โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ไมล์สะสมสามารถนํามาแลกบัตรโดยสารสําหรับทารกได้หรือไม่

ไม่ว่าทารกของท่านจะมีที่นั่งของตนเองหรือไม่ ท่านจะต้องติดต่อเราเพื่อทําการจองรางวัลที่นั่งสําหรับทารก จํานวน Asia Miles ที่ใช้แลกบัตรสําหรับผู้โดยสารทารกที่มีที่นั่งนั้นเท่ากับของผู้ใหญ่

สําหรับบัตรโดยสารจากการแลกไมล์ที่ดําเนินการโดยสายการบินพันธมิตร/สายการบินอื่น ๆ โปรดติดต่อสายการบินที่ดําเนินการเพื่อสํารองที่นั่งของบัตรโดยสารสําหรับทารก