โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ฉันต้องยื่นเอกสารสนับสนุนประเภทใดบ้างเพื่ออ้างสิทธิ์ Asia Miles จากค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ใช่บัตรโดยสารของสายการบินที่ขาดหายไป และเอกสารเหล่านี้จะถูกส่งกลับคืนหรือไม่

สําหรับคําขอ Asia Miles ที่ขาดหายไป อาจจะต้องมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เอกสารทั้งหมดที่ยื่นส่งไว้จะถูกเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูล ดังนั้นเราขอแนะนําให้ท่านเก็บสําเนาไว้เพื่อการอ้างอิงของท่านเอง