โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

บริการเช็คอินไปยังเมืองปลายทางโดยบัตรโดยสารแยกฉบับ

หากเกิดเหตุขัดข้อง ถือเป็นความรับผิดชอบของสายการบิน Cathay Pacific หรือไม่

สายการบิน Cathay Pacific จะรับผิดชอบในการนำท่านไปยังเมืองปลายทางตามที่ระบุไว้ในกำหนดการบินกับเรา ถ้าท่านมีเที่ยวบินเชื่อมต่อที่ใช้บัตรโดยสารฉบับเดียวกันในกำหนดการบินนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่สนามบินเพื่อขอความช่วยเหลือ และเราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อจัดหาเที่ยวบินอื่นสำหรับท่านในการเดินทางไปยังเมืองปลายทางของท่าน

หากท่านซื้อบัตรโดยสารแยกฉบับสำหรับเที่ยวบินต่อไปของท่านที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น สัมภาระของท่านจะถูกส่งไปยังเมืองปลายทางของท่าน อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมการเกี่ยวกับเที่ยวบินสำหรับเมืองปลายทางของท่าน โปรดติดต่อสายการบินของเที่ยวบินต่อไปของท่านเพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อท่านเดินทางถึง

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดดูเงื่อนไขทั่วไปด้านการคมนาคมขนส่ง