โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

การจอง/บัตรโดยสารประเภทใดที่ไม่มีสิทธิ์ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้

ท่านไม่สามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้สำหรับการจอง/บัตรโดยสารประเภทต่อไปนี้

  • การจองที่ยังไม่ได้ออกบัตรโดยสาร
  • การจองเป็นหมู่คณะ (GIT)
  • การจองสำหรับพนักงาน (บัตรโดยสาร ID/AD)
  • บัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบินอื่น
  • ทารกที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง