประเภท "Economy Super Saver", "Economy Save" และ "Fanfares" เพื่อการสำรองที่นั่งล่วงหน้าโดยมีค่าธรรมเนียม โดยเลือกที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
 3. การเลือกซื้อ "ที่นั่งปกติ" จะขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่างตามที่ต้องการหรือไม่ ข้อเสนอและค่าธรรมเนียมของที่นั่งจะขึ้นอยู่กับช่วงการบินแต่ละช่วงของผู้โดยสารแต่ละท่าน
 4. "ที่นั่งปกติ" จะมีให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว และมีการจัดสรรที่นั่งให้ต่อเมื่อได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น มีข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสารต่อไปนี้
  • เดินทางร่วมกับเด็กหรือทารกที่อยู่ในการจองเดียวกัน
  • เดินทางร่วมกับสมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์* ขึ้นไปซึ่งอยู่ในการจองเดียวกัน
  • สมาชิกกลุ่ม oneworld® (รูบี้, แซฟไฟร์ และเอเมอรัลด์)

  * ค่าธรรมเนียมบริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" ขึ้นอยู่กับระดับการเป็นสมาชิก Marco Polo ณ เวลาที่ทำการเลือกที่นั่ง
 5. การใช้บริการการเลือก "ที่นั่งปกติ" จะไม่สามารถทำได้สำหรับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง, บัตรโดยสารจากการแลกไมล์ และการจองแบบหมู่คณะ
 6. ผู้โดยสารที่ไม่ได้ใช้บริการ ""เลือกที่นั่งของท่าน"" ล่วงหน้า สามารถเลือกที่นั่งได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเมื่อทำการเช็คอิน อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารจะไม่ได้รับการรับประกันว่าจะได้ที่นั่งที่ต้องการและ/หรือที่นั่งซึ่งอยู่ติดกับผู้ร่วมเดินทางของผู้โดยสาร
 7. โปรดทราบว่าการสำรองที่นั่งของบริการ"เลือกที่นั่งของท่าน" จะได้รับการเก็บที่นั่งไว้จนถึง 20 นาทีก่อนที่เช็คอินที่เคาน์เตอร์จะปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินจะแตกต่างกันไปตามเมืองปลายทาง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน การสำรองที่นั่งใน "เลือกที่นั่งของท่าน" ที่ไม่ได้ใช้บริการจริงนั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้
 8. ผู้โดยสารจำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย หากนั่งอยู่ในที่นั่งปกติบริเวณประตูทางออกของเครื่องบิน โปรดดูที่หน้าข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของที่นั่งแถวทางออก ในเว็บไซต์ของเราเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแถวประตูทางออก สายการบิน Cathay Pacific อาจเปลี่ยนแปลงที่นั่งของท่านเป็นที่นั่งปกติในชั้นประหยัด ก่อนออกเดินทางหรือในระหว่างการเดินทาง โดยท่านไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งปกติได้
 9. ไม่มีไมล์สะสม Asia Miles สำหรับค่าธรรมเนียมบริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" 
 10. "การเลือกที่นั่งของท่าน" ไม่สามารถโอนให้กันได้และไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้ ถ้าผู้โดยสารตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเที่ยวบิน/วันเดินทาง ค่าธรรมเนียมในการเลือก"ที่นั่งปกติ" สามารถโอนไปยังเที่ยวบิน/วันเดินทางอื่นได้ภายในการจองรายการเดียวกัน โปรดทราบว่า การชำระเงินซื้อบริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" ไม่สามารถโอนไปยังเมืองต้นทาง, เมืองปลายทาง, การจองรายการอื่น และผู้โดยสารท่านอื่นได้
 11. บริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" นั้น "ไม่สามารถขอคืนเงินได้" ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ สายการบิน Cathay Pacific จะดำเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเลือก "ที่นั่งปกติ" ให้แก่ท่านถ้าที่นั่งนั้นไม่ได้ใช้งานเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้
  • การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือการยกเลิกของเที่ยวบิน
  • เที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสายการบิน Cathay Pacific
  • ท่านพลาดเที่ยวบินเชื่อมต่อ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออกที่ดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific
  • การเลือกที่นั่งปกติไม่มีให้บริการสำหรับเที่ยวบิน/วันเดินทางใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง*
  • การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการเที่ยวบินทำให้ผู้โดยสารต้องเปลี่ยนแปลงที่นั่งไปเป็นที่นั่งอื่น
  • ผู้โดยสารได้รับการอัปเกรดไปยังชั้นโดยสารที่สูงขึ้นหลังจากชนะในการประมูลเพื่ออัปเกรดที่นั่ง
  • ผู้โดยสารจองที่นั่งใหม่ในชั้นประหยัดที่มีค่าโดยสารสูงขึ้น หรือชั้นที่นั่งโดยสารที่สูงขึ้นเพื่อเดินทางไปยังเมืองปลายทางเดียวกัน

  ท่านสามารถขอคืนเงินโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือติดต่อผ่านแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของเราภายใน 14 วันนับจากวันออกเดินทาง การคืนเงินจะดำเนินการด้วยวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมในครั้งแรกของท่าน หลังจากที่ท่านได้ส่งคำขอคืนเงิน โปรดทราบว่าเมื่อท่านได้ส่งแบบฟอร์มคำขอคืนเงินทางออนไลน์ ก็จะเป็นการยกเลิกที่นั่งที่ท่านได้เลือกไว้สำหรับเที่ยวบินของท่าน

  *ค่าธรรมเนียมของการเลือกที่นั่งปกติจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ถ้าเที่ยวบินนั้นมีบริการเช็คอินออนไลน์ในขณะที่ท่านทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสมัครใจ
 12. Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 13. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า