Skip to main content
Menu
Country / Region - Language
  one world

  從新加坡到重慶的航班SGD509起

  Select journey type

  cmp-travelers-helptext

  從新加坡到重慶的航班SGD 509起

  預訂由新加坡前往重慶的行程

  過去四十八小時航班最優惠價 (請注意,部份價格或只適用於多人同行的訂購。)

  目的地
  描述
  行程
  價錢
  新加坡 (SIN)
  目的地 重慶 (CKG)
  往返
  17/10/2019 - 23/10/2019
  SGD509
  新加坡 (SIN)
  目的地 重慶 (CKG)
  往返
  23/04/2019 - 28/04/2019
  SGD560
  新加坡 (SIN)
  目的地 重慶 (CKG)
  往返
  26/09/2019 - 02/10/2019
  SGD560
  新加坡 (SIN)
  目的地 重慶 (CKG)
  往返
  03/04/2019 - 09/04/2019
  SGD609
  新加坡 (SIN)
  目的地 重慶 (CKG)
  往返
  08/04/2019 - 12/04/2019
  SGD610
  新加坡 (SIN)
  目的地 重慶 (CKG)
  往返
  05/04/2019 - 11/04/2019
  SGD640
  新加坡 (SIN)
  目的地 重慶 (CKG)
  往返
  20/05/2019 - 16/06/2019
  SGD729
  新加坡 (SIN)
  目的地 重慶 (CKG)
  往返
  04/05/2019 - 08/05/2019
  SGD732
  新加坡 (SIN)
  目的地 重慶 (CKG)
  往返
  26/12/2019 - 03/01/2020
  SGD733
  新加坡 (SIN)
  目的地 重慶 (CKG)
  往返
  22/04/2019 - 27/04/2019
  SGD5345

  重慶的天氣

  版權所有: OpenWeatherMap.org
  16 °C星期三27/03/2019
  16 °C星期四28/03/2019
  18 °C星期五29/03/2019
  23 °C星期六30/03/2019
  18 °C星期日31/03/2019
  22 °C星期一01/04/2019
  20 °C星期二02/04/2019