Vui lòng nâng cấp trình duyệt web của bạn
Quý khách đang sử dụng trình duyệt mà chúng tôi không hỗ trợ. Để có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng trang web, chúng tôi khuyên quý khách nên nâng cấp lên trình duyệt mới hơn - vui lòng xem danh sách trình duyệt được hỗ trợ của chúng tôi.

Đi công tác

Các chương trình của chúng tôi được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của công ty quý khách.

Hỗ trợ nhu cầu đi công tác của quý khách

Cathay Pacific có kinh nghiệm và chuyên môn để hỗ trợ nhu cầu đi công tác của công ty quý khách. Chúng tôi mang đến hai chương trình dành riêng cho khách hàng doanh nghiệm để giúp quý khách và công ty của quý khách tối đa hóa giá trị chi tiêu cho chuyến đi.

Hướng đến hành trình bay thân thiện môi trường

Chúng tôi tự hào là những người tiên phong trong việc xây dựng tương lai của ngành hàng không bền vững

Chương trình Nhiên liệu Hàng không Bền vững của Doanh nghiệp (Corporate Sustainable Aviation Fuel, SAF) là một phần trong cam kết thường xuyên của chúng tôi về hoạt động chống lại biến đổi khí hậu, và là một trong những chương trình đầu tiên thuộc loại hình này ở Châu Á. Với sự hỗ trợ tài chính từ tám khách hàng tham gia trong giai đoạn thí điểm, chúng tôi đang mở rộng việc áp dụng SAF và lần đầu tiên chúng tôi có thể cung cấp SAF cho các chuyến bay khởi hành từ trụ sở của mình tại Sân bay Quốc tế Hồng Kông.

 

Tìm hiểu thêm

Tham gia cuộc chiến khí hậu

Tìm hiểu xem quý khách có thể giúp tạo ra một tương lai xanh hơn như thế nào trong khi vẫn đáp ứng được nhu cầu công việc của mình.

Cách tham gia cùng chúng tôi

Chương trình SAF của chúng tôi được thiết kế cho các khách hàng doanh nghiệp, nhưng hành khách cá nhân cũng có thể hành động để chống lại biến đổi khí hậu. Chương trình Fly Greener của chúng tôi cho phép quý khách bù đắp lượng khí thải các-bon từ các chuyến bay của quý khách, và số tiền gây quỹ được chuyển trực tiếp cho các dự án đã được bên thứ ba xác nhận nhằm giúp giảm hoặc ngăn chặn lượng khí thải CO2.