• Đăng nhập/đăng kýoneworld
  Cathay Pacific:
  Trung tâm thông báo
  Ưu đãi giá vé đặc biệt MICE
  Cathay Pacific cung cấp vé máy bay đặc biệt với nhiều đặc quyền giá trị gia tăng cho khách hàng MICE của chúng tôi. Đặt chỗ với chúng tôi cho sự kiện tiếp theo của quý khách.

  Xem các ưu đãi với mã sự kiện MICE

  Vui lòng lấy mã sự kiện MICE từ nhà tổ chức sự kiện. Khi quý khách nhập mã dưới đây, quý khách sẽ tiếp cận các ưu đãi và quyền lợi liên quan.

  Đăng nhập của hội viên

  Đăng nhập bằng thông tin tài khoản để xem và quản lý các ưu đãi MICE của quý khách.