โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ฉันต้องแสดงรายการอะไรบ้างที่สนามบิน

ท่านต้องมีบัตรโดยสารที่ถูกต้องและแสดงบัตรโดยสารดังกล่าว ณ เวลาที่ออกเดินทาง พร้อมทั้งแสดงเอกสารการเดินทางต่าง ผู้โดยสารที่ไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องจะได้รับการปฏิเสธให้ออกเดินทาง ณ สนามบิน แม้ว่าจะเช็คอินออนไลน์เรียบร้อยแล้วก็ตาม

โปรดทราบว่าท่านจะได้รับการปฏิเสธให้ขึ้นเครื่อง และจะต้องซื้อบัตรโดยสารใหม่หากบัตรโดยสารของท่านใช้ไม่ได้ ณ ช่วงการออกเดินทางนั้น