โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ฉันจะขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร / บริการพิเศษด้านการเดินทางที่ซื้อด้วย Miles Plus Cash ได้หรือไม่

การคืนเงินจะเป็นไปตามกฎระเบียบค่าโดยสารที่บังคับใช้และข้อกําหนดและเงื่อนไขตามปกติของเรา

ค่าธรรมเนียมการยกเลิกและมูลค่าของบัตรโดยสาร / บริการพิเศษด้านการเดินทางที่ใช้ไปแล้ว (ถ้ามี) จะถูกหักออกจากจํานวนเงินที่ชําระเป็นเงินสดก่อน จากนั้น จะหักยอดเงินคงเหลือออกจากจำนวนเงินที่ชำระด้วยไมล์* จํานวนเงินคงเหลือสําหรับส่วนที่ไม่ได้ใช้จะได้รับการคืนเป็นไมล์สะสมและ/หรือเงินสด

*โปรดทราบว่าจํานวนเงินที่ชําระเป็นเงินสดและไมล์ในระหว่างการซื้อจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนของบัตรโดยสารทั้งหมดและอุปกรณ์พิเศษด้านการเดินทางที่สั่งซื้อภายในธุรกรรมรายการเดียว