Menu
Country / Region - Language
  one world

  從雅加達到釜山的航班IDR7497000起

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  從雅加達到釜山的航班IDR 7497000起

  從雅加達到釜山航班的最優惠折扣

  過去四十八小時航班最優惠價 (請注意,部份價格或只適用於多人同行的訂購。)

  三月

  Skip to main content

  星期五 22

  回程日期: 28/03/2019
  IDR8081500

  四月

  Skip to main content

  星期四 4

  回程日期: 08/04/2019
  IDR11620500

  星期五 5

  回程日期: 16/04/2019
  IDR7497000

  五月

  Skip to main content

  星期五 24

  回程日期: 06/06/2019
  IDR10462200

  星期二 28

  回程日期: 03/06/2019
  IDR9820500

  預訂由雅加達前往釜山的行程

  過去四十八小時航班最優惠價 (請注意,部份價格或只適用於多人同行的訂購。)

  目的地
  描述
  行程
  價錢
  雅加達 (CGK)
  目的地 釜山 (PUS)
  往返
  05/04/2019 - 16/04/2019
  IDR7497000
  雅加達 (CGK)
  目的地 釜山 (PUS)
  往返
  22/03/2019 - 28/03/2019
  IDR8081500
  雅加達 (CGK)
  目的地 釜山 (PUS)
  往返
  28/05/2019 - 03/06/2019
  IDR9820500
  雅加達 (CGK)
  目的地 釜山 (PUS)
  往返
  24/05/2019 - 06/06/2019
  IDR10462200
  雅加達 (CGK)
  目的地 釜山 (PUS)
  往返
  23/02/2019 - 27/02/2019
  IDR11522100
  雅加達 (CGK)
  目的地 釜山 (PUS)
  往返
  04/04/2019 - 08/04/2019
  IDR11620500
  雅加達 (CGK)
  目的地 釜山 (PUS)
  往返
  21/12/2019 - 28/12/2019
  IDR15507000
  雅加達 (CGK)
  目的地 釜山 (PUS)
  往返
  20/12/2019 - 05/01/2020
  IDR15509200
  雅加達 (CGK)
  目的地 釜山 (PUS)
  往返
  30/12/2019 - 12/01/2020
  IDR15509200

  釜山的天氣

  版權所有: OpenWeatherMap.org
  -2 °C星期六16/02/2019
  4 °C星期日17/02/2019
  7 °C星期一18/02/2019
  4 °C星期二19/02/2019
  8 °C星期三20/02/2019
  10 °C星期四21/02/2019
  12 °C星期五22/02/2019