โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

เช็คอินออนไลน์

ใครสามารถใช้ตู้บริการเช็คอินด้วยตนเอง?

ผู้โดยสารทุกท่านที่ถือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นผู้โดยสารดังต่อไปนี้:

  • ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์
  • ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทาง
  • ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะและลงทะเบียนแบบหมู่คณะเมื่อทำการจอง
  • ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารที่จำเป็นต้องชำระเงินเพิ่มเติม

ผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอินออนไลน์ ต้องมีเอกสารเดินทางที่ยังไม่หมดอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันกลับ

สำหรับรายละเอียด อายุของหนังสือเดินทางที่กำหนดสำหรับแต่ละจุดหมายนั้น สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ IATA Travel Centre.

*ทั้งนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะตรวจสอบอายุของวีซ่าที่ใช้เข้าประเทศหรือวีซ่าเดินทางผ่าน ก่อนที่จะเข้าหรือออกประเทศจุดหมายปลายทาง หรือแวะพัก