โปรดอัพเกรดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
ท่านกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่เราไม่รองรับ หากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่ดีที่สุดในเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอัปเกรดเบราว์เซอร์เวอร์ชันใหม่ - โปรดดู #checkholder# ของเรา

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแพคเกจท่องเที่ยววันหยุด โรงแรม บริการเสริมการเดินทางและรหัสคูปองโปรโมชั่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้สำหรับกำหนดการรับจองแพคเกจการ ท่องเที่ยวต่างประเทศ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1) กับสายการบิน Cathay Pacific Airways Limited (國泰航空有限公司) (“CX” หรือ “Cathay Pacific”) ในเว็บไซต์ของ Cathay Pacific (“เว็บไซต์”) หรือที่สำนักงานสำรองที่นั่งของ CX ในการจองแพคเกจท่องเที่ยว โรงแรม และ/หรือบริการเสริมการเดินทางใด ๆ กับ CX คุณได้รับทราบและยอมรับว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

1. การจอง

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้สำหรับการจองแพคเกจท่องเที่ยว โรงแรมที่พักและบริการเสริมการเดินทาง แต่ไม่ใช้กับการจองเที่ยวบินใด ๆ เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจท่องเที่ยว สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (i) “บริการเสริมการเดินทาง” หมายถึงการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่การบิน (non-air product) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตั๋วอีเว้นท์ การจัดเตรียมการขนส่ง ทัวร์ท้องถิ่น ตั๋วเข้าชมธีมพาร์ค การจอดรถที่สนามบินและการเข้าใช้บริการเลานจ์ และ (ii) “แพคเกจท่องเที่ยว” หมายถึงการรวมการขนส่งทางอากาศ โรงแรมที่พัก และ/หรือบริการเสริมการเดินทาง (ที่เกี่ยวข้อง) ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าในราคาแบบรวมทุกอย่าง

1.2 เมื่อทำการจองแพคเกจท่องเที่ยวหรือโรงแรมที่พักทางออนไลน์หรือทำการจองทาง โทรศัพท์ผ่านสำนักงานสำรองที่นั่งของ CX สัญญาที่เกี่ยวกับการจองดังกล่าวระหว่างคุณกับ CX จะเกิดขึ้นทันทีที่ CX ยอมรับการจองและ/หรือ CX ได้รับการชำระเงินแล้วเท่านั้น สำหรับการจองที่กระทำผ่านเว็บไซต์คุณจะได้รับการแจ้งเตือน “ยืนยันการรับ” การจองของคุณผ่านหน้าจอ CX จะประมวลผลการจองของคุณและหากทุกอย่างถูกต้องและเพื่อที่จะรับการชำระเงิน และยืนยันและยอมรับการจองของคุณผ่านทางอีเมลตามลำดับ สำหรับการจองผ่านทางโทรศัพท์ผ่านสำนักงานสำรองที่นั่ง เมื่อ CX ได้รับรายละเอียดในการจองทั้งหมด CX จะประมวลผลการจองของคุณและหากทุกอย่างถูกต้องและเพื่อที่จะรับการชำระเงิน และยืนยันและยอมรับการจองของคุณผ่านทางอีเมลตามลำดับ สัญญาระหว่างคุณและเราจะมีขึ้นเมื่อ CX ได้รับการชำระเงินแล้วและ/หรือได้ยืนยันและยอมรับการจอง

1.3 ทันทีที่ CX ยอมรับการจองและ/หรือได้รับชำระเงินแล้ว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังหรือการยกเลิกการจองเดิมของคุณจะเป็นไปตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขเหล่านี้

1.4 เมื่อได้ทำการชำระเงินในการจองแพคเกจท่องเที่ยวหรือโรงแรมที่พัก คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและอีเมลจัดส่งเอกสารที่มีตั๋วเครื่องบิน E-ticket ของคุณที่สามารถใช้ได้และคูปองเช็คอินของโรงแรม ในการเช็คอินเข้าโรงแรม โปรดแสดงอีเมลยืนยันและคูปองเช็คอินของโรงแรมกับพนักงานโรงแรม คุณจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียดการจองแต่เพียงผู้เดียวและต้องแน่ ใจว่าเอกสารทั้งหมดที่ให้กับคุณมีข้อมูลที่ถูกต้อง (รวมถึงวันที่ เวลา ชื่อที่ถูกต้องตามที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง ตารางเที่ยวบินและที่พัก) และสำหรับการอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณต้องแจ้ง CX ทันทีหากมีข้อผิดพลาดในเอกสารการจองของคุณ CX และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามและผู้จัดจำหน่ายมีสิทธิ์ในการยึดถือตาม ข้อมูลที่มีอยู่ในการจองของคุณและจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจองของคุณ

1.5 ในเวลาที่ชำระเงินสำหรับการจอง (i) แพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทาง (ii) แพคเกจท่องเที่ยวพร้อมกับบริการเสริมการเดินทางที่เพิ่มเติม หรือ (iii) โรงแรมที่พักพร้อมบริการเสริมการเดินทาง คุณจะได้รับอีเมลยืนยันและอีเมลส่งเอกสารพร้อมกับตัวเครื่องบินแบบ E-ticket คูปองเช็คอินของโรงแรมและ/หรือคูปองบริการเสริมการเดินทาง (ที่เกี่ยวข้อง) ในการเช็คอินเข้าโรงแรมโปรดแสดงอีเมลยืนยันและคูปองเช็คอินของโรงแรมกับทาง โรงแรม ในการขอรับบริการเสริมการเดินทาง โปรดแสดงคูปองบริการเสริมการเดินทางที่เกี่ยวข้องต่อซัพพลายเออร์ผู้ให้ บริการเสริมการเดินทางตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในคูปอง คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าคุณและบุคคลอื่นที่ทำการซื้อในนามของคุณ พอใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ผู้ให้บริการเสริมการเดินทาง (เช่น ข้อกำหนดด้านอายุหรือส่วนสูงในการเข้าใช้บริการ/ผ่านประตู) และสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด

1.6 ข้อเสนอพิเศษที่จองไว้อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและ/หรือเฉพาะ เจาะจงที่แนบมานอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดศึกษาเอกสารส่งเสริมการขายและอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและ/หรือ เฉพาะเจาะจงใด ๆ ก่อนทำการจองเนื่องจากทันทีที่คุณยืนยันจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและ เงื่อนไขเหล่านั้น

1.7 รหัสคูปองโปรโมชั่นที่ถูกต้องที่ออกโดย CX (“รหัสคูปองโปรโมชั่น”) อาจใช้ได้กับแพคเกจท่องเที่ยว ส่วนลดรหัสคูปองโปรโมชั่นใช้ได้กับราคาพื้นฐานของแพคเกจเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้กับภาษีและเงินที่เรียกเก็บเพิ่มเติมอื่นใด และ/หรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมหรือที่เลือกได้ในการจอง รหัสคูปองโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับหรือใช้ร่วมกับคูปอง โปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ได้ มีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างหากในการใช้รหัสคูปองโปรโมชั่นแต่ละรายการ โปรดศึกษาข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการจอง

1.8 หากคุณจองบริการเสริมการเดินทางกับเรา จะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างหากนอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดศึกษาข้อมูลที่ให้ไว้ในขณะที่ทำการจอง

1.9 ในการจองและชำระเงินสำหรับแพคเกจท่องเที่ยวกับ CX คุณจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

1.10 ผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในรหัสการจองเดียวกัน (อ้างอิงตามการจอง) ต้องเช็คอินและเดินทางด้วยกันหรือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารแยกกันขึ้นเครื่อง

2.  การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยคุณ

A. การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิกและการคืนเงินสำหรับการจองเฉพาะโรงแรม

2.1 ในการยกเลิกการจองโรงแรมหรือทำการแก้ไขเพิ่มเติมการจองโรงแรมของคุณ คุณจะต้องติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ CX เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ได้

2.2 ในระหว่างประมวลผลการจองและก่อนที่คุณจำยืนยันการชำระเงิน เราจะแสดงสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองโรงแรมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่โรงแรมเรียกเก็บตามนโยบาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเจ้าของโรงแรม คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่โรงแรมเรียกเก็บซึ่งเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกให้กับ CX

2.3 หากคุณไม่สามารถเข้าพักที่โรงแรมที่คุณได้จองไว้ได้และ/หรือหากคุณไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปกับการจองนี้ได้ คุณควรติดต่อ CX โดยเร็วที่สุด

2.4 จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการจองโรงแรมที่ใช้ไปแล้วบางส่วน เว้นแต่ CX จะระบุไว้หรือยินยอม ตัวอย่างเช่นคุณทำการเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมก่อนกำหนด จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 100% เท่ากับที่จอง

2.5 CX จะยอมรับคำขอเปลี่ยนแปลงการจองโรงแรมจากบุคคลที่ทำการจองเท่านั้น (หรือผู้รับมอบอำนาจของบุคคลนั้น)

B. การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิกและการคืนเงินสำหรับแพคเกจท่องเที่ยว (เช่น การรวมโรงแรมและเที่ยวบินในราคารวมทุกอย่างแล้ว)

2.6 สำหรับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมการจองแพคเกจท่องเที่ยวก่อนวันเดินทางไม่ ต่ำกว่า 3 วัน จะมีค่าธรรมเนียมการแก้ไขเพิ่มเติม 50% ของราคาแพคเกจท่องเที่ยวบวกส่วนต่างของราคาใด ๆ การแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานและการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 3 วัน

2.7 สำหรับการดำเนินการยกเลิกการจองแพคเกจท่องเที่ยวก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 3 วัน จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50% ของราคาแพคเกจท่องเที่ยว

2.8 สำหรับการดำเนินการยกเลิกการจองแพคเกจท่องเที่ยวก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 3 วันหรือคุณไม่สามารถไปใช้บริการได้ จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% ของราคาแพคเกจท่องเที่ยวของคุณ ในกรณีนี้คุณสามารถขอคืนเงินภาษีที่รวมอยู่ในราคาแพคเกจท่องเที่ยวและหากคุณ ทำการขอคืนเงินภายในหนึ่งเดือนนับจากการยกเลิก CX จะทำการเครดิตเงินจำนวนดังกล่าวคืนเข้าบัตรเครดิตของคุณ

2.9 ข้อกำหนดทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ส่วน A จะใช้กับแพคเกจท่องเที่ยวในส่วนที่เกี่ยวข้อง

2.10 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทั้งหมดเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของเกี่ยวกับการสูญ เสียของ CX และจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ CX จะต้องรับผิดชอบที่เกิดจากซัพพลายเออร์ การสูญเสียกำไรและค่าบริหารจัดการต่าง ๆ

C. การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิกและการคืนเงินสำหรับแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทาง เพิ่มเติม (เช่น การรวมโรงแรม เที่ยวบิน และการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่การบินหรือ non-air product ในราคารวมทุกอย่างแล้ว)

2.11 ส่วนของ “บริการเสริมการเดินทางเพิ่มเติม” ของแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทางเพิ่มเติมไม่สามารถคืนเงิน ได้ ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ ไม่สามารถโอนได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้
2.12 จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการจองบริการเสริมการเดินทางที่ใช้ไปบางส่วนแล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้ใช้บริการการขนส่งขาไปหนึ่งเที่ยวและไม่ได้ใช้ขากลับ จะไม่มีการคืนเงินสำหรับขากลับ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการจองบริการเสริมการเดินทางที่ยังไม่ได้ใช้

2.13 สำหรับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกับการจองแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการ เสริมการเดินทางเพิ่มเติมก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 3 วัน จะมีค่าธรรมเนียมการแก้ไขเพิ่มเติม 50% ของราคาส่วนแพคเกจท่องเที่ยวบวกส่วนต่างของราคาใด ๆ คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับการจองบริการเสริมการเดินทางเพิ่มเติมที่ ถูกยกเลิกหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อมีการยกเลิก (หรือแก้ไขเพิ่มเติม) บริการเสริมการเดินทางเพิ่มเติมจะต้องมีการจองอีกครั้งในราคาเต็มของ ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ในเวลาที่ทำการจอง การแก้ไขเพิ่มเติมทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานและการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 3 วัน

2.14 สำหรับการดำเนินการยกเลิกการจองแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมส่วนเสริมการเดินทาง เพิ่มเติมก่อนวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 3 วัน จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 50% ของราคาของส่วนแพคเกจท่องเที่ยวและ 100% ของราคาของส่วนบริการเสริมการเดินทางเพิ่มเติม

2.15 สำหรับการดำเนินการยกเลิกการจองแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทาง เพิ่มเติมก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 3 วันหรือหากคุณไม่ไปใช้บริการ จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก 100% ของราคาเต็มของส่วนแพคเกจท่องเที่ยวและส่วนบริการเสริมการเดินทาง (รวมถึงโรงแรมที่เพิ่มเข้ามา) ในกรณีนี้คุณสามารถขอคืนเงินภาษีที่รวมอยู่ในราคาแพคเกจท่องเที่ยวพร้อม บริการเสริมการเดินทางเพิ่มเติมโดยการติดต่อสำนักงานสำรองที่นั่งของ CX

2.16 ข้อกำหนดทั้งหมดที่กำหนดอยู่ในข้อ 2 ส่วน A ยังใช้กับแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทางเพิ่มเติมไปจนถึงส่วน ที่เกี่ยวข้อง

2.17 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทั้งหมดเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของเกี่ยวกับการสูญ เสียของ CX และจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ CX จะต้องรับผิดชอบที่เกิดจากซัพพลายเออร์ การสูญเสียกำไรและค่าบริหารจัดการต่างๆ

D. การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิกและการคืนเงินสำหรับแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทาง แบบบังคับซื้อ (เช่น การรวมโรงแรม เที่ยวบินและการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่มิใช่การบินหรือ non-air product ในราคาแบบรวมทุกอย่าง)

2.18 ส่วน “บริการเสริมการเดินทาง” ของแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทางแบบบังคับซื้อไม่สามารถคืน เงินได้ ไม่สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ ไม่สามารถโอนได้และไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

2.19 จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการจองบริการเสริมการเดินทางที่ใช้ไปบางส่วนแล้ว ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้ใช้บริการการขนส่งขาไปหนึ่งเที่ยวและไม่ได้ใช้ขากลับ จะไม่มีการคืนเงินสำหรับขากลับ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการจองบริการเสริมการเดินทางที่ยังไม่ได้ใช้

2.20 ในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิกและการคืนเงิน แพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทางแบบบังคับซื้ออาจมีข้อกำหนดและ เงื่อนไขเฉพาะเจาะจงและ/หรือเพิ่มเติมที่แนบมาด้วย นอกเหนือจากเงื่อนไขการจองในส่วนที่ 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ โปรดศึกษาเอกสารส่งเสริมการขาย (ถ้ามี) และอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงและ/หรือเพิ่มเติมก่อนทำการจองเนื่อง จากเมื่อมีการยืนยันการจองแล้วจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่า นั้น

2.21 ข้อกำหนดทั้งหมดที่กำหนดอยู่ในข้อ 2 ส่วน A ยังใช้กับแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทางเพิ่มเติมไปจนถึงส่วน ที่เกี่ยวข้อง

2.22 ค่าธรรมเนียมการยกเลิกทั้งหมดเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าของเกี่ยวกับการสูญ เสียของ CX และจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ CX จะต้องรับผิดชอบที่เกิดจากซัพพลายเออร์ การสูญเสียกำไรและค่าบริหารจัดการต่าง ๆ

E. การแก้ไขเพิ่มเติม การยกเลิกและการคืนเงินของรหัสคูปองโปรโมชั่น

2.23 รหัสคูปองโปรโมชั่นไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดในการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิกและ/หรือคืนเงินสำหรับแพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทางที่ เพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมการแก้ไขเพิ่มเติมและการยกเลิกสำหรับแพคเกจท่องเที่ยวและ/หรือ แพคเกจท่องเที่ยวพร้อมบริการเสริมการเดินทางเพิ่มเติมจะคำนวณจากราคาเดิม ก่อนใช้ส่วนลดรหัสคูปองโปรโมชั่น

3.   การเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกโดย CX

3.1 CX จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองของคุณ หาก CX ทำการเปลี่ยนแปลง CX จะแจ้งบุคคลที่ทำการจองทันทีที่ CX จะสามารถทำได้อย่างสมเหตุสมผล

3.2 CX สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่ไม่สำคัญและแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อย หรือที่เห็นได้ชัดในรายละเอียดการจองของคุณและ/หรือแก้ไขข้อผิดพลาดการกำหนด ราคา (รวมถึงสิ่งที่เรายืนยัน/ยอมรับการจองแล้วและ/หรือได้รับชำระเงินแล้ว) ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรับผิดต่อคุณ CX อาจเปลี่ยนแปลงราคาของแพคเกจท่องเที่ยวที่มีการโฆษณาราคาผิดหรือที่ส่งให้ แก่คุณเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานหรือทางเทคนิค CX จะแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงราคาให้คุณทราบโดยเร็วที่สุดและคุณจะได้รับ ทางเลือกในการจองและชำระเงินตามราคาที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ตามหากข้อผิดพลาดเป็นการทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นและคุณไม่ต้องการ ดำเนินการต่อหรือไม่ได้ชำระราคาที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด เราอาจยกเลิกการจองและและในกรณีดังกล่าวเราจะคืนเงินที่คุณชำระจริงให้กับ CX แก่คุณเต็มจำนวน การดำเนินการจองห้องพักในราคาที่ไม่ถูกต้องจะไม่มีผลผูกพันเราและเราจะไม่ รับผิดชอบต่อการจ่ายค่าชดเชยเพิ่มเติมให้กับคุณ

3.3 CX จะดำเนินตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการยกเลิกการจองของคุณ ในกรณีที่ CX ยกเลิกการจองของคุณ CX จะแจ้งให้คุณทราบและคืนเงินให้กับคุณในจำนวนที่คุณชำระให้กับ CX เต็มจำนวน ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 10 CX จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยเพิ่มเติมใด ๆ แม้ว่าคุณจะซื้อผลิตภัณฑ์อื่นในราคาที่สูงกว่าและจะไม่มีการจ่ายค่าชดเชย เพิ่มเติม

3.4 CX มีดุลพินิจอย่างเต็มที่แต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกหรือลดระยะเวลาของแพคเกจ ท่องเที่ยวหรือการเข้าพักโรงแรมหรือบริการเสริมการเดินทางในกรณีมีเหตุสุด วิสัย สงคราม การสู้รบ การจลาจล ปฏิบัติการการก่อการร้าย การปฏิบัติตามกฎหมายใด ๆ หรือคำสั่งรัฐบาล กฎ กฎระเบียบหรือดุลพินิจ อุบัติเหตุ น้ำท่วมหรือพายุ การหยุดงานประท้วง ความรุนแรง อุบัติเหตุหรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของ CX ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความเห็นที่สมเหตุสมผลในการดำเนินการดังกล่าว (“เหตุสุดวิสัย”) CX จะหลุดพ้นจากความรับผิดและข้อผูกพันทั้งหมดที่เป็นผลมาจากเหตุสุดวิสัยและจะ ไม่รับผิดชอบในการคืนเงินจำนวนใด ๆ ได้ชำระให้กับสายการบิน ซัพพลายเออร์ที่ให้บริการ โรงแรมหรือส่วนใด ๆ ของบริการที่ยังไม่ได้ใช้ในสถานการณ์ดังกล่าว CX จะไม่รับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชยให้กับคุณหากเราหรือซัพพลายเออร์ไม่สามารถ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจองของคุณหรือถูกขัดขวางมิให้สามารถดำเนินการได้ อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

4.   ราคาและการชำระเงิน

4.1 ราคาที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์หรือเสนอโดยตัวแทนดูแลลูกค้าของ CX จะใช้ได้ในเวลาที่กำหนดไว้ตามที่ระบุในเว็บไซต์หรือโดยตัวแทนดูแลลูกค้าของ CX และหาก CX ไม่ได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น ราคาจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินของประเทศที่ออกเดินทางครั้งแรก ตัวอย่าง หากคุณกำลังจองแพคเกจท่องเที่ยวโดยออกเดินทางจากซิดนีย์ไปยังฮ่องกง ราคาจะเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ออสเตรเลีย

4.2 ราคาเที่ยวบินของคุณ (ถ้ามี) จะรวมเที่ยวบินตามที่ยืนยันในใบยืนยันตั๋ว e-ticket หรือใบเสร็จรับเงินของคุณ ภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าขนส่งทั้งหมด ท่าอากาศยานบางแห่งอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก เพิ่มเติมเมื่อออกเดินทาง คุณจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

4.3 ราคาสำหรับแพคเกจท่องเที่ยว โรงแรมและบริการเสริมการเดินทางรวมภาษีและค่าธรรมเนียมของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม อาจไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรวมถึง “ค่าธรรมเนียมที่พัก (resort fee)” สำหรับบริการบางประเภทและค่าใช้จ่ายตามการบริโภคทางเลือกและค่าธรรมเนียม อื่นใดที่เรียกเก็บกับคุณโดย และ/หรือที่คุณจ่ายโดยตรงให้กับโรงแรมหรือซัพพลายเออร์บริการเสริมการเดิน ทาง

4.4 ราคาโรงแรมและอพาร์ตเมนต์เป็นราคาต่อห้องต่อคืน และขึ้นอยู่กับวันที่และอัตราเข้าพักที่คุณระบุไว้กับ CX ในขณะที่คุณทำการจอง

4.5 ราคาห้องพักสำหรับสามท่านสามารถใช้ได้กับห้องพักขนาดใหญ่สำหรับสามท่าน ที่ออกแบบมาสำหรับเตียงเดี่ยวสามเตียง หรือห้องเตียงเดี่ยว/เตียงคู่หนึ่งห้องโดยมีเตียงเสริมแบบม้วนเก็บได้หรือ เตียงโซฟาที่มีอยู่

4.6 ไม่รวมสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์ เช่น อุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ เว้นแต่จะระบุไว้ในคำอธิบายของโรงแรม/อพาร์ตเมนต์

4.7 โรงแรมส่วนใหญ่ให้เช็คอินในเวลา 15:00 น. และเช็คเอาต์เวลา 11:00 น. แต่ก็อาจแตกต่างกันไปตามแต่โรงแรม ช่วงเวลาของปีและประเทศ

4.8 ‘ส่วนลดแพคเกจ’ จะแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และฤดูกาลและอาจมีอยู่ในบางแพคเกจ ‘ส่วนลดแพคเกจ’ ใด ๆ ที่แสดงอยู่ในเอกสารยืนยันหรือใบเรียกเก็บเงินของคุณจะใช้ได้เมื่อคุณได้ ซื้อเที่ยวบินหรือโรงแรมพร้อมกันในการทำธุรกรรมครั้งเดียว ส่วนลดที่แสดงอยู่นั้นเทียบกับราคาปกติที่คุณจะต้องชำระเมื่อคุณจองไว้เป็น สองธุรกรรมแยกต่างหากบนหน้าเว็บไซต์กำหนดการเดินทางเดียวกันโดยใช้ตัวเลือก ที่เทียบเท่า เช่น ห้องโดยสาร ประเภทห้อง วันที่และระยะเวลา

4.9 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจองที่พัก extra night หลังจากที่คุณเดินทางมาถึงจะเป็นไปตามอัตราที่ทางโรงแรมประกาศ

4.10 รายการดังต่อไปนี้ไม่รวมอยู่ในราคา

a) ประกันการเดินทาง (ซึ่งเราขอแนะนำให้คุณทำประกันสำหรับการเดินทางของคุณ)
b) เที่ยวบิน (เว้นแต่การจองแพคเกจท่องเที่ยวที่รวมเที่ยวบิน)
c) ค่าใช้จ่ายและอาหารสำหรับทารก (ปกติต้องชำระโดยตรงกับทางโรงแรม)
d) อาหาร (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่น)
e) การให้บริการอาหารในห้องพักหรือ room service (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่น)
f) รถรับส่ง (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นหรือซื้อเป็นบริการเสริมการเดินทาง)
g) ค่าธรรมเนียมการเข้าชมหรือผ่านประตู (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นประการอื่นหรือซื้อเป็นบริการเสริมการเดินทาง)
h) ทิปทั้งหมด ซักรีดและสินค้าส่วนบุคคลทั้งหมด เช่น เครื่องดื่ม ค่าแท็กซี่และรถบัส ค่าใช้จ่ายในการช็อปปิ้ง
i) ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง วีซ่าและดูแลสุขภาพ
j) ค่าจอดรถในโรงแรม (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังและมาจากสนามบิน และ
k) สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมหรืออพาร์ตเมนต์บางอย่าง เช่นอุปกรณ์กีฬาและสันทนาการ

4.11 คำจำกัดความของคำว่า “เด็ก” ของซัพพลายเออร์ของเราอาจแตกต่างกันโดยดูจากอายุซึ่งจะเป็นตัวกำหนดราคาที่ คุณต้องชำระให้กับซัพพลายเออร์ คำจำกัดความคำว่าเด็กของสายการบินดูจากอายุเป็นมาตรฐาน ‘ทารก’ คือผู้ที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและ ‘เด็ก’ คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 2 และ 11 ปีในวันที่เดินทางกลับ ‘เด็ก’ จะต้องนั่งที่นั่งบนอากาศยาน ไม่มีที่นั่งบนอากาศยานสำหรับ ‘ทารก’ และจะต้องนั่งบนตักของคุณตลอดเที่ยวบิน หากคุณต้องการที่นั่งสำหรับทารก จะต้องทำการจองที่นั่งและชำระเงินในราคา ‘เด็ก’ สำหรับรายละเอียดของคำจำกัดความคำว่าเด็ก โปรดศึกษาเงื่อนไขการขนส่งที่บังคับใช้ของสายการบิน คำจำกัดความคำว่า ‘ทารก’ หรือ ‘เด็ก’ ของโรงแรมหรือซัพพลายเออร์บริการเสริมการเดินทางอาจแตกต่างกันไปแต่จะระบุ ไว้เสมอในเวลาที่ทำการจอง โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมหรือบริการเสริมการเดินทางที่โฆษณาและให้ไว้ ในเวลาที่ทำการจองและหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเราเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

4.12 การจองของเด็กและนโยบายการเช็คอินแตกต่างกันไปในแต่ละโรงแรมของจุดหมายปลาย ทางต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น โรงแรมหลายแห่งในโลกไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเช็คอินด้วยตนเองโดยไม่มีผู้ปกครองมาด้วย

4.13 โดยทั่วไปทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีจะได้เข้าพักฟรีในโรงแรม อย่างไรก็ตามมีเพียงบางประเภทห้องเท่านั้นที่ใหญ่พอที่จะรองรับเตียงทารก จะต้องขอเตียงทารกในเวลาที่ทำการจอง และบางโรงแรมอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมท้องถิ่นที่ต้องชำระ เราจะแจ้งซัพพลายเออร์ถึงคำขอเตียงทารกของคุณ แต่ไม่สามารถรับประกันคำขอนี้ได้ ในกรณีเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณจัดหามาเอง

4.14 เมื่อคุณทำการจองกับ CX บนหน้าเว็บไซต์ ต้องใช้บัตรเครดิตที่ถูกต้องในการทำรายการ เมื่อคุณกดปุ่ม ‘ยืนยันคำขอการจอง’ CX มีสิทธิ์หักเงินจากบัตรเครดิตของคุณ ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศขึ้น อยู่กับประเทศที่ออกเดินทางและสกุลเงินของบัตรเครดิต โปรดตรวจสอบรายละเอียดการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับธนาคารที่ออกบัตรเครดิตของ คุณ

4.15 CX จะไม่รับผิดชอบต่อการกำหนดราคาที่ผิดพลาดและโดยทั่วไปแล้วเราจะหยิบยกข้อผิด พลาดใด ๆ ขึ้นมาก่อนที่จะรับการจองของคุณและก่อนที่สัญญาระหว่างเราจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตามในข้อกำหนดข้อ 3.2 และ 10 จะบังคับใช้หากคุณจองแพคเกจท่องเที่ยวในราคาที่ไม่ถูกต้องที่ได้โฆษณาไปแล้ว และและต่อมาเราก็ได้ยอมรับการจองนั้นโดยไม่เจตนา

4.16 ราคาทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการและสามารถ ถอนคืนหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ แม้เราจะพยายามอย่างดีที่สุด แต่ราคา [ตามที่โฆษณาบนหน้าเว็บไซต์ของเรา] ก็อาจแตกต่างกันไปในแต่ละครั้งและอาจแตกต่างจากราคาที่แท้จริงที่อ้างอิง เนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ตัวอย่าง ราคาอาจแตกต่างกันไปตามที่อยู่ IP ของผู้ใช้ การเปลี่ยนแปลงราคาจะไม่กระทบกับการจองของคุณที่ผ่านการยอมรับแล้วและชำระ เงินเต็มจำนวนแล้ว

5.   ข้อกำหนดในการเข้าประเทศ

5.1 คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและ วีซ่าทั้งหมดของประเทศ/ประเทศต่าง ๆ ที่คุณต้องการเดินทางไป CX ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการปฏิเสธการเข้าประเทศ การเจ็บป่วย การล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นผลมาจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เหล่านี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่คุณเดินทางมาถึงจุดหมาย บางประเทศกำหนดให้หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนและเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องตรวจสอบข้อกำหนดดังกล่าว

6.   การสะสมเอเชีย ไมล์

6.1 นอกจากจะมีการระบุโดย CHL การจองแพ็คเกจท่องเที่ยว และการจองโรงแรมเพียงอย่างเดียวสามารถสะสมเอเชีย ไมล์ได้ สำหรับรายละเอียด
โปรดดูที่ https://www.asiamiles.com/en/earn-miles/travel/detail.travel.ap.hong-kong.hong-kong.html/cathay-pacific-holidays

7.   ข้อมูลและมาตรฐานโรงแรม

7.1 มาตรฐานของโรงแรมอาจแตกต่างกันไปในจุดหมาย โรงแรมหรือรีสอร์ตและมาตรฐานในเมืองหนึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบโดยตรงกับของ เมืองอื่นได้ รายการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือมูลค่าที่เพิ่มเข้ามาบางครั้งอาจไม่พร้อมให้ บริการเนื่องจากการปรับปรุงหรือซ่อมแซมของโรงแรมหรือทางโรงแรมให้ข้อมูลที่ ไม่ถูกต้อง CX จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่สะดวกใด ๆ ที่เกิดขึ้น ความไม่พึงพอใจหรือความเสียหายหากรายการสิ่งอำนวยความสะดวกหรือมูลค่าที่ เพิ่มเข้ามาไม่พร้อมให้บริการในช่วงเวลาที่คุณเข้าพักรวมถึงอุบัติเหตุใด ๆ หรือการสูญหายที่เกิดขึ้นโดยโรงแรมและ/หรือพนักงานของโรงแรม ระดับดาวของโรงแรมเป็นเพียงข้อมูลบ่งชี้และการแนะนำเกี่ยวกับระดับความสะดวก สบายและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมเท่านั้นและเราไม่ได้เป็นผู้ประเมิน ระดับดาวด้วยตนเอง ไม่ควรถือว่าเว็บไซต์เป็นคำแนะนำหรือคำรับรองของโรงแรมใด ๆ ที่มีชื่อปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ (ในเรื่องคุณภาพ ระดับการบริการหรือการจัดอันดับของโรงแรม) CX ปฏิเสธการรับรอง การรับประกันหรือการดำเนินการใด ๆ โดยชัดแจ้งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ สถานะหรือความเพียงพอของโรงแรมที่มีอยู่บนเว็บไซต์

7.2 โรงแรมที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์และ/หรือที่นำเสนอผ่านสำนักงานตัวแทนของ CX อาจมาจากซัพพลายเออร์ท่องเที่ยวที่เป็นบุคคลที่สาม ทางโรงแรมเองและ/หรือซัพพลายเออร์ของ CX เป็นผู้ให้ข้อมูลและเนื้อหา (รวมถึงรูปภาพ) ที่โพสต์บนเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม CX ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้องหรือทันสมัย อีกทั้ง CX ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ การรบกวน (ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการชำรุด การซ่อมแซม การปรับปรุงหรือบำรุงรักษาทั้งแบบชั่วคราวและ/หรือบางส่วนของเว็บไซต์หรืออื่น ๆ) ความไม่ถูกต้อง การหลอกลวงหรือข้อมูลที่ไม่จริงหรือการไม่ส่งมอบข้อมูลและเนื้อหา แต่ละโรงแรมยังคงต้องรับผิดชอบตลอดเวลาเกี่ยวกับความแม่นยำ ความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลโรงแรมที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขตลาดหรือสถานการณ์อาจเกิดขึ้นได้ในเวลากระชั้นชิดอาจทำให้ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

7.3 CX ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าโรงแรม การขนส่งหรือสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดจะเหมาะสมสำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็นหรือผู้พิการ

8.   ข้อมูลและมาตรฐานบริการเสริมการเดินทาง

8.1 มาตรฐานบริการเสริมการเดินทางอาจแตกต่างกันไปในแต่ละจุดหมาย ประเภทของผลิตภัณฑ์และ/หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ควรถือว่าเว็บไซต์เป็นคำแนะนำหรือคำรับรองของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การเดินทางที่มีชื่อปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ (ในเรื่องคุณภาพ ระดับการบริการหรือการจัดอันดับ) CX ปฏิเสธการรับรอง การรับประกันหรือการดำเนินการใด ๆ โดยชัดแจ้งที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ สถานะหรือความเพียงพอของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่มีอยู่บน เว็บไซต์

8.2 ข้อมูลและเนี้อหา (รวมถึงรูปภาพ) ที่โพสต์บนเว็บไซต์เกี่ยวกับบริการเสริมการเดินทางที่มีให้โดยผู้ให้บริการเสริมการเดินทางเองและ/หรือซัพพลายเออร์ของ CX CX ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดแม่นยำ สมบูรณ์ ถูกต้องหรือทันสมัย อีกทั้ง CX ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ การรบกวน (ไม่ว่าจะเนื่องมาจากการชำรุด การซ่อมแซม การปรับปรุงหรือบำรุงรักษาทั้งแบบชั่วคราวและ/หรือบางส่วนของเว็บไซต์หรืออื่น ๆ) ความไม่ถูกต้อง การหลอกลวงหรือข้อมูลที่ไม่จริงหรือการไม่ส่งมอบข้อมูลและเนื้อหา ผู้ให้บริการเสริมการเดินทางยังคงต้องรับผิดชอบตลอดเวลาเกี่ยวกับความแม่นยำ ความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมูลบริการเสริมการเดินทางที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขตลาดหรือสถานการณ์อาจเกิดขึ้นได้ในเวลากระชั้นชิดอาจทำให้ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย

8.3 CX ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าบริการเสริมการเดินทางทั้งหมดจะเหมาะสมสำหรับผู้ใช้เก้าอี้เข็นหรือผู้พิการ

8.4 บริการเสริมการเดินทางทั้งหมดที่โพสต์อยู่บนเว็บไซต์เป็นการจัดหาโดยซัพพลาย เออร์ที่เป็นบุคคลที่สาม CX ไม่ได้รับประกันระดับ คุณภาพ มาตรฐานหรือความเหมาะสมของบริการ/ผลิตภัณฑ์ของซัพพลายเออร์

9.   คำขอพิเศษเกี่ยวกับโรงแรม

9.1 คำขอพิเศษ เช่น เตียงทารก ตำแหน่งของห้อง ประเภทห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะหรือวิวเฉพาะจะจัดให้ตามคำขอเท่านั้น ไม่มีการรับประกันคำขอดังกล่าวและขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของ โรงแรมในเวลาที่เช็คอิน CX จะไม่รับผิดชอบหากคำขอนั้นไม่เป็นที่พอใจหรือไม่ได้รับการยืนยัน คำขอพิเศษอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องชำระโดยตรงกับทาง โรงแรม

10.   ความรับผิดและการจำกัดความคุ้มครอง

10.1 CX ได้ทำสัญญากับผู้รับเหมาอิสระในการจัดหาที่พักและบริการที่ไม่ใช่การบินหรือ non-air service (เช่น บริการเสริมการเดินทาง) CX ไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ และ/หรือการละเลยของผู้รับเหมาอิสระเหล่านี้ รวมถึงพนักงาน ตัวแทน ลูกจ้างหรือผู้แทนของพวกเขา CX จะไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อบุคคลหรือทรัพย์สินสำหรับความสูญ หาย เสียหาย บาดเจ็บ อุบัติเหตุ ความล่าช้าหรือความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นครั้งคราว ถาวรหรือหรือได้รับความเดือดร้อนระหว่างหรือในการบริการภาคพื้นใด ๆ หรือในการดำเนินการตามข้อตกลงใด ๆ ที่จองไว้โดย CX

10.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้กำหนดขอบเขตทั้งหมดของข้อผูกมัดและความรับผิด ของ CX ในการให้บริการและไม่มีการรับประกัน เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่น ๆ ที่จะผูกมัด CX เว้นจะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การรับประกัน เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่อาจถูกกล่าวถึงเป็นประการอื่นถึงหรือรวมเข้าไว้ในสัญญาระหว่าง CX กับคุณโดยข้อบังคับ กฎหมายจารีตประเพณีหรือประการอื่นที่ยกเว้นไว้โดยชัดแจ้ง

10.3 แม้ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่เป็นการยกเว้น จำกัดหรือดัดแปลงเงื่อนไข การรับประกัน สิทธิ์หรือความรับผิดที่บ่งชี้เป็นนัยในสัญญาระหว่าง CX และคุณ และที่ทำให้การทำเช่นนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหรืออาจจะทำให้บทบัญญัติใด ๆ ของสัญญานี้เป็นโมฆะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CX จะดำเนินการบริการทั้งหมดด้วยความระมัดระวังและทักษะที่เหมาะสมและไม่มีข้อ ยกเว้น

10.4 ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และในสัญญาระหว่าง CX และคุณที่จะเป็นการจำกัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราสำหรับการเสียชีวิตหรือ การบาดเจ็บในบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเรา ข้อ 10 นี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายท้องถิ่นในประเทศที่มีการส่งมอบสินค้าหรือ บริการที่ดำเนินการ ซึ่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดความรับผิดในกรณีที่กระทำโดยจงใจกระทำผิดหรือ ประมาท

10.5 ภายใต้ข้อกำหนดข้างต้นและขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด CX จะไม่รับผิดชอบภายใต้สัญญาระหว่าง CX และคุณหรืออื่น ๆ สำหรับการสูญเสียรายได้ การสูญเสียกำไร การสูญหายของสัญญา การสูญหายของข้อมูลหรือสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรงหรือที่เป็นผล สืบเนื่องที่เกิดขึ้น หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ใช้การไม่ได้หรือบริการใด ๆ หรือการไม่สามารถให้บริการดังกล่าวได้และไม่ว่าจะเกิดจากการละเมิด (รวมถึงความประมาท) การละเมิดสัญญาหรือประการอื่นใด

10.6 ภายใต้ข้อกำหนดข้างต้นและขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด ความรับผิดโดยรวมสูงสุดของ CX ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (ความถึงความประมาท) หรือประการอื่นใด จะไม่เกินกว่าจำนวนที่คุณชำระให้กับ CX อันเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีปัญหา

10.7 ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดและภายใต้เงื่อนไขข้างต้น CX จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับการสูญหายหรือเสียหายที่ไม่ว่าจะ เกิดขึ้นซึ่งอาจได้รับความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเกี่ยวเนื่องกับ การใช้เว็บไซต์ การซื้อสินค้าหรือบริการใด ๆ บนหรือผ่านทางเว็บไซต์หรือการจัดส่งและ/หรือการใช้งานสิ่งของดังกล่าว

11.   การแก้ไขเพิ่มเติม

11.1 CX มีสิทธิ์และดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและ เงื่อนไขเหล่านี้โดยจะมีการแจ้งให้ทราบ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปรับปรุงใด ๆ ที่มีการแก้ไขจะมีผลภายใน 7 วันหลังจากประกาศในเว็บไซต์นี้และจะบังคับใช้กับการจองทั้งหมดที่ได้รับหลัง จากนั้น

12.   เบ็ดเตล็ด

12.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ซึ่งจะถือว่ารวมนโยบายความเป็นส่วนตัวลูกค้าของ CX และเงื่อนไขใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างถึงใน ที่นี้) จะเป็นการกำหนดข้อตกลงระหว่างคุณและเรา การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา) จะไม่มีผลบังคับใช้นอกเสียจากจะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก CX เว้นแต่ในที่นี้จะระบุไว้เป็นประการอื่น

12.2 การที่ CX และคุณไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดในสัญญาระหว่าง CX และคุณไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว การไม่สามารถบังคับใช้ดังกล่าวนั้นไม่มีผลต่อสิทธิ์ในการบังคับใช้ข้อกำหนด ดังกล่าวในภายหลัง

12.3 ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษและ ฉบับแปลเป็นภาษาต่างประเทศใด ๆ ให้ยึดถือตามฉบับภาษาอังกฤษ

13.   ข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่น

13.1 CX อาจมอบข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นที่อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลงต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่างไรก็ตามให้ยึดถือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับข้อเสนอพิเศษและโปรโม ชั่นในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่นสำหรับข้อมูล เพิ่มเติม

14.   กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

14.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง คู่สัญญายอมผูกพันตนในเขตอำนาจศาลแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกงซึ่งมิใช่ศาลที่ มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว ต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ในประเทศที่ลูกค้า อาศัยอยู่ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือศาลท้องถิ่นที่ควรมีเขตอำนาจ