โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ไม่มีจํานวนไมล์สะสมขั้นต่ำที่ต้องใช้ ไมล์สะสมของท่านจะยังคงใช้ได้หากท่านได้รับไมล์สะสมหรือใช้ไมล์สะสมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก ๆ 18 เดือน*

(หมายเหตุ: *สําหรับไมล์ใหม่ทั้งหมดที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 วันหมดอายุของไมล์สะสมจะขยายออกไปโดยอัตโนมัติอีก 18 เดือนนับจากวันที่ท่านได้ใช้หรือได้รับไมล์สะสมครั้งล่าสุด ไมล์สะสมทั้งหมดที่ได้รับในวันที่ 31 ธันวาคม 2019 หรือก่อนหน้านั้นจะยังคงเป็นไปตามข้อตกลงวันหมดอายุเดิมของไมล์สะสม)