โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ฉันสามารถชําระค่าบริการพิเศษด้านการเดินทางด้วย Miles Plus Cash ได้หรือไม่

ได้ ท่านสามารถใช้ Miles Plus Cash เพื่อชําระค่าบริการเลือกที่นั่งล่วงหน้าและน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมเมื่อสั่งซื้อผ่านจัดการการจอง โดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือในระหว่างการเช็คอินที่สนามบิน* หมายเหตุ: ขณะนี้ ยังไม่สามารถซื้อบริการพิเศาด้านการเดินทางอื่น ๆ โดยใช้ Miles Plus Cash ได้

*โปรดทราบว่าไม่สามารถชําระเงินด้วย Miles Plus Cash ได้สําหรับ:

  • การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สนามบินในอินเดียและเนปาล
  • การซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมสําหรับกําหนดการบินที่มีเที่ยวบินที่ทําการตลาดโดยสายการบินอื่น
  • ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก./70 ปอนด์
  • ค่าธรรมเนียมสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ