โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางของบัตรโดยสารจากการแลกไมล์ทางออนไลน์ได้หรือไม่

เที่ยวบิน Cathay Pacific จากการแลกไมล์ในแบบมาตรฐาน (ยกเว้นกำหนดการบินที่มีการหยุดแวะพักระหว่างทางมากกว่าสองครั้ง บัตรโดยสารแบบเดินทางเข้าและออกต่างเมือง รางวัลแบบรวมหลายสายการบิน รางวัลการอัปเกรดหรือรางวัลของผู้ร่วมเดินทาง ซึ่งต้องจองใหม่ผ่านช่องทางอื่น ๆ) สามารถเปลี่ยนแปลงทางออนไลน์ได้ก่อนการเดินทาง โดยมีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจำนวน USD 50 หรือ Asia Miles 7,500 ไมล์ต่อบัตรโดยสารต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หากท่านต้องการติดต่อเราผ่านช่องทางอื่น ๆ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจองและการออกบัตรโดยสารจำนวน USD 40 หรือไมล์สะสม Asia Miles จำนวน 6,000 ไมล์

โปรดทราบว่าสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวันที่ของเที่ยวบินจะขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้:

  • การมีบัตรโดยสารที่มีเที่ยวบินที่ยืนยันแล้ว
  • ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นเกี่ยวกับสายการบินที่ดำเนินการบิน
  • สนามบินต้นทางและปลายทางยังคงเหมือนเดิม
  • วันเดินทางใหม่อยู่ภายในช่วงอายุของบัตรโดยสาร
  • การส่งคำขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินของท่านก่อนวันที่ของเที่ยวบินเดิม
  • ที่นั่งว่างสำหรับการแลกไมล์

สําหรับเที่ยวบินที่ไม่เกี่ยวข้องได้ผ่านช่องทางอื่น ๆ และสําหรับสายการบินอื่น กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม