โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ไม่รองรับการใช้งาน ดูเบราว์เซอร์ที่รองรับการใช้งานของเรา เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา
จอง สำรวจเมนูของเว็บไซต์

แบบฟอร์มคำขอคืนเงิน

หากท่านต้องการขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารที่ได้สั่งซื้อโดยตรงจากเว็บไซต์ Cathay Pacific/Cathay Dragon หรือจากแอป Cathay Pacific กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

หากท่านซื้อบัตรโดยสารผ่านบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวดังกล่าวเพื่อขอคืนเงิน

หากต้องการแลกบัตรโดยสารโดยใช้ไมล์สะสม กรุณาติดต่อ Asia Miles

สำหรับคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อศูนย์บริการติดต่อในทั่วโลก ของเรา หรือ สำนักงานสายการบิน Cathay Pacific ที่ใกล้ที่สุด

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคำขอ

ข้อมูลผู้เดินทาง

ผู้โดยสาร #no_of_pass#

CX (160)

ผู้โดยสาร #no_of_pass#

CX (160)

ผู้โดยสาร #no_of_pass#

CX (160)

ผู้โดยสาร #no_of_pass#

CX (160)

ผู้โดยสาร #no_of_pass#

CX (160)

ผู้โดยสาร #no_of_pass#

CX (160)

ผู้โดยสาร #no_of_pass#

CX (160)

ผู้โดยสาร #no_of_pass#

CX (160)

ผู้โดยสาร #no_of_pass#

CX (160)