โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ยินดีต้อนรับสู่การจองออนไลน์/การจองผ่านโทรศัพท์มือถือของ Cathay Pacific กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขต่อไปนี้โดยละเอียด ท่านจำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการจอง หรือต้องได้รับการยอมรับจาก Cathay Pacific Airways Limited ("Cathay Pacific")

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้บังคับกับทุกขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินกับ Cathay Pacific และอยู่ภายใต้กฎหมายของฮ่องกง ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่มีผลต่อสัญญาการขนส่ง ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจได้รับการแก้ไขเมื่อใดก็ได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันจะมีผลบังคับใช้กับการจองของท่าน ท่านต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งที่ท่านทำการจองกับเรา
 2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ cathaypacific.com มีผลใช้บังคับกับหน้าเว็บและฟังก์ชันการจองตั๋วเครื่องบินทั้งหมด
 3. ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า Cathay Pacific ได้ใช้ความพยายามในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง อย่างไรก็ตาม Cathay Pacific ไม่รับประกันและไม่รับรองในความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและตัวเลขที่ส่งผ่านการจองออนไลน์/การจองผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือเว็บไซต์ Cathay Pacific ราคาบัตรโดยสารใช้เป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น แต่ไม่ได้แสดงถึงการมีพร้อมให้บริการของที่นั่งโดยสาร
 4. ระบบการจองนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ในการจองและการการออกบัตรโดยสารของเที่ยวบินที่ดำเนินงานโดย Cathay Pacific และพันธมิตรของบริษัทเท่านั้น
 5. ผู้ใช้แต่ละท่านที่ลงทะเบียนการใช้งานบริการการจองออนไลน์/การจองผ่านโทรศัพท์มือถือ จะได้รับการขอให้ระบุรหัสผ่านเพื่อจุดประสงค์ในการระบุตัวตน สมาชิก Marco Polo Club และ Asia Miles จะต้องใช้รหัส PIN (personal indentification number) ที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้าซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบแล้วในขั้นตอนการลงทะเบียน กรุณาเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัย หากท่านลืมรหัสผ่าน เราจะช่วยให้ท่านค้นคืนรหัสผ่านดังกล่าวได้หากท่านได้ป้อนคำถามที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าตามคำแนะนำที่แสดงในหน้าลงทะเบียน หากท่านลืมทั้ง ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ท่านจำเป็นจะต้องตั้งค่าบัญชีใหม่เพื่อความปลอดภัย
 6. สามารถทำการจองได้ครั้งละไม่เกิน 9 ที่นั่ง (รวมผู้ใหญ่และเด็ก) ต่อหนึ่งรายการธุรกรรมการจอง และผู้โดยสารทั้งหมดต้องร่วมเดินทางพร้อมกัน บัตรโดยสารสำหรับเด็ก (สำหรับเด็กอายุ 2 ถึง 11 ปี) มีให้บริการ แต่ในการจองบัตรโดยสารสำหรับเด็กทางออนไลน์ ต้องมีการจองบัตรโดยสารผู้ใหญ่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งท่านในธุรกรรมเดียวกัน และต้องมีการตรวจสอบอายุในขั้นตอนการเช็คอิน บัตรโดยสารที่จองทั้งหมดในหนึ่งรายการธุรกรรม ต้องมีกำหนดการบินเดียวกัน หากเที่ยวบินใดแตกต่างไปจากนี้ จำเป็นจะต้องทำการจองแยกต่างหาก
 7. ท่านต้องมีบัตรเครดิตที่ยังไม่หมดอายุในการทำธุรกรรมออนไลน์ เมื่อท่านคลิกปุ่ม "ข้าพเจ้าตกลง" และ "ยืนยันและชำระเงิน" Cathay Pacific จะมีสิทธิ์เรียกเก็บเงินจากท่านตามวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ Cathay Pacific จะใช้มาตรการควบคุมการจัดการความเสี่ยงก่อนที่จะยอมรับธุรกรรมนั้น และธุรกรรมอาจมีความล่าช้าหรือถูกปฏิเสธ หากธุรกรรมได้รับการยอมรับ สัญญาการขนส่งจะได้รับการจัดทำขึ้นทันที และ Cathay Pacific จะส่งข้อความตอบรับไปถึงท่านเพื่อยืนยันการจองของท่าน ถ้าท่านไม่ได้รับข้อความตอบรับดังกล่าว กรุณาติดต่อศูนย์บริการติดต่อทั่วโลกของเรา เรายินดีรับบัตรเครดิตชั้นนำต่าง ๆ รูปแบบการชำระเงินที่อนุญาตจริงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและจะแสดงในหน้าการชำระเงิน โปรดทราบว่าธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตอาจหักค่าธรรมเนียมจากท่านเป็นค่าดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางและสกุลเงินของบัตรเครดิต กรุณาตรวจสอบกับธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตของท่านในการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่ม หากมีคำถามเกี่ยวกับความปลอดภัยในการชำระเงิน กรุณาดูที่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของ Cathay Pacific หรือติดต่อศูนย์บริการติดต่อทั่วโลกของเรา
 8. ผู้ถือบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าบัตรโดยสารต้องแสดงบัตรเครดิตจริงเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หรือเมื่อมีการเรียกเก็บเงินค่าบัตรโดยสาร ไม่เช่นนั้น ผู้ถือบัตรต้องแสดงบัตรเครดิตตัวจริงที่ใช้ ณ แผนกบัตรโดยสารของ Cathay Pacific ที่ใกล้ที่สุดเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ผู้ถือบัตรไม่จำเป็นต้องเป็นผู้โดยสารที่มีชื่อในตั๋ว หากท่านทำธุรกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนตรวจสอบยืนยันลูกค้าด้วยรหัสผ่านที่ใช้ครั้งเดียว เช่น บริการ Verified by Visa, MasterCard SecureCode, American Express SafeKey หรือ ProtectBuy ผู้ถือบัตรจะไม่จำเป็นต้องแสดงบัตรตัวจริงเพื่อการตรวจสอบยืนยัน Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้การขึ้นเครื่อง และยกเลิกบัตรโดยสารและสัญญาการขนส่ง หรือเรียกเก็บเงินทดแทน (เป็นเงินสดหรือจากบัตรเครดิตใบใหม่) หากผู้โดยสารที่มีชื่อในบัตรโดยสารไม่นำบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองบัตรโดยสารมาแสดงในการเช็คอิน ในกรณีที่มีการยกเลิกสัญญาหรือมีการชำระเงินทดแทนดังกล่าวข้างต้น หากได้มีการหักชำระจากบัตรเครดิตที่เป็นปัญหาไปก่อนหน้านี้แล้ว จะได้รับการคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (หรือจำนวนเงินที่เท่ากัน) และยอดเครดิตคืนบัตรเครดิตใบเดียวกันภายใน 14 วัน นับจากวันที่ชำระเงินดังกล่าวหรือวันที่ยกเลิก (แล้วแต่กรณี) Cathay Pacific ไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้โดยสารที่มีชื่อในตั๋ว ผู้ถือบัตรเครดิตที่เป็นปัญหา และ/หรือบุคคลภายนอกใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกบัตรโดยสารและสัญญาดังกล่าวข้างต้น
 9. ค่าบัตรโดยสารและภาษีทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินของประเทศที่มีการออกเดินทางครั้งแรก ยกเว้นในกรณีที่ออกเดินทางจากประเทศจีนซึ่งจะมีการเรียกเก็บค่าบัตรโดยสารและภาษีในสกุลเงิน RMB เมื่อออกเดินทางครั้งแรกจากฮ่องกง หาก Cathay Pacific เสนอตัวเลือกการชำระเงินอื่น เช่น อนุญาตให้ทำธุรกรรมของท่านสกุลเงินอื่น ราคาที่แจ้งโดย Cathay Pacific อาจรวมค่าใช้จ่ายของบริษัท ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น การเผยแพร่ข่าวการเรียกประมูลและส่วนเพิ่ม ในการพิจารณาเพื่อกำหนดราคาหรือส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง Cathay Pacific อาจพิจารณาค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงที่ทางสายการบินต้องแบกรับในการดำเนินธุรกรรมนี้ รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตัวอย่างเช่น การเผยแพร่ข่าวการเรียกประมูลและส่วนต่างกำไรอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น คู่ของสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง สภาพคล่อง ความผันผวนของตลาด ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายภายใน และส่วนต่างกำไร รวมทั้งข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สกุลเงินสำรองและสกุลเงินในการกำหนดราคาแรกเริ่มจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่ในหน้าการชำระเงิน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและการเปรียบเทียบของท่าน โดยการคลิก ยืนยันและชำระเงิน หลังจากเลือกสกุลเงินสำรองแล้ว แสดงว่าท่านตกลงที่จะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนเงินและสกุลเงินที่เลือกแทนที่จะเป็นสกุลเงินเดิมที่ระบุไว้
 10. ราคาบัตรโดยสารที่ต่างกันจะใช้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างกัน อาจมีข้อจำกัดเรื่องอายุของบัตรโดยสาร นโยบายการคืนเงิน และอื่นๆ และอาจมีค่าบริการการยกเลิกแตกต่างกัน กรุณาอ่านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของราคาบัตรโดยสารแต่ละประเภทอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาว่าบัตรโดยสารที่ท่านเลือกเหมาะสำหรับความต้องการในการเดินทางของท่านหรือไม่ เมื่อท่านได้แจ้งรายละเอียดวิธีการชำระเงินแก่เราแล้ว และคลิกปุ่ม "ข้าพเจ้ายอมรับ" และ "ยืนยันและชำระเงิน" จะถือว่าท่านยอมรับกฎระเบียบเกี่ยวกับราคาบัตรโดยสารและยืนยันการจอง หากมีการยกเลิก บริษัทอาจคิดค่าบริการการยกเลิก
 11. ท่านจะได้รับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล หากท่านไม่ได้รับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 2 ชั่วโมง โปรดติดต่อศูนย์บริการติดต่อทั่วโลกของเรา
 12. ในบางกรณีซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยมาก ธุรกรรมการชำระเงินอาจไม่ได้รับอนุญาตและมีการหักเงินจากผู้ให้บริการด้านการธนาคารของท่าน ในขณะที่ได้มีการออกบัตรโดยสารแล้ว ศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลกของเราจะติดต่อท่านเพื่อให้ท่านดำเนินการชำระเงินให้สำเร็จ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อท่านได้หลังจากที่ได้พยายามติดต่อหลายครั้งแล้ว หรือท่านปฏิเสธที่จะชำระเงินเต็มจำนวน Cathay Pacific อาจยกเลิกหรือระงับบัตรโดยสารบางส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ และเราอาจดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเรียกเก็บเงินยอดคงค้าง บวกด้วยดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
 13. ท่านสามารถทำการยกเลิกบัตรโดยสารทางออนไลน์ได้ แต่ไม่สามารถทำการยกเลิกเป็นบางส่วนได้ โปรดทราบว่าเมื่อทำการยกเลิกการจองออนไลน์ การดำเนินการที่ตามมาทั้งหมด (รวมทั้งการคืนเงิน) จะต้องดำเนินการผ่านศูนย์บริการติดต่อทั่วโลกของเราเท่านั้น ในบางกรณี บัตรโดยสารของท่านอาจใช้ได้สำหรับการเดินทางในอนาคต ดังนั้น โปรดตรวจสอบกับศูนย์บริการติดต่อทั่วโลกของ Cathay Pacific เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือการคืนเงิน
 14. ในเวลาที่ท่านซื้อบัตรโดยสาร ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และภาษีที่ไม่รวมอยู่ในค่าโดยสารซึ่งทางเราหรือท่านผู้โดยสารต้องรับผิดชอบ โดยเรามีหน้าที่ต้องเรียกเก็บเงินดังกล่าวในนามของรัฐบาลหรือหน่วยงานราชการอื่น หรือโดยผู้ให้บริการสนามบิน หากมีการลดหรือยกเลิกค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและ/หรือภาษีใดๆ เหล่านี้หลังจากที่ออกบัตรโดยสารแล้ว หรือหากท่านยกเลิกบัตรโดยสารของท่าน ท่านมีสิทธิขอคืนค่าธรรมเนียมและ/หรือภาษี (ตามแต่กรณี) ที่ไม่ได้นำไปใช้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการใดๆ หากค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมและ/หรือภาษีใดๆ มีการเพิ่มขึ้นหรือมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมหลังจากที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ท่านมีข้อผูกพันที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมนี้ ยกเว้นกฎหมายที่ใช้บังคับได้ระบุข้อจำกัดในเรื่องนี้ไว้
 15. โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขและ/หรือกฎระเบียบเรื่องตั๋วโดยสารที่ขัดแย้งกันใดๆ หากเป็นการจองทางอินเทอร์เน็ตบนไซต์ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินการล่วงหน้าตั้งแต่ 7 วันขึ้นไปก่อนออกเดินทาง และเกี่ยวข้องกับกำหนดการบินถึง/จากสหรัฐฯ ท่านก็จะสามารถยกเลิกการสำรองที่นั่งที่จ่ายเงินแล้วโดยดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการซื้อนั้นเพื่อขอรับการคืนเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกระบวนการคืนเงินของเราซึ่งระบุไว้ในการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการคืนเงิน
 16. นโยบายการคืนเงินภายใน 7 วันของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของไต้หวันนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับการจองใด ๆ ที่ดำเนินการกับบริษัทสายการบินต่างประเทศ สำหรับการเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการคืนเงินค่าบัตรโดยสาร โปรดดูที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองแต่ละรายการ และ/หรือกฎระเบียบค่าโดยสาร
 17. ในการเดินทางไปยังเมืองปลายทางบางแห่ง ผู้โดยอาจต้องมีหนังสือเดินทางและวีซ่าที่มีผลใช้ได้ และถือว่าเรื่องนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ ผู้โดยสารยังต้องรับผิดชอบต่อการฉีดวัคซีนบางอย่างที่มีข้อกำหนด Cathay Pacific จะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการไม่มีเอกสารการเดินทางที่กำหนดดังกล่าว
 18. สนามบินบางแห่งอาจเรียกเก็บค่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารขาออก แม้ว่า Cathay Pacific ได้พยายามให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมต่างๆ เหล่านี้ แต่ Cathay Pacific ไม่รับผิดในการรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล ท่านต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวในการชำระค่าธรรมเนียม
 19. โดยการดำเนินการจองจนเสร็จสมบูรณ์ผ่านทางการจองออนไลน์/การจองผ่านโทรศัพท์มือถือของ Cathay Pacific นั้นแสดงว่าท่านตกลงในข้อผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาและการบอกกล่าวต่างๆ เงื่อนไขทั่วไปของการเดินทางโดยสารและภาษีศุลกากรที่เกี่ยวข้องระหว่าง Cathay Pacific กับผู้โดยสารของบริษัท เช่นเดียวกับการจองผ่านช่องทางแบบเก่าอื่นๆ ท่านควรให้ความสำคัญกับเงื่อนไขเหล่านี้ สำหรับลูกค้าที่เลือกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีการส่งมอบบัตรโดยสาร จะไม่มีการส่งเงื่อนไขของสัญญาและการบอกกล่าวต่างๆ, เงื่อนไขทั่วไปของการเดินทางโดยสารและภาษีศุลกากรอีก โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงในหน้านี้ด้วยการกาเครื่องหมายในช่องที่กำหนดระหว่างการซื้อ ย่อมแสดงว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขของสัญญาและการบอกกล่าวต่างๆ, เงื่อนไขทั่วไปของการเดินทางโดยสารและภาษีศุลกากรที่เกี่ยวข้อง
 20. Cathay Pacific ไม่รับประกันความครบถ้วนสมบูรณ์ ความเหมาะสมเชิงพาณิชย์ และความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์เฉพาะใดๆ ในเนื้อหาหรือข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ท่านต้องเก็บรักษา ID ผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ Cathay Pacific ไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอันเนื่องมาจากการละเมิดข้อกำหนดนี้
 21. Cathay Pacific ไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม การสูญเสียผลกำไรหรือค่าใช้จ่ายการเดินทางเพิ่มเติมอันเกิดจาก (1) การใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลในที่นี้ (2) การไม่สามารถให้บริการหรือความล่าช้าในการให้บริการผ่านเว็บไซต์ (3) การให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิต สำหรับข้อ (3) กรุณาอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของเรา ซึ่งจะอธิบายแนวทางที่เราจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย
 22. Cathay Pacific ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ในการทำซ้ำหรือจำลอง หรือการเข้าสู่ระบบทางอ้อมผ่านทางเว็บไซต์หรือโฮมเพจของบุคคลที่สาม ซึ่งทำซ้ำหรือจำลองและแจ้งข้อมูลผิดพลาดหรือละเว้นข้อมูลหรือการจำกัดค่าโดยสารใดๆ ที่นำเสนอผ่านบริการสำรองที่นั่งออนไลน์/สำรองที่นั่งบนมือถือของเรา
 23. Cathay Pacific สามารถยกเลิกหรือพักการใช้บริการสำรองที่นั่งออนไลน์/สำรองที่นั่งบนมือถือได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้า Cathay Pacific สงสัยว่า ชื่อหรือรหัสผ่านถูกใช้ หรืออาจถูกใช้:
  ก. โดยบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจจากท่าน
  ข. โดยละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน
  ค. โดยละเมิดเงื่อนไขทั่วไปของการขนส่งโดยสารหรือเงื่อนไขของสัญญาและการบอกกล่าวต่างๆ หรือ
  ง. ในลักษณะที่อาจสร้างความเสียหายแก่ท่านหรือ Cathay Pacific
  Cathay Pacific อาจระงับหรือจำกัดการเข้าใช้งานการจองตั๋วออนไลน์ของท่าน หรือปฏิเสธการรับจองโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ตลอดเวลา
 24. ราคาบัตรโดยสารบางประเภทไม่สามารถนำมาใช้ในการสะสมไมล์ในโปรแกรม Asia Miles และโปรแกรมสะสมไมล์อื่นได้
 25. หากท่านกำลังชำระเงินสำหรับการจองโดยใช้ Miles Plus Cash ข้อกำหนดต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้:
  1. เมื่อท่านกดปุ่ม "ข้าพเจ้ายอมรับ" และ "ยืนยันและชำระเงิน" ในหน้าการชำระเงินแล้ว Cathay Pacific จะมีสิทธิ์หักยอดไมล์สะสมในบัญชี Asia Miles ของท่านตามจำนวนไมล์ที่เลือก
  2. Miles Plus Cash มีให้บริการสำหรับทั้งสมาชิก Asia Miles และ Marco Polo Club ซึ่งมีไมล์สะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ไมล์ในบัญชี
  3. Miles Plus Cash สามารถใช้เพื่อชำระการจองเที่ยวบินที่ cathaypacific.com เท่านั้น
  4. อัตราการแลกไมล์เป็นเงินสดที่กำหนดสำหรับการชำระค่าบัตรโดยสารด้วย Miles Plus Cash นั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ถือเป็นสิทธิ์ขาดตามดุลพินิจของ Cathay Pacific Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนไมล์สะสมที่ต้องใช้ในการแลกคะแนนสะสม และ/หรือราคาบัตรโดยสาร หรือกำหนดข้อจำกัดเพิ่มเติม
  5. สำหรับการชำระเงินด้วย Miles Plus Cash ค่าธรรมเนียมการยกเลิก การเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร และมูลค่าบัตรโดยสารที่ใช้ไปแล้วจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ชำระเป็นเงินสดก่อน จากนั้นมูลค่าบัตรโดยสารคงเหลือจะถูกหักออกจากจำนวนเงินที่ชำระด้วยไมล์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเดียวกันกับตอนที่ชำระ อาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก และการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารตามกฎค่าโดยสารของบัตรโดยสาร
  6. Miles Plus Cash สามารถใช้ชำระได้เฉพาะค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินเท่านั้น ผลิตภัณฑ์เสริมใด ๆ เช่น สัมภาระเพิ่มเติมหรือการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินล่วงหน้าจะไม่สามารถชำระด้วย Miles Plus Cash ได้
  7. Cathay Pacific ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ระงับ หรือแก้ไขโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Miles Plus Cash
  8. สำหรับการชำระเงินด้วย Miles Plus Cash ด้วยบัตรเครดิตแบรนด์ร่วมกับ Asia Miles หรือ Cathay Pacific เฉพาะส่วนที่ชำระด้วยเงินสดเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
  9. Miles Plus Cash ไม่สามารถใช้กับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง, ภาษี, ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับในการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลง, ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงทั้งหมด, ภาษี, ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับในการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลง, ส่วนต่างใด ๆ ของค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง, ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จะต้องชำระเป็นเงินสด
  10. ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ การตัดสินใจของ Cathay Pacific ถือเป็นข้อสรุปและเป็นที่สิ้นสุด
  11. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในฉบับภาษาอังกฤษกับในฉบับแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษมีผลเหนือกว่า
  12. เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ Cathay Pacific และ Asia Miles กำหนด