ท่านได้ปิดคุกกี้สำหรับไซต์นี้ กรุณา เปิดใช้งานคุกกี้ เพื่อประสบการณ์การเรียกดูข้อมูลที่ดีขึ้น
โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

การจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

เพียงจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกเล็กน้อยหรือแลกด้วยไมล์สะสม Asia Miles ของท่าน ก็สามารถจองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษได้เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

เดินทางโดยที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษในชั้นประหยัด

หากท่านต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง ท่านสามารถเลือกโดยสารในที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษในชั้นประหยัด – ซึ่งมีให้บริการแล้วโดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มตั้งแต่ HKD 350 / USD 45*^ ถึง HKD 1,650 / USD 212*^  โดยขึ้นอยู่กับเมืองต้นทางและเมืองปลายทางของเที่ยวบินของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถใช้ Asia Miles เพื่อแลกที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษนี้ได้ด้วย

สมาชิกระดับซิลเวอร์ขึ้นไปของ Marco Polo Club และสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld® (รูบี้, แซฟไฟร์ และเอเมอรัลด์) สามารถสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษได้ฟรี

โปรดทราบ: การใช้บริการที่นั่งนี้ขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง โดยเปิดให้บริการแบบจองก่อนได้ก่อน ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของที่นั่งบริเวณทางออก ซึ่งระบุไว้ในหน้านี้

 

จองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

การสั่งซื้อ


 • เลือกที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษเมื่อท่านจองที่นั่งออนไลน์กับเรา หรือเมื่อท่านจองที่นั่งผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว
 • หลังจากจองเที่ยวบินกับเรา ท่านสามารถเข้าสู่ระบบและไปที่จัดการการจองเพื่อสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ (เปิดให้จองล่วงหน้าจนถึง 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน)
 • หรือท่านสามารถโทรติดต่อศูนย์บริการติดต่อทั่วโลก ของเรา หรือตัวแทนท่องเที่ยวของท่านหลังจากที่ชำระเงินค่าบัตรโดยสารแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 • นอกจากนี้ ท่านยังสามารถจองที่นั่งดังกล่าวได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินในเมืองหรือที่สนามบิน

การแลกด้วยไมล์สะสม


 • สมาชิก Asia Miles: กรุณาโทรติดต่อ ศูนย์บริการ Asia Miles หลังจากที่ออกบัตรโดยสารของท่านแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 • สมาชิก Marco Polo Club: ติดต่อเราผ่านแชทหรือโทร Marco Polo Club hotline หลังจากออกบัตรโดยสารแล้วอย่างน้อย 24ชั่วโมงก่อนที่คุณจะเดินทาง คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกไมล์สะสมโดยใช้ Asia Miles
 • สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld® (รูบี้, แซฟไฟร์ และเอเมอรัลด์): กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการติดต่อในทั่วโลก ของเราหลังจากที่ออกบัตรโดยสารของท่านแล้ว อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทาง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถนำไมล์สะสมมาแลกที่นั่งดังกล่าวได้ฟรีที่เคาน์เตอร์ในเมืองหรือที่สนามบิน

โปรดทราบว่า สมาชิก Marco Polo Club (ระดับกรีน)/สมาชิก Asia Miles ต้องมีจำนวนไมล์ Asia Miles เพียงพอ ณ เวลาที่ต้องการแลกบริการที่นั่งพิเศษ

*ค่าธรรมเนียมต้องชำระเป็นเงินดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) สำหรับทุกช่วงเที่ยวบินที่ออกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สำหรับช่วงเที่ยวบินใด ๆ ที่ออกจากเมืองต้นทางอื่น ๆ จะชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสกุลท้องถิ่นที่เทียบเท่าค่าธรรมเนียมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดขายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมในสกุลเงินท้องถิ่นจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ การจองจากจุดขายในบางประเทศ เช่น อินเดีย อาจมีค่าภาษีขาย สหรัฐฯ และแคนาดา

^โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมของที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของบัตรโดยสารและเมืองต้นทางและเมืองปลายทางของเที่ยวบิน

 

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะอยู่ใกล้ประตูทางออกฉุกเฉิน* และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยของเที่ยวบินของกรมการบินพลเรือนฮ่องกง (Civil Aviation Department of Hong Kong)

ผู้โดยสารอาจได้นั่งในที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ หากผู้โดยสารมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคหรือขัดขวางต่อการออกจากเครื่องในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากกีดขวางลูกเรือขณะปฏิบัติหน้าที่ กีดขวางการเข้าถึงอุปกรณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นอุปสรรคต่อการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน

ผู้โดยสารที่นั่งในที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

 • มีอายุไม่น้อยกว่า 12 ปีในวันที่เริ่มการเดินทาง ไม่ว่าจะมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วยหรือไม่ก็ตาม
 • ไม่ได้นั่งอยู่กับทารก
 • สามารถเข้าใจและทำตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยของลูกเรือ
 • ไม่ตกอยู่ภายใต้ฤทธิ์ของสิ่งมึนเมาหรือสารเสพติด
 • ไม่ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยขนาดยาวพิเศษ
 • ไม่ใช่ผู้โดยสารที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนไหว ซึ่งรวมถึงผู้โดยสารที่:
  • เดินทางร่วมกับสุนัขนำทาง/สุนัขช่วยเหลือ หรือใช้อุปกรณ์ช่วยในการเคลื่อนที่ในระหว่างอยู่บนเครื่องบิน เช่น เก้าอี้รถเข็น ไม้เท้า หรืออุปกรณ์พยุงหลัง (PSE)
  • เป็นผู้ที่มีข้อบกพร่องด้านการมองเห็นหรือได้ยินจนถึงระดับที่อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางวาจาได้
  • ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ขวดออกซิเจนหรืออุปกรณ์การแพทย์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (MPED)

หากผู้โดยสารไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น สายการบิน Cathay Pacific อาจเปลี่ยนแปลงที่นั่งให้ท่านเป็นที่นั่งปกติในชั้นประหยัด ก่อนออกเดินทางหรือในระหว่างการเดินทาง โดยท่านไม่สามารถขอคืนค่าธรรมเนียมการสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษได้

 • โปรดทราบว่า
  ประเภทของเครื่องบินและที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษซึ่งไม่อยู่ใกล้กับประตูทางออกฉุกเฉิน ได้แก่
  • โบอิ้ง 77H และ 77A: 40C
  • โบอิ้ง 77G และ 77K: 40C, 40H

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินพร้อมกับที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษที่ท่านได้ทำการสำรองที่นั่งไว้ หากท่านได้สำรองที่นั่งและชำระเงินค่าที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษแล้ว แต่ท่านได้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินกับเราทางออนไลน์ โปรดโทรติดต่อ ศูนย์บริการติดต่อในทั่วโลก เพื่อทำการสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษของท่านใหม่

ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และไม่สามารถขอคืนเงิน เว้นแต่มีข้อยกเว้นบางประการ

สายการบิน Cathay Pacific จะทำการคืนเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษหากที่นั่งนั้นไม่ได้ใช้งาน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • หากเที่ยวบินของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ
 • เที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสายการบิน Cathay Pacific
 • ท่านพลาดเที่ยวบินเชื่อมต่อที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific เนื่องจากความล่าช้าของเที่ยวบินก่อนหน้าซึ่งดำเนินงานโดย Cathay Pacific
 • ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษนั้นไม่มีให้บริการเมื่อท่านจำเป็นต้องเปลี่ยนการเดินทางไปเป็นเที่ยวบินอื่น
 • หากที่นั่งของท่านถูกเปลี่ยน เนื่องจากเหตุผลด้านการดำเนินงาน ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย และเราไม่สามารถจัดหาที่นั่งอื่นที่เหมาะสมให้แก่ท่านได้
 • หากท่านเลือกที่จะอัพเกรดที่นั่งไปเป็นชั้นที่นั่งโดยสารที่สูงขึ้นโดยผ่านการประมูลการอัพเกรดที่นั่ง โดยการนำ Asia Miles มาแลก หรือโดยการชำระเงินส่วนต่างค่าโดยสาร

ท่านสามารถขอคืนเงินภายใน 14 วันหลังจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน โดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา หรือติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของท่าน หรือสำนักงานบริการลูกค้าทั่วโลก การคืนเงินจะดำเนินการในสกุลเงินและโดยวิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ

โปรดทราบว่า ลูกค้าที่ทำการยกเลิกการจองเริ่มแรกโดยไม่ได้ทำการจองเที่ยวบินอื่นทดแทน จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

ในกรณีที่มีการขอคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อบริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" หลังจากวันที่ที่เราได้ปรับจำนวนเงินภายใน "ค่าธรรมเนียมตามช่วงเที่ยวบิน" หรือรายละเอียดภายใน "ประเภทของเที่ยวบิน" เราจะอนุญาตให้มีการคืนเงินเฉพาะจำนวนที่ได้เรียกเก็บครั้งแรกในเวลาที่ทำการสั่งซื้อบริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคืนเงินตามปกติดังที่ระบุไว้ข้างต้น

 1. "การเลือกที่นั่งของท่าน" เป็นบริการที่ให้ผู้โดยสารสามารถชำระเงินและเลือก "ที่นั่งปกติ" หรือ "ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ" บนเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific
 2. การเลือก "ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ" จะขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่างเมื่อมีการร้องขอ ข้อเสนอและค่าธรรมเนียมของที่นั่งจะขึ้นอยู่กับช่วงการบินแต่ละช่วงของผู้โดยสารแต่ละท่าน
 3. ผู้โดยสารจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแถวที่นั่งบริเวณประตูทางออกของเครื่องบิน เมื่อโดยสารในที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ ท่านสามารถอ่านข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของแถวที่นั่งบริเวณทางออกได้ที่หน้านี้
 4. สายการบิน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธฺ์แต่เพียงผู้เดียว (ณ เคาน์เตอร์เช็คอินหรือที่ประตูขึ้นเครื่อง) ในการพิจารณาว่าผู้โดยสารมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่จะนั่งในที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษได้หรือไม่ ถ้าผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่จำเป็น สายการบิน Cathay Pacific อาจเปลี่ยนแปลงที่นั่งเป็นที่นั่งปกติในชั้นประหยัด ก่อนการเดินทางหรือในระหว่างการเดินทาง โดยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสำรองที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ
 5. "ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ" จะมีให้สำหรับผู้โดยสารที่ชำระค่าบัตรโดยสารแล้ว และกำหนดให้เมื่อได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น มีข้อยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้โดยสารต่อไปนี้
  • สมาชิก Marco Polo Club ระดับซิลเวอร์, โกลด์ และไดมอนด์
  • สมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์ oneworld® (รูบี้, แซฟไฟร์ และเอเมอรัลด์)

   *ค่าธรรมเนียม "การเลือกที่นั่งของท่าน" จะขึ้นอยู่กับระดับการเป็นสมาชิก Marco Polo ณ เวลาที่ทำการเลือกที่นั่ง
 6. การเลือก "ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ" จะไม่สามารถใช่ได้กับผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลำพัง หรือการจองที่เดินทางพร้อมกับเด็กและทารก
 7. ไม่มีไมล์สะสม Asia Miles สำหรับค่าธรรมเนียมบริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" 
 8. "การเลือกที่นั่งของท่าน" ไม่สามารถโอนให้กันได้และไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินได้ ถ้าผู้โดยสารตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเที่ยวบิน/วันเดินทาง ค่าธรรมเนียมในการเลือก"ที่นั่งปกติ" สามารถโอนไปยังเที่ยวบิน/วันเดินทางอื่นได้ภายในการจองรายการเดียวกัน โปรดทราบว่า การชำระเงินซื้อบริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" ไม่สามารถโอนไปยังเมืองต้นทาง, เมืองปลายทาง, การจองรายการอื่น และผู้โดยสารท่านอื่นได้
 9. โปรดทราบว่าการสำรองที่นั่งตามข้อเสนอ "เลือกที่นั่งของท่าน" จะได้รับการเก็บที่นั่งไว้จนถึง 20 นาทีก่อนที่เช็คอินที่เคาน์เตอร์จะปิดให้บริการสำหรับเที่ยวบินของท่าน เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินจะแตกต่างกันไปตามเมืองปลายทาง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน การสำรองที่นั่งใน "เลือกที่นั่งของท่าน" ที่ไม่ได้ใช้บริการจริงนั้นไม่สามารถขอคืนเงินได้
 10. บริการ "เลือกที่นั่งของท่าน" นั้น "ไม่สามารถขอคืนเงินได้" ยกเว้นในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ที่สายการบิน Cathay Pacific จะดำเนินการคืนเงินสำหรับ "ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ" ถ้าที่นั่งนั้นไม่ได้ถูกใช้งานเนื่องจากเงื่อนไขต่อไปนี้
  • การล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือการยกเลิกของเที่ยวบิน
  • เที่ยวบินถูกยกเลิกโดยสายการบิน Cathay Pacific
  • ท่านพลาดเที่ยวบินเชื่อมต่อ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออกที่ดำเนินงานโดยสายการบิน Cathay Pacific
  • ไม่มีที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษบนเที่ยวบินใหม่/วันเดินทางใหม่ที่กำหนด
  • ผู้โดยสารได้รับการอัปเกรดไปยังชั้นโดยสารที่สูงขึ้นหลังจากชนะในการประมูลเพื่ออัปเกรดที่นั่ง
  • ผู้โดยสารได้จ่ายเงินเพิ่มสำหรับค่าโดยสารชั้นประหยัดที่สูงขึ้น หรือชั้นโดยสารที่สูงขึ้นบนเที่ยวบินที่เดินทางไปยังเมืองปลายทางเดียวกัน

   โปรดติดต่อแผนกสำรองที่นั่งในประเทศของเรา เพื่อขอคืนเงิน การคืนเงินจะดำเนินการตามวิธีการชำระเงินของท่าน หลังจากที่ท่านได้ส่งคำขอคืนเงินมาถึงเรา
 11. ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งได้แก่คุณลักษณะดังนี้
  • มีพื้นที่วางขากว้างกว่าที่นั่งอื่น ๆ ในชั้นโดยสารแบบประหยัด
  • ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษจะอยู่ใกล้กับประตูทางออกฉุกเฉิน*
  • ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉินมักจะอยู่ใกล้ห้องน้ำหรือห้องเตรียมอาหาร ดังนั้นจึงมีคนสัญจรมากขึ้นในบางเวลาระหว่างเที่ยวบินของคุณ
  • สิ่งของและสัมภาระส่วนตัวจะต้องเก็บไว้บนที่เก็บของเหนือศีรษะ ซึ่งใต้ที่นั่งหรือหลังที่นั่งจะไม่มีที่เก็บของ
  • ที่วางแขนระหว่างที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษไม่สามารถหดหรือพับเก็บได้เนื่องจากใช้เป็นที่เก็บถาดอาหารตรงส่วนของที่วางแขน
  • ทีวีส่วนตัวของคุณจะต้องถูกเก็บระหว่างเครื่องกำลังวิ่ง ขึ้นบิน และลงจอด
  • ที่นั่งบางที่นั่งอาจมีความกว้างลดลงเนื่องจากตำแหน่งของชุดอุปกรณ์ทีวีส่วนตัว

   * โปรดทราบว่า
   ที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขากว้างพิเศษซึ่งไม่อยู่ใกล้กับประตูทางออกฉุกเฉิน ได้แก่
   • โบอิ้ง 77H และ 77A: 40C
   • โบอิ้ง 77G และ 77K: 40C, 40H
  • Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  • ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า