โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ตารางนี้จะแสดงให้เห็นว่าการเสนอชื่อบุคคลในกลุ่มแลกคะแนนสะสมของสมาชิกแต่ละสถานะนั้นมีขั้นตอนอย่างไร สมาชิกระดับซิลเวอร์ โกลด์ และไดมอนด์ของ Cathay จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมบางรายการ

สถานะการเป็นสมาชิก

การลงทะเบียนครั้งแรกสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 5 ท่าน

การยกเลิกผู้ได้รับการเสนอชื่อหรือปรับปรุงหมายเลขสมาชิก/คำนำหน้าชื่อ

จำนวนผู้ได้รับการเสนอชื่อที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้* ต่อปีสมาชิก

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนผู้ได้รับการเสนอชื่อ*

กรีน

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่เกินสามท่าน

USD 50 (ทางออนไลน์) หรือ USD 75 (ช่องทางอื่น)

ซิลเวอร์

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่จำกัด

USD 50 (ทางออนไลน์) หรือ USD 75 (ช่องทางอื่น)

โกลด์

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่จำกัด

USD 50 (ทางออนไลน์) หรือ USD 75 (ช่องทางอื่น)

ไดมอนด์

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

ไม่จำกัด

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านแรก หลังจากที่ได้ลงทะเบียนผู้ได้รับการเสนอชื่อห้าท่านในครั้งแรก

หลังจากนั้นจะคิดค่าธรรมเนียมจำนวน USD 50 (ทางออนไลน์) หรือ USD 75 (ช่องทางอื่น)

*การเปลี่ยนผู้ได้รับการเสนอชื่อ หมายถึง การเปลี่ยนตัวบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในปัจจุบันให้เป็นคนใหม่ หรือการลงทะเบียนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ สิทธิในการเปลี่ยนผู้ได้รับการเสนอชื่อจะเริ่มนับใหม่เมื่อเริ่มต้นปีสมาชิกแต่ละปี หากท่านต้องการจะปรับปรุงกลุ่มแลกคะแนนสะสมของท่าน กรุณาเข้าสู่ระบบของบัญชีของท่านที่เว็บไซต์ Asia Miles จากนั้นเลือก “เปลี่ยนกลุ่มแลกคะแนนสะสมของท่าน” และทำตามคำแนะนำที่ปรากฏ