โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

เช็คอินออนไลน์

ใครสามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ได้

ผู้โดยสารทุกท่านที่ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นผู้โดยสารต่อไปนี้:

  • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์
  • ผู้โดยสารที่ต้องใช้เปลหาม
  • ผู้โดยสารที่ขอ"ที่นั่งเพื่อใช้วางสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง"
  • ผู้โดยสารที่ขอ"ที่นั่งพิเศษ"
  • ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะและลงทะเบียนแบบหมู่คณะเมื่อทำการจอง 
  • ผู้โดยสารที่เดินทางในฐานะผู้เยาว์ที่เดินทางโดยลําพังซึ่งมีอายุไม่เกิน 11 ปี

สำหรับรายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุของหนังสือเดินทางสำหรับการเดินทางไปเมืองปลายทางของท่าน กรุณาดูรายละเอียดที่ศูนย์บริการการเดินทางของ IATA

*ผู้โดยสารจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า วีซ่าสำหรับเข้าประเทศ หรือวีซ่าสำหรับการเดินทางผ่านนั้นยังคงสามารถใช้ได้ ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศหรือออกจากประเทศของเมืองปลายทางหรือเพื่อการหยุดแวะพัก