โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้า

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของฉันหลังจากที่ซื้อน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมล่วงหน้าได้หรือไม่

ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าด้วยการจองเที่ยวบินของท่านภายในเส้นทางบินเดียวกัน หากท่านเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินทางออนไลน์ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เพื่อโอนน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าของท่านไปยังเที่ยวบินใหม่ โดยดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินใหม่

หากท่านเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินของท่านไปเป็นเส้นทางบินอื่น หรือยกเลิกการจองของท่าน ค่าธรรมเนียมสำหรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมที่สั่งซื้อล่วงหน้าที่ท่านได้ชำระเงินแล้วจะถูกริบคืน และไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง