โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

บัตรผ่านขึ้นเครื่องที่พิมพ์ด้วยตนเอง

ฉันต้องทำอะไรบ้างเมื่อไปถึงสนามบิน

ผู้โดยสารที่ไม่มีกระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบิน:

  • สามารถตรงไปที่ด่านรักษาความปลอดภัยและด่านตรวจคนเข้าเมือง และไปที่ประตูขึ้นเครื่องบินได้เลย
  • ต้องแสดงเอกสารการเดินทางของตนที่เคาน์เตอร์บริการที่ประตูขึ้นเครื่อง เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง

ผู้โดยสารที่มีกระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบิน: (ขึ้นอยู่กับสนามบินต้นทางของท่าน)

  • สามารถโหลดกระเป๋าสัมภาระที่เคาน์เตอร์รับกระเป๋าสัมภาระ โดยดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 70 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
  • ไปที่ตู้บริการอัตโนมัติ และพิมพ์ป้ายติดสัมภาระ แล้วจึงนำกระเป๋าสัมภาระไปโหลดที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระด้วยตนเอง หรือ
  • ไปที่เคาน์เตอร์โหลดกระเป๋าสัมภาระด้วยตนเองโดยตรง

โปรดมาถึงประตูขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าโดยไม่จำเป็น ประตูขึ้นเครื่องจะปิดลงใน 10 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง และผู้โดยสารที่มาช้าอาจถูกปฏิเสธการเดินทางได้